Telegram

Miljøministeriet afviser alternative placeringer til kæmpemøller

Megamøller kan kun stå i det planlagte testcenter i Thy, fastholder By- og Landskabsstyrelsen, som afviser 16 alternativer fra Danmarks Naturfredningsforening
Telegram
22. marts 2010 kl. 12:39

Miljøministeriet afviser de alternative placeringer, som Danmarks Naturfredningsforening (DN) har foreslået til kæmpemøllerne i Thy.

Det oplyser By- og Landskabsstyrelsen, netop som Folketingets miljøpolitikere mandag besøger det planlagte testcenter ved Østerild Klitplantage nær Thisted.

Naturfredningsforeningen har peget på 16 mulige alternativer for at undgå, at 8-12 kvadratkilometer skov skal fældes for at give plads til et nationalt testcenter for vindmøller. Området skal have plads til syv kæmpemøller på op til 250 meters højde. De vil kunne ses 50 km væk.

Men selv ikke med den bedste vilje kan DN's forslag bruges til noget, mener By- og Landskabsstyrelsen. De arealer, som foreningen foreslår, er for små i forhold til kravene om, hvor langt der skal være til naboer, hedder det styrelsens nyhedsbrev. Det vil sige, at der er for mange ejendomme, der skal eksproprieres - og dermed skal der betales meget mere i erstatning end i Østerild Plantage, hvor staten ejer det meste af jorden.

- Antallet af nødvendige ekspropriationer af boliger løber op i 381 i det hårdest ramte af Danmarks Naturfredningsforenings forslag, skriver styrelsen.

DN's forslag levner angiveligt heller ikke plads nok til det såkaldte vindfelt foran kæmpemøllerne.

- Endelig er mange af forslagene i strid med foreningens egne krav til arealet. For eksempel ligger flere forslag med vindfelt i Nationalpark Thy, ved Skjern Å eller i Natura 2000-områder, lyder det fra By- og Landskabsstyrelsen.

/ritzau/

Opdateret 22. marts 2010 kl. 13:10

Henrik Sivgaard

Mon ikke det kan tænkes, at DN er klar over at flere af deres egne forslag også indebærer brug af Nationalpark Ty, men at det trods alt er et lang bedre ALTERNATIV? By- og Landskabsstyrelsens sidste udtalelse er så patroniserende at det vender sig i én.

61% af Danmark (læs landbrugsarealet) er nu til salg til udenlandske opkøbere. Og alligevel vælger man at benytte Statens egen jord i et fredet og unikt naturområde imod bedre viden og imod befolkningens tarv. Testcentrets validitet er på ingen måde dokumenteret, men det er den profit som vil blive dirigeret i udvalgte entreprenørers lommer velsagtens.

Det kunne nemt tænkes at fremtidige generationer af danskere vil se tilbage på disse år og forundret spørge hvordan vi dog kunne tillade at vores land blev tilintetgjort og sat på ophørsudsalg, blot så vi kunne blive en tarvelig forstad i den nordiske del af Europaregionen under Verdensregeringen.

På den anden side, vil fremtidens genrationer af danskere udelukkende bo i få centraliserede byer, og være alt for travlt optaget af hvor vidt deres sms-stemmer i tv-underholdningsprogrammer nu også bliver korrekt optalt.

Jesper Frimann Ljungberg

Henrik Sivgaard.
Aarrhh.. vi er nu stadig nogen der drømmer om at leve som bonderøven :)=

// Jesper

Jarl Zachariasen

Danmarks Naturfredningsforening står med håret i lidt af en postkasse i mange af de her sager, hvor der foregår en form for kortslutning af forestillingen om hvad NATURFREDNING går ud på. Det er jo lidt at modarbejde sit eget formål. Bare lidt. Eller, selvfølgelig er det bedst at stille vindmøllerne OVERALT! Vi har altså brug for et par stykker.

Sig mig, er landet ikke efterhånden totalt affolket, med nogle ganske få stor-landmænd tilbage, som kører det som en industri?

Mon ikke problemet i virkeligheden er, at man ikke vil spilde landbrugsjord, og at man her i MILJØETS hellige navn kan tillade sig at fælde fredet skov - skov som man ellers aldrig ville kunne få bugt med?

Jarl Zachariasen

Det virkelige problem er åbenlyst: Vi er nødt til at acceptere nødvendigheden af gigantvindmøller som disse. Vores børnebørn vil ikke kunne se os i øjnene, hvis ikke vi griber til seriøs, gennemgribende handling - NU! Dette er et problem fordi så få af os er klar over nødvendigheden af at bukke under for dette mildest talt ultimative krav om undgåelse af menneskehedens undergang. Ikke sandt? Det er noget, vi med vold og magt bliver nødt til at undgå. Alle mand til virkelighedspumperne! Vi skal i krig!

Karsten Olesen

At nogen overhovedet kan finde på at stille et så ødelæggende et forslag vidner om at der er noget alvorligt galt i

varetagelsen af de naturinteresser som er miljøministeriet betroet.
Her er der ikke engang tale om en fredning hvortil man skal foretage ekspropriation
men blot om at varetage det der er blevet opbygget af tidligere generationer

Plantagerne i Vestjylland har kostet hundrede års arbejde at få op at stå.
Den vestlige del af Jylland er slet ikke beboelig uden.
Gennem dette arbejde har man muliggjort et stabilt landbrug indenfor bælterne, hvor der før kun var forblæst

halvørken.

Plantagerne er dels en klimabeskyttelse, dels en energipolitik.
En plantage yder 5-6 gange så meget i masseudbytte pr. hektar som en kornmark, for nåleskove anslået til en årlig

tilvækst på ca 20 rm pr ha,
Den stående masse anslås i en moden bevoksning til ca 300 rm pr ha.
(Disse tal er fra fagbladet Jord og Viden).
Det svarer til et gennemsnitligt udbytte på ca 25.000 rummeter pr år ved planlagt udnyttelse.
Den stående masse må svare til omkring 450.000 rm, eller omkring 300-400.000 t CO2.

Plantagernes energiudbytte er dermed langt større end vindmøllerne kan give, og det kan hurtigt blive nødvendigt

med den forudsete nedgang i olieforsyningen.
Nyplantning i træløse områder er meget vanskelig, da det kun er de stående træers lævirkning der beskytter de

opvoksende.
Derfor tog det flere årtier at få den første generation træer op at stå, og der er først fra 1960erne at

tilstanden har været stabil.Dette arbejde truer hovedløse administratorer nu med at sætte over styr.

Før skovene var Vestjylland kendt for forblæste træer i højst 3-4 meters højde der allesammen ludede mod øst.
Nu trives landbrug og boliger på østsiden af skovområderne, men der er ubeboeligt uden.
Disse flyvegriller truer med at kaste årtiers arbejde overbord for et projekt der vil give et massivt

energiunderskud.

Jarl Zachariasen

Tak for Karsten Olsen for den lange, seriøse kommentar.