Telegram

Rønn: Konventioner virker stærkt stødende

FN-konventionerne om statsløshed "giver stærkt stødende resultater", mener Birthe Rønn Hornbech.
Telegram
4. marts 2011 kl. 12:19

De FN-konventioner, som er blevet brudt gentagne gange under integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs ledelse, medfører "stærkt stødende resultater".

Det understregede ministeren adskillige gange under en debat i Folketinget fredag om afskaffelse af FN-konventionerne om statsløses rettigheder.

- Regeringen støtter konventionens principper om at begrænse statsløshed. Men konventionen giver stærkt stødende resultater, lød det fra det stormomsuste minister.

Integrationsministeren har siden 2008 kendt til, at Danmark efter alt at dømme brød to FN-konventioner ved at nægte statsløse deres ret til at få dansk statsborgerskab på lempeligere betingelser end andre.

Alligevel stod hun i spidsen for at fortsætte konventionsbruddene i næsten halvandet år, før hun informerede Folketinget.

Som et tænkt eksempel på et sådant "stærkt stødende resultat" af FN-konventionen nævnte Birthe Rønn Hornbech, at den pålægger at give statsborgerskab til en person, der sidder varetægtsfængslet efter at have tilstået at sprænge Hovedbanegården i København i luften.

Dansk Folkeparti har stillet forslag om at Danmark opsiger FN-konventionen om statsløse.

Forud for debatten fredag, så lod Dansk Folkepartis Søren Krarup Birthe Rønn Hornbech forstå, at deres solidaritet med hende afhang af ministerens indstilling til konventionen.

- Regeringen følger konventionen, så længe Folketinget ønsker det, lød det fra ministeren, der imidlertid ikke ville løfte sløret for, om regeringen også har en holdning, der måtte være uafhængig af Folketingets holdning.

/ritzau/

Opdateret 4. marts 2011 kl. 13:01

Caspar Christiansen

Meget muligt, men så skulle hun have ført DK ud af konventionen, i stedet for at sagsbehandle direkte i modstrid med den.

Sjovt som VKO himlede om 'med lov skal lov bygges' og gadens parlament da Ungdomshusets beboere gik på gaden - de unge havde bare at parere ordre og gøre som lovmaskineriet pålagde dem. Men når det gælder love VKO ikke kan lide underlader de tilsyneladende bare at følge dem.

men det har måske ændret holdning siden dengang?

Gøglere...

Det lyder som om ministeren har fået to små ulækre fætre i øret.

John Houbo Pedersen

Man må erkende at Birthe Røn har en point ved 5 års straf. Det må der grov kriminalitet for at få.!

John Houbo Pedersen

Vi har rigeligt med krimminelle medborgere LOL

Nu bliver man jo ikke nødvendigvis kriminel af at få dansk statsborgerskab, selvom man er født og opvokset i Danmark og det godt kunne tyde på, at det ikke er en kvalitet, når vi ser på BRH

Der er kun kun en ting der er stødende her, og det er BRH. Bliver man kriminel af at være borgerlig minister?

Marianne Mandoe

Birthe Rønn er stærkt stødende. Sammen med resten af slænget til højre for midten.

BRH har med al ønskelig tydelighed demonstreret at hun er ududlig til at overbringe et simpelt budskab: regeringen står ved sin tilslutning til FN's konvention om begrænsning af statsløshed.
Hermed har hun fuldstændigt åbnet banen for Krarups verdensfjerne ævl om FN og et dansk grundlovsbrud.
For det første: det er IKKE FN, som giver dansk statsborgerskab til nogen! Det er Folketinget, som alene kan gøre det - for visses vedkommende sker det med henvisning til konventionen. Nu må manden da slutte sin bevidste villedning af os alle sammen.
For det andet: manden benytter lejligheden til at mistænkeliggøre FN, som en sammenslutning af udemokratiske nationer. Mht konventionen, kan han vel trøste sig med at det kun er 50 lande, som har tilsluttet sig.. Men konsekvensen eller måske er det mandens udgangspunkt: han ønsker sig at Danmark går enegang i verden: Ud af alting!
Han er et omvandrende bevis på nationalismens værste konsekvenser

Jens Andersen

Hvis man er født og opvokset i Danmark og er blevet kriminel, så er man DANSK kriminel. Så er man Danmarks ansvar, og det bør derfor ikke være en hindring for at få dansk statsborgerskab.
Hvis en statsløs person aldrig har boet i andre lande end Danmark, så kan det vel for pokker ikke være andres ansvar!

Konventionen giver lov til at nægte statsborgerskab, hvis der foreligger en straf på 5 års fængsel.

Men forbrydelser takseres vist ret forskelligt rundt omkring i verdenen - så heri ligger vel en stor forskelsbehandling ???

Altså - lidt ironisk, så kunne Danmark bare idømme midst 5 år for alle forbrydelser,så ville ingen dømte kunne kræve statsborgerskab ??

Spøg tilside - så længe vi er med i konventionen, så må vi opfylde den til punkt og prikke.

Jette Abildgaard

Det er den Danske regering - inklusive BRH - der skal laere at overholde konventionerne og, ioevrigt de skrevne Danske og andre underskrevne internationale love!!! STOP dette menneske og hendes allierede NU!!! De oedelaegger jo vort land og dets mennesker totalt!! Alting er i oejeblikket dikteret af BRH og Dansk Folkeoedelaeggelsesparti!! Vi skal IKKE af med nogen af konventionerne som jo beskytter os alle.....det vi skal af med er den regering, - og absolut omgaaende!!!

Det er ganske rigtigt set, at konventionerne har som præmis, at alle i domænet (her : VERDEN) er lovlydige borgere med afbalancerede indtægter og velfærdsforhold.
Og at hvad der anses for 'lovlydigt' er forskelligt fra land til land. Såvel som toleranceniveauer.
Konventionspåbuddet om 100% tolerance har naturligvis absurde konsekvenser i marginalerne.

Det er nu pudsigt at se DF i kamp mod indfødsretten, alene fordi den er blevet viklet ind i en international konventions fnidder. Dinosaurushjerne tror jeg det hedder.... men hvis statsløse opfatter sig som 'palæstinenesere' kan man jo ikke forhindre dem i det. Faktisk er de ikke 'palæstinensere', men fra Kolding og Skive.
Men DF hopper som hele resten af adminstrationen på dette socialkonstruuerede 'palæstinenser-image'

Jeg kan ikke se, hvorfor det er ”stærkt stødende”, at også kriminelle har krav på at have et statsborgerskab. Har man et statsborgerskab i forvejen, så mister man det jo heller ikke, bare fordi man begår kriminalitet.

Hvad jeg finder ”stærkt stødende” er snarere den tankegang, som ligger bag Birthe Rønn Hornbæks udtalelse såvel som en stor del af den førte politik gennem de sidste 10 år. Nemlig at der skal gælde særlige vilkår og betingelser i samfundet for de borgere, hvis forældre er født et andet sted end i Danmark.

For mig er det ”stærkt stødende”, at grundlæggende rettigheder er noget, som man skal gøre sig ”fortjent til”, hvis man er født af de ”forkerte” forældre. Specielt finder jeg det stødende, når sådanne synspunkter og regler gøres gældende over for personer, der er født og har tilbragt hele deres liv i Danmark. Hvorimod man måske med større rimelighed kan retfærdiggøre særkrav til personer, der først kom hertil som store børn.

Det fremgik af Krarups ordførerindlæg, at hans væsentligste problem er, at han tror, reglerne for tildeling af statsborgerskab er sat af DF og regeringen alene - de har glemt at der var udefrakommende forhold, som gav visse kandidater andre betingelser.
Og det store skræmmeeksempel, opfundet (eller i det mindste fremført) af BRH: statsløs bombemand, som har bombet Hovedbanegården i København og som sidder i varetægt og venter på dom, kan have ret til dansk statsborgerskab. Men mon ikke man kan finde ud af at stille hans sag i bero, mens sagen behandles - uden at udsætte sig selv for kritik? Svært at se lige præcis det som noget argument imod konventionen.

Lisa Rasmussen

DF og Rønn bestiller snart ikke andet end at afspore debatten. De statsløse, der er tale om i den aktuelle sag, er dem, der kan tildeles statsborgerskab i henhold til konventionen af 1961 (ikke børnekonventionen) uden indfødsretsprøver mv. De skal være mellem 18 og 21 år på ansøgningstidspunktet - så det er det rene vås at begynde at fable om langvarige straffe. Man giver jo ikke op til 5 års fængsel til 16-årige. Og iøvrigt er Jens Andersens argument også helt rigtigt.

"der sidder varetægtsfængslet efter at have tilstået at sprænge Hovedbanegården i København i luften."

Hvad?, hvornår?. Er hovedbaneården sprunget i luften? Det har jeg ikke hørt noget om.

Hovedbanegården, skulle der stå.

Nu har jeg undersøgt sagen og kan ikke finde noget om bombeterror på Hovedbanegården.

Den person der har tilstået at have sprunget Hovedbanegården i luften, har enten været udsat for tortur, eller også er han en af de personer der belaster politiet med fiktive tilståelser.

Lisa R:

Er det ikke korrekt, at statsløse børn født i DK blot kunne have ansøgt om dansk statsborgerskab inden de blev 18 år med henvisning til FNs børnekonvention? De er blot ikke blevet oplyst om det.

Læste på Norges justis- og politidepartement:

“Den danske lov har ingen bestemmelse om statsløse barn, men i henhold til de gjeldende retningslinjer vil statsløse barn som blir født i Danmark kunne få bevilling hvis de også har bopel i Danmark. Det er i denne forbindelse henvist til barnekonvensjonen.”

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2000/nou-2000-32/9/3.html?...

@Per Møller

Ja og hvad er mon lige sandsynligheden for, at det er en statsløs, der sprænger Hovedbanegården i luften?

De statsløse udgår et meget lille mindretal, så alene derfor er det langt mere sandsynligt, at det er en dansk statsborger, som springer Hovedbanegården i luften.

Det kunne derfor være interessant at høre, om Birthe Rønn Hornbæk også mener, at Peter Lundin og Stein Bagger skal have frataget deres danske statsborgerskab.

For det kan da ikke være rigtigt, at man kan være dansk statsborger, hvis man er dømt for flere mord eller for svindel med et større millionbeløb.

Eller hvad?

Lisa Rasmussen

Anne Albinus

Som jeg har forstået det, har du ret i, at statsløse børn KUNNE have fået ophold efter børnekonventionen, men at heller ikke det oplyste ministeriet om.

Det er da værd at undersøge nærmere, og det vil det måske også blive opfølgende på den aktuelle sag. Men den vedrører altså ansøgninger om optagelse på lovforslag om indfødsret for herfødte statsløse mellem 18 og 21.

Thomas Nielsen

Tjah, enten var det et meget diskret bum, da den røg i luften, eller også skulle der nok have stået et lille "ville" mht hovedbanegården :o)

Statsborgerskab er en alvorlig sag som ikke fortjener at blive spøgt med. Lars Hansens idé om at fratage danskere deres statsborgerskab som del af en straf har ingen gang på jorden. Selv ikke det danske Folketing vil kunne tilslutte sig denne tåbelighed.
Det er præcis, hvad FN konventionen til begrænsning af statsløshed forsøger at modarbejde
@Ursula - jeg er ked af at have skræmt dig, men hvis du kan læse indenad vil du se at jeg refererer til et tænkt eksempel opfundet af BRH

Jeg tror det ville værre bedre at vende den om, ved at give statsborgerskab til folk som alligevel er stærkt uønsket i mellemøsten, kan vi forhindre fremtidige terrorangreb i Danmark.

Palæstinenserne er i generationer blevet brugt taktisk af de forskellige diktatorer til at holde deres egen befolkninger nede, som fx Yemen diktator der engang sagde at hans folk sultede pga. Israel Palæstina konflikten?

Ved at give statsborgerskab til folk der alligevel ikke kan sendes nogen steder hen, giver vi dem en meget større form for tilknytning til Danmark, dermed er der chance for af et evt. terrorangreb om 10-20 år nu undgås.

Men generelt så er jeg meget mere foruroliget over at man pga. diverse konventioner Danmark igennem tiderne har tilsluttet sig, nu freder store grupper af især muslimske indvandre ved fx familiesammenføring og lignende, imens man har lavet nogle meget strenge regler, pga. konventionerne, der gør at etnisk dansker i tusindvis årligt opgiver at bo med en udenlandsk ægtefælle i Danmark.

Det betyder at deres fremtidige børn, som ellers har dansk statsborgerskab fra fødsel, helt automatisk mister deres statsborgerskab når de fylder 22 år. Så mens ganske få personer nu får et statsborgerskab, er der titusindvis af danskere, der står til at miste deres statsborgerskab, pga. love der i folketinget er indført, for at mindske virkningerne af de konventioner Danmark har tilsluttet sig.
Derfor bør Danmark nok overveje om de konventioner vi tilslutter os også er evige, eller om de skal have en udløbs dato. For det at lave politik, er jo ofte kunsten at rette fortidens fejltagelser, og dermed selv lave fejltagelser fremtiden kan rette.

Andet stadie for en løgner; først benægte handlingen, derefter forsvare den.
Det tredie er at klynke og det kommer snart......

Mange bankrøvere finder sikkert også straffeloven stødende, men bliver deres forbrydelser mere acceptable af den grund?

Jonas Hansen, jeg er en af de danskere, som bliver ramt af det nye pointsystem for familiesammenføring. Min mand er muslim, men aldeles fredelig, veluddannet og u-macho. Han ville have været en gevinst for Danmark uagtet at han er muslim. Vi er rigtig mange muslimer, som lever et fredeligt og arbejdsomt liv med moderne demokratiske standarder for vores samfunds- og familieliv.
De konventioner, som Danmark har tilsluttet sig i FN handler om almene menneskerettigheder og et syn på mennesket som en del af det sociale verdenssamfunds fællesskab. Hvis vi vil være en del af det fællesskab og selv behandles ordentligt ude i verden, kommer vi nok ikke udenom at vi må både tilslutte os og overholde de konventioner.
De mennesker, som denne konvention handler om, er absolut ikke uintegrerbare elementer fra Mellemøsten, men mennesker, der er født og opvokset og har gået i skole i Danmark.
Folk, som ikke har kunnet deltage i fælles studieture til udlandet med skolen, fordi de intet pas har. De har ikke rettigheder og muligheder, som andre danskere anser for helt naturlige og bliver dermed forhindret i at deltage som fuldgyldige medlemmer af samfundet. Det synes jeg er stærkt stødende.

Har nogle af de statsløse tilstået at sprænge hovedbanegården i luften? Eller lavet anden grov kriminalitet? Er der konkrete eksempler (og hvorfor skal terrorspøgelset fremmanes igen, bliver trykket på alle knapper i panik i den brændende førerbunker)?

Jeg synes vi skulle banke forsvarsbudgettet op til 92% af BNP i tilfælde af, at vi bliver angrebet af rumhamstere fra Mars.

Den hypotetiske virkelighed er hypotetisk.

@Per Møller

Jeg forsøgte sådan set bare at illustrere, hvor absurde Birthe Rønn Hornbæks udtalelser om det "frastødende" i konventionen fra 1961 er.

Naturligvis går jeg ikke ind for, at nogen mennesker skal fratages deres statsborgerskab - eller muligheden for at opnå et statsborgerskab - fordi de er kriminelle.

Ellen Chakir
Nu var mit indlæg på ingen måder rettet mod muslimer, blot en konstatering, at det som du også selv nævner, nemlig at folk der ellers er en gevinst for Danmark nu holdes ude, hvilke sker fordi folketingen for at mindske virkningerne af de mange konventioner de igennem tiderne har tilsluttet sig, har lavede nogen familiesammenføringsregler der udelukker stort set alle familiesammenførte der gerne vil bo i Danmark, dermed især de selvforsørgende.

Men pointsystemet indeholder pga. konventionerne nogle huller, som etnisk dansker ikke kan bruge. I 2009 var 80 % af dem der fik familiesammenføring Danske statsborger, der som familier var fuldt ud selvforsøgende, med pointsystemet må man formode at den procentsats er styrtdykket.

Det er kendetengende for Lars Løkke og hans slæng, at de bevarer Rønn som minister, og at de fortsætter samarbejdet med DF.
Disse handlinger stempler dem.

Sider