Søren Krarup

 • Kronik
  5. juli 2013

  En national katastrofe

  For 30 år siden vedtog Folketinget den udlændingelov, som er i færd med at gøre os til fremmede i vort eget land. Men hvordan kom det så vidt, at et markant flertal af landets politikere stemte for at nedlægge nationen? Søren Krarup fortæller historien
  Udlændingeloven fra 1983 er ifølge Søren Krarup ved at forvandle Danmark til et indvandrerland, som fremmedgør de danske oprindelige borgere. Fremfor at forsvare Danmark som nationalstat, ophæves landets suverænitet, fordi mennesker efter lovens indførelse kan søge asyl, mener han.
 • Læserbrev
  4. juli 2011

  Grundlovsbrud og indfødsret

  Det afgørende i hele sagen om indfødsret er jo, at retssikkerheden bestemmes af loven, og den bestemmende lov er den danske Grundlov
  Det afgørende i hele sagen om indfødsret er jo, at retssikkerheden bestemmes af loven, og den bestemmende lov er den danske Grundlov
 • Kommentar
  9. juni 2011

  Den lille nation og den store godhed

  Danmarks tilslutning til konventionen om statsløshed er et eksempel på, hvordan vi lader os tyrannisere af fromme hensigter
 • Kommentar
  28. januar 2011

  Grundloven giver ikke udlændinge indfødsret

  Institut for Menneskerettigheder er igen politiserende og overser fuldstændig, at Grundloven er blevet revideret siden 1776
 • Læserbrev
  24. marts 2010

  Om ægteskabet

  Det begyndte med, at jeg blev inviteret i Deadline til en debat om ægteskabet. Jeg skulle drøfte emnet med en kvindelig præst, og jeg gik ud fra, at vi med delvis fælles forudsætninger skulle kunne tale sagligt og lødigt om sagen. Jeg tog fuldstændig fejl
 • Kommentar
  24. februar 2010

  Den sure socialdemokrat

  I modsætning til Mogens Lykketoft er vi i Dansk Folkeparti ikke så ekstremistiske, at vi ideologiserer og dæmoniserer vores modpart
 • Kommentar
  18. februar 2010

  En farisæer

  Kære Peter Kemp. Tillad mig i al elskværdighed at sige dig, at du er en dårlig teolog, hvad jeg altid har vidst, men at du også viser dig at være en dårlig tænker, hvad jeg ikke på samme måde var klar over
  Peter Kemp står i farisæerens position, skriver Søren Krarup. Det var ham, der skulle have Jesus til at fortælle, hvordan man øver næstekærlighed.
 • Kommentar
  11. februar 2010

  Næstekærlighed

  I anledning af Peter Kemps udlægning af den barmhjertige samaritan
 • Kommentar
  24. juni 2009

  Aukens hæmningsløse demagogi skader Danmark

  Svend Auken er i sin demagogis vold og fylder vores øren med vås, når han taler om, at 'en fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt'

Sider

 1. Kronik
  5. juli 2013

  En national katastrofe

  For 30 år siden vedtog Folketinget den udlændingelov, som er i færd med at gøre os til fremmede i vort eget land. Men hvordan kom det så vidt, at et markant flertal af landets politikere stemte for at nedlægge nationen? Søren Krarup fortæller historien
  Udlændingeloven fra 1983 er ifølge Søren Krarup ved at forvandle Danmark til et indvandrerland, som fremmedgør de danske oprindelige borgere. Fremfor at forsvare Danmark som nationalstat, ophæves landets suverænitet, fordi mennesker efter lovens indførelse kan søge asyl, mener han.
 2. Kommentar
  11. februar 2010

  Næstekærlighed

  I anledning af Peter Kemps udlægning af den barmhjertige samaritan
 3. 10. november 2006

  'Kære christian, jeg skriver til dig...'

  I dag udsender Søren Krarup bogen 'Systemskiftet - i kulturkampens tegn'. Bogen er en beskrivelse af den betydning, forfatteren tillægger regeringsskiftet i 2001. Gennem ni breve til gymnasieeleven 'Christian' fortæller Søren Krarup om den udvikling, der førte til skiftet - og de virkninger det har fået og vil få for Danmark fremover. Vi bringer her bogens første brev, 'Et skifte'
 4. Kronik
  18. marts 2005

  Al den snak om menneskerettigheder

  Det er den sædvanlige historie: At fagre ord mange hjerter friste. Hvis man som oplysningstiden kan udslynge mange og fagre ord om frihed og lighed og broderskab, så kan man fordreje hovedet på dem, der ikke er mistænksomme over for fraser og flotheder
 5. Kommentar
  18. februar 2010

  En farisæer

  Kære Peter Kemp. Tillad mig i al elskværdighed at sige dig, at du er en dårlig teolog, hvad jeg altid har vidst, men at du også viser dig at være en dårlig tænker, hvad jeg ikke på samme måde var klar over
  Peter Kemp står i farisæerens position, skriver Søren Krarup. Det var ham, der skulle have Jesus til at fortælle, hvordan man øver næstekærlighed.
 6. Kommentar
  19. januar 2008

  En aften i Deadline

  Godt, at jeg slap for Gretelise Holm og hendes hårdnakkede overfladiskhed
 7. Læserbrev
  4. juli 2011

  Grundlovsbrud og indfødsret

  Det afgørende i hele sagen om indfødsret er jo, at retssikkerheden bestemmes af loven, og den bestemmende lov er den danske Grundlov
  Det afgørende i hele sagen om indfødsret er jo, at retssikkerheden bestemmes af loven, og den bestemmende lov er den danske Grundlov