Stig Jørgensen

 • Kronik
  29. maj 2001

  Proportioner, tak

  Man ville kalde det dårligt politiarbejde, hvis politiet ikke søgte i ’belastede’ miljøer først. Det gælder desværre også visse indvandrermiljøer
 • 26. maj 2001

  Hvem ejer historien

  Der findes ingen objektiv historieskrivning
 • Kronik
  23. oktober 2000

  Hjælper det at straffe?

  Ingen vil overholde regler, som ikke alle skal overholde, og der skal være et “retfærdigt” forhold mellem forbrydelse og straf. Hvis domstolene er ude af takt med folk og Folketing, må der en seriøs diskussion til Historisk set Hvad er formålet med straf for forbrydelser? Spørgsmålet er blevet aktualiseret i den seneste tids voldsomme debat om retfærdigheden i straffesystemet...
 • Kronik
  7. marts 2000

  Velfærdsstat eller multikultur

  Her er dilemmaet: Den danske velfærdsmodel tiltrækker udlændinge - det opløser det traditionelle fællesskab, der har sikret opbakning til velfærdsmodellen Retfærd & Velfærd Den danske velfærdsmodel er opbygget som et gensidigt forsikringsselskab, som borgerne bidrager til gennem høje skatter for til gengæld at sikre sygepleje, alderdomsforsørgelse og fri undervisning af børnene...
 • Kronik
  28. juni 1999

  Den mindst ringe styreform

  Til forskel fra aristokratiet har demokratiet afskaffet centrale moralske begreber som respekt og ære. Individets ret er sat over kollektivets normer Historisk set I primitive samfund er æren den højeste værdi...
 • Kronik
  4. januar 1999

  Nytår 1969 - 29 år efter

  Efterkrigsgenerationen spurgte: Hvad kan vi gøre for samfundet? 68-generationen spurgte: Hvad kan samfundet gøre for mig? Nutidens ungdomsgeneration spørger: Hvad kan jeg gøre for mig? HISTORISK SET I en kronik i Information den 30...
 • Kronik
  2. oktober 1998

  New journalism

  Diverse debat-programmer er gået i underholdningens tjeneste - til skade for nuancerne og den seriøse information om vigtige sager. En seer har set sig gal Når Gud er død, er alt tilladt, sagde Nietzsche, når objektiviteten er død, er subjektiviteten sandheden, sagde den 'kritiske videnskab' i 60'erne, og datidens revolutioner blev præsenteret som en videnskabsteoretisk kamp mod 'positivismen'...
 • Kronik
  19. januar 1998

  Lige for lige

  Når religiøse hensyn overføres på jordiske forhold, går det galt. Omvendt går det med samfundets konfliktløsning, der er vendt tilbage til de oprindelige gensidige former gennem voldgift til mægling RET BESET Gensidighed er et solidt grundlag for et varigt venskab, sagde Carl Ewald i fablen om eremitkrebsen og søanemonen, som lever i symbiose...
 1. Kronik
  2. oktober 1998

  New journalism

  Diverse debat-programmer er gået i underholdningens tjeneste - til skade for nuancerne og den seriøse information om vigtige sager. En seer har set sig gal Når Gud er død, er alt tilladt, sagde Nietzsche, når objektiviteten er død, er subjektiviteten sandheden, sagde den 'kritiske videnskab' i 60'erne, og datidens revolutioner blev præsenteret som en videnskabsteoretisk kamp mod 'positivismen'...