Steen Clausen

  • 3. marts 2006

    Hvis man rækker Haarder en lillefinger...

    Med indgåelsen af det nye folkeskoleforlig har Socialdemokraterne rakt Bertel Haarder en lillefinger. Christine Antorini har loyalt forsvaret forliget - senest i Information den 22...