Telegram

Forsker: Søren Kierkegaard var antisemit

I en ny bog dokumenterer forskeren Peter Tudvad, at den store danske filosof Søren Kierkegaard var glødende antisemit.
Telegram
24. oktober 2010 kl. 07:46

Søren Kierkegaard, en af de kendteste danskere nogensinde, var en glødende antisemit.

Den store filosof følte sig såvel personligt som teologisk krænket af jøder. De havde en "Forkjerlighed for Penge", og kun døden var "værre end den blodtørstige Jøde", erklærede han.

Kierkegaards antisemitisme har været kendt eller formodet i forskerkredse, men er ikke tidligere præsenteret for en bredere offentlighed. Det bliver der lavet om på, når Kierkegaard-forskeren Peter Tudvad den 9. november udsender bogen "Stadier på antisemitismens vej - Søren Kierkegaard og jøderne".

Over for Berlingske Tidende forklarer Tudvad, at det manglende offentlige kendskab til Kierkegaard antisemitisme formodentlig skyldes, "at man nødigt vil bringe Kierkegaard i miskredit".

Den udlægning mener direktøren for Søren Kierkegaard Forskningscentret i København, professor dr.theol. Niels Jørgen Cappelørn, at Tudvad kan have ret i. Ifølge Berlingske Tidende betegner Cappelørn Kierkegaards racistiske tilbøjeligheder som "en utrolig spændende sag".

Direktøren af forskningscentret understreger dog, at man bør skelne mellem en kritik af jøder, som han finder forkastelig, og en teologisk kritik af jødedommen, hvilket han betegner som helt i orden.

Desuden påpeger Niels Jørgen Cappelørn, at antisemitismen ikke findes i Kierkegaards almene forfatterskab, men i hans journaler til personlig brug.

- Han holder det for sig selv, siger Cappelørn til Berlingske Tidende.

Ikke desto mindre "har han desværre en næsten klichéagtig opfattelse af jøder, som vi i dag ville kalde antisemitisme. Sagen kommer ikke bag på mig," fortsætter han om den store filosof.

/ritzau/

Opdateret 24. oktober 2010 kl. 08:00

Søren Kristensen

Citaterne tyder nu på at det specifikt var den jødiske gren af den semittiske folkestamme der anfægtede den gode Kierkegaard, hvilket harmonerer meget godt med at det fortrinsvis var dem der befolkede de store europæiske byers finans- og kunstverden, hvor også filosoffen slog sine folder? I øvrigt tror jeg man kan finde rigtigt mange berømtheder, ned gennem historien, som ikke brød sig om jøderne, heriblandt sikkert også et par omskårne. At jøderne havde det held med Kierkegaard, at han aldrig fik noget folkeligt gennembrud er sikkert kun en ringe trøst, for det var der jo større jødehadere og langt mindre ånder der fik.

Hvorfor er det interessant at måle et 200 år gammelt fænomen med en aktuel, nutidig målestok? Man bliver da nødt til at sætte mandens tankesæt i relation til hans samtid?
Mener I virkelig at man kan kritisere Kierkegaard for at have overtrådt et tabu, som er genereret over hundrede år senere?

Hvad manden mente personligt, har vel ingen kvalitativ mening, i forhold til hans bøger.

Der er heller ingen lov der forbyder jødehad, men en lov der forbyder ytring om det. Det virker lidt som et medie stunt, fordi man kan.

Henrik Sarpsborg

.. hmm, igen tvivl om at dette kompromitterer Kierkegaard. Også en ganske grim bét for dansk kultur i øjeblikket, der jo netop ses som unuanceret, ekstrem og fremmedfjendsk i de Internationale samfund.

Jeg gætter på at Kierkegaard vil blive nærlæst i de kommende år, denne optik taget i betragtning.

-eh-

Alle som har studeret dansk ved dette; således er der intet nyt i dette. Ej heller fejden mellem meir aaron goldschmidt og kierkegaard...

Erik Kristensen

Ja, hans samtid var ikke besmittet af nutidens politiske korrekthed. Man kan (og skal) ikke vurdere hans interne noter med vores øjne...

"..man bør skelne mellem en kritik af jøder, som han finder forkastelig og en teologisk kritik af jødedommen, hvilket han betegner som helt i orden."

Det var dog et besynderligt synspunkt, man må altså gerne kritisere det vrøvl folk tror på, men ikke de personer der tror på vrøvlet ?
Gælder det mon også gamle DKP'ere, nazi'er og fascister eller hvad ?
Eller den gode centerchef tror måske at "jøde" er en "race"-betegnelse ?

Den såkaldte "anti-semitisme" var vist temmelg udbredt efter Stats-bankerotten i 1813, en konsekvens af Napoleons-krigene .
I disse krige var der et "jødisk" bank-hus der tjente styrtende på at låne til alle parterne i konflikten, et forhold der, ganske forståeligt synes jeg, forargede temmelig mange mennesker . Desuden er "renter" og "Kristendom" faktisk uforenelige størrelser ,et
forhold der nok havde mere betydning dengang end det har i nutidens udvandede version af Kristendommen ..

Den tids mennesker var, ikke ulig i dag, glødende fordomsfulde overfor stort set alt der ikke opfattedes som havende genkendelige berøringsflader med dem selv. Det var altså en følge af det meget skarpt opdelte samfund enevældige samfund, der definerede en socialt i meget snævre kasser med udførlige rangklasser og forskelle i rettigheder alt efter stand, køn, fødselsted og religion.

Særligt er mange samtidige beskrivelser af danske bønder interessante, de beskrives af de lærde københavnere som nærmest værende umyndige børn, eller i bedste fald som rummænd med kuriøse skikke. Det samme kan i øvrigt siges om utallige beskrivelser af kvinder fra samme periode.

Der var selvfølgelig undtagelser, folk der ikke var lige så hårdt ramt af fordomsfuldhed (eksempler kan ses hos de skribenter der forsvarede jøderne under den "litterære jødefejde": http://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8defejden_1813), men procentvis er disse så få, at det nok snarere burde være en nyhed når en person fra perioden ikke var (det anakronistiske begreb) "antisemit" eller (det ligeså anakronistiske begreb) "racist" lignende.

Hvor er jeg dog træt af, at man hele tiden skal måle historiske personer og begivenhed med nutidens målestok. Det giver altså ingen mening for mig.

Michael Gudnæs

Søren Kirkegaard må have været omkring 6 år gammel i 1819, da den danske pendant til krystalnatten fandt sted, københavns borgere stormede de jødisk ejede forretninger og vandaliserede dem i raseri over at det gik visse af jøderne forholdsvis godt mens de selv levede i fattigdom efter statsbankerotten som fandt sted i S. K.'s fødeår (som også var året hvor den sidste danske ulv blev skudt).

Dette kun for at sige at jødehad i starten af det 19. århundrede var helt og aldeles udbredt og nomalt, det var comme il faut at se ned på jøderne, ligesom det tilsyneladende er comme il faut i dag at se ned på muslimerne og tillægge dem alle mulige nedrige kvaliteter og bagtanker.

Der er skam intet nyt under solen for menneskehedens frelse.

@Oluf Larsen. Du glemmer at Søren Kirkegårds far var en af de få, der ikke tabte på Stats-bankerotten i 1813, men stik modsat fik sin formue forøget. Så hvorfor skulle Søren Kirkegård af denne grund smittes, af den generelle antisemitisme? Måske er der en meget enkelt og personlig grund til Sørens antisemitisme nemlig: Meir Aron Goldschmidt! Da Goldschmidt hængte Kirkegård ud i det satiriske blad Corsaren, gik det Kirkegård meget på og i sin dagbog skriver han må Goldschmidt at han lider af: kareterløshed og usselhed! Det er bare en strø tanke, men mange gange kan racisme føres tilbage til personlige oplevelser. Det er interessant af Niels Jørgen Cappelørn hævder: ”at man bør skelne mellem en kritik af jøder, som han finder forkastelig, og en teologisk kritik af jødedommen, hvilket han betegner som helt i orden.” For den europæiske antisemitismes platform er jo nemlig den såkaldte teologiske kritik af kristendommen. Fra Paulus over Martin Lutter til Søren Kirkegård går der en lige linje af had og antisemitisme. I næsten 2. årtusinder har der på søndage og helligdage lyt en strøm af jødehad fra alle prædikestole over hele den kristne verden. I ord og pamfletter i pavelige buller og i helgeners og kloge teologers prædikes fjendskabet imod jøderne. Det er en del af den kristne kultur arv, som førte til nationalsocialismens dødslejre, og det er dette kristne aspekt ved den europæiske antisemitisme, der adskiller den europæiske fra antisemitisme, fra alle andre former for antisemitisme. Nu har Niels Jørgen Cappelørn så føget sin stemme til dette makabre hyle kor!

Steen Erik Blumensaat

Troen på syndfloden lever videre.

@ Claus Oreskov :
Nej,det kan man naturligvis ikke udelukke skulle spille en rolle for Kierkegaard personligt, mit ærinde var mere at påpege at "anti-semitismen" nærmest var normen i den periode ..

Men at man ikke skulle kunne kritisere mennesker der bygger hele deres verdens-opfattelse på det Gamle Testamente, uanset hvad de så matte kalde sig selv .. Det kan man kun mene hvis man ikke har læst det .

Jeg tror ikke du forstå hvad racisme er! Sådan som jeg forstå det du skriver så skal jøder stå for en bestemt kritik, fordi det gamle testamente er jødernes hellige bog. De skal med andre ord kunne tåle mosten. Så er det jeg spørger dig, gælder også for lille Sara på 6. år fra Valby?

Jon Vølund Madsen

Hvis det også kan dokumenteres, at SAK var imod kvinders valgret og gik ind for prygl til børn, må han straks skrives ud af Danmarkshistorien - eller hva`?!

Tja, så røg Kierkegaard også ind i centrifugen, det kan jo ske for enhver.
Ordet antisemit er et underligt ord. Semitter er folk i og omkring Mellemøsten og deres slægtninge overalt i Verden, der taler en stribe sprog med fælles rod - arabisk, hebræisk, aramæisk, maltesisk, fønikisk, m.fl. Nogle af sprogene lever, andre har transformeret sig, nogle findes kun i små grupper. Hvis man er semit, tilhører man disse folke- og sproggrupper. Hvis man er antisemit, er man så imod dem, og er del af en propaganda eller et had. Fx. er det tyrkiske sprog ikke-semittisk. Tyrkere er historisk kendt for ikke at være alt for vilde med arabere. Tyrkere må derfor være antisemitter i et eller andet omfang. En mand som Flemming Rose må også være anti-semit, da han nærer et dybt had til arabere/muslimer. Men manden er såmænd zionist.
Zionisme og antisemitisme i den forvredne propagandistiske betydning 'had til jøder' er linket sammen. Linket er en del af en propaganda, der har gamle rødder. I dag pådrager man sig meget nemt prædikatet antisemit, hvis man tillader sig at kritisere staten Israel og deres politik. Det skyldes bla. at nogle organisationer, med adgang til de næsten ubegrænsede financielle ressourcer, som zionisterne råder over, hiver ordet frem, hver gang nogen med blot en vist vægt bag sig siger fra overfor agendaen.
Det er egentlig ret utroligt, at jøderne ikke for længst har hevet dette parasittiske væsen op med rod og taget afstand fra det. Zionister er en internationel magtelite med deres helt egen agenda, der ikke skyr noget middel, det være sig korruption, krig, manipulation, tyveri, løgn osv. for at køre deres spil. De er dybt inde i både europæiske og amerikanske besluttende organer.
Men det har INTET med jødedom at gøre. Man behøver nemlig ikke at være jøde for at være zionist. Man skal bare være grådig, magtliderlig og kynisk - eller et godtroende fjols, der er løbet med. Den zionistiske verdensagenda er netop sådan et sammenrendt af kyniske, stenrige master-minds og fjolser, der nærer sig ved at omgås magten. Selve dannelsen af staten Israel er så nøje sammenkædet med zionismen, at israeler og jøder i dag har meget svært ved at skille det ad.
Frederik Stjernfelt gør dele af intelligentsiaen i DK opmærksom på, at de har et problem, når de ikke tør sige fra overfor islamismen af frygt for at blive stemplet som islamofob eller araberhader el lign. Manden har jo ret. På samme måde kan man sige, at vi har et problem, når vi ikke tør addressere zionismens totalitære, korrupte agenda, når den viser ansigt, uden at blive beskylt for at hade jøder og være antisemit.
Så før vi har fået renset ud i vores begreber og sprogbehandling, der er inficeret af propagandasprog, århundrede gammelt verbalt 'spinn' fra en magtelite, der bla. har haft magt til at manipulere vores historieskrivning i en grad, vi dårligt aner, så bør vi nok være lidt forsigtige med at anvende det overfor tilfældig ytringer, vi falder over. Kierkegaard fx.
Ordet 'antisemit' stinker.

@morten hansen. Tak for katte! Så fik vi en ny udgave af Sions vises protokoller – godt forsøgt morten hansen, men hvis du vil brændemærke en stor befolknings gruppe, så må du kunne underbygge dine påstande: parasittiske væsen (genbrug fra Hitler og Gøring); Zionister er en internationel magtelite ( ideen om en international sammensværgelse er også hentet fra ”Min Kampf”); sig korruption, krig, manipulation, tyveri, løgn osv. for at køre deres spil (en stor mundfuld må man sige), grådig, magtliderlig og kynisk og et fjols – er så nogle betegnelser du yderligere påhæfter dem du ikke kan lide. Og så den helt store bravade: ”adgang til de næsten ubegrænsede financielle ressourcer” her genbruger du alle tiders antisemitiske stereotyp. Sjovt nok for de første jødiske indvandre til Israel udgjorde, det absolutte pjalteproletariat fra Polen og det zaristiske Rusland (og dermed det nuværende Ukraine og Hviderusland). At der findes massevis af zionistiske velgørenheds organisationer som f.eks. også hjælper arabere og palæstinensere, har du så valgt at være blind overfor, fordi det ikke passer med dit ekstrem stereotype og ensidede verdensbillede!