Svend Auken Miljø-

 • 16. oktober 2001

  Gener i den gale hals

  Information gengiver ikke min holdning korrekt – jeg mener fortsat, at forbrugerne skal have en reel mulighed for at vælge. Det synspunkt står stadig fast
 • 8. august 2001

  Grønt lys for gensplejsning

  Mærkning af gensplejsede produkter er på vej – tænkepausen er slut
 • 7. april 2001

  Grænsen er nået

  EU’s miljøministre er ikke medansvarlige for, at Bush har valgt at droppe Kyoto-Protokollen
 • 24. januar 2001

  Fra Haag til Bonn

  Gå ikke i selvsving over de manglende resultater – vi er nødt til at fortsætte med forsøgene på at forene stædig-hed og dialog
 • 15. november 2000

  Klimadilemma

  Miljøministeren er gæste-ordstyrer på en af Informations nye webdebatter – her er hans startskud Miljø Velstand og frihed. Kortere kan den vesteuropæiske livsstil næppe beskrives...
 • 28. august 2000

  Er Venstre bæredygtig?

  Venstre vil nedsætte tempoet i den aktive miljø-politik – ganske smart, men ikke særlig sympatisk Miljø Bæredygtig udvikling handler ikke kun om miljø. Regeringens politik, som den er formuleret i »Det holdbare samfund, er, at vi skal tænke på en bedre fordeling af samfundets goder, på en social udvikling og på at forbedre befolkningens muligheder for indflydelse...
 • 24. juli 2000

  Grøn strøm

  I 1998 udgjorde vedvarende energi cirka 10 procent af vores elforbrug. Med det grønne marked som drivkraft øges andelen til 20 El Grøn strøm fra stikkontakten har længe været en utopi...
 • 4. juli 2000

  Udvidelse god for miljøet

  Optagelsesprocessen er uden sammenligning den stærkeste drivkraft til at forbedre miljøet i Europa Østeuropa Den Bruxelles-baserede tænketank Centre for European Policy Studies (CEPS) har i denne uge udgivet rapporten The Environment in European Enlargement...
 • 18. december 1999

  Agenda 21

  Politisk støtte til lokalt arbejde Miljøtjeneste I Albertslund kommune har samtlige forvaltninger og institutioner lavet miljøhandlingsplaner - og der er indført økologisk mad i alle daginstitutionerne...

Sider