Telegram

Indvandrere føder færre børn end danskere

Længere uddannelser og en mere dansk levevis blandt indvandrerkvinder betyder, at de nu føder færre børn end etnisk danske kvinder. Det viser nye tal.
Telegram
25. juli 2010 kl. 23:14

En mangeårig tendens til færre fødsler blandt indvandrere betyder, at deres børneflokke nu bliver mindre end etniske danskeres. Hvor danske kvinder i gennemsnit får 1,9 barn, er fødselsraten for ikke-vestlige indvandrerkvinder 1,6.

Det viser nye tal for fertiliteten i 2009, som Danmarks Statistik har udarbejdet for Integrationsministeriet.

Dermed er indvandrerkvindernes fødselsrate mere end halveret siden 1993, hvor de i gennemsnit fik 3,4 børn - dobbelt så mange, som kvinder med dansk oprindelse fik dengang. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Garbi Schmidt, seniorforsker og ph.d. i islamiske studier ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, ser flere forklaringer på udviklingen.

- Den ene er, at de etniske minoritetskvinder venter med at få børn, fordi de går i gang med uddannelse. I disse år er der meget fokus på, at flere uddanner sig og er ekstremt ambitiøse inden for uddannelsessystemet, siger hun.

- En anden forklaring er, at der sker en tilnærmelse til den danske levevis. Vi har hele tiden i et længere perspektiv kunnet set, at indvandrerne nærmer sig danske normer og værdier i forhold til familie, ægteskab og uddannelse. Det betyder også, at de etniske minoritetskvinder venter med at stifte familie. Det gælder i øvrigt også mændene, siger Garbi Schmidt.

Hun mener desuden, at de strammere regler for familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle - 24-års-reglen og tilknytningskravet - har skubbet på udviklingen. I fjor viste en undersøgelse fra SFI, som hun stod bag, at en del unge med etnisk minoritetsbaggrund udskyder ægteskabet som konsekvens af netop de regler.

Manu Sareen, integrationskonsulent og medlem af Københavns Borgerrepræsentation for De Radikale, kalder udviklingen "helt vild". Han roser regeringen for at have understøtte indvandrerkvindernes mønsterbrydning med blandt andet mentorordninger.

/ritzau/

Opdateret 25. juli 2010 kl. 23:20

Niels østergård

Har muslimerne kuppet Danmarks Statistik?

Pia og jeg ved da at de kommer der i deres telte med 5-8 børn slæbende efter sig...alle sammen, hele tiden...

Niels Østergård,

Hahahaha.

Søren Kristensen

Indtil videre må vi nok leve med risikoen for at DF vælger at tolke indvandrerkvindernes faldende reproduktion som et tegn på dels manglende vilje til fuldt ud at indordne sig under danske normer og dels egoisme i retning af at sætte uddannelse og karriere forud for familielivet.

Niels østergård

Jeg tror de har hemmelige koran-skoler, hvor de gemmer deres mange børn.

Jesper Wendt

Det er vel på den baggrund de vil have øget 24 års regel til 28. Jeg mener dog ikke der ligger meget underbyggende der taler for at det netop er årsagen. De bliver jo stadig lovet væk, i hvilken alder har næppe meget at sige. Der er virkeligt tale om en kulturkløft der vil frem. Ja de kan vælge det fra i en senere alder, men det er jo så ikke uden konsekvenser, og de må se sig udelukket af det muslimske samfund. Jeg tror ikke meget på den regel har nogen ønsket effekt.

Heinrich R. Jørgensen

Kendsgerningerne om at indvandrere får få børn, var tydeligvis ikke noget DF havde forstået, da de for kort tid siden fremsatte deres oprindelige forslag til at børnechecken alene skulle gælde for de første to børn. Intentionen var klar -- indvandrerne skulle rammes.

Nu er DF nødt til at finde på en ny begrundelse for at lægge indvandrerne for had. Den eneste logiske er vel, at indvandrerne er uansvarlige, da de ikke tager medansvar for, at der komme nok unge til, mens der bliver relativt flere ældre, der skal forsørges.

Alternativet er vel, at DF ønsker antal børn per indvandrerkvinde yderligere ned, så de kan lave en fin fremskrivning, der viser at indvandrerne om få år vil udgøre en så forsvindende lille del af befolkningen, at de etniske danskere igen kan trække vejret. Når syndebukkene i den grad associeres med alle landet ulykker, må man formode at alle ulykker o.a. elendighed aftage i samme takt som andelen af indvandrere.

Peter Hansen

Det første, store onde med 24-årsreglen, nu den er del af diskussionen, er, at den eksemplificerer en misforståelse blandt politikere i dette land: at de skal være folkeopdragere!
24års-reglen er det mest eklatante eksempel på, at der drives den modsatte politik af det, der påstås, nemlig: at man driver lovgivning for at ramme minoritetsgrupper i samfundet, hvorimod man jo påstår, at de samme regler jo bare så gælde for alle, så er tilfredsheden intakt!
Men der laves altså lovgivning på områder, vi ikke har lovgivet om før, fordi den manglende lovgivning giver grupper i samfundet lov til at leve i overensstemmelse med egne kulturelle normer. For at forhindre dem i det indskrænkes friheden - og det er rent ud sagt umoralsk og udemokratisk.

Martin Vindum

Ja som tidligere nævnt, så ud med dem, nu vil de fandme ikke engang bidrage med børn til at betale min pension, og deres konspiration er selvfølgelig at med færre børn, er vi nødtil at tillade mere indvandring, med kalifatet som mål ( sorry bare min syge humor)

God aften alle sammen

Marianne Mandoe

Så er tænketanken på Borgen gået igang.
For dette vælter jo i den grad DFs strategi.

Peter Jespersen

Hmmm, ja hvad gør man nu. Mon det hjælper at følge den sædvanlige strategi at mistænkelig og latterliggøre DS og hvis det ikke virker anklage dem for landsforrædderi - det lukker jo munden på mange.

Hmm næppe.

Gad vide om de så får en eller anden form for statsstøtte eller har statslige kontrakter og ikke kun enkelte jobs, der kan fratages dem.

Lars Villumsen

Det er en god og omfattende rapport DST har udgivet. Men der er i de 221 sider intet statistisk belæg for Garbi Schmidts forklaringer til de lave fertilitetsrater. Det kan ligeså godt skyldes en ændring i sammensætningen af invandringen af kvinder (flere studerende, flere i arbejde) som vælger at være i DK en periode og senere udvandrer igen uden at have fået børn. Hvem ved, jeg gør ikke og det gør Garbi heller ikke.

Peter Lauritzen

Garbi Schmidts forklaring:
"Den ene er, at de etniske minoritetskvinder venter med at få børn, fordi de går i gang med uddannelse."
Aha, hvis man føder senere så reducerer det fertiliteten, overraskende.

@Lars Villumsen

Det er en god og vigtig pointe, at man med denne form for statestik skyder på et bevægeligt mål, idet sam-mensætningen af den gruppe, der defineres som ”indvandrerkvinder”, ændrer sig over tid.

Man kan dog stadig godt drage den konklusion ud fra tallene, at der ikke er noget som helst, der tyder på, at forskelle i fødselsrater mellem forskellige grupper vil betyde noget videre for den fremtidige danske de-mografi.

For hvis der var en større gruppe af indvandrerkvinder i Danmark, som fik markant flere børn end gennem-snittet, så er det næppe tænkeligt, at tallet for hele gruppen kunne være så lavt. Så mange er der nemlig heller ikke, som kun er på ”gennemrejse”, og som derfor kunne tænkes at planlægge deres børnefødsler, så de fandt sted før eller efter opholdet i Danmark.

Derimod er personerne på ”gennemrejse” en meget tænkelig forklaring på, at fødselsraten ligefrem er blevet lavere end for etnisk danske kvinder.

Abu Mumbutu Mondondo

Det kunne også være fordi eugenik Politiken har sejret ad h.........'s til som Villy fra dansk socialistisk Folkeparti vill have fomuleret det. Her skal i især takke diskotek ejerne for deres andel. Det kunne også være fordi man sætter børn i dette verden når man føler sig tryg. Det kunne også være fordi man ikk syns at ens børn skal føle det særlig dansk demokrati... Det kunne også fordi man finder hvad man søger.... jeg ved det ikke ....

Lars R. Hansen

Lars Hansen:

"...forklaring på, at fødselsraten ligefrem er blevet lavere end for etnisk danske kvinder"

Næppe - ifølge DST har indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande fortsat en højere fertilitet end danske kvinder - den er dog med 1,88 barn kun marginal højere end danske kvinders på 1,86 barn - hvordan pressen har fået tallene galt i halsen er uvist.

Karsten Aaen

Ganske normalt er dette altså. I gamle dage i Danmark havde familierne altså også 6-8 børn (eller flere), fordi 1) mange børn døde før de fyldte fem år og b) børn, især drengem skulle sørge for deres forældre, når de (forældrene) blev gamle. I mange af de lande, hvor indvandrerne kommer fra, er det stadigvæk til dels sådan. Dengang Danmark blev rigere, og rigere, faldt børnetallet altså. Folk får mange børn, fordi de er fattige, folk er ikke fattige, fordi de får mange børn. Demografisk er det således lige efter bogen, at indvandrerkvinder især fra Tyrkiet, Pakistan og Irak får færre børn.

Lars R. Hansen

Karsten Aaen:

"Folk får mange børn, fordi de er fattige"

Ja - påstås ofte at være tilfældet - men fordi det har været mønsteret i visse kulturer er det nødvendigvis ikke en universel regel.

Til eksempel får kvinderne i det rige Saudi-Arabien dobbelt så mange børn som kvinderne i det fattige Mongoliet.

Når de får ca. 1,3 børn i Italien, Grækenland og Spanien, mens vi får flere i de skandinaviske lande - skyldes det ikke, at de i syden er hovedrige og vi i norden er fattige.

Det skyldes overvejende den sociale samfundsindretning - om den traditionelle far-mor-børn-familie er den altdominerende norm - ikke pågældende samfunds økonomiske stadie.

Den såkaldte kvindefrigørelse, forventning om uddannelse og karriere før giftemål og børn etc., etc. Kultur og normer betyder mere end økonomi for menneskets adfærd - også når det gælder reproduktion.

Max Andersen

En feel good-historie baseret på enten talblindhed, eller bevidst fordrejning.

Det er mig en gåde, hvorledes denne uvederhæftige, politiserende "forsker" kan bibeholde sin faglige stolthed og proffesionelle integritet, på baggrund af sådan en omgang tal-hokus-pokus.

Hun er jo direkte medvirkende til at skabe falske og misvisende øjebliksbilleder af samfundsudviklingen. En praksis der strider imod alle oplysnings-, forsknings- og åbenhedsprincipper.

Principper man stadig havde et spinkelt håb om var god tone på universiteterne. Åbenbart ikke.

Hvis hun i stedet havde udtalt sig som privatperson eller politiker, kunne man (vanen tro) have taget udsagnet med et gran salt, men det her er simpelthen ikke i orden.

Marianne Mandoe

@ Lars Hansen .
Det er der også en helt fornuftig forklaring på.

Fattige får mange børn for det er deres pensionsordning.
Når de bliver rigere får de færre børn, og når de bliver rige nok bliver mange børn et statussymbol. Noget i retning af "Se hvad vi har råd til. Og MED privatskole/lærer."

Lars R. Hansen

Marianne Mandoe,

Så lige meget hvad har samfundsnormer og kultur intet med fødselsrater at gøre - mens økonomi har alt at gøre med fødselsrater - kvindefrigørelse, kvinders adgang til uddannelse og erhverv, kvinders muligheder for selvforsørgelse, tilgængeligheden af og den sociale accept af prevention og abort, den sociale accept af singlelivet etc. ingen betydning for fødselsrater. Slet ikke.

Og når lande med nogenlunde samme økonomi og velstandsfordeling har vidt forskellige rater - kan det ikke forklares med socialantropologi, men må følgeligt henføres til en guddommelig orden.

Heinrich R. Jørgensen

Lars Hansen:
"hvordan pressen har fået tallene galt i halsen er uvist."

Det er ikke længe siden, tallene var hhv. 1,95 og 1,91.

Ud fra de tal, ville det være nærliggende at forvente, at der næppe vil gå længe for fødselstallene ville være det samme for begge grupper, formodentligt når niveauer når til 1,81.

Lars R. Hansen

Bestemt - det ændre dog ikke på "Indvandrere føder færre børn end danskere" er en forkert påstand - samt at "fødselsraten for ikke-vestlige indvandrerkvinder er 1,6" ligeledes er forkert - samt at det i den DST undersøgelse der henvises til anføres at fødselsraten for ikke-vestlige indvandrerkvinder er 1,88, mens danske dittos er på 1,86 barn.

Og naturligvis vil man, med DST definitioner (DST anvender ikke etnicitet), over tid kunne se en statistisk harmonisering af fødselsrater mv. - på samme måde som DST i 2008 mente at der ville være ca. 17.000 færre ikke-vestlige indbyggere i Danmark i 2040 end i 2008 - rent humbug - så længe DST nægter at anvende etnicitet og realistiske migrationsvurderinger i deres fremskrivninger kan man ikke rigtigt bruge dem til noget i en egentlig demografisk analyse af befolkningen eller den fremtidige befolkningssammensætning.

Morten Kjeldgaard

Lars Hansen,

Hvor er det dog uendeligt ligegyldigt hvilken etnicitet fremtidens danskere har. Vi skal fandme være lykkelige blot nogen gider bebo de bøgelyse øer.

øder “indvandrerkvinder” virkelig færre børn?

g ” sker der en tilnærmelse til den danske levevis, at indvandrerne nærmer sig danske normer og værdier i forhold til familie, ægteskab og uddannelse,” som Garbi Schmidt siger i hver eneste radioavis dagen igennem? Vidtgående konklusion på et emne, der hverken er tilstrækkeligt defineret eller tilstrækkeligt belyst. En statistiker kommenterer dagens presse-hit :

eg har en baggrund som statistiker (cand.polit.), og umiddelbart er forklaringen indlysende.Som bekendt sættes der rekorder i indvandring disse år. Et historisk højt antal får arbejdstilladelse eller kommer til Danmark for at studere. Kun ganske få muslimer kommer til Danmark ad denne vej, og der er som sådan ikke noget at være bekymret for (bortset fra en del snyd med ordningerne, som måske udgør et problem).

å grund af denne markant stigende indvandring ændrer fertilitetskvotienterne sig også markant. De nye indvandrere er i høj grad unge – og kvinderne er dermed i den fødedygtige alder, hvilket påvirker fertilitetskvotienterne. Stort set ingen af dem får imidlertid børn, og det trækker naturligvis kvotienten drastisk ned. Skal vi sige noget om integrationen af muslimske indvandrere, bør vi se på fertiliteten fordelt på oprindelsesland. Danmarks Statistik oplyser følgende fertilitetskvotienter:

fghanistan 2,8 Bosnien-Hercegovina 1,6 Irak 2,9 Libanon (palæstinensere): 2,9 Pakistan 2,8 Tyrkiet 2,1 Vietnam 2,0 Somalia 4,2

anmarks Statistik oplyser ikke flere landegrupper, og det ville være særdeles interessant at kende fertiliteten for kineserne, filippinerne personer fra Ukraine. Under alle omstændigheder fremgår det, at ikke-vestlige fra muslimske lande, har meget høje fertilitetskvotienter.Filippinerne er formentlig det ikke-vestlige land, vi får flest indvandrere fra. Mit gæt er, at af de 500 filippinere, der indvandrede i 4. kvartal 2009, var næsten alle kvinder i den fødedygtige alder og stort set ingen har siden fået børn.

erfor kan man naturligvis ikke konkludere som politikerne og journalisterne gør. Det er i øvrigt ikke nødvendigvis Danmarks Statistiks skyld eller anden bevidst manipulation. Journalister trykker dagligt fuldstændigt forkerte historier på baggrund af statistik, de ikke forstår. Det er min oplevelse, at det ikke er ond vilje, der ligger bag. Den gennemsnitlige journalist er blot ubegavet. (Mon Garbi Schmidts elaborering er iregnet i den karakteristik ? Se også Danmarks Statistik, Indvandrere i Danmark 2009, side 26.)

http://snaphanen.dk/2010/07/26/f%C3%B8der-indvandrerkvinder-virkelig-f%C...

Beklager at der mangler nogle bukstaver. Check det oprindelige link hvis i ikke kan få det til at give mening.

Morten Kjeldgaard,

"Hvor er det dog uendeligt ligegyldigt hvilken etnicitet fremtidens danskere har. Vi skal fandme være lykkelige blot nogen gider bebo de bøgelyse øer."

Hvad er det du prøver på at sige?