Søren Kolstrup

 • 30. december 2000

  Internt demokrati afskaffes

  Afgøres demokrati på Danmarks Tekniske Universitet ved afstemning eller ved ansættelse? DTU Lise Hækkerup og undertegnede er »dybt uenige i DTU’s nye selvejende struktur,« skriver Lise Hækkerup (LH) den 27...
 • Kronik
  14. december 2000

  Balladen om det sorte guld

  Regeringen har helt slået storhjernen fra, når det handler om Nordsøen og olien. Vil vi have selvforsyning – eller bare gode handelstal nu? Og hvorfor skal A. P. Møller ikke holde sine aftaler? Økonomi & Politik En skærpet beskatning af Nordsøens sorte guld indgår i den finanslovstekst for 2001, som netop er vedtaget...
 • 7. december 2000

  Vandmiljøplan III efterlyses

  De økonomiske vismænds efterårs-rapport kræver en afgift på land-brugets udledning af kvælstof – vil radikale, social-demokrater og folkesocialister lytte hertil? Miljø Auken vil have en ny plan for vandmiljøet, lyder Informations overskrift den 2...
 • 16. november 2000

  VUC vanrøgtes

  Brugerbetalingen på voksenud-dannelserne skal helt fjernes Uddannelse Sidste år indførte regeringen og de borgerlige partier en absurd brugerbetaling på en række VUC-fag. For fag, der ikke var »centrale grundfag«, blev det muligt for amterne at opkræve op til 900 kr...
 • 11. september 2000

  ØMU’en er globalisering

  Røde og grønne skal i stedet for ØMU inspirere hinanden på tværs af grænser og EU 280900 Globaliseringen har undergravet nationalstaterne, er-klærer Eigil Møller fra Nyt Europa (Information 5...
 • 11. august 2000

  Ondskabens union

  EU er et redskab for storkapitalen og blinde markeds-kræfter Udvidelse "I EU - som venstrefløjen burde kunne lide - ser vi jo reelt kraftige begrænsninger på markedskræfterne...
 • 31. juli 2000

  U-landene udelukkes

  EU's nye øko-mærke gælder kun varer, hvis indhold for 95 procents vedkommende er fremstillet i et EU-land Økologi EU har lavet et økologi-mærke. Mærket må udelukkende anvendes på varer, hvor mindst 95 procent er fremstillet i et EU-land...
 • 10. juli 2000

  Udslip og forbud

  Kampen for forbud mod farlige stoffer og uønsket kemi kan ikke løses gennem velmenende kampagner Miljø Kampagner er blevet et nøgleord i dansk miljø- og trafikpolitik. Miljøstyrelsen vil denne sommer igangsætte en informationskampagne med det sigte, at bilister kun anvender oktan 98 benzin (tilsat det farlige stof MTBE der siver ned i grundvandet) i motorer, hvor dette er strengt nødvendigt...
 • 7. juni 2000

  Forskning for folket

  Nu vil man målrette Ph.D. uddannelser efter markedets behov Uddannelse Forskningsministeren har lavet en aftale med flertallet i Folketinget om principperne for forskningen. Enhedslisten vil altid være med til at sikre, at basismidlerne til grundforskningen forøges, og samtidig sikre forskningen mod natlige studehandler, men vi kan ikke støtte de afsnit i aftalen, der undergraver demokratiet og fremmer markedsorienteringen...

Sider

 1. Kronik
  28. marts 2014

  Velfærd er ikke et holdkæft­bolsje til middelklassen

  Det er en misforståelse, at universelle velfærdsordninger er opstået for at bestikke de velbjergede til at støtte velfærdsstaten. Det er i stedet ønsket om lighed, rationelle ordninger med samfundsmæssigt afkast og forebyggelse, der har drevet udviklingen
  Velfærdsstaten skulle skabe bedre livs-betingelser for hele befolkningen. Skolebespisning for alle, der blev indført i 1948, var en del af denne kamp.