Telegram

Aktivister stopper igen skovarbejdere

Heller ikke mandag morgen kom skovrydningsmaskinerne ud at køre i Østerild Plantage. 30 aktivister blokerede.
Telegram
18. juli 2011 kl. 07:30

Mandag morgen lykkedes det nok en gang en gruppe aktivister at blokere for, at Naturstyrelsen kan komme i gang med at fælde træer i Østerild Klitplantage.

Rydningen af træer skal give plads til et nationalt testcenter for vindmøller på op til 250 meters højde.

En flok på omkring 30 aktivister havde sat sig ved den indhegning, hvor skovningsmaskinerne er parkeret, og blokerede for adgang, oplyser Naturstyrelsen.

Det er anden gang, aktivisterne har held til at forhindre, at arbejdet går i gang. Lørdag morgen stoppede godt 40 personer skovarbejderne, som ville rydde plads til møllecentret.

Mandag morgen var politiet til stede, men ifølge Naturstyrelsen "på lavt blus". Naturstyrelsen har endnu ikke besluttet, om eller hvornår man vil kalde ordensmagten ind på fuldt blus.

Et forsøg på at skabe en form for dialog med aktivisterne har ikke ført til noget.

Miljøminister Karen Ellemann (V) vil ikke udsætte fældningen, selv om der stadig verserer klagesager ved EU-Kommissionen og Vestre Landsret.

/ritzau/

Opdateret 18. juli 2011 kl. 07:35

Aleksander Soender

Findes der et sagligt argument for ikke at vente på et retvisende svar fra Vestre Landsret d. 11/8 og EU Kommisionen i starten af seotember, inden man spolerer det hele deroppe?

Det er tankevækkende at man er nødt til at anvende vold for at få opsat vindmøller i Danmark.

Benjamin Bach

Længe leve skoven og skov-aktivisterne!

Claus Wøbbe

Det kan da ikke være meningen at sådan et projekt skal bremses af en flok aktivister, der tager loven i egen hånd? Nu må man altså træde lidt i karakter, få dem fjernet og så komme i gang.

Ja, der er stadig klagesager i gang, men det vil der altid være. Hvis beslutningen er truffet på ordentlig vis, må man, på trods af protester, komme ud af røret!

Hvorfor skal de få, der enten råber højst eller bruger tvang, kunne trække andre rundt i manegen? Det er udemokratisk.

Dorte Sørensen

Hvorfor bruges Terrorloven og Lømmelpakken ikke her med forebyggende anholdelser og klimafængsler. I København kom over 1000 demonstranter i klimafængsel for at demonstrer for mindre CO2 udledning . Her demonstrer folk imod, at Danmark kan få et udviklingscentre så vi kan blive ved at være i front med vindenergiudvikling .
PS: Ifølge Karen Ellemann så er det kun 12 hektar. skov der skal fældes nu ud af over 200 hektar.. Ligeledes er det almindelig granskov og ikke en del af fredsskoven .

Globale trærødder tænker globalt og kæmper lokalt ...

...god kamp!

Var det i øvrigt ikke det nedlagte Lindøværft, man havde udset til vindmøllecenter?

Dorte Sørensen

Bill Atkins
Der er vist ingen der har forestillet sig store forsøgs vindmøller skulle opstillet på ved det nedlagte Lindøværft.
Opstillingen af de store forsøgs vindmøller har været undersøgt længe og Folketinget fik endeligt vedtaget en placering for forsøgscentret - så i mine øjne er det ikke et fremskridt for vor udvikling af alternativ energi, at vi nu skal til denne forsinkelse – løbet er i forvejen ved at være kørt for de danske forskere og udviklere.

Ja, jeg har jo nok ikke fulgt godt nok med i det beslutningsforløb, men jeg kan stadig ikke se at et par vindmøller på det tidligere Lindøværfts område skulle være noget problem...

... og jeg har på fornemmelsen at de unges reaktion også er en mere globalt baseret protest mod det princip, at naturen altid er taberen når industrien kræver plads.

Jens Høybye

@ Dorte Sørensen

Lige til orientering er fredskov ikke det samme som en fredet skov.

Fredskov indebærer, at et fældet skovareal skal genrejses, og det kan ske et hvilket som helst andet sted i Danmark.

Fredet skov er en skov (skovområde) på et specifikt område/areal, og at skoven skal vedblive med specifikt at ligge/være i området/på arealet.

Et forsøg på at skabe en form for dialog med aktivisterne har ikke ført til noget

Ovenstående sætning er virker utrolig provokerende på mig. Fakta er at hvis du her i landet kræver din ret til at ytre dig via en demonstration, så er pressen lukket land for dine synspunkter.

Helt grotesk blev det i DR1's indslag om netop træfældningen, som lige blev nævnt af sur tv-oplæser, hvorefter,der blev flippet over til et langt indslag om nogle eksalterede unge der skulle til koncert. De blev interviuwet i hoved og ...

Dorte Sørensen

Bill Alkins
Problemet er i mine øjne at Danmark er et lille land med en relativ tæt bebyggelse. Men hvis Danmark forsat skal være med til at udvikle alternativ energi så er det nødvendigt, at vi har et forsøgscentre. Det vi har på Risø ved Roskilde er for lille til de nye store møller så et nyt er en absolut nødvendighed .

Brian Jensen

@Bill Atkins
Som jeg forstår det, så er en testbænk nogen man nærmest kan have indendørs hvis man jhar en stor hal.

Det drejer sig om at teste gearkasser og generatorer.

Mællerne må man teste et sted hvor det blæser tilnærmelsesvis på samme måde, som til havs, dvs. vestkysten.

Jeg har ikke været derude eller fulgt så meget med. Jeg anser mig selv for en halvvejs trækrammer, men hvis man har været i en granplantage, så ved man at der ikke er meget liv der.

Jeg tror ikke man kan finde et sted i DK, hvor man kan stille disse møller op på land uden at det genererer en masse ballade. Det vi har set er nok forventeligt.

Hvis man vil gøre dette slag for at udvikle den grønne industri, så må man nok acceptere at det giver gener et eller andet sted.

Steffen Nielsen

Jeg er på ingen måde imod vindenergi, men hvorfor der skal fjernes nogle af de få kvadratkilometer skov vi har i Danmark for at placere et testcenter, er for mig en gåde. Dette sker endda i en sag hvor VVM og undersøgelse af alternative placeringer slet ikke er sket på et ordentligt grundlag. Rune Engelbreth Larsen blo, som er linket til længere oppe, beskriver problerne i den her konkrete sag meget godt. Når DN og forskere fra AAU har givet adskillige bedre placeringsforslag og miljøministeren bare ignorer disse, så er dette ikke længere et resultat af en sund demokratisk proces.

Benjamin Bach

@Bjarne Jensen
Jeg tror ikke man kan finde et sted i DK, hvor man kan stille disse møller op på land uden at det genererer en masse ballade.

Pointen er netop, at DN har udpeget 2 bedre steder:

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=20720

Og mere generelt, at Danmark er proppet med uprofitabel landbrugsjord, som åbenbart (iflg VKs nye lovgivning) godt må opkøbes af udenlandske kapitalfonde, men staten kan selvføøøølgelig ikke ekspropriere det til et vindmølleprojekt. Klassisk VK-politik -- det giver overhovedet ikke mening.

Jeg anser mig selv for en halvvejs trækrammer, men hvis man har været i en granplantage, så ved man at der ikke er meget liv der.

Det holder ikke som et argument i debatten. 1) Plantagen er mere end en granskov. 2) DN vil bevare den, det burde være et argument i sig selv. 3) Inddragelsen af Østerild varsler en fremtidig udvikling, ikke blot en undtagelse. Industri vs. natur. Til sidst har vi kun Møns Klint tilbage. 4) Hvis du mener, at træplantager ikke er gode nok, så burde du argumentere for etableringen af mere naturlig natur i området, og ikke en total destruktion.

Det er da osse dybt godnat man prøver at rede naturen ved at fælde den. Trode vindmøller var grøn energi, men nej. Vi skal heller ikke have vindmøller til lands, men til vands!

-
Jeg så lige den landsdækkende tv-avis på dr1. Noget jeg kun gør hvis der er et emne der er vigtigt.
Nu vil det tage tid før jeg gider få info igen via den vej...

Hvorfor bliver man ikke oplyst, men direkte nedtrykt over følgende udtalese: "Skoven der skal fældes er ikke værdifuld, den er plantet ovenpå oprindelig klithede, som man ønsker genskabt. De træer der skal fældes er ikke værdifulde, og aktivisterne skulle hellere lænke sig til ege og bøge andetsteds".

Altså : Aktivisterne hænges ud som egennyttige landsbyidioter med indianerdrømme og akustisk guitar.

Hvordan vil man genskabe "oprindelig klithede" med de nye "træer" alis test-møllerne?
Skal testmøllernes så ikke fjernes igen?

Det skal vel være den underliggende logik i massakren deroppe, og noget hverken milijøministeren eller andre har givet klart udsagn om.

Når denne sag er vigtig for mig, er det fordi jeg selv engang i 2005 standsede byggeri af en "golføvebane" der var planlagt til at skulle etableres på den nordlige del af Sydhavnstippen.
Og ja, én røg i spjældet.

Idag er den nordlige del ikke fredet endnu men udlagt som "rekreativt område" , der er bl.a. en lille naturskole og bistader.

Hvis vi ikke havde protesteret og "ulovligt" standset planeringen af den nordlige del, ville hele den nordlige del idag være fyldt med golfere og deres whiskeyhuse. De skulle også have valgt et andet sted end Sydhavnen, for var de først blevet, var deres golfliv nok ikke blevet særligt behageligt.

Hvilke aktive naturbeskyttere har Østerild? udover DNF, for det er vigtigt, de virkelig er organiserede.

Vindmøllerne skal placeres langt ude på havet, de møller de vil opstille I Østerild er testmøller. Skal de testmøller ikke fjernes igen? Og er det derefter man taler om at genskabe klitheden?

-

Brian Jensen

@Eva Kjeldsen

"Altså : Aktivisterne hænges ud som egennyttige landsbyidioter med indianerdrømme og akustisk guitar."

Hvis det nu stemmer, så er der vel ikke noget galt med dr1 i denne sag.

Jeg giver folk ret i at det kan være lidt småligt ikke at vente til den næste juridiske vurdering er færdig, men nu er det jo sådan at der sikkert er flere klager på lager, der derefter skal have opsættende virkning.

Hvis man har forttrudt at lade granplantagen vokse op og i stedet genskabe hede, så er der vel ikke meget forkert i det.

Alle møller bliver fjernet igen, også testmøller. For at kunne udvikle effektivere møller, så man kan gøre noget mere for miljøet, så er man nødt til at kunne teste dem. Derfor et testcenter.

Miljøeffekten af det her testcenter kan potentielt blive meget større end "belastningen" lokalt.

Hej igen.
Den dér med at aktivisterne hænges ud som egennyttige landsbyidioter står for min egen regning, jeg mener bare, uha, det er svært, at de virker lidt forblæste i vindjakkerne, som man nu gør når man protesterer imod almagten. Der måtte gerne være ihvertfald én stærk talskvinde-talsmand deroppe, som virkelig havde styr på sagen, for mig at se mangler den person i aktivistflokken, men alle sager er forskellige, jeg håber sådan at de bliver hørt, og at skoven ikke fældes.

Jeg er da godt klar over at der er tale om nogle nye mega-møller der skal testes. Hvorfor skal de ikke testes ude på havet på de steder de med tiden alligevel skal anbringes? Det er vel kun fordi forskerne der skal teste dem ikke skal ud i gummibåde og risikere liv og lemmer på Nordsøen.

Ja, skynd jer kom om føje år, heden som en kornmark står. : H.C. Andersen

Heden er vistnok meget kompliceret at gendanne på sin oprindelige Blicherske manér. Man skal ikke glemme at biodiversiteten siden 1890 da granerne blev sat deroppe, har tilpasset sig noget andet end hedelandskabet.

Jeg er ikke biolog men mener heden er en yderst vanskelig ting at få til at "genopstå", men vil da blive uendelig overrasket hvis jeg tager fejl. Urfuglen og mange andre dyr der tilhører heden er forlængst uddøde, så hvordan man vil få alt det til at blomstre op igen efter de testmøller er fjernet, (og de er så forhåbentlig fjernet indenfor de næste par år, da idéen med vedvarende energi da ellers gå helt fløjten), det vil blive spændende at følge. For nar ikke de mennesker der aktiverer, naren er hos dem, og gøgleren har oftes ret.

Vi aktivister heroppe er bestemt ikke egennyttige, men dog utvivlsomt landsbyidioter med indianerdrømme - og har intet imod at være det. Dette fremgår da også til overflod af reportagerne.

De lokale er heller ikke "egennyttige", men bekymrede for at få et større skovområde uigenkaldeligt byttet ud med et kæmpe industrianlæg - der i stedet kunne placeres på nogle af allerede ødelagte områder, der faktisk er mulige alternativer.

I en verden hvor påstået logik hersker bastant, er lidt munter uorden nødvendig - eller stivner det hele så grimt. Snart rydder politiet området, så arbejdere under politibeskyttelse mod fredelige aktivister kan starte på at kværne et par millioner træer. Endnu synger fuglene højere end maskinstøjen i dette område, der er blevet kaldt det mest stille i hele Danmark - men meget snart kan det være slut...

Brian Jensen

@Eva Kjeldsen

Jeg tror ikke du skal tro at testcenteret er borte om nogle år. Det drejer vel sig om at man behøver et sted, hvor man kan realteste møller, men måske også eksperimentere med andre materialer til vingerne osv.

Det betyder at man skal kunne skifte ting ud. Derfor er det ikke muligt at lægge den slags ude i havet.

Så længe man har behov for at udvikle store vindmøller, så kommer centeret at være der. Det er vel netop for at støtte teknologiudviklingen at man gør det.

Hvis man vil genskabe klitheden, har jeg svært ved at tro at vindmøllerne vil påvirke denne. Det er et relativt litlle areal, der optages af vindmøller. Jeg har indtryk af at rydningen mere har noget med vindforholdene at gøre - ikke at jeg ved det bestemt.

Jeg har mere forståelse for NIMBY'erne end for "indianerne". Samtidigt vil jeg sige at jeg, der nu er bybo, hver dag påvirkes af andre menneskers økonomiske aktivitet. Sådan er vilkårene. Det er selvfølgelig OK at demonstrere osv, men det er trods alt et demokrati vi skal forestille os at leve i. Hvis man vil forandre ting, så må man derfor forsøge at få andre med sig.

Hvis man var virkelig naturven, så ville man rydde plantagen og så lade det blive urskov med tiden. Se hvad, der dukker op. Det bliver nok ikke bøgeskov derude. Så vidt jeg ved, er den jyske hede også et kulturlandskab. Måske bliver det endnu en sandmile, men så er det natur.

Når man snakker om natur, er det ofte egentlig mere nostalgi, det handler om. Folk tror at deres franskbrød er dyrket ude i den Danske Natur. Det er helt forkert. Når man rejser gennem Danmark, så er måske 99%, af det man ser, kulturlandskab.

Jeg tror man skal vænne sig til at vindmøller er en del af det Danske kulturlandskab, lige som motorveje, kolonihaver, kornmarker, hedearealer og højspændingsmaster.

Bo S. Nielsen

Mange gode indlæg og spændende oplysninger i denne debat-tråd:

http://modkraft.dk/blogs/kurt-bertelsen-christensen/article/paradokset-o...

Blogindlægget i sig selv er imo ikke så interessant, da det hovedsageligt bygger på misforståelser, men svarene er læseværdige, ikke mindst Per Clausens indlæg.