Søren Overgaard

  • 20. januar 2006

    Forskellighedens filosof

    I denne måned ville den franske filosof Emmanuel Levinas være fyldt hundrede år. Arrangementer verden over vil i årets løb fejre ham som en af det 20. århundredes mest markante tænkere - som også Søren Krarup kunne lære noget af