Søren Krarup

Seneste artikler af
Søren Krarup
 • En national katastrofe

  For 30 år siden vedtog Folketinget den udlændingelov, som er i færd med at gøre os til fremmede i vort eget land. Men hvordan kom det så vidt, at et markant flertal af landets politikere stemte for at nedlægge nationen? Søren Krarup fortæller historien
 • Grundlovsbrud og indfødsret

  Det afgørende i hele sagen om indfødsret er jo, at retssikkerheden bestemmes af loven, og den bestemmende lov er den danske Grundlov
 • Den lille nation og den store godhed

  Danmarks tilslutning til konventionen om statsløshed er et eksempel på, hvordan vi lader os tyrannisere af fromme hensigter
 • Grundloven giver ikke udlændinge indfødsret

  Institut for Menneskerettigheder er igen politiserende og overser fuldstændig, at Grundloven er blevet revideret siden 1776
 • Om ægteskabet

  Det begyndte med, at jeg blev inviteret i Deadline til en debat om ægteskabet. Jeg skulle drøfte emnet med en kvindelig præst, og jeg gik ud fra, at vi med delvis fælles forudsætninger skulle kunne tale sagligt og lødigt om sagen. Jeg tog fuldstændig fejl
 • Den sure socialdemokrat

  I modsætning til Mogens Lykketoft er vi i Dansk Folkeparti ikke så ekstremistiske, at vi ideologiserer og dæmoniserer vores modpart
 • En farisæer

  Kære Peter Kemp. Tillad mig i al elskværdighed at sige dig, at du er en dårlig teolog, hvad jeg altid har vidst, men at du også viser dig at være en dårlig tænker, hvad jeg ikke på samme måde var klar over
 • Næstekærlighed

  I anledning af Peter Kemps udlægning af den barmhjertige samaritan
 • Aukens hæmningsløse demagogi skader Danmark

  Svend Auken er i sin demagogis vold og fylder vores øren med vås, når han taler om, at 'en fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt'

Sider

Mest læste
 1. I anledning af Peter Kemps udlægning af den barmhjertige samaritan
 2. For 30 år siden vedtog Folketinget den udlændingelov, som er i færd med at gøre os til fremmede i vort eget land. Men hvordan kom det så vidt, at et markant flertal af landets politikere stemte for at nedlægge nationen? Søren Krarup fortæller historien
 3. Kære Peter Kemp. Tillad mig i al elskværdighed at sige dig, at du er en dårlig teolog, hvad jeg altid har vidst, men at du også viser dig at være en dårlig tænker, hvad jeg ikke på samme måde var klar over
 4. Birthe Rønn Hornbechs og Bertel Haarders afvisning af, at Venstre i sit principprogram understreger sin tilknytning til kristen tradition og kultur er forkert.De gør adskillelsen af religion og politik til en fingernem automat-sætning - men så simpelth er det ikke
 5. Irak-krigen var et vestligt selvforsvar mod den islamistiske terrorisme, som netop havde rettet et voldsomt angreb på Vesten
 6. Det afgørende i hele sagen om indfødsret er jo, at retssikkerheden bestemmes af loven, og den bestemmende lov er den danske Grundlov
 7. Institut for Menneskerettigheder er igen politiserende og overser fuldstændig, at Grundloven er blevet revideret siden 1776
 8. Det er den sædvanlige historie: At fagre ord mange hjerter friste. Hvis man som oplysningstiden kan udslynge mange og fagre ord om frihed og lighed og broderskab, så kan man fordreje hovedet på dem, der ikke er mistænksomme over for fraser og flotheder