Telegram

Ombudsmand bag afsløringer i tamilsagen

Ombudsmand Hans Gammeltoft var kilde til afslørende artikler om tamilsagen. Venstre opfordrer ham til at gå.
Telegram
11. juni 2011 kl. 23:25

Folketingets ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, var i 1990 hemmelig kilde til flere afslørende artikler i Weekendavisen om tamilsagen, der senere kostede den daværende borgerlige regering livet, skriver Politiken.

Det kan man læse i en kommende bog om Politikens nu afdøde chefredaktør Tøger Seidenfaden, som tidligere var chefredaktør på Weekendavisen.

I bogen afslører han, at Folketingets ombudsmand var den centrale kilde bag Weekendavisens artikler.

- Jeg ville ikke have trykt historien i Weekendavisen, hvis Nils Ufer ikke havde fortalt mig kilden. Han fortalte mig om Gammeltoft-Hansens rolle, og jeg vidste, at det var ombudsmanden, der var Ufers kilde, fortæller Seidenfaden i bogen.

Hans Gammeltoft-Hansen har netop bebudet sin afgang som ombudsmand. Han erkender, at han flere gange gav oplysninger til Nils Ufer.

- Bagefter indså jeg, at jeg ikke havde været så påpasselig, som jeg skulle have været, og det tog jeg ved lære af. Og jeg kan jo ikke sige andet i dag, end at jeg beklager det, siger Gammeltoft-Hansen.

Ombudsmanden var ikke selv til stede ved de fortrolige afhøringer, men fik sin viden, fordi de involverede fortalte ham om det, efter han selv var færdig med sagen.

Venstres gruppeformand, Kristian Jensen, vil ikke fyre Gammeltoft-Hansen, men opfordrer ham til selv at tage konsekvensen af sin åbenmundethed:

- Ombudsmanden skal stå som symbolet på upartiskhed, etik og urørlighed. Uanset om det er bevidst eller uforsigtighed, er det en alvorlig sag at referere fra retsmøder, og Gammeltoft-Hansen skal gøre op med sig selv, om han skal bestride jobbet den sidste tid, siger Kristian Jensen.

Opdateret 12. juni 2011 kl. 16:01

Karsten Jachs

"Ombudsmanden skal stå som symbolet på upartiskhed, etik og urørlighed."

Jeg har svært ved at set det etisk forkerte eller partiske i at afsløre grove lovovertrædelser. Havde det været en socialdemokratisk regering der blev fældet af afsløringerne, så havde Kristian Jensen hyldet ombudsmanden som folkehelt.

"Ombudsmanden skal stå som symbolet på upartiskhed, etik og urørlighed". Vil det sige, at det var uetisk af Gammeltoft-Hansen at afsløre en pilrådden sag, hvor alle former for moral, etik og for den sags skyld loven blev trådt under fode? Måske lærer jeg en dag, at forstå Vænstre's særegne syn på demokrati, etik og moral...men jeg vil ikke vædde på det!

Jamen så venter vi blot på at helten HGH igen træder i karaktér.

Håber at han venter med at gå af. Tænk hvis VKO fik ansat Støjberg eller måske Langballe som ombudsmand :O{

brian fritzner

Venstre var i 10 år ledet af Anders Fogh Rasmussen. Altså ham der økonomiministeren med den kreative bogføring og senere masseødelæggelsesvåben i Irak osv, osv. Altså ham der ikke rejste jorden rundt på statens regning, og bestemt ikke søgte job i verdens største terrororganisation!

Hvis der er noget historien viser med al tydelighed, så er det at løgnene sjældent starter i bunden, men derimod på øverste etage, som vi har set det i Vænstre for fuld udblæsning i snart 10 år. Anders Fogh, Claus Hjort, Søren Gade, Thor Petersen og man kunne forsætte i næsten en uendelighed, dem der eksempelvis stadig har den opfattelse, at Lars Løkke talte sandt om overbetalingen af de private sygehuse, fuldt financierede skattelettelser til de velstillede og bevarelsen af efterlønnen, som manden ikke ville pille ved indtil nytårstalen 2011, ville nok få det svært i en uafhængig retsinstans...De er ligeså fyldt med løgn, som deres venner i landbrugets køer er fyldt med l.....!

Jette Abildgaard

Fy for en pilraadden regering vi har....og har haft i alt, alt for mange aar!! Alting...ganske enkelt alting gaar ud paa at lyve saa meget som overhovedet muligt....temmeligt anderledes end dengang HGH startede i sit job...haaber jeg!

Anne Albinus

Niels Ufer var en meget omhyggelig journalist mht. fakta. Han må have haft mange kilder til sine artikler om Tamilsagen og sit fremragende teaterstykke: Mens vi venter på retfærdigheden.

Iøvrigt var den viden ombudsmanden havde om Tamilsagen en viden, han havde på fuldt lovlig vis. Han havde jo ikke været bag dobbeltlukkede døre i undersøgelsesretten iflg. Politiken. Dengang var juristerne i ministerierne himmelfaldne over lovbruddet og talte vel ikke om meget andet - i og uden for arbejdstiden.

Ufer var nærmest sygeligt pernitten med fakta, så Gammeltoft har absolut ikke været enekilde her. Og jeg går da ud fra, at både socialdemokrater og kommentatorer her helhjertet ville støtte, hvis en sådan embedsmænd havde hjulpet med til at afsløre lige så tungt belastende forhold hos en "rød" regering...

Gammeltoft har tidligere bebudet sin afgang, hvilket desværre åbner for, at han betragtede denne kommende afsløring som fatal. Eller i det mindste for mistanken om det. Men naturligvis bør både han og andre i administrationen lække omgående, hvis de kender til sådanne oplysninger. Og det bør være fyringsgrund at holde kæft, ikke mindst af politiske grunde - uanset farve.

Jesper Frimann Ljungberg

Kan kun være enig med Karsten og Tue.
Det her drejer sig ikke om parti farver, men om lovbrud af en minister og en sådan minister skal stilles til ansvar lige meget hvem det er.

// Jesper

Steffen V. Winkler

Men i jagten på retfærdighed, smider I altså barnet ud med badevandet.

Hvis ombudsmanden taber sin status som upartisk, så vil en til enhver tid siddende regering, altid kunne påstå at ombudsmanden er politisk... helt ligesom VKR påstod at statsrevisorerne var det i sagen om overbetaling af privatsygehuse.

Så kan vi ligeså lukke ombudsmands institutionen.

Jette Abildgaard

Johannes Aagaard,

Seidenfaden var maaske velvidende om at han skulle forlade denne verden da han skrev dette og, man kan ikke straffes naar man er afgaaet ved doeden (mig bekendt).....og, kunne dette vaere skrevet for netop at fortaelle os noget tror du??

Hilsen en der kender ombudmandens saakaldte "upartiskhed, etik og urørlighed" alt, alt for godt.....

Jesper Hostrup Hansen

Det har længe undret mig, at kildebeskyttelsen tilsyneladende kun gælder i 1. led. Rimeligt her at kritisere Tøger, men hvad med Stig Andersen? Svarer det ikke lidt til at sige, at tyveri er forkert, men hæleri er OK?

Heinrich R. Jørgensen

Hans Gammeltoft-Hansen har gjort hvad enhver anstændig borger burde gøre. Anmeldemagtmisbrug og svinestreger til rette instanser. Hvilket i det pågældende ikke var til en statslig myndighed, men skete til en seriøs og kritisk journalist, der med journalistiske metoder tog affære på givetvis en bred palette at anstændige borgeres vegne med ulovlighederne.

Det er en hædersbevisning, at blive udpeget til at være en af kilderne der har bidraget til at magtmisbrug er blevet afsløret.

Hetzen mod Hans Gammeltoft-Hansen i denne anledning, demonstrerer den betænkelige danske praksis, hvor whistleblowers (hvilket HGH ikke var) og retskafne borgere (hvilket HGH er) systematisk lægges for had og udsættes for repressalier. Formålet er naturligvis at gøre enhver klar, at ubetinget loyalitet overfor magten fordres at enhver undersåt i riget. Enevældens kultur.

Det er helt fint, hvis Ombudsmandsinstitutionen ophører. En sådan lidet rigid institution kan have relevans i et retssamfund, hvor åbenhed og demokratisk sindelag præger forvaltning, lovgivere og udøvende magt. Det er naivt og kontrafaktisk, at påstå at institutionen er egnet til danske forhold.

Indfør en forvaltningsdomstol. Indfør love der forpligtet embedsmænd til at være retskafne. Indfør love, der beskytter whistleblowers mod repressalier.

Indfør en forfatningsændring, så en tredeling af magten indføres. En fuldstændig adskillelse af lovgivere og regering. Uafhængige og autonome domstole. En forfatningsdomstol. En ændring af embedsmandsvældet vilkår, så disse ikke har basis i enevældets tid (krav om ubetinget loyalitet overfor magten, og tilhørende fredhellighed mod personligt ansvar), men får rod i værdier der er et folkestyre værdigt (åbenhed, pligt til retskaffenhed, loyalitet overfor forfatningen, m.v.).

Heinrich R. Jørgensen

(bollocks - beklager de mange skrivefejl)

Steffen V. Winkler

Før vi nu gør ombudsmanden til helten som alene afslørede Ninn Hansen, så er sagen alene at han fortalte... "hvad embedsmænd sagde under afhøringer bag lukkede døre, hvor undersøgelsesretten granskede, hvem der havde ansvaret for, at tusinder af tamilske flygtninge ikke havde fået opfyldt deres retskrav på familiesammenføring. "

Altså var sagen allerede igang og Ninn Hansen var ikke gået fri, hvis ombudsmanden havde tiet....

Altså skal man veje nødvendigheden af at disse oplysninger kommer frem, op imod risikoen for at komme til at stå som part i en politisk konflikt, og derved undergrave embedet.

Peter Jensen

Ombudsmanden er ingen særlig helt, han er et menneske ligesom alle andre. Fejlbarlig og indimellem decideret tåbelig. Som f.eks. da han i regeringens offentlighedslovkommission stemte for øget lukkethed i centralforvaltningen.

Thøgers såkaldte format kan vist også diskuteres. Var han ikke sådan én vi slet ikke kunne tåle synet af i 80'erne og 90'erne, men trøstede os med trods alt var blandt de mindre ringe da alle andre blev stengrå i hoverdet og kun smilede fløjtende neoliberalt logrende Melodi Grandprix-materiale ud af samtlige kropsåbninger? Jeg tror det.

@Steffen V. Winkler

Hvis man gør sig til part i en politisk konflikt ved at være medvirkende til, at offentligheden får kendskab til lovovertrædelser, så må det jo være ensbetydende med, at den ene part i den politiske konflikt støtter disse lovovertrædelser.

Og det synes jeg ærlig talt er et 1.000 gange større demokratisk problem, end om der kan rejses tvivl om ombudsmandens upartiskhed.

At holde hånden over forbrydere, uanset om disse støttes af stærke politiske kræfter, kan og må aldrig blive en del af det at være "politisk neutral".

Per Jongberg

Elefantordenen til HGH ... NU.

PS. Han har den måske allerede ?

Jesper Hostrup Hansen

Whistleblower ... er der ikke noget med at HGH spiller tværfløjte?

Elefantordenen hænges kun på konger og præsidenter, eller statsejere som AP Møller - med Niels Bohr som undtagelse. Som regel per statsretslig automatik - det er embedet , der får julepynten, ikke mennesket. Det vil derfor være helt forkert at hænge den slags på Gammeltoft.

Steffen V. Winkler

@Lars Hansen

For det første var der jo ikke nogen ulovlighed at afsløre som ikke allerede var under udredning....

HGH talte bare over sig: "Jeg var ikke så påpasselig dengang for 21 år siden, som jeg burde have været." - og han ser åbentbart ikke sine handlinger som værende moralsk nødvendige: "det var en fejl fra min side, jeg passede ikke ordentligt på."

Så at sætte manden op på en pidestal og give ham æren for at Ninn Hansen blev dømt, er helt i skoven.
Men det er selvfølgeligt meget bekvemt atalene gøre hans handling til et spørgsmål om at afsløre onde "forbrydelser".
HGH kunne have holdt sin kæft uden at have holdt hånden over noget som helst.....

Når han derimod vælger at afsløre kommer det nemt til at ligne et forsøg på at tage del i den politiske debat i dagspressen og derved kommer han til at tage politisk stilling...

Vile Werneby

Dét styrker kun din troværdighed, Hr. Gammeltoft at du vægtede fairness fremfor de grå "eminenser" - der jo viste sig at være dybt kriminelle..;-( at de nuværende selv-fede-borgerlige-missionærer ikke alene har gentaget miséren, men også ikke har fattet en brik af dét faktum må ansvarliggøres senere )

Kristian Rikard

til bloggerne. Jeg så først telegrammet fra i eftermiddag kl 17.40, og skrev så:

Efter at have set dels Claes Kastholms danmarks film og dels Deadline her til aften synes jeg helt afgjort at Gammeltoft-Hansen skal blive siddende. Faktisk burde manden have Elefantordenen (hvis han da ikke har den allerede?). Han var bare SÅ SEJ!
Sjældent har man set en mand tvære sine modstandere ud på den måde - på trods af at de fleste var fraværende eller døde.
Og så sagde han jo ikke andet end hvad naturligt var - nemlig undskyld. Her kunne vore folkevalgte virkelig lære noget. Men det kræver selvfølgelig en god IQ som naturlige forudsætning. Og en smule moral :-)

Men det synes jo lidt overflødigt nu :-)

Steffen V. Winkler

@Kristian Rikard

Ja, han siger undskyld, da han bliver afsløret.... flot !

Han udtaler sågar at man skal sige undskyld når man bliver klogere... ja, men blev han først klogere da Tøgers bog kom på gaden ? - nej, selvfølgeligt ikke !

Meeeen, som man siger... "Det er kun snyd hvis man bliver opdaget"

Per Jongberg

Jeg tror nu HGH ville føle sig tilpas i selskab med Bohr ;-o)