Steffen McGhie

 • 12. februar 2014

  Eksperter kritiserer tålt ophold på ubestemt tid

  Antallet af personer på tålt ophold udgør et alvorligt problem, siger en række eksperter. Dansk Flygtningehjælp efterlyser et loft for varigheden af tålt ophold
 • Baggrund
  12. februar 2014

  Stadig flere strander på tålt ophold

  Antallet af udviste udlændinge på tålt ophold er siden 2011 steget med to tredjedele. En yderst problematisk udvikling, mener Enhedslisten
  Et stigende antal udlændinge lever som Husain Yagubi på tålt ophold. Nu ønsker Enhedslisten at sætte en øvre tidsgrænse for, hvor længe en person kan være på tålt ophold. Regeringen håber, at indførelsen af et nyt udrejsecenter vil mindske udgifterne til tålt ophold, som i 2013 var tæt på fordoblet siden 2011.
 • Nyhed
  6. februar 2014

  Ministre overholder ikke tidsfrister

  Regeringen er blevet en lille smule bedre til at sende lovforslag i høring i ordentlig tid og svare rettidigt på Folketingets spørgsmål. Forbedringen skyldes dog, at op mod 44 pct. af svarene er foreløbige, og for mange lovforslag er stadig i høring i for kort tid, mener professor
  Justitsminister Karen Hækkerup (S) har forbedret sin svarprocent til Folketinget, men kun takket være brugen af foreløbige svar: 44 pct. af gangene har Justitsministeriet meddelt, at det stillede spørgsmål vil blive besvaret senere.
 • Nyhed
  5. februar 2014

  Eksperter: Politikerne udfordres af flere og mere komplekse sager

  Politikerne i Folketinget må træffe beslutninger, som de ikke kan gennemskue konsekvenserne af. Flere og stadigt vanskeligere sager – som frasalget af DONG – udfordrer de folkevalgte, og dermed risikerer Folketinget at blive et gummistempel for ministrene, lyder advarslen fra eksperter
 • Baggrund
  5. februar 2014

  Den gode regeringsførelse lader vente på sig

  Regeringen har i regeringsgrundlaget forpligtet sig til at indlede en dialog med Folketinget om at fremme lovkvalitet, åbenhed og parlamentarisk kontrol med regeringen. Siden er ingen af Folketingets partier blevet kontaktet i sagen
 • Baggrund
  5. februar 2014

  Er Folketinget klædt på til vanskelige sager?

  I komplicerede sager som DONG-salget, kampflyindkøb til Forsvaret, offentlighedsloven og bankregulering skal Folketinget lægge stemmer til beslutninger, som medlemmerne ikke kan gennemskue konsekvenserne af
  I komplicerede sager som DONG-salget, kampflyindkøb til Forsvaret, offentlighedsloven og bankregulering skal Folketinget lægge stemmer til beslutninger, som medlemmerne ikke kan gennemskue konsekvenserne af
 • Nyhed
  20. januar 2014

  Social slagside i regler om opholdstilladelse

  Regeringen har søsat en national strategi mod tvangsægteskaber, men ofre bliver stadig ramt af udlændingelovens regel om, at offentlig støtte udelukker dem fra permanent opholdstilladelse. Reglen rammer socialt og økonomisk skævt, siger eksperter
 • Nyhed
  20. januar 2014

  Solgt til ægteskab for 250.000

  Manna har i tre år levet under jorden i Danmark for at undgå at blive tvangsgift. Hun lever af almisser fra veninderne. Som 20-årig står hun nu i et svært dilemma: Vil hun have økonomisk hjælp fra kommunen eller beholde sin mulighed for at få permanent opholdstilladelse?
  Kort efter sin 15-års fødselsdag blev Manna forsøgt tvangsgift. En for hende ukendt mand havde allerede overført 250.000 kroner til Mannas far for den unge pige. Som 20-årig står hun nu i et svært dilemma: Vil hun have økonomisk hjælp fra kommunen eller beholde sin mulighed for at få permanent opholdstilladelse?
 • Baggrund
  6. juni 2013

  Al magt til regeringstoppen

  Regeringsmagten er i dag centreret omkring en lille håndfuld ministre i regeringens økonomiudvalg og koordinationsudvalg. De øvrige ministre har siden 80’erne mistet betydelig indflydelse på deres egne ressortområder og er i dag reduceret til facilitatorer for regeringstoppens beslutninger
  De fire centrale aktører i regeringens koordinations-udvalg, der behandler alle større regeringsudspil og koordinerer den politiske linje: skatteminister Holger K. Nielsen (SF), økonomi- og indenrigs-minister Margrethe Vestager (R), statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og finansminister Bjarne Corydon (S).

Sider

 1. Nyhed
  10. marts 2014

  En lille håndfuld organisationer trækker i trådene i dansk politik

  Ni magtfulde organisationer tegner sig for en tredjedel af 1.700 danske interesseorganisationers indflydelse på dansk politik, viser ny forskning. De stærkeste organisationer bruger formuer på lobbyisme, og de forventer, at der kvitteres med direkte indflydelse på lovgivningen
  I Danmark foregår samspillet mellem organisationer og politikere ifølge bogen på organisationernes initiativ, hvor det i andre lande er politikerne, der kontrollerer, hvem der leverer input til lovforslag. Derfor er de ressourcestærke interesseorganisationer i Danmark dominerende i påvirkningen af det politiske system
 2. Baggrund
  6. juni 2013

  Al magt til regeringstoppen

  Regeringsmagten er i dag centreret omkring en lille håndfuld ministre i regeringens økonomiudvalg og koordinationsudvalg. De øvrige ministre har siden 80’erne mistet betydelig indflydelse på deres egne ressortområder og er i dag reduceret til facilitatorer for regeringstoppens beslutninger
  De fire centrale aktører i regeringens koordinations-udvalg, der behandler alle større regeringsudspil og koordinerer den politiske linje: skatteminister Holger K. Nielsen (SF), økonomi- og indenrigs-minister Margrethe Vestager (R), statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og finansminister Bjarne Corydon (S).
 3. Nyhed
  3. maj 2013

  Spørgsmål til ministre koster millioner

  Regeringens ministerier bruger op til 21.000 kroner pr. spørgsmål fra et folketingsudvalg. Ikke desto mindre er der gået inflation i udvalgsspørgsmål, og folketingsmedlemmer bruger spørgsmålene til politisk konkurrence frem for parlamentarisk kontrol med regeringen
  Dansk Folkepartis Martin Henriksen har i løbet af det sidste folketingsår stillet 36 paragraf 20-spørgsmål til ministrene.
 4. Nyhed
  29. april 2013

  Folketinget mister kontrol med regeringen og embedsmænd

  Otte ministre svarer for sent på over en fjerdedel af folketingsudvalgenes spørgsmål. Det til trods for, at regeringsgrundlaget lægger op til bedre regeringsførelse og rettidige svar på Folketingets spørgsmål. Folketingets parlamentariske kontrol er svækket, vurderer eksperter
  Otte ministre svarer for sent på over en fjerdedel af folketingsudvalgenes spørgsmål. Det til trods for, at regeringsgrundlaget lægger op til bedre regeringsførelse og rettidige svar på Folketingets spørgsmål. Folketingets parlamentariske kontrol er svækket, vurderer eksperter
 5. Nyhed
  10. marts 2014

  Lobbyister styrer samspillet med Folketingets politikere

  I kontakten mellem interesseorganisationer og politikere overlader Christiansborg styringen til organisationerne. Vi halter efter briterne og hollænderne og risikerer at overse vigtige samfundsinteresser, konkluderer forskere. Folketingets formand, Mogens Lykketoft, vil nu drøfte alternative modeller med Folketingets Præsidium