Selvmordstal overrasker soldaterforening

19. marts 2010 kl. 14:08Opdateret 19. marts 2010 kl. 14:15

281 soldater har forsøgt at begå selvmord, efter at de er kommet hjem. Det viser en opgørelse fra Hærens Konstabel- og Korporalforenings (HKKF) projekt Livline - et projekt, der støtter hjemvendte soldater.

Det tal overrasker formanden for HKKF, Flemming Vinther.

- Tallet er ekstremt højt, og det er dybt bekymrende. Vi har desværre oplevet, at der er en gruppe, der er blevet større og større gennem årene, siger han.

HKKF har 303 aktive sager - det vil sige personsager, hvor foreningen aktivt hjælper det enkelte medlem. 281 af dem har forsøgt selvmord, og 177 af de 281 har forsøgt mere end én gang. Sagen omfatter krigsveteraner fra Balkan (Bosnien, Kosova), Irak og senest Afghanistan.

Flemming Vinther mener, at tallene skriger på, at der snart bliver taget aktivt hånd om problemet. Man skal have etableret en gensidig tillid mellem soldat og myndighed samt en stabilitet og tryghed for den hjemvendte.

- Den her gruppe har gået med deres lidelser i meget lang tid, og det er derfor, at det er kommet så vidt som selvmord. Det kræver en massiv indsats, siger Flemming Vinther.

Henrik Steen Andersen er den eneste militærpsykiater i Danmark og har arbejdet med hjemvendte soldater i 10 år. Han vil ikke forholde sig til opgørelsens konkrete tal, men kan ud fra sin hverdag konstatere, at der mangler tværfaglige behandlingstilbud til hjemvendte soldater.

- Mange af soldaterne har nogle meget komplicerede sociale problemer, og derfor kunne man forestille sig, at en dygtig og kreativ socialrådgiver kunne være bølgebryder imellem soldaten og det sociale system, siger han.

Han forklarer, at det er vigtigt, at den pågældende behandler kan sætte sig ind i soldatens situation.

- Når de kommer ind på en almindelig psykiatrisk skadestue eller til en tilfældig sagsbehandler, som ikke har set en veteran før, og som måske møder dem med skepsis og manglende forståelse, er der langt større risiko for, at man taber vedkommende på gulvet, siger Henrik Steen Andersen.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

"Det tal overrasker formanden for HKKF, Flemming Vinther."

Ja, men det burde det ikke!

Der går i gennemsnit 14 år fra en veteran er kommet hjem til han henvender sig for at få hjælp - det har man 100 års erfaring for i England!

De lider af depressioner, PTSD, misbrug af den ene eller anden slags, fordi de har arbejdet i krigszoner under ekstreme forhold, der gør folk syge. Det er faktisk ret enkelt!

Krigseventyrerne i Irak og Afghanistan kommer på den lange bane til at koste de danske skatteydere svimlende summer.

Spørgsmålet er faktisk om vi i ivrkeligheden har råd til det?

Thomas H. Pedersen

Hvad så med narkomanerne, de arbejsløse og de kriminelle hvor meget koster de ikke samfundet i dag. de koster langt mere end de soldater som får problemer efter de er kommet hjem.
Og hvad mener du så at vi kan gøre for at hjælpe dem som har problemer?

Og må jeg igen gøre opmærksom på at størstedelen af dem som har problemer i dag er Balkan soldater. det kan sagtens være at om 5 eller 10 år at der kommer en fordobling af Irak og Afghanistan veteraner og på lige fod som andre der har fået en traumatisk oplevelse så er det samfundets opgave at hjælpe dem.

Niels Mosbak:
Det går dog hurtigere i dag end det plejer. jeg fik at vide der ca. var 35 ud af 120 mand som har mindre eller større problemer efter de er kommet hjem.
og nej det er ikke at 35 lider af PTSD, nogle er f.eks blevet mere aggressive osv.

de folk som sviner soldater til f.eks på nettet er også med til at forværre og skabe flere soldater med psykiske problemer som på den lange bane kommer til at koste de danske skatteydere svimlende summer.
Der er også nogle fatsvage mennesker der udover at overfalde soldater verbalt også gør det fysisk pgavi bærer uniform. Hvis støtten ikke er der herhjemme og soldaterne som ved noget om hvad der forgår i deres mission område, og det er ligemeget hvor henne i verden, så er risikoen for at soldaterne får psykiske problemer langt større end hvis der er stor støtte derhjemme.

Thomas H. Pedersen

Selvfølgelig skal soldaternes hjælpes. Hvis du ser på forholdene for veteraner i USA og England, skal vi selvfølgelig gøre det bedre - ingen tvivl om det.
Det er bare noget sent jeres forskellige fagforeninger kommer ud af hullerne.

Og det bliver ganske rigtigt ganske dyrt for befolkningen, for de soldater der får problemer, risikerer at være livsvarigt invaliderede - de skjulte sårede, kan man kalde dem.

PTSD er jo et syndrom - det vil sige at det giver sig udtryk på en række måder - agressivitet er en af dem - battlemind kalder man det.
Det er svært at aflære igen, fordi det er det, der har reddet livet på en i farlige situationer.

Men det er næsten 30 % der har en eller anden form for skade Thomas, og der skal man jo gribe ind med det samme - men kan man så sende dem ud igen bagefter?

Med hensyn til den manglende støtte til regeringens politik, og inddirekte derved til soldaterne, er forholdet jo det, at Afghanistan fra dag et har været en tabersag - enhver krigshistoriker ville kunne bekræfte det, helt tilbage fra Alexander den Store og op til Sovjet-Unionen.

Men at det er en upopulær krig, ved man jo inden man melder sig, det er jo ingen midtsøgende regering vi har - og krigen bliver mere upopulær jo flere der bliver dræbt og såret - fordi de ofre er unødvendige!
Man er stort set ikke kommet ud af stedet i 10 år Thomas, så lad os da stoppe, der er lagt op til det allerede.

"En hær skal vinde over en oprørsbevægelse før den har vundet krigen - det eneste en oprørsbevægelse behøver for at vinde krigen er bare at undgå at tabe" - det sidste er Henry Kissingers udtalelse.

Thomas H. Pedersen

Jeg mener også at der har været folk i USA, England og Holland for at se hvad der kan gøre, desværre har det danske forsvar en akilleshæl og det er penge, det værste er at det altid går udover os på bunden.

Afghanistan er ikke en upopulær krig kun ved et fåtal og den eneste grund til at folk er imod krigen er fordi det var Bush der startede den. der er så mange der politisk blindhed som er så fuld af had til alle som tænker anderledes end dem at selv White Pride er misundelig. nu var det jo også alle partier undtaget Enhedlisten og vist også radikale venstre, som stemte for at gå ind i Afghanistan.
Jeg ville have taget afsted uanset hvad Regeringen hed så længere jeg kan forsvare det. og det kan jeg.

i 2001/2002 havde NATO kun kontrol med Kabul hvor imod i dag er de nordlige og vestlige provienser relative fredelig og Helman er godt på vej. Det er kun en tabersag for dem som vil have det skal være en tabersag, dem som ret faktisk ved noget om den ved at det ikke er. min kaptajn var som minerydder i Kabul i 2001 og igen 2003. på de 2 år var der sket så mange forandringer at han er overbevist om at det virker. han sagde i 2003 hang der ikke længere folk i lygtepælene og folk sked ikke mere i gaderne!. Der er så mange der gerne vil have vi trækker os ud med det sammen men så vil enhver krigshistoriker kunne fortælle at så kunne vil ligeså godt skrive 1992 om igen. Så vil der dø rigtige mange civile men folk er jo ligeglad bare Bush og han eftermæle bliver svinet til.. hvad ville der have sket i kosovo hvis NATO ikke gik derind? eller bare generalt Balkan?.

de 30% går allerede til psykolog så de kan få det bedre igen. hvis de føler sig klar så kan de sagtens blive udsendt igen men det kræver at de bliver klar ellers bliver de ikke udsendt igen.

Nu er det ikke kun soldater der lider af PTSD, hvis nu folk mener at vi skal spare penge på folk med PTSD så må vi heller lade være med at tage flygtninge ind i landet altså de er jo en belastning for Danmark?? nej vel vi skal tage om de svage i samfundet uanset om det er soldater eller ej. selvom der er nogle som ikke behandler os som mennesker så er vi altså mennesker!

Thomas H. Pedersen:

."Hvad så med narkomanerne, de arbejsløse og de kriminelle hvor meget koster de ikke samfundet i dag. de koster langt mere end de soldater som får problemer efter de er kommet hjem."

Det ville være umådelig nemt at standse produktionen af psykiske lirekassemænd i diverse krige. Hvis regeringen ville, kunne den jo beslutte at trække soldaterne hjem i morgen.

Kriminalitet og arbejdsløshed er derimod samfundsmæssige problemer, der er langt sværere at finde en løsning på.

I øvrigt bliver det rigtig slemt, når de mest krigsliderlige journalister i TV2 med jævne mellemrum agiterer for at veteranerne skal rykkes foran på ventelister og på anden måde begunstiges i forhold til civile der ikke på samme måde selv er skyld i deres lidelser. Det er jo direkte sygt.

Thomas H. Pedersen

Så må vi også stoppe med at sende Læger uden grænse og andre nødhjælpsarbejder ud da de sagtens kan se og opleve noget af det samme som soldater har.
Igen vil du gerne løbe fra det ansvar vi har for de andre lande i verden. jamen okay så trækker alle lande deres soldater hjem fra alle konflikter, så når der er massakre rundt omkring i verden skal vi bare vende det blinde øje til og lade dem dræbe og undertrykke hinanden. altså det hjælper også med overbefolkningen og vi kan igen være egoistiske og bruge penge på os selv.

Bare rolige vores fagforening mener heller ikke at vi skal ende som eliteborgere så det kommer ikke til at ske endnu. jeg vil nu heller ikke mene at soldater selv er skyld i deres lidelser som de får når de er udsendt. så gælder det også nødhjælpesarbejder, læger, betjente, turister osv. så er de også selv skyld i det, de kunne bare lade være med at rejse ud i verden.

Hvis regeringen ville kunne de sagtens stoppe kriminalitet og arbejdsløshed, det er nemmere at finde en løsning på, faktisk samme måde som at bygge et land op fra grunden igen.

Lars R. Hansen

Hvilket naturligvis er en helt legitim holdning, Thomsen

Personligt foretrækker jeg et system, hvor den ceremonielle magt og pragt er adskilt fra den politiske - og når vi så nu engang har en historisk institution som sikre dette med stil - ser jeg fornærværende ingen grunde til at ændre på tingenes tilstand.