Søren Søndergaard

Seneste artikler af
Søren Søndergaard

Sider

Mest læste
  1. I kølvandet på afstemningen om retsforbeholdet er vi blevet beskyldt for national selvtilstrækkelighed. Intet kunne være mere forkert. Enhedslisten ønsker blot et opgør med EU’s nyliberalisme
  2. Manipulation og magtmisbrug har erstattet beviser og helt grundlæggende retsgarantier i EU's kamp mod terrorisme
  3. Med finanspagt og hjælpepakker til kriseramte lande er EU i gang med at gennemføre den samme økonomiske politik, som bragte u-landene i knæ i mere end tre årtier
  4. Under dække af at skabe bedre udvikling, vil EU tage fra de fattige lande og give til de fattigste. De mindre fattige lande tvinges i stedet til at indgå frihandelsaftaler med EU
  5. Hvis tvangsarbejderne skal få bedre forhold, kræver det ordnede forhold på arbejdsmarkedet
  6. Det rene og ubesmittede EU, som SF drømmer om, findes ikke. Kapitalen og markedet dominerer, og hver gang, vi afgiver magt til Unionen, betaler de svageste prisen
  7. Det er to år siden, at danskerne stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet. Og tænk, verden er ikke faldet sammen, sådan som ja-sigerne ellers advarede om i deres dommedagsprofetier. Hverken pædofile eller røverbander har gjort Danmark til deres foretrukne rejsemål
  8. Skal vi bare se til, mens EU forhindrer os i effektivt at bekæmpe social dumping? Eller skal vi i Folketinget vedtage den nødvendige lovgivning – også selv om den bringer os på konfrontationskurs med EU?