Søren Krarup

Seneste artikler af
Søren Krarup
 • En national katastrofe

  For 30 år siden vedtog Folketinget den udlændingelov, som er i færd med at gøre os til fremmede i vort eget land. Men hvordan kom det så vidt, at et markant flertal af landets politikere stemte for at nedlægge nationen? Søren Krarup fortæller historien
 • Grundlovsbrud og indfødsret

  Det afgørende i hele sagen om indfødsret er jo, at retssikkerheden bestemmes af loven, og den bestemmende lov er den danske Grundlov
 • Den lille nation og den store godhed

  Danmarks tilslutning til konventionen om statsløshed er et eksempel på, hvordan vi lader os tyrannisere af fromme hensigter
 • Grundloven giver ikke udlændinge indfødsret

  Institut for Menneskerettigheder er igen politiserende og overser fuldstændig, at Grundloven er blevet revideret siden 1776
 • Om ægteskabet

  Det begyndte med, at jeg blev inviteret i Deadline til en debat om ægteskabet. Jeg skulle drøfte emnet med en kvindelig præst, og jeg gik ud fra, at vi med delvis fælles forudsætninger skulle kunne tale sagligt og lødigt om sagen. Jeg tog fuldstændig fejl
 • Den sure socialdemokrat

  I modsætning til Mogens Lykketoft er vi i Dansk Folkeparti ikke så ekstremistiske, at vi ideologiserer og dæmoniserer vores modpart
 • En farisæer

  Kære Peter Kemp. Tillad mig i al elskværdighed at sige dig, at du er en dårlig teolog, hvad jeg altid har vidst, men at du også viser dig at være en dårlig tænker, hvad jeg ikke på samme måde var klar over
 • Næstekærlighed

  I anledning af Peter Kemps udlægning af den barmhjertige samaritan
 • Aukens hæmningsløse demagogi skader Danmark

  Svend Auken er i sin demagogis vold og fylder vores øren med vås, når han taler om, at 'en fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt'

Sider

Mest læste
 1. For 30 år siden vedtog Folketinget den udlændingelov, som er i færd med at gøre os til fremmede i vort eget land. Men hvordan kom det så vidt, at et markant flertal af landets politikere stemte for at nedlægge nationen? Søren Krarup fortæller historien
 2. Institut for Menneskerettigheder er igen politiserende og overser fuldstændig, at Grundloven er blevet revideret siden 1776
 3. I anledning af Peter Kemps udlægning af den barmhjertige samaritan
 4. Kære Peter Kemp. Tillad mig i al elskværdighed at sige dig, at du er en dårlig teolog, hvad jeg altid har vidst, men at du også viser dig at være en dårlig tænker, hvad jeg ikke på samme måde var klar over