Stefan Hermann

Seneste artikler af
Stefan Hermann
 • Har vi talent for de dygtige?

  De seneste mange års uddannelsesindsats har fokuseret på at hjælpe de dårligste elever. Imens har vi forsømt de mest talentfulde. En række talentinitiativer er nu begyndt at spire frem, men talentudvikling mangler fortsat forankring i vores uddannelseskultur
 • Det er altid de næstbedste, der vinder

  Der er tre gode grunde til, at Danmark har fået et af de bedste håndboldlandshold i verden: Et unikt organisationsarbejde, en enestående træner og et fantastisk talent, som hedder Mikkel Hansen
 • Klædt på til folkeskolens virkelighed

  Tre forslag til, hvordan lærerne bliver bedre rustede til den moderne folkeskole
 • Eftersyn, nej, skoleløfte

  Der er ikke alene brug for et skoleeftersyn, men et nyt partnerskab. En forudsætning for det læseløfte statsministeren gav vore børn er, at skolens partnere giver hinanden et skoleløfte
 • Da maden blev politisk...

  Uden bedre viden og politisk vilje er der risiko for, at kollektive svar på mad- og ernæringsområdet kommer til at ligne et østeuropæisk storkøkken
 • Vor tids tavse idékamp

  Aarhus Universitet præsenterede i 2008 et forslag til en forskningsbaseret læreruddannelse. Det blev politisk skudt ned efter en del hurlumhej. Sådan gik det også, da Danmarks Lærerforening i dette efterår præsenterede en skitse til en femårig læreruddannelse. Skal lærerne være akademikere? Skal sygeplejerskerne, som tidligere er blevet skoset for at læse Foucault? Er velfærdsstatens fronttropper på vej på universitetet?
 • Med på en kigger i Rigets hjerte

  Det er en fascinerende oplevelse at overvære et hjerte blive sat i stå, repareret - og atter sat i gang med sit livgivende arbejde
 • Stop det vanvid

  Den fortsatte spredning af nye former for styring, måling og kvalitetssikring går på forunderligvis hånd i hånd med en erklæret enighed om at vi skal afbureaukratisere
 • Den urbanitet, vi ikke ser

  Med den fortsatte udgrænsning af det anderledes bliver vi i stigende grad tvunget til kun at spejle os i os selv

Sider

Mest læste
 1. Det er en vellykket bedrift i mere end én forstand, at den franske filosof Michel Foucaults forelæsninger nu begynder at udkomme på dansk
 2. Der skal investeres mange ressourcer, og de skal bruges klogt, hvis integrationen af flygtningebørn i folkeskolen skal blive en succes
 3. Anerkendelsen har også sin bagside - sit forfald. Og spørgsmålet er, om vi må erkende at anerkendelse nu og da er en del af problemet og ikke af løsningen
 4. Når vi vi elsker medborgeren og føler ubehag ved statsborgeren, glemmer vi, at medborgerskabet skiller, mens statsborgerskabet samler i en politisk integration
 5. Foucault er dels som verdensfjern akademiker, dels som legitimation for politisk motiveret hærværk mod beboere og virksomheder i al stilfærdighed den mest citerede tænker - men bør bruges med omtanke
 6. Jubilæum. På trods af sin evne til præcise samtidsdiagnoser, var Foucaults tænkning længe om at synke ind i dansk sammenhæng. Nu kan man til gengæld tale om en regulær Foucault-industri, og han er tilmed blevet en ny reference for autonome og andre platforme for protest. Kan man ikke længere være kapitalisme- eller liberalismekritisk kan man altid være institutions- og magtkritisk
 7. Lærerens magt og autoritet kan ikke genskabes via læreplaner og test, men kun gennem lærerens særlige relation til viden. Derfor er lærerens uddannelse nøglen
 8. Biler og bukser har altid været genstand for kulturelle distinktioner mellem forskellige grupper. Og valg af bolig osv. gør det ganske let at aflede fra socioøkonomisk status