Stefan Hermann

Seneste artikler af
Stefan Hermann
 • Proletariseringen af lederne ...

  Læserne bør nok advares om et element af tudefjæs i nærværende klumme. Sådan kunne den i hvert fald misopfattes, selvom den snarere er et forsøg på at spadsere en tur rundt om forunderlige udviklinger i vores forhold til ledelse
 • Don't stand so, so close to me

  Om æsteticeringen af den politiske journalistik - og hvorfor det er så svært at trænge igennem med en seriøs kritik af den
 • Fremtidens velfærdsløft

  For nylig indløb ansøgningerne til kvote 2-optaget på de videregående uddannelser
 • Lappeskrædder i kapitalens tjeneste

  Homage til Knud Illeris, der i anledning af sin 70-års-dag og akademiske løbebane fortjener opmærksomhed
 • Den stille revolution

  Der er grund til at se nærmere på de plovfurer, den nye reform har skabt i det almene gymnasiums jordlag. Hvad fanden skal vi med Old og Billedkunst, kan man høre tidsånden hviske
 • At tænke 1:1

  Vi tænker i stigende omfang 1:1 i refleksionen over forholdet mellem problem og løsning. Grænserne for tænkningen defineres sjældent, og den uendelige efterspørgsel ses sjældent i øjnene
 • Obama, fadervor og forfatningen

  Forfatningen i Danmark er dødt kød - ikke som i USA en kilde til fornyelse og en permanent inspiration til strategier for de demokratiske institutioner
 • Grådighed? Nix. Politik og marked

  Markedet har i sig selv ingen moralske kvaliteter. Det er lige så godt til at distribuere og prissætte medicin, arbejdskraft og kapital som porno, narko og våben. De finansielle problemer handler ikke om hverken tillid eller troværdighed, men om politik
 • Kritik - eller brok

  Venter man på tilbagekomsten af de uddannelsesmæssige naturparker, hvor tilliden var blind, venter man formentligt på den forkerte perron

Sider

Mest læste
 1. Det er en vellykket bedrift i mere end én forstand, at den franske filosof Michel Foucaults forelæsninger nu begynder at udkomme på dansk
 2. Når vi vi elsker medborgeren og føler ubehag ved statsborgeren, glemmer vi, at medborgerskabet skiller, mens statsborgerskabet samler i en politisk integration
 3. Foucault er dels som verdensfjern akademiker, dels som legitimation for politisk motiveret hærværk mod beboere og virksomheder i al stilfærdighed den mest citerede tænker - men bør bruges med omtanke
 4. Lærerens magt og autoritet kan ikke genskabes via læreplaner og test, men kun gennem lærerens særlige relation til viden. Derfor er lærerens uddannelse nøglen
 5. Jubilæum. På trods af sin evne til præcise samtidsdiagnoser, var Foucaults tænkning længe om at synke ind i dansk sammenhæng. Nu kan man til gengæld tale om en regulær Foucault-industri, og han er tilmed blevet en ny reference for autonome og andre platforme for protest. Kan man ikke længere være kapitalisme- eller liberalismekritisk kan man altid være institutions- og magtkritisk
 6. Vi protesterer ikke længere. Vi strejker ikke mere, og vi knytter ikke næverne. Men vi er alle sammen stressede, og vi går til coaching, vi går til stresskonsulenter, eller vi går slet ingen steder hen, men ligger bare alene og kan ikke sove. Er stress vor tids protestform?
 7. Der skal investeres mange ressourcer, og de skal bruges klogt, hvis integrationen af flygtningebørn i folkeskolen skal blive en succes
 8. Uden bedre viden og politisk vilje er der risiko for, at kollektive svar på mad- og ernæringsområdet kommer til at ligne et østeuropæisk storkøkken