TilbageOrdnød

Sådan spiller du Ordnød

  • Gæt et dansk ord på 5 bogstaver i så få forsøg som muligt og allerhøjst i sjette forsøg.
  • Efter hvert forsøg får du at vide, hvilke bogstaver som ikke er med i svaret (grå farve), hvilke bogstaver som er med, men skal stå et andet sted (gul farve), og hvilke bogstaver som står på den rette plads i ordet (grøn farve).  Svaret kan godt indeholde flere af det samme bogstav.
  • Ny opgave hver dag.