Blåtands vikinger var polske lejesoldater

I Harald Blåtands vikingehær var både mænd fra Norge og Polen. Skeletter giver ny viden om statens dannelse.
27. juni 2011 kl. 13:27Opdateret 27. juni 2011 kl. 13:30

48 skeletter fundet på gravpladsen ved Trelleborg på Sjælland kaster et nyt syn på Harald Blåtands vikingehær.

Hidtil har videnskaben troet, at hæren hovedsageligt bestod af indfødte danske soldater, men analyser af skeletterne viser, at mange af soldaterne, måske over halvdelen, var udlændinge.

Bag den overraskende opdagelse står blandt andre arkæologer fra Aarhus Universitet, som har taget prøver af skeletternes tandemalje med en ny metode, strontium isotop analyse.

De afdødes nøjagtige oprindelse siger prøverne ikke noget om, men tidligere fund af våben og keramik omkring Trelleborg tyder på, at mange kom fra Norge eller syd for Østersøen - det nuværende Polen.

Ifølge arkæolog Andres Siegfried Dobat var de fremmede enten en del af en krigselite eller lejesoldater.

- Tilstedeværelsen af fremmede folk er muligvis udtryk for en meget bevidst strategi, som blev anvendt af den politiske elite i vikingetidens Danmark, siger han.

Danmark undergik på den tid store forandringer, og skulle Harald Blåtand have held med at gennemføre dem, var han afhængig af loyale støtter, og dem fandt han lettest i udlandet.

- De fremmede var ikke rullet ind i relationer til slægtsskabet, som ellers prægede vikingesamfundet. Desuden var de ikke underlagt stormændene, som stod i opposition til Harald Blåtand, siger Andres Siegfried Dobat.

Resultaterne bekræfter hypotesen om, at fremmede påvirkede dannelsen af nationalstaten Danmark - ikke kun under Harald Blåtand, men også i de efterfølgende århundreder.

For eksempel omtaler en runesten fra Egå ved Aarhus Ketil den Norske, som muligvis var livvagt for Harald Blåtand. Og ved trelleborgene rundt om i landet har man også fundet keramik af slavisk oprindelse.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Marianne Mandoe

Og jeg sidder nu her og har livlige billeder af DFere der nu sidder, rystet i deres grunbdvold, og spekulerer på om de nu også er RIGTIGE danskere.
Huha..... den her slags forskning er farlig.

*fnis*

Lars-Bo Abdullah Jensen

Der må straks nedsættes en undersøgelses kommision der kan se på rigtigheden af disse oplysninger. Dette er jo en trussel imod danskheden. Forskerne der vover at komme med disse forhastede slutninger, bør lære at holde deres mund, ikke blande sig i noget de ikke ved noget om.
Skulle kommisionen imod ønske komme til samme konklution, er forsvaret ligefrem, det gik jo ikke så godt i længden for vikinge staten, den mistede store landområder, fordi den blandede sig med andre kulture. Den fejl må vi ikke gøre igen.

Henning Pedersen

Andres Siegfried Dobat (måske kvartvind) bør straks iføres ekspertmundkurv, da hans udtalelser må karakteriseres som stærkt politiserende. Mundkurven skal selvfølgelig være på plads rigtig, rigtig, rigtig længe.

Mikkel Bang Jørgensen

HAHA, Forsiden på Ekstra Bladet År 955: Danmark hærges af østeuropæiske røverbander...

Well, nu lå Jomsborg jo i det nuværende Polen, så mon ikke der har været mere end jævnlig kontakt?

Ole Falstoft

DF's historiebevidsthed går ikke længere tilbage end til 1776 ved indfødsrettens fødsel
før da var Dk en multietniskt og multinationalt stat der i det væsentligste blev styret at intelligente tyskere(fy for den!) og hvis rigdom bl.a. skabtes af driftige Hollændere og hvis grænser forsvaredes af et sammenrend af europærere (og det der var værre). At vi stadig eksisterer må vel skyldes et mirakel?

Interessant, Harald Blåtand må have læst 'Fyrsten' adskillelige århundreder før dens udgivelse.
Hans metode, hvis sand, er som taget ud af 'Fyrsten' mht. til at erobre og beholde magt.

'- Tilstedeværelsen af fremmede folk er muligvis udtryk for en meget bevidst strategi, som blev anvendt af den politiske elite i vikingetidens Danmark, siger han'

Hvorfor overgi en beprøvet og vindende strategi?

Hans Jørgen Hald

Der må øjeblikkelig ansættes en forsker à la Bent Jensen til at tilbagevise den slags politisk ubekvemme påstande.

Steen Erik Blumensaat

Asgård, Odins stammen, Aser, Asien, Arier, Don floden var den østlige grænse før Ural.
Asgård lå ved Krim-meriske Bosporus, Azovskehav.

Flod-gudinden- Danus folk.
Don, Dnepr, Donets, Dnestv, Donau.
Før skrev man kun konsonater, D-N og læste vokalerne ind.
Dan, D-N
Odinstammen besatte Fyn, Odense, Gudme,her udenfor Fredericia har vi Gudssø.
Vi er alle indvandrer, for 11.000 år siden boede der ingen her.

Ole Falstoft

Danerne som har givet navn til landet kom østfra muligvis fra Sverige i jernalderen. De dominerede i Østdanmark mens de aldrig fik magten i Jylland
Derfor er Jyder ikke rigtige danskere og den indbyrdes skepsis mellem øst- og vestdanskere har altså gammel rod.
Mange jyder udvandrede til England - måske som følge af skærmyslerne med Danerne længe før vikingerne ankom

Henning Pedersen

Ja Ole Falstoft, lad os bare blive i det historiske spor og bevæge os et par hundrede år længere frem, hvor kampen mellem jyder og daner, efterhånden begyndte at tage form af en fejde mellem stormandsslægter. I det østlige Hviderne og i det vestlige Trugoterne. Hviderne vandt og med Valdemarerne oprandt en ny tid, som fik Saxo til at fare i blækhuset. Valdemar den store, Valdemar sejr og flere Valdemarer. Navnet Valdemar er en fordanskning af navnet Vladimir og det lyder sgu polsk eller i hvertfald ret østligt!!

Karsten Aaen

Så vidt jeg kan huske smed danerne [altså dem som kom østfra, evt. via Sverige, og endnu tidligere fra DNBE (Danube) ] herulerne ud som boede her i forvejen, altså og sendte dem længere ned i Europa.
( I hvert fald er det som nogle forskere mener, - jeg har min viden fra Benny Andersens digt...)

Mht. Hviderne som vandt, er det måske også i det lys, man skal se mordet på Erik Glipping i Finderup Lade i 1286? Marsk Stig Hvide blev jo hængt op på mordet, måske en del af datidens magtkamp mellem Trugoter, Hvider, jyder og daner....

Og ja, danerne kom til Sjælland, mens jyderne var i Jylland, og Fynboerne er og var helt deres egne.

Vladimir er da vist russisk - er det ikke?

Og der er vist også fundet bevis for at i området omkring Lolland/Falster var der bopladser både på Lolland og Falster og på Rügen og Femern - i det som nu er Tyskland - bopladser som tilhører den samme stamme...

Mht. kristendommen, så er det på tide måske at erkende, at Harald Blåtand ikke kristnede danskerne, men gjorde dem til katolikker, bl.a. for at modstå presset fra den Tyske Kejser - og Paven.

Thomas H. Pedersen

Abdullah Jensen siger:
Skulle kommisionen imod ønske komme til samme konklution, er forsvaret ligefrem, det gik jo ikke så godt i længden for vikinge staten, den mistede store landområder, fordi den blandede sig med andre kulture. Den fejl må vi ikke gøre igen."
Det gik nu meget godt for viking staten det var nu mere da vi blev kristne at vi begyndte at tage store områder, faktisk en del år efter.
Forsvaret i dag har nu en del med udenlandsk udlændinge. bla. arbejder jeg med en som er polsk statsborger. så vidt som jeg kan huske havde Danmark også land i Polen i vikingtiden.

Ole Falstoft:
Jeg tror ikke i dag at forskellen er ligeså stor for jyder og sjællændere som det nok har været. prøv at tænke på hvor mange jyder/sjællænder du har i familien.

Thomas Frovin Jensen

Det er da godt, der er stadig er en del, man ikke har forstand på, så man fortsat har mulighed for at udtale sig...
Jvf Bobby Z.

Henrik L Nielsen

Jeg kunne god tænke mig om artiklen havde oplyst hvorfor arkæologerne kom til den konklusion at der er tale om soldater og ikke trælle? Ikke at det vil ændre en tøddel på hvor multietniske vores danske rødder er, men det ville være interessant at vide hvad der gør dem til lejesoldater og ikke handlende eller noget andet.

Marianne Mandoe

@ Henrik Nielsen

Trælle blev (normalt) ikke begravet på begravelsespladser.
Det var forbeholdt frie mænd og kvinder.

Nic Pedersen

Nu skal det jo lige med i historien, at Harald Blåtand på det aktuelle tidspunkt var fordrevet fra Danmark af Sven Tveskæg, som Harald angreb med støtte fra de i det nuværende Polen siddende Jomsvikinger, som jo sikkert har hvervet til deres togter i lokalområdet.
Haralds vendiske dronning Toves familie og andre venner sydfra har såmænd nok også været behjælpelige med nogle tropper til det internationale samfunds daværende mislykkede intervention.

Det eneste forbavsende her er, hvor meget de gamle kilder bekræftes af arkæologien, og hvor totalt blanke mange åbentbart er på Danmarks historie før DFs skabelse!

Jeg mener, som Nic Pedersen, at regeringens danskhedskanon begynder hvor Danmarks Verdenshistorie begynder, nemlig ved DF's dannelse. Vi må fastholde at intet er sikkert vedrørende Danmarkshistorien førend det er godkendt af DF's præsteskab og den 'intellektuelle' (Espersen) og tørret over med en hårdt opvredet karklud af Pia Renseren.
Alt andet er smagsdommeri, opspind, landsforrædderi, og europæisk centralelitært smat og vrøvl.

med havnebyer i samtlige lande langs østersøskysterne, og i england, osv, , og sejlads mellem dem, er det vel meget forventeligt at de hvervede skibsbesætninger blev multietniske.
( evt, sprogforbistring betød næppe så meget på skibe, hvor nogle få aftalte tegn, ord, og signaler, jo bruges )

lidt til forvar for fælles kurs:

at kapitalisme til gengæld, pga. kapitalisme's megen følelseskulde, jo sjældent begår hverken rigtigheder eller fejltagelser (!), pga. følelser,
bla.a. at kapitalisme, jo er temmelig ligegyldig overfor lønslaver's etnicitet.

i nogle betydninger er det temmelig sikkert at nogle særdeles velkendte dannere, foretrækker danmark som multietnisk ( dan(mark) som broget :-)

-----------------

ugræs eller græs ?

efter nogle's hævden har de hidtidige erfaringer

med danmark som multietnisk

( danmark, som broget ;-),

næppe været helt så gode som ønskeligt,

frø af ugræs er føget over hegnet, men det er vel forhåbentlig

næppe marxisme, som der der tænkes på ?

for vi andre mener:

at en dag vil dannerne og jyderne

kunne være på græs ved siden af hverandre, og fredeligt;

og en dag vil dannerne og jyderne endog

kunne leve fredeligt sammen,

uanset om de er på græs eller ej.

Lars R. Hansen

Sjovt som DF fylder så meget i folks bevidsthed - at selv arkæologiske fund, der understøtter gammel viden - afføder en sand flod af DFtitis udbrud.

Kim Gram,

styr din multikultititis - at svigerfamilien støttede Blåtand med et mindre troppekontingent - gør sgu ikke vikingerne til multikultier.

Om end det rimeligvis må antages - at vikingerne i udpræget grad var gode optage udefrakommende ideer, tilvirke dem og gøre dem til deres egne - men på daværende tidpunkt var det nu mere vikingernes ideer de baltiske folkeslag optog end omvendt.

@abel weber:

Var der en der antydede at katolikker ikke er kristne?

--------------

jamen: katolikker er jo ikke folkekirkemedlemmer, og så er katolikker jo ikke kristne.

har ikke indtryk af at de: ortotokse, catolikker, reformerte, papister, lutheranere,
protestanter, calvinister, ligefrem concurrerer om at overgå hverandre udi ( crypto-) communisme

Sider