Telegram

Vejen til et Danmark uden kul, olie og gas

Danskerne kan beholde dagens levestandard, selv om vi frem mod 2050 erstatter kul og olie med el fra vindmøller og biomasse. Det konkluderer Klimakommissionen.
Telegram
28. september 2010 kl. 01:05

Vi kan, hvis vi vil, og det bliver overraskende billigt. Inden 2050 kan vi gøre Danmark uafhængigt af de fossile brændsler kul, olie og gas, som både skader klimaet og samtidig bliver stadig mere begrænsede ressourcer.

Det fastslår regeringens klimakommission, som efter mere end to års arbejde fremlægger sin rapport tirsdag formiddag i København.

Den bærende søjle i fremtidens energiforsyning bliver vindkraft, især havvindmøller, suppleret med biomasse, når det ikke blæser. Det energiforbrug, vi har i dag, skal så vidt muligt omlægges til el, så både bilkørsel og opvarmning af boliger med varmepumper kan foregå med strøm fra vindmøller og halm.

Derfor skal der ske en massiv udbygning af vindkraften til havs i årene 2015-2025. Vindkraften skal mangedobles, så den i 2050 leverer 60-80 procent af vores elforbrug mod 20 procent i dag, fremgår det af rapporten.

Isolering af huse og energieffektiviseringer kan give os store gevinster i form af sparet energi og mindre CO2-udledning. En af de store jokere er, i hvor høj grad elbiler vinder indpas på vejene.

Klimakommissionens arbejde har været ledet af professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet. De 10 eksperter i kommissionen har regnet ud, at et fossilfrit Danmark kan nås for blot en halv procent af bruttonationalproduktet i 2050. Samtidig ventes vores rigdom at være dobbelt så stor om 40 år som i dag.

- Prisen for omlægningen kan virke overraskende lav. Den lave pris betyder, at vi ikke blot kan opretholde vores nuværende levestandard. Vi kan også have en betydelig økonomisk vækst, så omkostningerne til energi vil fylde mindre på budgettet end i dag, konkluderer Klimakommissionen.

/ritzau/

Opdateret 28. september 2010 kl. 01:10

Søren Kristensen

Jeg kunne godt tænke mig en el-bil, der ikke er større end man må tage den med i Intercity-toget, men til gengæld er stor nok til fire personer.