Søren Hvas

 1. Kronik
  27. september 2017

  Ja, der er bander i Mjølnerparken. Men der er også fremskridt

  Mjølnerparken fremstilles som bandekonfliktens epicentrum. Men faktisk er boligområdet et studie i, hvordan en boligsocialindsats kan løfte et område. For ti år siden var området præget af mistillid og konflikt. I dag er kriminalitetsraten faldet til under niveauet i ghettokriterierne, og stadigt flere af de unge uddanner sig
  Indvandrerkvinder til danskundervisning i Cafe Nora i Mjølnerparken. Med en boligsocial indsats, som har aktiveret og trukket på de lokale beboeres ressourcer, i stedet for at trække på eksperter og konsulenter, der kommer udefra, er det lykkedes at løfte Mjølnerparken.
 2. Kommentar
  10. november 2018

  Det er en skændsel, at SF og Socialdemokratiet går med på regeringens tvangsflytning af borgere

  Det er uforståeligt, at Socialdemokratiet og SF køber regeringens fejlagtige påstande om, at den almene boligsektor er parallelsamfundsproblemets kerne