Telegram

DF: Kun dagpenge i to år

Dansk Folkeparti forslår at forkorte dagpengeperiode fra fire til to år. Det skal friholde fastfrysning af overførselsindkomster.
Telegram
24. maj 2010 kl. 21:11

Det skal kun være muligt at modtage dagpenge i to år.

Dansk Folkeparti overrasker mandag aften under forhandlinger med regeringen om en genopretningsplan for dansk økonomi ved at foreslå en halvering af dagpengeperioden, oplyser DR

Pressechef i Dansk Folkeparti, Søren Søndergaard, bekræfter over for Ritzau, at DF's forhandlingsdelegation med Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl har lagt forslaget på bordet.

Ifølge Ritzaus oplysninger skal reformen af dagpengesystemet træde i stedet for fastfrysning af overførselsindkomster.

Regeringen vil fryse overførselsindkomster fast, hvilket skal bidrage med 6,3 milliarder kroner til regeringens genopretningsplan.

Leder af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, glæder sig meget over meldingen. En reform af dagpenge er en mærkesag for Liberal Alliance.

- Det er en ren tilståelsesdag for Dansk Folkeparti. Nu har de kniven for struben og må indse, at det er et valg mellem nedskæringer eller reformer. Det har vi sagt hele tiden, siger Anders Samuelsen.

/ritzau/

Opdateret 24. maj 2010 kl. 22:05

Peter Hansen

Nåh, men så er det da slut med at håne de radikale.

Heinrich R. Jørgensen

Der har gennem årtier været fornuftigt, hvis politikere havde taget initiativ til at begrænse perioden til at par år, men ingen har turdet insistere på en sådan ændring.

Nu er der parlamentarisk krise, regeringen vakler, og allehånde trusler om indgreb mod befolkningens økonomi luftes uafladeligt. Og midt i choktilstanden bliver en nedsættelse måske så alligevel gennemført.

Per Langholz

Når det er gode tide, sparer man op til dårlige tidere. Hvis man kommer i en økonomisk dårlig tid, og siger vi har alligevel ikke råd til have en dagpenge periode på 4 år, så er det fordi man er en hykler, fej og egoistik.

Nu belaster man de arbejdeløse dobbelt. Arbejdsløse blive staffet for at være arbejdeløse, og så slår man dem yderligere ved at sænke dagpenge periode til det have.

Det skal jo ikke gå ud over de fede rige mennesker der har fået store skattelempelser via topskatten i år

Vi har en middelklasse (reelt overklasse) der ikke tåler nogen solidarisk nedgang i deres indkomst.

Det skal være de arbedsløse, lav indkomster på overførelser og ulandsbistand der skal betale for den danske middelklasse ødsel.

Peter Andersen

Nu må det holde op! Sådan en gang inkompetente og uduelige politikere - hvis der ikke sker en ordentlig omrukering på ministerkontorerne meget snart - så bliver jeg herovre hvor solen skinner (England) og det er til trods for at man her ikke har en regering der er en nøkkel bedre politisk - men de forstår dog at fremstå nogenlunde fornuftige!
Hold da op for en gang politisk klamhuggeri..!

Peter Hansen

Det er uendeligt få arbejdsløse, der er uden job i mere end et år, så der er ingen penge at spare, kun yderligere pres mod de måske 1000, der er ledige i længere tid.
Tidligere gik det ud på at sikre, at folk slet ikke faldt ud af ordningen! Under Schlüter var der aktivering, også én, hvor man blev plantet i job; men disse jobs var indenfor ens fagområde, det var til overenskomstmæssig løn, og det førte til optjening af en ny dagpengeperiode.

Peter Lauritzen

Peter Andersen, hvor lang tid tror du, du får dagpenge i England?

Danmark er en stor fed socialkontorbuffet, og I bliver nødt til at se realiteterne i øjnene, folkens. De tider er forbi - med mindre vi skal ende som Grækenland, der om nogen har levet over evne.

Nåh ja, vi kan jo også bare arbejde noget mere, betale endnu mere i skat og låne nogle flere penge. Godt Helle!

Lars R. Hansen

Udsagn som:

...det er de svageste borgere som skal betale..."

Og:

"...for den danske middelklasse ødsel..."

Anskueliggør udmærket den besynderlig fejlopfattelse, at Danmarks svageste, altså alle de personer på overførselsindkomst (som udgør en stor og fortsat voksende andel af befolkningen) skal betale for krisen og de riges (altså alle som betaler topskat - omkring halvdelen af de fuldtidsbeskæftigede) ublu forbrugsræs.

Men det forholder sig naturligvis således, at personer på overførselsindkomst IKKE giver "de rige" noget som helst, men alene MODTAGER - via staten - en betragteligt andel af frugterne af "de riges" arbejde. Sådan er det.

Problemet med krisen er ikke at "de rige" i Danmark afstå en mindre andel af deres indkomst til statskassen, men at krisen gør "de riges" indkomst er blevet mindre - derfor få staten mindre ind.

Hvis staten alene forsøger at henter de manglende milliarder på indtægtssiden - altså skattestigninger for "de rige" - i et af verdens højst beskattede lande - vil det koste den danske samfundsøkonomi uforholdsmæssigt dyrt.

Staten er nødt til også at se på udgiftssiden - og her er det af naturlige årsager "de svage", der som MODTAGERE, rammes og må klare sig for lidt mindre, da "de rige" - som følge af krisen - simpelthen indtjener mindre til landet.

Mette Hansen

Lars Hansen: Men det forholder sig naturligvis således, at personer på overførselsindkomst IKKE giver “de rige” noget som helst, men alene MODTAGER - via staten - en betragteligt andel af frugterne af “de riges” arbejde. Sådan er det.

Nu er det jo for det meste mennesker, der har arbejdet hårdt i mange år og dermed bidraget betragteligt til samfundet, der så får et lille beløb at leve for , når de bliver nødt til at gå på pension..Så det er en grov forsimpling at skrive, at de ikke bidrager /har bidraget med noget ..til de rige. I min optik er det en direkte fornærmende, at du mener disse mennesker "må klare sig med lidt mindre" Du aner da vist ikke, hvordan det er at leve et liv udelukkende for en pension.
Sagen er jo den, at "rige" er parate til at skævvride DK til ukendelighed. Tak for kaffe. Håber der kommer et valg!

Dorte Sørensen

Er det ikke et løftebrud der siger spar to til Nyrups Rasmussens mht. efterlønnen.
For 2 år siden nægtede DF at ville støtte regeringen i at sænke dagpengeperioden, da de dengang ikke mente at det ville føre til flere dagpengemodtager i arbejde Det mener de ikke længere og endda i en situation hvor ledigheden er stigende og det derfor er endnu vanskeligere at finde en arbejdsgiver, der vil ansætte dagpengemodtageren.
Derudover forringer en sænkelse af dagpengeperioden også Danmarks fleksibilitet, hvor arbejdsgiveren har let ved at hyre og fyre. Hvorfor tage den fordel væk fra det danske arbejdsmarkedet, hvor arbejdsgiveren har haft fordel ved let at kunne hyre og fyre i modsætning til de fleste andre europæiske lande.

Karsten Aaen

Jeg tror næppe, at DF-folkene har gjort sig klart over (helt) hvor stort dette indgreb er i virkeligheden.

En ting er at sænke dagpenge-perioden fra 4 til 2 år; følge-lovgivningen er så ekstrem. Der skal laves nye frister for alt. Hele dagpenge-systemet er i dag bygget op på på den måde, at man kan få dagpenge i 4 år, heraf er de sidste tre år aktiv-perioden. Det vil skulle laves om og meget meget mere.

Og ja, engang gik det ud på, at folk slet ikke faldt ud af dagpengesystemet. I dag synes det som om man er ude på det modsatte. Men man glemmer bare, at dem som man så 'skubber ud' jo i mange tilfælde skal have: kontanthjælp. Og man kan så også spørge: hvor er det arbejde, de jobs, folk kan få? Jo, i ly af finans-krisen er de blevet udliciteret til Kina, Vietnam, Rusland, Polen, Ukraine mv.

Og ja, det er nemlig uendeligt få arbejdsløse, som er arbejdsløse i mere end 1 år, så mange penge kan man nok ikke spare her. Det, der virker er det her: Efteruddannelse og omskoling af folk til nye områder, f.eks. sosu-området, folkeskole-området, eller hele undervisnings-sektoren.

Kristian Jensen

Hvis forslaget om halvering af dagpengeperioden følges op af en garanti for arbejde efter to års ledighed, ser jeg store potentialer i DF´s forslag. Der synes dog at være totalt fravær af logik i forslaget. Endnu flere rammes i disse år af ledighed, derfor skal de da behandles endnu ringere. - Og! hvornår er der sidst opstået arbejdspladser af at tage pengene fra de der søger dem? Hvis en sådan sammenhæng er reel, synes jeg overhovedet ikke vi skal give arbejdsløse en krone.

En Studerende Læser

Der er en ganske bestemt grund til at politiske billeder altid defineres som et af socialistisk ideologi. Alt andet ville ikke kunne udtrykkes på den måde uden at fremstå komplet uanstændigt. Der findes kunstværker med konkrete eksempler på, hvordan de rige har krævet "lohnabzung" af de stakkels arbejdere i sin tid for så selv at drage til lande, hvor skatten ikke var høj. Men det modsatte ville være utænkeligt at hænge op. Ganske enkelt.

Lars R. Hansen

Mette Hansen,

Det ændre ikke på noget. Personer på overførselsindkomst er (altovervejende) MODTAGERE, mens personer i ordinær fuldtidsbeskæftigelse (altovervejende) er GIVERE. Og sådan er det.

At du så vil fremhæve en forholdsvis lille gruppe - de ca. 220.000 folkepensionister som alene lever på en folkepension + ældrecheck - som skjold for den enorme offentlige sektor og omfordeling ændre ikke på det forhold at også nævnte gruppe er MODTAGERE.

Desuden vil personer som kun har en folkepension - typisk have en beskæftigelsesbaggrund som betyder, at disse set over hele deres levetid vil være nettomodtagere.

Men nu har V, K og O jo også bestemt sig for overførselsindkomsterne ikke skal fastfryses i to år. Så dit hold fik igen sat sig igennem - de omkring to millioner danskere på varige og midlertidige overførelsesindkomster friholdes for at bidrage til at mindske gabet mellem statens indtægter og udgifter.

Dorte Sørensen,

En kortere dagpengeperiode gør det - i sig selv - ikke sværere eller lettere at hyre og fyre lønmodtagerne - på samme måde som en dagpengeperiode på fx. 8 år ikke ville gøre sværere eller lettere at hyre og fyre lønmodtagerne.

Det bliver det kun hvis arbejdsgiverne pålægges nye særlige pligter i den forbindelse - men man må naturligvis påregne, at fagbevægelsen vil øge kravene hertil og hvad det præcist ender med er uvist - internationalt set vil Danmark (også med en toårig dagpengeperiode) dog fortsat have en stærk flexicurity-model.