Telegram

Alle kriminelle udlændinge skal udvises

Et bredt folketingsflertal inklusive S og SF vil fremover udvise alle kriminelle udlændinge.
Telegram
21. juni 2011 kl. 03:42

Fremover skal alle kriminelle udlændinge udvises af Danmark, lige meget hvor kort en frihedsberøvelse de er blevet idømt.

Og kun hvis en udvisning "med sikkerhed" er i strid med internationale konventioner, skal den gøres betinget, skriver dagbladet Information.

Sådan lyder det forslag fra integrationsminister Søren Pind, som Folketinget tirsdag andenbehandler, og som S og SF vil stemme for under tredjebehandlingen på fredag.

Direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen vurderer, Danmark risikerer at tabe sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol:

- Jo flere sager, hvor man skal gå til kanten, jo større sandsynlighed er der for, at man kommer til at træde ud over kanten, siger han til Information.

Søren Pind forventer langt flere udvisninger som følge af lovændringen og understreger, at regeringen nu strammer så hårdt, at Danmark kan tabe sager:

- Det her får den virkning, at vi siger til danske domstole: Nu skal I gå lige så langt, som I overhovedet kan, og om nødvendigt er der en procesrisiko.

Professor i jura ved Københavns Universitet, Eva Smith, pointerer, at formuleringen, at man kun skal undlade at udvise, hvis det med sikkerhed er i strid med konventionerne, er bekymrende:

- Så risikerer man at gå for meget over i den anden grøft og krænke konventionerne, siger Eva Smith til Information.

/ritzau/

Opdateret 21. juni 2011 kl. 03:55

Peter Hansen

Ja, borgerlige mennesker har meget svært ved at se, når ansvaret for en uheldig udvikling er deres eget. Men det er dybt indlejret i den borgerlige tankegang, de mest uhyrlige tanker og handlinger kan forsvares, fordi man rethaverisk mener at have sandheden og 'naturen' på sin side.
Dog burde man læse Losurdos glimrende bog om liberalismens hykleri ("Liberalism - a counter- history" hedder den i engelsk oversættelse). Var dette princip blevet dyrket, var europæerne blevet udvist af kolonierne.

Marianne Mandoe

At VKO med medløbere ønsker dette er ingen overraskelse.
At S-SF vil stemme for.......

Der står jeg af.

Felix Zelda Xavier

Så må man da håbe, at det også er tanken at styrke modersmålundervisningen,.

Mathias Rasmussen

Er der nogen meldinger om, hvordan De Radikale stiller sig til forslaget?

Kristian Jensen

Det må vel være den FN´s Menneskerettighedsdomstol, der i sidste ende afgør hvorvidt konventionerne er overskredet. I praksis, vil denne "med sikkerhed"´s formulering formentlig afstedkomme at alle kriminelle udlændinge udvises, da man aldrig med fuld sikkerhed kan udtale sig om en retssag, der endnu ikke har fundet sted.

Det kunne være interessant at kende "i kraft trædelses"- ordninger, for det kan jo vise sig at være for sent den dag Menneskerettighedsdomstolen træffer afgørelse.

I øvrigt et usmageligt forslag.

Hellere 4 år mere med en borgerlig regering end at skåne en 'rød' regering for at føre borgerlig politik!

Signe Hansen

Hvis man er interesseret i at vide hvad det egentlig er SF stemmer for i lovforslaget, og ikke bare vil tage Søren Pind og DF's spind for gode vare, så kan man se SF's facebookprofil, hvor de har lagt en uddybende note op.
( https://www.facebook.com/pages/SF/74796954245#!/notes/sf/information-hop... )

Reelt er der ikke tale om nogen særlig ændring af loven. Der er ikke flere kriminelle handlinger der kan give udvisning, så Informations overskrift om at "Alle udlændinge skal udvises" er direkte løgn. For det andet gælder de internationale konventioner selvfølgelig stadig, og skal stadig overholdes. Formuleringen med at en udvisning "med sikkerhed skal være i strid med internationale konventioner" står også i den nuværende lovgivning. Det er også stadig op til domstolene at fortolke loven.

Hele historien er et voldsomt spin som passer lige i Søren Pind og Dansk Folkepartis kram. Det er fantastisk at blæse udlændingedebatten op igen, så man fjerner fokus fra både regeringens pinlige grænseaftale og de kraftige forringelser af efterløn og pension. Hver gang der bliver diskuteret udlændingepolitik går DF frem - og det har de nok brug for med de seneste dårlige meningsmålinger.

Jeg synes derfor man skal forholde sig kritisk til Informations historie.

Tænk en gang... det tror jeg alle vi lovlydige udlændinge synes er et godt forslag..

Så hvis vi nu smider et lille mindretal kriminelle udlændinge ud, kan man måske også håbe på at det lille mindretal racistiske dansker også kan opføre sig ordentlig...

@Signe Hansen

Det er ikke korrekt, hvad du skriver. Lovforslaget kan læses her, og på side 23 kan man se den gamle og nye formulering over for hinanden:

https://www.danexchange.dk/exchange/info_aegteskabudengr/Indbakke/H%C3%B...(Sk%C3%A6rpede%20udvisningsregler).EML/1_multipart_xF8FF_2_Lovforslag%20om%20%C3%A6ndring%20af%20udl%C3%A6ndingeloven%20(Sk%C3%A6rpede%20udvisningsregler).pdf/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/Lovforslag%20om%20%C3%A6ndring%20af%20udl%C3%A6ndingeloven%20(Sk%C3%A6rpede%20udvisningsregler).pdf?attach=1

I dag lyder § 24 b således:

"§ 24 b. En udlænding kan udvises betinget, hvis der ikke findes at være fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udvise den pågældende efter §§ 22-24, fordi udvisning må antages at virke særlig belastende, jf. § 26, stk. 1."

Fremover kommer § 24 b til at lyde sådan her:

"En udlænding udvises betinget, hvis der ikke er grundlag for at udvise den pågældende efter §§ 22-24, fordi dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. § 26, stk. 2.”

Formuleringen "må antages at virke særligt belastende" erstattes således med "med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser".

Og dette er naturligvis en helt afgørende sproglig ændring, som desuden også går igen i §26.

Førhen skulle domstolene foretage en vurdering af, om en udvisning "må antages at virke særligt belastende" for den dømte. Men nu skal de i stedet kun kigge på, om den "med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser".

Søren Pind har selv formuleret dette sådan, at enhver tvivl skal "komme udvisningen til gode". Så jeg er bange for, at det er SF, der er ude i noget kraftig spind her for at retfærdiggøre, at SF stemmer for noget, der må betegnes som et decideret højreekstremistisk forslag.

@Mathias Rasmussen

Radikale og Enhedslisten stemmer imod lovforslaget. Det fremgår af betænkningen, som man også kan finde på www.ft.dk. Lovforslaget har nummer L210.

Jeg kan varmt anbefale alle interesserede at læse, hvad der blev sagt under 2. behandlingen af lovforslaget i Folketinget:

http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l210/beh2/forhandling.htm?star...

Jeg må sige, at specielt Line Barfoed (EL) gang på gang formå at ramme lige netop det, der for mig er sagens kerne. Et par eksempler:

"Jeg mener, det er fejt at lave en dansk lovgivning, hvor man siger, at efter dansk lovgivning skal enhver ikkedansk statsborger, der idømmes 7 dages fængsel, fremover udvises af landet, og at det så kun vil være i de tilfælde, hvor internationale konventioner forhindrer det, at de ikke bliver udvist. Jeg mener, at danske lovgivere skal lave en lovgivning, der er sådan, som vi ønsker at reglerne skal være. Man kan ikke dække sig ind under at sige, at det jo ikke vil ske, at en, der er født og opvokset i landet, bliver udvist efter 7 dage, fordi de internationale konventioner forhindrer det."

Og senere:

"Hvis et menneske, der kan og vil Danmark, og som har boet her i masser af år, som har børn her og betaler skat her, og som har arbejde – bidrager til samfundet – har en kniv på sig på et offentligt sted og bliver taget og får 7 dages fængsel i medfør af knivloven, er det, hr. Søren Pind og regeringen og Venstre og De Konservative og alle de andre partier, der stemmer for, fremover vil sige til det menneske: Egentlig mener vi, at du skal udvises, fordi du har gået med kniv på et offentligt sted i Danmark, fordi du har begået den ene fejl, og på grund af internationale konventioner kan vi ikke udvise dig, men du får en betinget udvisning, fordi vi egentlig synes, at du skal udvises; det er kun de internationale konventioner, der gør, at du ikke kan udvises. Det er det signal, man fremover vil sende til mennesker, der kan og vil Danmark."

Jeg må sige, at jeg ikke kunne have formuleret det bedre og mere tydeligt selv. Og derfor må jeg også opfordre alle socialistiske vælgere til seriøst at overveje, om ikke dette er den dråbe, der får bægeret til at flyve over, og som gør, at krydset må sættes ved EL i stedet for S eller SF.

Og er man borgerlig, må man naturligvis sætte sit kryds ved R.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Det er og bliver en tillægs straf, en trussel der konstant hænger over enhver ikke dansk i det danske samfund.