Søren Kolstrup

 • 25. oktober 1999

  Antorini m.fl. skal ikke have utak

  'Borgerlige ord' fordrer mange modsvar - i sandhedens tjeneste Borgerlige ord Christine Antorini m.fl. skal ikke have utak for deres bog om Borgerlige ord efter revolutionen. Hermed skabes mulighed for at få et indblik i den forestillingsverden, som huserer i et driftigt middelklasselag, der siger nej tak til klassekampspolitik, men ja tak til EU, NATO, WTO, personlig selvrealisering og et muntert liv på jord løsrevet fra tyngende forestillinger om social forarmelse og fornedrende undertrykkelsesmekanismer...
 • 14. oktober 1999

  Genforskere på charmeoffensiv

  Omdiriger midlerne fra forskning i gensplejsning til økologisk forskning Gener Børsmæglere, banker og pensionskasser vender tommelfingeren nedad, når der handles gensplejsningsaktier...
 • 2. oktober 1999

  Solskin anno 2000

  Debatten om solenergi handler om penge og økonomi. Men mere end det. Den handler også om magt Energipolitik Giv EU's energikoncerner en begmand, styrk den vedvarende energi og demokratiet Der tales meget om solceller, men gøres uendelig lidt...
 • 21. september 1999

  Gen uden kontrol

  Fødevareministeren aner ikke, hvordan gen-landet ligger HUL Når EU har godkendt, at en gensplejset afgrøde må sælges i et andet EU-land, kræver EU samtidig, at danske landmænd kan lave såkaldte forsøgsdyrkninger med disse afgrøder på dansk jord...
 • 9. september 1999

  Mundsvejr

  Ikke meget demokrati i demokratisering af uddannelserne Nu er det nok Efter at forårets elev- og studenterdemonstrationer satte demokrati på den uddannelsespolitiske dagsorden, har undervisningsministeren nu fremlagt et forslag om det repræsentative demokrati i uddannelsessystemet...
 • 11. august 1999

  Mordet på DSB gods

  Trafikforskere bygger deres ræsonnementer på uredelige præmisser Trafikpolitik 2 Nedlæg de sidste rester af DSB gods - lige bortset fra et par enkelte strækninger - lyder det samstemmende fra Transportrådets formand Hans E...
 • 6. august 1999

  Profit-genet er opfundet

  Stands forsøgs-udsætningerne - som slet ikke er forsøg, men led i gen-giganternes produktionsplaner Splejsning Overalt i landet skyder der forsøgsmarker frem med gensplejsede planter...
 • 29. april 1999

  Forbruger-nej til ja-og-amen

  Regeringen skal afsætte ressourcer til at undersøge de ophobede følger af gensplejsning GENSPLEJS De gensplejsede produkter trænger frem overalt. GMO-soyabønner blandes med ikke-GMO bønner...
 • 12. april 1999

  Markedets herredømme

  Først splintrede elreformens bagmænd al porcelænet, sorte som grønne i uskøn forening, dernæst klinkede de grønne et par kopper og kaldte en sort reform for grøn ELREFORM Den totale markedsåbning for handel med el indebærer et fravalg af den perfekte energiløsning...

Sider

 1. Kronik
  28. marts 2014

  Velfærd er ikke et holdkæft­bolsje til middelklassen

  Det er en misforståelse, at universelle velfærdsordninger er opstået for at bestikke de velbjergede til at støtte velfærdsstaten. Det er i stedet ønsket om lighed, rationelle ordninger med samfundsmæssigt afkast og forebyggelse, der har drevet udviklingen
  Velfærdsstaten skulle skabe bedre livs-betingelser for hele befolkningen. Skolebespisning for alle, der blev indført i 1948, var en del af denne kamp.