Søren Kolstrup

 • 26. oktober 2001

  Fortsat på gale veje

  Olieselskaberne har for tiden ét eneste i hovedet: At få tømt olie og gas reserverne så hurtigt som vel muligt
 • 27. september 2001

  Befri storbyen

  Sporvogn og letbane er en nødvendighed for at befri storbyen for støj og møg
 • 27. august 2001

  SAS er sagen

  Statsmedejerskab kan give en værdifuld indsigt i, hvorledes erhvervslivet fungerer – derfor vil det være tåbeligt at sælge SAS-aktierne til private
 • 16. august 2001

  De rige kryber stadig udenom

  Den danske regering bør arbejde for, at velbjærgede industrilande ikke blot betaler sig fra at gennemføre nedskæringer på CO2-udledningen
 • 4. maj 2001

  Millioner spildt i biomasse

  Det handler om statsstøtte til et sygt industrielt landbrug, som ikke kan bruge gyllen og halmen
 • 30. marts 2001

  Køer i kø

  Husdyrtætheden er for stor – vandmiljøplan nummer tre en nødvendighed
 • 12. marts 2001

  Markedets triumf

  På intet tidspunkt har trafikministeren villet arbejde imod EU-forordningens grundprincip, nemlig den tvungne udlicitering
 • 2. februar 2001

  Studie shopping

  Ud med borgeren, ind med forbrugeren – lyder det fra de borgerlige
 • 11. januar 2001

  A/S Universitet

  Styrk de faglige nærmiljøer i stedet for at gøre universiteterne til firmaer Uddannelse Universitet som enhed, der har monopol på viden og produktion af kandidater, står for skud...

Sider

 1. Kronik
  28. marts 2014

  Velfærd er ikke et holdkæft­bolsje til middelklassen

  Det er en misforståelse, at universelle velfærdsordninger er opstået for at bestikke de velbjergede til at støtte velfærdsstaten. Det er i stedet ønsket om lighed, rationelle ordninger med samfundsmæssigt afkast og forebyggelse, der har drevet udviklingen
  Velfærdsstaten skulle skabe bedre livs-betingelser for hele befolkningen. Skolebespisning for alle, der blev indført i 1948, var en del af denne kamp.