Stephen Mc

  • Kronik
    7. december 2011

    Klimaet er ikke den eneste skurk på Afrikas Horn

    Det er ikke kun klimaforandringernes skyld, at Afrikas Horn er ramt af massiv hungersnød. Problemerne skyldes også, at områdets nomader har svært ved at finde balancen mellem deres traditionelle livsform og moderne krav. Det er tid til selvransagelse — også blandt de humanitære organisationer
    Nomaderne på Afrikas Horn har svært ved at finde deres rolle i det moderne Afrika. Det er en væsentlig årsag til, at sultkatastrofer hærger området.