Steen Rank Petersen

 • Kommentar
  16. januar 2013

  Friskolerne er et bolværk imod stat og marked

  Folkeskolen er blevet politikernes – ikke folkets – skole. Formålet er at skabe og disciplinere arbejdskraft, og det får mange forældre til at fravælge folkeskolen
 • Kommentar
  10. juli 2010

  Er hjemmeplejens fiflerier modmagt?

  New Public Management-traditionen i sin grove form må siges for alvor at have slået fejl
  'New Public Management'-traditionen må siges for alvor at have slået fejl. Det samme kan siges om FOA's arbejde på pleje-området, hvor det ikke er lykkedes at kanalisere sosu'ernes utilfredshed ind i en konstruktiv faglig kamp.
 • Kronik
  21. august 2007

  Hvad ældreplejen kan lære af NOVO

  Der er brug for dramatiske fortællinger fra hjemmeplejen i den fremtidige branding, hvor de daglige heltegerninger får fuld skrue. Og der er masse at tage af - det handler om liv og død
  Image. Plejehjemmene har ikke det bedste rygte. Men det kunne de godt få.
 • Læserbrev
  21. juli 2007

  Industrialiseringen af ældreområdet

  Bestiller-udfører-modtager-modellen (BUM) har været debatteret de seneste uger i Information. Synspunkterne spænder fra en kritik af BUM som en unødig bureaukratisering af ældreområdet til, at BUM skaber gennemsigtighed og øger den enkelte borgers retssikkerhed.