Telegram

Naser Khader ser ikke racisme i Danmark

Der er meget mindre racisme i Danmark end Spanien og Frankrig. FN skal hellere bruge kræfter på Iran og Saudi Arabien, siger integrationsordfører Naser Khader.
Telegram
21. juli 2010 kl. 09:07

Racisme er ikke særlig udbredt i Danmark. Her behandles indvandrere langt bedre end i sydeuropæiske lande som Spanien eller Frankrig, hvor der er meget mere diskrimination. Derfor har regeringen ikke lavet et skønmaleri af racismen til FN's komité til udryddelse af racediskrimination.

Det siger de Konservatives integrationsordfører, Naser Khader, som afviser kritik fra direktør Niels-Erik Hansen fra Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racisme. Centret har sendt et alternativ til regeringens rapport til FN.

- Niels-Erik Hansen ser racisme overalt, siger Naser Khader, som mener, at antallet af anmeldelser ikke viser hele sandheden.

Ifølge Khader undlader mange ligesom ham selv at anmelde overgreb fra ekstreme islamistiske grupper.

Regeringen nævner 123 anmeldelser på fem år om racismeparagraffen, men Rigspolitiet har talt 190 sager.

- Jeg opfatter ikke Danmark som et racistisk land. Vi skal huske, at der også er intern racisme mellem indvandrere, som ikke fremgår af tallene, siger Naser Khader.

Intern racisme omfatter ifølge ham, at ekstreme islamistiske grupper chikanerer moderate muslimer, som ikke slavisk følger Koranens bud. Det gælder også iranere, som føler sig bedre end arabere, der til gengæld ser ned på somaliere. Samtidig rammes jøder af anti-semitisme fra ekstreme islamistiske grupper, påpeger han.

Racisme bør bekæmpes i daginstitutioner og skoler, men er ikke noget udbredt problem i Danmark, mener Naser Khader.

- FN burde hellere bruge sine kræfter på racisme i Iran eller Saudi Arabien, hvor man hverken må medbringe Bibelen eller bygge kristne kirker, siger han.

/ritzau/

Opdateret 21. juli 2010 kl. 09:10

Det er en sjov form for argumentation, Naser Khader anvender. Den kan vel stort set oversættes til:

"jyder arbejder meget mere sort end københavnere, så derfor er der ingen grund til at interessere sig for sort arbejde i København. Skat bør meget hellere anvende deres ressourcer på sort arbejde i Jylland".

Måske er det bare mig, men virker det ikke lidt for vaske-hænder-agtigt?

Slettet Bruger

Ja, med samme argumentation kunne man nedskyde Khaders eneste mærkesag. Khader ser xxxisme alle vegne osv.

Arash Shariar

Spørgsmålet er hvordan Nasser udbygger sin argumentation?

Som jeg læser det, prøver manden at tilsidesætte de undersøgelser Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racisme er kommet frem til, ved at sammenligne med hans egen lille næse. Man må jo undre sig om hvor meget man skal ligge i én persons "syn" og især nassers med hans ny meget spændende historie i dansk politik. En ting er sikkert, nasser tror på mange ting!

- Arash

Khader er jo heller ikke den helt store retoriske begavelse, og i denne sætning modsiger han jo direkte sig selv:

"Jeg opfatter ikke Danmark som et racistisk land. Vi skal huske, at der også er intern racisme mellem indvandrere, som ikke fremgår af tallene, siger Naser Khader."

Ergo: Der er MERE racisme i Danmark, end det fremgår af regeringens rapport, og derfor har regeringen ikke lavet et skønmaleri.....

Det er mere end almindelig svært at få øje på logikken.

Martin Kristensen

FN har begrænsede resourcer og skal derfor bruge dem der hvor det er mest nødvendigt - altså der hvor racismen florerer værst. Det er ikke i Danmark, det har Khader ganske ret i.

Til gengæld skal dette ikke være en sovepude således at Danmark ikke selv arbejder mod racisme, hvadenten der er fra os grisefarvede mod brune, brune mod grisefarvede eller brune mod andre brune.

En rapport fra DRC er dog ikke det papir værd den er skrevet på. DRC er en privat organisation uden nogen form for autoritet eller ekspertise udover hvad enhver Johnny nede fra Bodegaen kan påråbe sig. Et hurtigt besøg på deres hjemmeside bekræfter dette: http://www.drcenter.dk/

Jeg kan specielt anbefale de 10 spørgsmål og svar der findes under "Diskriminations" afsnittet. Det er et akademisk værk af høj standard og skrevet i et fuldstændig upartisk sprog ;-)

Marianne Mandoe

At der er problemer andre steder end i Danmark betyder jo ikke at vi skal ignorere problemet I Danmark.
At ignorere et problem er at fodre det så det kan få lov til at vokse sig større.

Det er en ommer Naser. Igen.

Arash Shariar

Ib Ling

Hentyder du til at Naser er en bedre reference end DRC?

Desuden er det jo heller ikke sådan at Naser fører sin argumentation med at diskreditere DRC. Som Lars Hansen skriver, mener Naser at der faktisk er mere racisme i Danmark end DRC mener.

Jeg må desuden undre over om mon han ser "udlændinge" i Danmark som Danskere eller ej? Og at måden han ønsker at adressere disse danskeres adfærd på skal forgår ved at vi intervenere i deres hjemlande?

- Arash

Slettet Bruger

Nu er det vel heller ikke sådan at FN bruger hovedparten af sine ressourcer i Danmark (?), men det lyder da fornuftigt hvis man ikke udelukkende baserer sig på regeringernes egne rapporter.

Martin Kristensen

Arash: Jeg ville måske udtrykke det som at DRC er en lige så ringe reference som Khader. Det er ikke en kompliment til nogen af parterne.

Jeg har ikke læst regeringens rapport, og kan derfor ikke konkludere om den er fyldestgørende. Fakta er dog at selvom der er racisme i Danmark, som alle andre steder, så er det ikke et stort problem hverken i forhold til andre lande (når FN skal prioritere resourcer) eller i forhold til andre problemer (når DK skal prioritere resourcer).

Alligevel skal der naturligvis slåes ned på det når det viser sit grimme ansigt.

@Ib Ling

Hvis man mener, at racisme er en skidt ting, så skal en organisation som FN naturligvis arbejde for at reducere den i alle medlemslande og ikke kun i de ”værste”. Det er klart, at der skal ske en prioritering af ressourcerne, og at det ville være fjollet at bruge alle ressourcerne i lande, hvor der kun er meget små problemer.

Men det er ikke indlysende, at det omvendt ville være fornuftigt at bruge næsten alle ressourcerne i nogle få særligt ”slemme” lande. For det er ikke sikkert, at det er i disse lande, at der er størst sandsynlighed for, at der vil være en nyttevirkning af indsatsen.

Vi kan jo sammenligne med problemstillingen omkring udledning af drivhusgasser i atmosfæren. Her ville Naser Khaders holdning medføre, at det i første omgang kun var USA og nogle få andre lande, der skulle reducere deres udslip, hvorimod f.eks. Kina og Indien intet behøvede at gøre for at begrænse væksten i deres udslip af drivhusgasser, så længe de kunne pege på, at ”USA er meget værre”.

I begge tilfælde er den fornuftige løsning naturligvis, at alle lande trækker på samme hammel og bevæger sig i samme retning, selvom de kommer fra et forskelligt udgangspunkt. Og at nogle lande er tættere på målet end andre gør jo så bare indsatsen så meget destro nemmere for dem.

Noget andet er så, at jeg da heller ikke ville betegne Danmark som et racistisk land.

Men det er jo ikke det samme som, at der ikke forekommer diskrimination imod etniske og religiøse mindretal, eller at en dansk regering ikke har nogen pligt til efter bedste evne at mindske omfanget af sådan diskrimination. Og det er lige præcis her, at skoen trykker. For i løbet af de sidste 10-15 år er det lykkedes nogle politikere at gøre alle udlændinge til muslimer, og at gøre islam til årsagen til alle integrationsproblemer samt en latent trussel imod selve de vestlige samfunds grundvold.

Og selvom det formentlig er svært at sætte tal på, så er der næppe tvivl om, at den udbredte folkelige spek-sis overfor muslimer, som denne politiske kampagne har været med til at fremdyrke, nødvendigvis må medvirke til, at personer, der med rette eller urette identificeres som ”muslimer”, bliver udsat for diskrimination.

Det er således svært at forestille sig, at danskerne som det eneste folk i verden skulle være indrettet på den måde, at vi på samme tid kan hade og/eller frygte et bestemt mindretal p.g.a. deres religion og alligevel holde os for gode til at udsætte det samme mindretal for nogen form for diskrimination.

Så når Khader i lighed med sin partileder Lene Espersen samt hele Dansk Folkeparti bliver ved med at påstå, at islamisme er den største trussel, som Danmark står over for, så er de, uanset om det er deres hensigt eller ej, selv med til at fremdyrke en stemning i Danmark, som giver den bedst tænkelige grobund for, at muslimer – eller mennesker, der p.g.a. deres udseende fejlagtigt opfattes som muslimer - kan blive udsat for diskrimination.

Og mon ikke det er derfor, at Khader mener, at racisme i Danmark sandelig ikke er noget, som nogen behøver at interessere sig for? For uden en konstant vedligeholdelse af den overdrevne angst for islamisme, vil Khader næppe have nogen politisk fremtid, og nøglerne til regeringskontorerne må formentlig overlades til oppositionen.

Så hurtigt videre. Der er intet at se her……

I denne sag er jeg helt enig med Naser Khader. Der er utrolig megen racisme blandt indvandrergrupperne. Det har jeg indset for lang tid siden i forbindelse med mine rejser til Orienten og Afrika. Iranerne anser sig for bedre end araberne og afganerne og pakistanerne. Og araberne anser sig for bedre end afrikanerne. Indse det dog, og hold op med at se verden med en dansk lup og fra en dansk kristen synsvinkel. De barske realiteter taler et andet sprog. Nu, hvor vi har en masse indvandrere i landet, som synes, at det de kommer fra er bedre (hvorfor kommer de mon her?) end kulturen i vesten, ja, det betyder, at vores land indkasserer et mindre godt rygte, end da vi var os selv selv. Indvandring af diverse utilpassede er bestemt ikke et ubetinget gode, selv om Danmark altid har prioriteret de svageste. Men de svageste har reducerede ressourcer. Og ukritisk indvandring bringer mange kedelige 'sygdomme' til landet.

Heinrich R. Jørgensen

Der er så meget, Naser Khader ikke kan få øje på. Hvad er nyheden?

Ahmad Al-Mousawi

Khader er blind, døv og stum..

Niels østergård

Khader er en stor humorist.
Jeg læser altid hans blogs i et af de konkurrerende dagblade med stor fornøjelse.

Politik burde han dog nok holde sig fra...

Ahmad Al-Mousawi

@ Niels Østergård

Skal du se humor når det er bedst, så skal du se den interview han havde med Clement Kjersgaard måske et år før stiftelsen af Ny Alliance. 40 minutters ren mavepine latter..

Michael Larsen

Fandt lige denne kommentar fra Uriasposten;

http://www.uriasposten.net/?p=7005