Sune Auken

Seneste artikler af
Sune Auken
 • Velkommen på universitetet ...

  De studerende, der nu begynder på universitetet, vil møde en institution, som i stigende grad har én og kun én interesse i dem, nemlig at få dem igennem studiet så hurtigt som muligt. Universiternes finansiering er nu lagt an på en sådan måde, at en betydelig del af taxameteret (den betaling, universitetet modtager af staten for at uddanne de studerende) falder som en såkaldt 'færdiggørelsesbonus', der kun kommer til udbetaling, hvis den studerende gennemfører på normeret tid
 • En svigtet minister

  Man kan opfatte Helge Sander som arrogant og magtfuldkommen. Men hvad nu hvis han faktisk tror på, at hans politik er populær?
 • Demokrati på universiteterne

  Medarbejdernes frihed er et større samfundsmæssigt gode end den formelle kontrol, man vinder gennem det nuværende topstyrede system.
 • Forsknings-politisk credo

  Det borgerlige universitets sejr er godt for samfund, borgere og universitet. Den sikrer, at samfundet har adgang til en selvkritik
 • Meldahls Institute

  Søren Ulrik Thomsen på amerikansk - er det overhovedet muligt? Oversættelse Det er ikke nogen nem opgave at oversætte Søren Ulrik Thomsens digte. Ikke blot spænder han den danske syntaks til det yderste og arbejder intenst i rytmer og klange, hans digte er også dybt indfældede i det danske sprog, dets associationer og dets vendinger...
 • Et mærkeligt år

  '1848 - det mærkelige år' er en solid introduktion men heller ikke så meget mere NY BOG I anledning af 150-året for det europæiske og danske kriseår 1848 afholdt Københavns Universitet i løbet af foråret en serie af forelæsninger, hvor en række forskere fik lov til at dække hver deres specialområde med relation til året 1848...
 • Grundtvigs videnskabssyn i nyt lys

  Ny doktordisputats kan resultere i en nyorientering i de grundtvigske miljøer DISPUTATS Der er grøde i Grundtvigforskningen. Repræsentanterne for den første store generation af akademiske Grundtvig-forskere, der oprettede Grundtvig-selskabet og skrev de afhandlinger, som nu er standardværkerne i Grundtvig-forskningen, er efterhånden ved at være døde (med William Michelsen som den sprællevende undtagelse)...
 • Kunsten er ingen gratis glæde

  Gid nogen ville tage fat på problemet om kunstnerne og pengene. Problemet er, at kunstnerne som erhvervsgruppe adskiller sig radikalt fra flertallet på arbejdsmarkedet KUNSTNERLØN Der er endnu engang gået kludder i forfatternes økonomiske forhold...
 • Bekymring er ikke en ideologi

  Jeg er ikke totalitær, jeg er indædt demokrat ØKOLOGI Den 2. juni gør MF Helga Moos et forsøg på at tilbagevise nogle af de indvendinger, der blev rettet imod hendes angreb på det, hun kaldte "øko-ideologien"...

Sider

Mest læste
 1. Gid nogen ville tage fat på problemet om kunstnerne og pengene. Problemet er, at kunstnerne som erhvervsgruppe adskiller sig radikalt fra flertallet på arbejdsmarkedet KUNSTNERLØN Der er endnu engang gået kludder i forfatternes økonomiske forhold...