Birthe Rønn er færdig som minister

Lars Løkke bekræfter, at Birthe Rønn Hornbech stopper som integrations- og kirkeminister
8. marts 2011 kl. 09:14Opdateret 8. marts 2011 kl. 11:58

- Birthe Rønn Hornbech ophører som integrationsminister og kirkeminister og udtræder dermed af regeringen.

Sådan lyder statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) konklusion på den redegørelse, han har fået fra sin nu forhenværende minister i sagen om unge statsløses indfødsret.

Samtidig meddeler Løkke, at han vil nu vil nedsætte en undersøgelseskommission, der skal se nærmere på sagen.

- Regeringen har i lyset af de mange spørgsmål, sagen har givet anledning til, imidlertid ud fra en samlet vurdering besluttet, at der bør gennemføres en uvildig undersøgelse af sagen, begrunder Løkke i sin pressemeddelelse.

Fyringen af Rønn er kulminationen på et længere forløb, hvor integrationsministeren efter dagbladet Informations afsløringer af de konventionsstridige afslag om indfødsret til statsløse er kommet under stigende pres.

Rønn har erkendt, at hun på et tidligt tidspunkt blev bekendt med fejlene. Og hun har fremstillet sig selv som kvinden, der opdagede fejlene og begyndte at rette op på dem.

Den forklaring fik dog et alvorligt skud for boven, da anonyme embedsfolk fra ministeriet sagde, at de allerede i 2008 advarede hende om, at noget var galt. Men hun overhørte dem og fortsatte praksis.

Først i januar 2010 blev Folketinget orienteret om sagen. Det var alt for sent, lyder det fra Løkke.

- Folketinget burde have været orienteret om sagen på et væsentligt tidligere tidspunkt, end det skete, konstaterer statsministeren.

I redegørelsen fra Rønn, der tirsdag er lagt ud på Integrationsministeriets hjemmeside, erkender hun, at:

- Forløbet burde imidlertid have været håndteret med betydelig større hurtighed og konsekvens, således at de statsløse ansøgere ville have fået afklaret deres retsstilling helt anderledes hurtigt.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Heinrich R. Jørgensen

VKO regeringen har lige siden 2001 haft et aparte og antikvarisk forhold til ligestilling.

Der er således intet sket på området, på nær et aspekt, der hvor den åbenlyse kønsdiskrimination var så grov, at statsministeren måtte tage affære. Det var for galt, at prinsesser ikke var ligestillede med prinser.

Løkke vil nedsætte en undersøgelses-kommission. Det skal stoppes - NU! Og det skal det, fordi en sådan vil tage flere år. Og absolut ingen konsekvenser få for nogen som helst. Andet end altså ofringen for, ja, det er en ofring, af Birthe Rønn Hornbech.

Imellemtiden kan embedsmændene, både i Integrations-ministeriert og i Statsministeriet får tid til at slette, delete og makulere en hel masse dokumenter....

Interessant er det jo også, at Bertel Haarder, Anders Fogh Rasmussen, Langballe & Krarup, Rikke Hvilshøj, Claus Hjort m.fl. synes at gå fri. Og ganske som under tamil-sagen er der sikkert mange af dem, hvis erindringer udkommer på frimærke - bare med et ord : - det erindrer jeg ikke...

Jeg tror snarere det har noget at gøre med a) statsministerens ugentlige pressemøde om tirsdagen og b) statsministeriet skulle have tid til at makulere, delete og slette adskillige dokumenter i sagen.

Mon ikke det var de 18,6% i meningsmålingerne der fik statsministeren til at reagere. Selv om han jo nok siger noget helt andet...

Marianne, ville mene det havde været på sin plads da hun begyndte ikke at ville udtale sig i en eller anden sag. Kan ikke lige mindes sagen, var bare rystet over den opførelse, mindes jeg aldrig at have set før. Men det ligger em del år tilbage.

Glædeligt nok tog jeg fejl her, da jeg dumt tiltroede regeringen bedre evner til krisestyring. Anders Fogh havde for længst lagt sagen her død, men måske er dette også en del af betalingen for at genvinde det absolutte flertal, når Pia Christmas-Møller vender tilbage. Og Lars Løkke klodser videre, for det er da flot at parkere sagen i en kommission, men det betyder forhåbentlig også, at borearbejdet fortsætter. Keep up the good work, Information!

Marianne Mandoe

Jeg er enig Jesper.

Hun skulle være røget det øjeblik hun begyndte at nægte at svare på forespørgsler i de samråd hun har været indkaldt til.
Man kan ikke have en minister der er så selvretfærdig, overlegen og har brug for at skjule så meget at hun klapper i som en østers når der bliver stillet spørgsmål til hans/hendes administration af vedkommendes ansvarsområde.

Torben Petersen

Det afgørende bliver hvilken model for en uvildig undersøgelse Lars Lykke vælger. Vælger han en dommerundersøgelse, så er vejen banet for Rigsretten - så det må man håbe han gør.

Det store spørgsmål - og det som Rønn Hornbech er røget på er - hvad pokker hun dog har brugt de 17 måneder på.

At hun formentligt har ledt efter en konventionsfortolkning, så den hidtidige praksis kunne opretholdes forekommer mig ikke usandsynligt, og det vil også kunne forklare, hvorfor hun hverken berostillede sagerne eller ændrede praksis.

Kunne man finde en sådan finurlig fortolkning, ville sagen jo forsvinde af sig selv, og derfor var der ingen grund til at ændre noget, før dette var forsøgt.

Heinrich R. Jørgensen

Hvad angår en ny kirkeminister, kan man håbe på at det bliver en person der ikke tilhører den kirkelige højrefløj. Dømmekraften blandt disse skræmmer og skæmmer - Fergo, Rønn, Krarup og Langballe.

Haarder var vist en undtagelse, og gjorde det udmærket og afbalanceret. Måske fordi Haarders notoriske potentiale for det koleriske var mere frygtet i en kirkelig kontekst end vanligt? Hvem har magt til at stå bag sådan en så ukristelig adfærd? Hvem hviskede galskaben ind i manden audiourinalkombo? ;-)

Måske bliver det den kristne stridsmand Per Stig Møller der får posten? Så må man bare håbe for mange, at han ikke tager patent på kirken og former den i eget billede, ligesom det er sket med den varslede Radio Møller. En radiokanal ingen har brug for eller interesse i.

Heinrich R. Jørgensen

Torben Pedersen:
"Det store spørgsmål - og det som Rønn Hornbech er røget på er - hvad pokker hun dog har brugt de 17 måneder på."

Hendes 37 sider lange sang fra de varme lande, afsluttes med betragtninger om dette:

"På den baggrund blev det fundet rigtigst at foretage en nærmere undersøgelse af implementeringen af konventionerne i de øvrige nordiske lande med tilsvarende retsgrundlag som det danske. Beklageligvis fik denne undersøgelse et meget langstrakt forløb, da de nordiske møder på dette område er årlige og med formelle dagsordener, som skal tilrettelægges på forhånd, ligesom integrationsministeren på grund af sygdom desværre ikke selv kunne være til stede på det nordiske ministermøde i sommeren 2009, hvor sagen var på dagsordenen, og hvor de øvrige nordiske ministre deltog.

Da det ikke på forhånd lå klart, hvor lang tid undersøgelsen af de nordiske landes implementering ville tage, burde Folketinget have været orienteret i forbindelse hermed, dvs. muligvis i august 2008, eller i al fald ved beslutningen om at afvente det nordiske ministermøde – en beslutning der blev taget i februar 2009. Det er en meget beklagelig fejl, at man ikke var opmærksom herpå, og at orienteringen af Folketinget derfor først skete med de to breve fra 27. januar og 28. januar 2010.

Det har efterfølgende kunnet konstateres, at den iværksatte undersøgelse ikke resulterede i
et klart overblik over retstilstanden i de andre nordiske lande, og det kan på den baggrund –
således som oplysningerne foreligger i dag – lægges til grund, at undersøgelsen ikke skulle
have været iværksat, eller at den i hvert fald skulle have været afsluttet på et væsentligt tidligere
tidspunkt. Beslutningen om at ændre praksis og meddele de pågældende indfødsret burde i det lys have været truffet på et væsentligt tidligere tidspunkt. Det var denne beslutning, der blev truffet i november måned 2009"

Altså en forklaring, der går på, at de svar fra de øvrige nordiske der blev bedt om, og blev modtaget i løbet af et par dage, skulle konfirmeres ved kaffeklubbens årlige møde, førend det kunne godtages. Et møde hun pga. sygdom var forhindret i at deltage i.

Søren Pind som integrationsminister og Peter Christensen som undervisningsminister - jeg må grine min r.. i laser.

LAD OS NU FÅ DET VALG!!!

Som nævnt: tillykke til Information med første etape. Desværre er sagen vel sparket til hjørnespark (risikabel måde at trække tiden ud) i og med at der selvfølgelig skal undersøgelse(r) til, før sagen kommer for en rigsret.
Så vi kan forudse LLR's svar herfra til valget (hvis det kommer?): "Vi må afvente resultatet af undersøgelsen"

Jette Abildgaard

Hjerteligt tillykke til Danmarks bedste avis Information!!!! Sikke et SCOOP!!!!

Og saa til den alvorlige del af sagen:

Det er jo fint med en uvildig undersoegelse, men som mange af Jer ogsaa naevner, det er LANGT FRA nok, for dette blev nemlig IKKE startet af Ronn. Hun er "blot" den, regeringen (folketinget) oensker kommer til at betale prisen, ikke!? Saadan ser jeg det i hvert fald!

I de seneste 10 aar, har Ronn vaeret den der har daekket over EN mand.....staerkt overvaaget af smaa sorte praester og en hjemmehjaelper!!

Det ganske enkelt maa og skal ende i en rigsretssag og, IKKE kun en uvildig undersoegelse! En rigsretssag hvor ALLE, og i hoej grad vor "gode" Hr. Fogh ogsaa bliver indkaldt, for det var vist lige netop der det hele startede, ikke!!!???

Ronn har blot viderefoert loegne, latin og menneskelige oedelaeggelser for at lille Fogh kunne faa sin droemmestilling!! Hvis der er nogen der er fuldstaendigt ligeglade med deres eget land, da er det lige netop denne herre!!!

Faa han hentet hjem!!!!! "Festen" maa stoppe nu!!!

10 aar har dette staaet paa.....TI AAR, hvor man har svinet sit eget folk til med alle disse loegne og fremmedhad.....det er jo GROTESK!!!!

Steen Erik Blumensaat

Vantro.

Ikke kristens ynkværdige tilstand, son Kristen altid må bekæmpe med Tunge og tænder.

Vi foragter jer, for evig skal fjentskab og had herske imellem os, indtil i tror på Jehova-Jesus alene.

Torben Petersen

@Heinrich R. Jørgensen

Præcis. Det er ikke en troværdig forklaring BRH der kommer med, og at Lars Lykke ikke har kunnet bruge den til noget er indlysende.

Thomas Møller

Informations journalister er formentlig de eneste i landet der kan se sig selv i spejlet om morgen uden at græmmes. Tillykke Information og hurra for Bananmonarkiet Danmark.

Heinrich R. Jørgensen

Torben,

de 37 sider er fyldt med selvretfærdigt og inkonsistent sludder. Der gøres utallige forsøg på gerningsretfærdighed (en hardcore lutheraner og kirkeminister burde "vide" bedre), juridisk selektivt fikumdik efter Krarupsk forbillede (enhver kompetent jurist burde vide bedre) samt dubiøse tolkninger af begivenhederne (hvor enhver der har fulgt med i sagen, burde vide bedre end ministeren iflg. dennes fremlæggelse).

Samt et utal af henvisninger til "1999", uden at der kommer andet på bordet, end at reglerne blev ændret i 1999, således at statsløse der havde begået kriminalitet, ikke længere fik tilkendt indfødsret ved erklæring, men administrativt måtte have spørgsmålet om indfødsret behandlet i Justitsministeriet, der dernæst ville sørge for at denne gruppe fik indfødsret ved lovforslag i stedet.