Tarjei Haaland

Seneste artikler af
Tarjei Haaland
 • Regeringens klimaudspil gør ikke op med Danmark som hele verdens kødfabrik

  Landbruget slipper billigt i regeringens klimaudspil, selv om netop landbruget er den mest lavthængende frugt at plukke for at nedbringe Danmarks udledning af klimagasser
 • Nordsø-aftale går stik imod klimalogik

  Læserbrev
 • Regeringens fossile disharmoni

  Ønsket om at gå foran på klima- og energiområdet er i disharmoni med planerne om maksimal udvinding af danske olie- og gasreserver
 • Skifergas skaber radioaktivt affald

  Udvinding af skifergas giver med meget stor sandsynlighed radioaktivt affald med lang levetid. Så hvorfor overhovedet overveje muligheden af at udvinde skifergas i Danmark?
 • Atomvrøvl

  I en international kommentar i Information 19. marts forfægter miljødebattør George Monbiot synspunktet, at atomkraft nødvendigvis må være en del af en fremtidig energiforsyning, fordi vi ellers ikke har muligheden for at udfase brugen af især kul, som skaber klimaforandringer. Monbiot er øjensynlig ikke bekendt med det globale energiscenarie fra 2010 udarbejdet af European Renewable Energy Council og Greenpeace
 • EU-klimaplan er et skridt fremad

  I Greenpeace har vi, om ikke haft hænderne oppe, så nikket anerkendende til EU-Kommissionens 2050-udspil. Især fordi det viser, at en omkostningseffektiv vej til de 80 procentsreduktion i 2050 forudsætter en reduktion i EU på 25 procent i 2020. Vi mener, at der hurtigst muligt bør træffes en beslutning i EU om en hjemlig reduktion på mindst 30 procent
 • Magtfulde erhvervsinteresser blokerer klimafremskridt i EU

  EU’s vilje til nu at hæve sit mål for drivhusgasudledning fra 20 til 30 pct. er afgørende i kampen mod den globale opvarmning. Alligevel møder EU op i Cancun med lige så lave ambitioner som ved det fejlslagne COP15 i København. En væsentlig forklaring er, at stærke erhvervsinteresser modarbejder klimaambitionerne i EU
 • Det er sidste klima-udkald for EU

  EU's planlagte reduktionsmål for drivhusgasudslip er i pinlig uoverensstemmelse med klimaforskningens klare anbefalinger - der er brug for mere vidtgående forpligtelser, hvis en global klimaaftale skal have chance for succes
 • Regeringen fejler på klimaet

  Klima- og energiminister Connie Hedegaards allokeringsplan for 2008-12 udgør en pinlig illustration af regeringens svigt på den energipolitiske hjemmebane.

Sider