Telegram

Fejlskøn på 43 milliarder bag spareplan

Claus Hjort Frederiksen regnede forkert med et tocifret milliardbeløb i forbindelse med Danmarks underskud.
Telegram
24. marts 2011 kl. 04:13

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) stod sidste år bag et fejlskøn på 43,6 milliarder kroner, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Et fejlskøn, der førte til en løftet pegefinger fra EU, som regeringen siden brugte til at forsvare milliardbesparelser på velfærd i form af genopretningspakken.

I lyset af de nye tal mener Danmarks økonomiske overvismand, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, at regeringen fint kan skippe den del af pakken, som handler om direkte velfærdsbesparelser.

- Det er et politisk valg. Ikke et nødvendigt valg, siger han til Politiken. Han kalder regnefejlen for "et markant fejlskøn".

Finansministeren fortalte i februar 2010 EU-Kommissionen, at Danmark ved årsskiftet ville have et underskud på det offentlige budget på 94,4 milliarder kroner, svarende til 5,5 procent af bruttonationalproduktet (BNP).

Det skøn førte til, at Danmark fik en såkaldt henstilling fra kommissionen om at spare 24 milliarder kroner, fordi det kun er tilladt i EU-regi at have et underskud på tre procent.

Regeringen søsatte på den baggrund genopretningspakken, der frem mod 2013 sparer netop 24 milliarder, heraf 13 milliarder på velfærdsydelser.

Man forklarede blandt andet i forordet til pakken, "Regeringen lægger afgørende vægt på, at Danmark lever op til EU's henstilling".

Med et mere præcist bud fra Finansministeriet kunne Danmark have undgået sparekravet fra EU.

I det endelige nationalregnskab ender Danmark nemlig kun med et underskud på 50,8 milliarder kroner. Hvilket svarer til 2,9 procent af BNP, og dermed er Danmark på den korrekte side af EU-reglerne.

Selv forklarer Claus Hjort Frederiksen en del af fejlskønnet med uventede skatteindtægter og afviser enhver spekulation om skjulte dagsordner.

- Jeg kan klart afvise, at vi laver sådan noget fusk i Finansministeriet, siger han til Politiken og holder fast i behovet for de fulde besparelser, fordi han forventer, at Danmarks underskud igen i år ryger i vejret.

/ritzau/

Opdateret 24. marts 2011 kl. 04:30

Marianne Mandoe

Mon man går helt galt i byen hvis man tænker at det var bevidst......
Såsom: Skræmmekampagne. Manipulation af EU-systemet for at få en undskyldning til at gennemføre flere Liberalistiske projekter uden at gøre befolkningen skide sure.....

En ting er at politikerne måske ikke tager det alvorligt, men det ville være rart de i det mindste forsøgte, at fremstå, som nogen der er interesserede i deres job.

Karsten Jachs

Når man kan skønne 43 mia forkert og så bortforklare det med "uventede skatteindtægter", så er der da et eller andet man ikke har styr på. Ikke at det kommer bag på nogen at det roder for Hjorten, men i den størrelsesorden?!

Måske er det i virkeligheden baggrunden for udskiftningen på skatteministerposten... nu kan Hjorten give Trolex skylden for at have talt 43 mia forkert...

og vupti... i samme ombæring har statsministeren vist handlekraft, endda før han viste hvorfor han skulle vise den.

Hvor tit har vi ikke hørt argumentet fra Venstre: Aldrig nogensinde har det offentlige haft flere penge til sin rådighed....det er også løgn.

Det kan da godt være, at CHF har "svaret på noget andet end det, han blev spurgt om". Men jeg vil nu alligevel tro, at han har ganske ret i, at Danmarks underskud vil stige i det kommende år. Og det bliver man vel nødt til at gøre noget ved, ikke?

Hjortens troværdighed er efterhånden ikke eksisterende og med overvismandens udtalelse i dag, bør det efterhånden stå klart for alle hvilken dagsorden som VKO-regeringen i virkeligheden har for landet:

Nemlig en ideologisk afvikling af velfærdssamfundet, så de rigeste kan få deres skattelettelser og private aktører kan få snablen ned i de offenlige kasser. Resten, og specielt de svageste i samfundet, er kun et middel til at opnå de to ovenstående mål.

Michael Skaarup

Claus Hjort er fuld af løgn.

Hele hans krop og hans mimik, siger "JEG LYVER, imens hans små griseøjne, bag de fedtede briller, fedter for medynk.

< l lxc

Jack René Melchior

At der efter dette stadig er folk, som kan tro på regeringens løgne, er mig en gåde. Selv den mest hårnakkede borgerlige vælger må da kunne se, at det ikke går med en regering, som lyver over for alt og alle.
Selvfølgelig er det en bevidst løgn fre Claus Hjorts side. Man kan jo ikke beskylde ham for at være dum og dårlig til at regne vel?
Lad os få det valg nu, så vi kan komme igang med genopretningen efter 10 års rædselsregimente fra VCO regeringen.

Leif Højgaard

Hvad forstand har en jurist på økonomi ? Og hvad forstand har ligevægtsøkonomer på budgettering ?

Nej, jeg tror ikke, det var bevidst. Jeg tror, det var inkompetence og mulig talblindhed.

Vismændene skød vist lige så forkert i deres skøn over det pågældende underskud, så spørgsmålet er snarere, om der er en systemfejl i de metoder, som man bruger til disse skøn over fremtiden.

I øvrigt, så har økonomi ikke noget med eksakt videnskab at gøre - økonomi er noget med at se på, hvordan det er gået tidligere, og så tro på, at historien gentager sig nogenlunde.

Hvis økonomi var en præcis og eksakt videnskab, så ville der ikke være mulighed for at "spekulere" i værdipapirer og valutakurser -alt ville jo kunne forudsiges med 100% sikkerhed.

CHF: "Jeg kan klart afvise, at vi laver sådan noget fusk i Finansministeriet" ? "Ville du købe en brugt bil af den mand?" Med hans historik fra Beskæftigelsministeriet er det nærmest umuligt at forestillesig at han ikke har været igang igen.
Det er forunderligt at stort set kun ækle mennesker, står i spidsen for det utra-liberalistiske projekt

Karsten Jachs

For nogle år siden var jeg arbejdsløs i en periode, og havde derfor Hjorten som "øverste chef". For at få dagpenge skulle man dengang have et CV hvor man søgte i mindst 3 fagområder (heraf mindst 2 realistiske) og søge mindst 4 jobs om ugen (relevans ligegyldig).

Min faglige vejleder foreslog at den ene af fagområderne jo sagtens kunne være "Hjortedræber", og at en af ansøgningerne eksempelvis kunne være en uopfordret ansøgning som ministerbilschauffør i beskæftigelsesministeriet.

Mon det var medvirkende at 3 fagområder blev til 2 (2 realistiske) og at de 4 ugentlige jobsøgninger blev sløjfet?

Er det ikke på tide at indføre begrebet dj ØF om de embedsmænd der deltager i svineri der fører folket bag lyset? Det er jog regnedrengne i finansministeriet der har "regnet" det hele ud!

@ Robert Kroll

Her rejses der kritik af den anvendte model:
http://jp.dk/opinion/kronik/article2361290.ece

Godt nok i en anden forbindelse, men jeg er også skeptisk overfor universale økonomiske teorier der bygger på gentagne forsimplinger og derpå fremskrivninger.

http://www.dreammodel.dk/

David Karlsen

"I det endelige nationalregnskab ender Danmark nemlig kun med et underskud på 50,8 milliarder kroner."

Kun?

Torben Munk Nielsen

Selv forklarer Claus Hjort Frederiksen en del af fejlskønnet med uventede skatteindtægter og afviser enhver spekulation om skjulte dagsordner.

- Jeg kan klart afvise, at vi laver sådan noget fusk i Finansministeriet, siger han til Politiken og holder fast i behovet for de fulde besparelser, fordi han forventer, at Danmarks underskud igen i år ryger i vejret.
---------------------

Jeg tror ikke vi kan stole på den mand......

Leif Højgaard

@Robert Kroll
Det påstås, at økonomi ikke er en eksakt videnskab. Spørgsmålet er om økonomi, som er afledt af ordet 'husholdning' overhovedet har noget med videnskab at gøre, for hvem kan 'vide' noget om fremtiden. Det er der jo, som du siger ingen der kan. Men man kan bygge sine antagelser på forudsætninger eller forventninger om kausale sammenhænge og så via fokus på disse sammenhænge eller faktorer efterhånden som tiden går tilpasse sine tiltag alt efter i hvilek retning de går. Som tiden har vist så udklækkes der folk fra de økonomiske institutter, som i én uendelighed gør sig tanker om økonomi, som i det ligeså uendelige viser sig at stritte til alle sider i bortforklaringer. Jeg vil mene at der burde forskes i realistisk national økonomi og statistik med fokus på praktisk anvendelse. Dvs smide hele det ubrugelige vraggods på lossepldsaen og få nogle friske hjerner ind i stedet for alle disse økonomiske analfabeter.

Og Pinden snakker om rettidig omhu!

Dan Johannesson

Som med stort set alt hvad der foregår i disse år, vil mere præcise årsagssammenhænge først fremkomme når borgeren zoomer ud, og søger efter langt større -globale- mønstre. Dette har Danskerne desværre som oftest store vanskeligheder ved.

VKO er ganske rigtigt igang med et større ideologisk projekt som er privatisering af Danmark, med afsæt i den Amerikanske model.

Når dette kobles med 5 følgende elementer:

1. Barfoeds Swift aftale, dvs aftalen om Amerikansk overvågning af Danskernes betalingskort.

2. Barfoeds DNA Register overvågningsaftale.

3. Fremkomsten af en EU præsident uden valghandlinger.

4. Fremkomsten af de 4 store globale unioner.

5. Danmarks konstant reducerde ret og evne til selvstændig lovgivning / suverænitet. (70% af alle Danske love der vedtages er oversatte EU dekreter)

- Er den mere præcise årsag mulig at ressonere sig frem til.

Danmark er, ved at blive forberedt til en sammensmelting af de fire unioner. (Som altid så gradvist at ingen bemærker det.)

Den nye Verdens Orden som opstår heraf vil, som EU og DK have en pseudodemokratisk forskalling, efter amerikansk forbillede, ligesom den grundliggende ideologi vil være vækst filosofien.

Bemærk i den forbindelse også hvordan at medierne har skiftet diskurs og de seneste år ikke længere reelt beskriver Danmarks politiske system som et flerpartisystem, men i stedet typisk refererer til "rød blok" VS "Blå blok". Dette er standard forberedelse af borgeren, eller "cueing" som jeg kalder det. (Forekommer næsten konstant.)

Som jeg mange gange har forsøgt at henlede opmærksomheden på, er der kun ganske lidt i den politiske og medialiserede verden som vil overraske, når først det her nævnte primære objektiv er erkendt.

Hver eneste lille sten, lov og brik der skæres ud til os, trækker, med de små skridts politik, hele tiden imod dette:

Stadig større, centraliserede magtinstitutioner, som er stadig mere uoverskuelige for den enkelte borger. Stadig mere afledende medieindhold, som har til formål at lette processen.

Løgn, manipulation mv. er blot simple værktøjer til at opnå ovenstående. Og i et grundliggende 100% passivt samfund / vælgerkorps som det Danske, er vanskelighederne og konsekvenserne små eller ikke eksisterende.

(Jo måske vælges "rød blok" næste gang, hvilket vil ændre børnepasningsafgifter og måske indføre nye bøger i folkeskolen, men ellers vil ovenstående agenda, fortsætte ufortrødent mod sin destination som den uhindret har gjort det siden dannelsen af EF.)

God tur.

Skulle du være nysgerrig på flere perspektiver fra denne "linse" er du altid meget velkommen på:
http://www.danjohannesson.dk/kategori/medier_samfund/

Og kommenter gerne på artiklerne du der vil finde, jeg bider ikke.

Det er jo latterligt.

At "kvalificerede" personer præsterer et fejlskøn på næsten 100% taler for sig selv.

Som Leif Mønniche siger er det en understregning af, at økonomi ikke er en videnskab og at disciplinens udøvere mere er drevet af ideologier end videnskabelig forsigtighed.

Indenfor videnskaberne holder man oftest hellere mund end ytrer sig om forhold man ikke har sikre og underbyggede teorier om. Her kunne økonomer lære en del.

Dan Johannesson

Når jeg læser dit sidste indlæg tror jeg at du for din egen skyld hellere skulle kaste dig over Marx end parapsykologi.

Hmm-jeg har svært ved at håndtere begreberne eksakt videnskab og ikke eksakt videnskab.

Enten er det videnskab eller også er det ikke!!

Thorsten Lind

Stop!

Hjorten mani-puler-er.
Regeringen mani-puler-er.
Jeg bryder mig ikke om at blive mani-puler-et!

Til gengæld savner jeg kompetent politisk lederskab i dette årtusinde.
VKO er en dyr farce!

Kristian Rikard

Jeg kan ikke lade være med at grine lidt i skægget over en række af ovenstående indlæg. Det er lidt ligesom at diskutere om det retsvidenskabelige fakultet uddanner svindlere. Der er da da givetvis et par stykker imellem.
Det ældste fakultet på KU (og i Danmark) er teologi. Og det har jo fostret så store nutidige tænkere som Katrine Lillør og hende den anden, som optræder i Smagsdommerne. Men sørme da også gode gamle Grundtvig.
Er nationaløkonomi så en eksakt videnskab? Tjah, joh, ja, måske, det må vi diskutere, det går i udvalg! Vi kan jo lade os inspirere af så store esser indenfor nationaløkonomien som Fogh, der ville brænde alle lærebøger, og Folketingets formand som udelukkende fik sin stilling fordi man var bange for, at han ville gå ud og købe hele verden!
Men sådan at forkaste enhver videnskab fordi et par tilfældige dobbeltbogholdere eller fejlplacerede jurister PÅSTÅR at det hele er noget møj, er i mine øjne at gå en smule for vidt :-(