LA redder Rønn fra uvildig granskning

Unødvendigt med en uafhængig undersøgelse af over 10 års fejl over for statsløse, mener Liberal Alliance.
19. februar 2011 kl. 14:43Opdateret 19. februar 2011 kl. 20:41

Liberal Alliance redder regeringen fra en uafhængig undersøgelse af over 10 års fejl i ministeriet med ansvar for udlændinge.

Fejlen har ført til, at 460 statsløse personer ikke fik mulighed for at søge det danske statsborgerskab, som de næsten pr. automatik har ret til ifølge en FN-konvention. Først nu får de muligheden.

Uden stemmer fra Liberal Alliance kan oppositionen dog ikke samle flertal for en uvildig undersøgelse af den langtrukne fejl.

Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance siger, at han har fuld tillid til, at der nu bliver rettet op, og at integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) får undersøgt sagen internt i ministeriet.

Spørgsmål: Hvordan kan du have tillid til, at hun får det undersøgt, når hun selv har kendt til sagen i et helt år?

- Det er bagvendt, at den minister, der har løst problemet, skal gøres til skurken, når tre tidligere ministre har siddet, mens der blev fejladministreret, siger han.

- Da der tale om administrative og ikke politiske problemer, så har jeg fuld tillid til, at der under ministerens ansvar vil ske en oprydning og en afklaring, siger Ammitzbøll.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech selv er mere pessimistisk.

- Jeg tvivler desværre på, at vi får den opklaret, har hun sagt.

Kommentatorer har peget på, at sagen kan have ligheder med tamilsagen, som førte til regeringens fald i 1993.

Integrationsministeriets nuværende departementschef, Claes Nilas, var ministersekretær, da justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) ulovligt nægtede tamiler familiesammenføring. Ministeren fik en fængselsdom, men Nilas blev ikke plettet af sagen.

Ammitzbøll vil ikke pege fingre ad nogen embedsmænd.

- Vi har den opfattelse, at man bliver betragtet som uskyldig, indtil det modsatte er bevidst, siger Ammitzbøll.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Men nu kan det modsatte så ikke bevises Ammitzbøll, fordi du og dine bankvenner nægter en uvildig undersøgelse. Endnu engang bliver der fejet lor. ned under gulvtæppet.

Jeg synes heller ikke vi skal pege fingre ad Claes Nilas. Men jeg mistænker ham for at være medarkitekt på disse ulovligheder, og jeg tilbyder ham en rensende undersøgelse udført af uvildige.
Kom så Claes - kræv det! For din egen skyld!

Dorte Sørensen

Ja en person gå da igen fra Tamilsagen –Claes Nilas – det virker derfor endnu mere underligt, at embedsmændene ikke har taget ved lærer af den sag. De offentlige ansattes ytringsfrihed bør beskyttes mere så de kan stå frem uden repressalier .
Lige ledes virker det noget mystisk, at Ammitzbøll nu vil støtte om op BRH og ikke vil være med at kræve en uvildig undersøgelse efter alle Ammitzbøll ordfører taler om retssikkerhed for Det radikale venstre. Kan folketingsmedlemmer virkelig skifte meninger som andre skrifter tøj.

Mads Kjærgård

Ja så kan man jo se, at en stemme på LA det er blot en stemme på VKO, så der bliver ikke mere liberalisme den vej, kapitalisme måske, men det er vel ikke helt det samme? LA bræger op om at de vil gøre det anderledes men nu kan man jo se, at de gør akkurat det samme som DF! De skider på moral og anstændighed for at få del i magten og fingerne ned i kassen!

Tom W. Petersen

Jeg har hidtil haft en betydelig respekt for Ammitzbøll.
Men med det han her siger, er den borte.
Der er forbrydelser og forbrydelser. Nogle medfører straf.
Andre medfører nogle ubehagelige spørgsmål og en del skælden ud fra eksperter og andre, der ikke har fattet, at her ikke er noget at komme efter. Har man de rigtige venner, skal der ikke engang laves undersøgelser.
Og imens breder råddenskaben i folkestyret sig.

Michael Borregaard

- Vi har den opfattelse, at man bliver betragtet som uskyldig, indtil det modsatte er bevidst, siger Ammitzbøll.

Det er skammeligt, at misbruge ovenstående princip i denne henseende - og bekræfter blot, at Simon Emil Ammitzbøll, ikke har lært meget af sin tid med FC Zulu, der havde han også svært ved, at ramme bolden selv om den lå lige til højrebenet.

Er det ikke på tide, at vi får bekræftet hvad vi allerede ved: Regeringen/Staten er dårligst til integration i EU, pointsystemet er mere skadeligt end gavnligt, og sagen omkring behandlingen af statsløse, er med til at hælde benzin på Danmark som fremmedhadsk, og fremmer udlændiges mulighed for, på deres respektive sprog fremføre Buster Larsens monolog Lorteland.

Herboende og velintegreret udlændinge, er begyndt at pakke kufferterne, som følge af den førte udlændingepolitik - man kan frygte, at den væreste terror, der kan ramme Danmark sker; nemlig at, udlændinge ikke vil tage til Danmark og arbejde, som følge af stramningerne i udlændingepolitikken - når det så er sagt, er det ikke alle, der ligesom Pia Kjærsgaard kan få installeret et panikrum i villaen på Gentofte.

Er forbrydelse og straf et efterlevn fra gamle dage, og kan det passe som Lars Løkke udtrykte det, at arbejdsløshed er et ekko fra gamle dage.

Lars Kyhnau Hansen

Jamen kære Simon Emil. Når 3 (eller er det kun 2?) tidligere ministre har siddet, medens der blev fejladministreret, er det så ikke relevant at finde ud af, hvilken af disse 3/2 minister, der evt. gav ordre til den ulovlige administration, og hvor meget de senere ministre har kendt til sagen?

Du citeres for, at "der er tale om administrative og ikke politiske problemer".

Jamen hvor i alverden får du dog det fra? Hvordan kan du vide, at det ikke er en eller flere ministre, som har givet et ordre til embedsmændene om, at de skulle administre ulovligt?

Fordi Brithe Rønn siger det???

Helt ærlig come on.

Og hvis det er en eller flere overordnede embedsmænd, som har givet den ulovlige ordre, er det så ikke også relevant at finde ud af, hvem det er, og rent ud sagt drage vedkommende til ansvar?

Det er ærlig talt en hån imod vores intelligens, når du og andre MF´ere forlanger, at vi skal tro på, at dette har stået på i 10 år som følge af en "fejl".

Selvfølgelig er det ikke nogen "fejl", det er en bevidst krænkelse af disse borgeres rettigheder, der er foregået. Og det er altafgørende for vores tro på, at vi lever i et retssamfund, at den eller de ansvarlige for denne krænkelse blive fundet og stillet til ansvar for deres handlinger.

En undersøgelse skal således naturligvis ikke kun se på Birthe Rønn Hornbæks rolle i sagen, men også og måske især på de øvrige involveredes rolle.

Partiet som blev røvrendt lige efter valget af regeringen, fordi de lige nøjagtigt ikke fik mandater nok.
Røvrenderiet var et mordforsøg, og lykkedes, da Ny Alliance ramte 0.0%.

Jeg kan ikke se, at de skylder regeringen noget.

Michael Borregaard

Er det kun Finansministeren som er et ringe sandhedsvidne? som Christen Sørensen har skrevet i artiklen: Finansministeren er et ringe sandhedsvidne.

- Hvad med Birthe Rønn - og alle de andre "skyggemænd" som har haft kendskab til proceduren? - eller burde man sige: same procedure as last year James, et princip som nu "uheldigvis" er kommet for dagens lys.

Birthe nægter at udtale sig, og forsøger, at råde bod på det hele med løftet om, at alle der er blevet forbigået, vil nu blive kontaktet, og de vil få en reel mulighed for statsborgerskab - der kan man vist tale om en falliterklæring af rang, snarere end en ydmyg redning, af en yderst pinagtig situation for Kongeriget Danmark.

En stemme på Team Saxo Bank, er en stemme på Pia Kjærsgård og Lars Uløkke.

Men ellers: godt at Nilas' attter trækkes frem, han har aldrig været af de søde drenge. Hverken da han var skødehund for Ninn, eller da han var chef i HUR, eller nu hvor han logrer for Birthe Rønn.
Konen er sku' heller ikke for køn. Hun er stats-advokat for København og Sjælland, og rejser stribevis af sigtelser mod "terrorister" bl.a. Fighters + Lovers, RojTV osv. Så de hygger sig sikkert hjemme foran pejsen de to.

Ammitsbøl siger:
"Vi har den opfattelse, at man bliver betragtet som uskyldig, indtil det modsatte er bevidst, siger Ammitzbøll."

Netop, nu skal vi så bare have det bevist.

Henning Pedersen

Der er forbrydelser der bliver opklaret og der er forbrydelser der ikke bliver opklaret. En forbrydelse der ikke bliver opklaret, kan være en som denne, takket være LA.

Nej Simon Emil, det er ikke kun Birthe Rønn der skal, som du selv udtrykker det, drives "kalkunjagt" på, når andre ministre også kunne være "interessante". De skal sgu allesammen involveres, hvis en undersøgelse ellers viste, at det ville blive resultatet. Det ville måske på uhyggeligste vis komme for en dag, at intet havde forandret sig siden tamilsagen.

Lad os nu fokusere på løsningen. De får statsborgerskab - hvis de i øvrigt opfylder kravene - og så er denne sag ikke længere.
Den kan rent faktisk heller ikke bære mere.

"Liberal"-"hvad de nu har heddet" var som udgangspunkt forfriskende, fordi de bl.a. slog på en menneskelig profil i forhold til fremmede - nej til fremmedhadet, opfattede jeg. Men nu er de da rigtigt kommet med i den sammensværgelse, som flertals-regimet retteligt viser sig at være.
Et spinkelt flertal, som dækker over ugerninger, måske ulovligheder og som ville have undertrykt Tamil-sagen, hvis dette dubiøse flertal havde haft magten dengang.
Men Liberal Alliance er hermed fuldt afskrevet - og forhåbentlig på vej mod spærregrænsen

Anne Marie Pedersen

Fatter ikke, at nogen gider stemme på sådan en flok taktik-spillere. De er lige så slemme som alle de andre forbrydere i OVK.

@ rolf: Hvad blev der af det der med at overholde loven? Det er måske kun for christianitter det gælder, eller hvad?

Moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt..

@Rolf Larsen

Denne sag er overhovedet ikke slut. Uanset hvem der er skyldig skal ulovlighederne undersøges.

Det er da dybt mistænkeligt at Integrationsministeriets nuværende departementschef, Claes Nilas, var ministersekretær, da justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) ulovligt nægtede tamiler familiesammenføring.

Det bør undersøges hvilken rolle han har spillet. Derfor er en uvildig undersøgelse det eneste rigtige.

Henning Pedersen

Rolf, hvad mener du med, at denne sag ikke kan bære mere? Der bliver jo fyldt mere og mere på, nu er politiet sgu også involveret!!

Nu er Amitzbøll jo ikke kendt for nogle humanistiske holdninger, bortset fra Love Parade i Estland e.l. Mon ikke det er udsigten til en ministerpost i en mulig borgelig regering der bestemmer Amitzbøll' s politiske tiltag.

Ministeren HAR sagt undskyld og får rettet sagen op. Så vidt jeg er orienteret så ER hun i gang.

Der er ikke flertal for en uvildig undersøgelse og dermed er der ikke et flertal af Folketingets medlemmer der mener at det er nødvendigt. Sagen er altså ikke stor nok til at den kan bære. Det er her proportionalprincippet kommer ind.

Hermed siger jeg ikke at lov ikke skal holdes, og Tove Andersen giver jeg gerne en indrømmelse, men der er ikke flertal for en undersøgelse. Den giver jeg også til Esben. Men som sagt er der jo ikke en domstol der har dømt i denne sag.

De perfide angreb på LA, deres støtter og i særdeleshed overfor Simon Emil er skammeligt og jeg håber ikke det er standarden for den respekt jeg normalt har for dem der kommenterer her.

Søren ;

LA er slet ikke Ny Alliance. Vi er noget helt andet. Jeg var ikke med i NA men kom med da de lavede grundlaget liberalt. Jeg kan ikke være ansvarlig for hvad NA gjorde dengang.

Men det er ingen hemmelighed at vi vil pege på en borgerlig statsminister efter valget. Vi siger heller ikke mere "Nok er nok". Det var dengang idegrundlaget var noget mere diffust.

Rolf siger:
"... Men som sagt er der jo ikke en domstol der har dømt i denne sag."

Netop!
- og herfor er en uvildig undersøgelse på sin plads
- og efterføljende domstol der dømer?

Lars Kyhnau Hansen

@Rolf Larsen

Hvad du i virkeligheden mener er jo, at det ikke er politisk bekvemt for Liberal Alliance, at det bliver afsløret, at den regering, som I har svoret at støtte til Verdens ende ("vi vælter aldrig en borgerlig regering") er blevet grebet med fingrene dybt nede i kagekassen.

For det kunne jo føre til det meget naturlige spørgsmål, hvorfor Liberal Alliance dog støtter en sådan regering? Og ligeledes kunne det jo bidrage til, at regeringen taber valget.

Så hurtigt videre.

Der er ikke noget at se her.

Jeg tror, at det ville være til stor gavn for Liberal Alliance at erkende, at regeringen Løkke er færdig ved næste valg, og så indrette sine taktiske positioneringer herefter.

V og K er jo bundet op på en masse forlig med Dansk Folkeparti. Det er Liberal Alliance ikke og har derfor gode muligheder for at få indflydelse ved at tilbyde Thorning og Søvndahl de sidste nødvendige mandater fra sag til sag, så de ikke behøver at føre blokpolitik med Enhedslisten.

Heinrich R. Jørgensen

Lars Kyhnau Hansen:
"Det er Liberal Alliance ikke og har derfor gode muligheder for at få indflydelse ved at tilbyde Thorning og Søvndahl de sidste nødvendige mandater fra sag til sag, så de ikke behøver at føre blokpolitik med Enhedslisten."

Fremragende forslag. Genindførelse af et samarbejde parlament ville være en stor landevinding.

Årsagen til LA's bastante promovering som blå, har sikkert at gøre med den sædvanlige opportunisme, hvor en hjernedød kalkule gående ud på at der er flere stemmer i at være blå end i at være demokrat.

Henning Pedersen

Nej Rolf du har ret. LA er ikke NA, LA er NA´s misfoster.
LA siger heller ikke mere "nok er nok". Det er alt for diffust. LA siger "nok er slet ikke nok, nok". Lad os få noget mere "nok". At I vil pege på en borgerlig statsminister er da klart "nok", det gør det meste af bankverdenen "nok" mestendels

Sider