Danske piger er blevet mere grove i munden

Nu er det ikke kun drengene, der laver vittigheder om sex og tabuiserede ord.
29. juli 2011 kl. 03:56Opdateret 29. juli 2011 kl. 04:05

Danske pigers humor har inden for de seneste 10 år undergået en markant forandring og er blevet grovere end nogensinde.

Det konkluderer Martin Führ, udviklingspsykolog og humorforsker ved Aalborg Universitet, i en endnu ikke offentliggjort ph.d-afhandling, der bygger på data fra 1500 danske børn. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Martin Führ stod for 10 år siden bag en undersøgelse, der viste, at piger mellem 10 og 16 år dengang syntes, at de sjoveste vittigheder var udformet som gåder.

Det skulle handle om at afdække pointen, og indholdet skulle helst ikke være for groft eller voldsomt.

Hos drengene kunne det derimod ikke blive groft nok.

Drenges humor handlede meget mere om sex og tabuiserede ord. Men nu har pigernes humor ændret sig.

Deres humor behandler i dag emner, der tidligere var tabu blandt piger, den er blevet mere seksuelt relateret og mere sort, og sprogbrugen er blevet grovere.

Det er en delkonklusion i Martin Führs afhandling, der offentliggøres til efteråret og behandler humors betydning for accept og status blandt børn ned til 10 år.

Forandringen er ifølge Martin Führ et udtryk for, at der er sket en ændring i selvopfattelsen og de traditionelle kønsrollemønstre for piger, som også udmønter sig i deres humor.

"Udviklingen er relateret til, at de traditionelle pige- og kvinderoller udviskes mere og mere. Især i medierne, hvor kvinder profilerer sig stadig mere i realityshows, talentshows og alt andet, hvor det er ønskværdigt og fedt at nedgøre andre for at ophøje sig selv.

- Smukke piger siger frække ord på tv, og det var for 15 år siden svært at forestille sig. Det legitimerer, at børn også anvender et andet sprog og taler om andre ting meget tidligere, end de før har gjort, siger han.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Marianne Mandoe

Vorherrebevaresaltså.......

Den slags kunne vi altså også for 30 år siden.
Dengang gjorde vi det bare ikke når der var voksne i nærheden, for vi gad ikke forargelsen.

Pigerne har ikke ændrets sig, men deres opfattelse af hvad der er socialt acceptabelt har.

Karsten Jachs

Ja, det kan i jo nok mene.. jeg kan af gode grunde ikke vide noget om det.

Ikke desto mindre er der tilsyneladende aldrig blevet forsket seriøst i hvad teenagepiger synes er sjovt, hvilket har været en alvorlig mangel.

Fejlen er nu korrigeret. Martin Führs doktorafhandling om teenagepigers humor er et must read, en blockbuster... intet mindre..

Karsten Jachs

Jeg gad egentlig vide om ordet "agurker" indgår i teenagepigers humor.

For så får ordet "agurketid" en helt ny mening...

olivier goulin

@Marianne,

Naturligvis har piger ændret sig, ligesom drenge har.
Og begge åbenlyst til det værre over de sidste 30 år.

Man skal have en meget kort hukommelse, eller en god portion selvbedrag for ikke at kunne se, at kulturen på alle områder er i frit fald. Og den slags aflæses på en lang række parametre, ikke mindst sproget og humoren.

/O

Rasmus Varnich Blumensaat

@ Oliver Goulin:

"When I look at the younger generation, I despair of the future of civilisation."

- Aristoteles, 384-322 fvt.

"What is happening to our young people? They disobey their elders, they disrespect their parents. They ignore the law. They riot in the streets inflamed with wild notions. Their morals are decaying. What is to become of them?"

- Platon, 427-347 fvt.

Man skal have en sublim historisk blindhed for ikke at indse, at det forfald mennesket ser i sin samtid, i virkeligheden bare er en projektion af dets eget forfald og timelighed.

Men hey - smut over og leg med Anders Behring Breivik. Han deler din opfattelse.

olivier goulin

@Rasmus

Eller også illustrerer det elegant, hvordan civilisationernes fald er en eviggyldig lov.

Hver generation har til enhver tid ret .

Men en ting er, hvordan ældre mennesker ser på samtidens unge. Den slags har givetvis en hel del at gøre med subjektiv perception hos det modne individ.
Unge mennesker har altid opført sig lidt tosset, og man skal et godt stykke over de 30, før man begynder at få åndeligt patina.

Noget helt andet er, hvordan nutidens unge opfører sig sammenlignet med tidligere tiders unge. Det er en mere rimelig og interessant sammenligning. Og her har vi idag mulighed for at foretage sådanne analyser, takket være en omfattende socialforskning, plus mængder af lyd- og filmoptagelser fra de sidste 100 år.

Og her skal man altså være temmelig kulturrelativistisk forudindtaget for ikke at kunne se, at der er sket et veritabelt skred hele vejen rundt i løbet af de seneste par generationer.

Eksemplerne er simpelthen utallige; Læs en 50 år gammel avis, eller se en TV debatudsendelse fra 60'erne, og du vil forstå, hvad jeg mener.

/O

Karsten Aaen

Da jeg var barn og ung i 19070erne, kunne pigerne altså også godt sige frække ord, dog uden voksne i nærheden, som andre også er inde på. Nihil sub sole novem - intet nyt under solen er der. Efter sigende skulle en af lertavlerne fra Sumererne (dem med kile-skriften) have indskriften med at de unge gør oprør mod deres ældre, de adlyder dem ikke. Hvad er verden dog kommet til? og meget meget andet i den dur...(eller mol).

Måske man kunne kigge på samfundets udvikling de sidste 10 år, hvor netop VKO-regeringen har været gode til at få indført helt nye standarder for, hvordan vi taler til hinanden, og for hvordan man kan nedgøre andre for at fremstå bedre selv.

Marianne Mandoe

Nostalgi er det nye sort.

ALT var bedre i 50'erne. Hvor mor gik hjemme og var sød og blid og mild og stod klar med maden og et blowjob når far kom hjem.

Hvor drenge var drenge og ikke fik konkurrence fra andre end drenge, og hvor piger var pyntegenstande, først i forældrenes hjem og derefter på kærestens arm og endeligt som den perfekte kone.

Problemet er bare at den "idyl" aldrig har eksisteret andre steder end i folks fantasi og på det store lærred.

Bjarke Hansen

@ Mandoe

På alle de målelige parametre for social vellykkethed i et samfund (kriminalitet, misbrug oa.) kan man se en meget voldsom deroute siden sluttredserne. Så voldsom, at det faktisk er mærkeligt, derouten ikke er genstand for mere debat, end tilfældet er. (Nostalgi hos den første "emanciperede" generation måske? De er jo ved at komme op i de tilbageskuende år efterhånden.)

Jeg er selv for ung til at vide noget om, hvordan samfundet så ud på nært hold dengang, men jeg er da så nostalgisk, at jeg fx godt kunne tænke mig et samfund, hvor en gadebetjent i Københavns indre by gik ubevæbnet og alene rundt og mest af alt fungerede som turistguide (som en betjent beskrev de daværende forhold for københavnske betjente i en nylig dokumentarserie på DR2 om politiets historie).

Ét eller andet må de ha´ gjort rigtigt dengang, og ét eller andet må vi have gjort forkert siden.

Janus Agerbo

@ Olivier Goulin

Det er noget vås, når du hævder, at det faktum, at den ældre generation altid har syntes ungdommen var af lave, er et bevis for civilisationens forfald. Det er et bevis for en ting og det er at den ældre generation altid har problemer med at forstå kvaliteterne i den yngre, da den sidst nævnte udvikles i et oprør mod den ældre.

At hævde at civilisationen er i forfald er så forkert, som noget kan være. Prøv at se en forskel i hvor mange der kan skrive og læse, der kan nyde kunstneriske udtryk i forhold til andre samfund du ville hævde var mere civiliserede! Prøv at se på, hvor meget vold og rygmarvs reaktioner er skubbet ud af samfundene i forhold til de samfund du mener var mere civiliserede!

Sagen er, at ungdommen lægger en masse traditioner fra sig, fordi de simpelthen ikke længere er nødvendige. At en ældre generation så har en eller anden følelsesmæssig værdi knyttet til disse traditioner, gør dem ikke til fundament for civilisationen.

Rejsen ind i det uforståelige er prisen for at leve på en ekspotentiel udviklingskurve.

Anne Marie Pedersen

Bjarke Hansen

Hvilken kriminalstatistik har du kigget i? Sidst jeg tjekkede, så det ud som om, at vi nok nærmere lever i det mindst voldelige samfund i verdenshistorien. Men det får man selvfølgelig ikke indtrykket af ved at se tv.

Anne Marie Pedersen

Engang kunne mennesker lærer fortællinger som Illiaden og Odysseus uden ad. Det mistede vi, da det skrevne ord blev udbred. Suk. Hvilket forfald for den menneskelige hjerne. Tænk lige på, hvad bøger her har ødelagt!

Bjarke Hansen

@ Agerbo

Så vidt jeg kan læse mig frem til, så sammenligner Goulin ikke med andet end Danmark for 40-50 år siden og så Danmark i dag. I det tidsrum har jeg altså også svært ved at se, at der ikke skulle have foregået en kulturel og social deroute af de helt store.

Som nævnt før, så kan en god del af den jo statistisk bevises. Og hvis man ikke helt bevist påfører sig et sæt solide skyklapper, så kan man ikke undgå at lægge mærke til rigtig meget af den deroute, der kun kan observeres subjektivt.

Men at fortalere for de kulturelle strømninger, som havde vind i sejlene i de benævnte årtier, modsætter sig en sådan virkelighedstolkning, det kan selvfølgelig ikke undre.

Kunne I ikke bare indrømme at I også kan se nedturen, og så give kapitalismen skylden, som I plejer? Så ville der da være en slags fælles grund at stå på i det mindste - i en indrømmelse af, at der er noget galt i samfundet. Benægtelsen af dette er ærlig talt bare fjollet.

olivier goulin

@Janus,

Et bevis er måske stærkt nok igen, men det er en nærliggende konklusion, som ofte overses, når emnet her kommer på banen, velsagtens fordi den relativistiske/subjektivistiske forklaring også er nærliggende.

Men det er også mere end en ren logisk slutning - det er, som nævnt, understøttet af et hav af indikatorer, vurderet på baggrund af de sidste par generationers udvikling.

Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke taler om en generel regression. Det er klart, at der har været fremgang til det bedre på mange områder i det store historiske perspektiv.

Jeg taler her om et helt specifikt tab; tabet af værdier og moralsk fornemmelse. Men dette er også et meget alvorligt tab, eftersom det udgør kittet i enhver civilisation,

Værdier, ikke i den vulgære betydning, vi har set i de seneste 10 års værdidebat, men almenmenneskelige værdier, som et udtryk for åndelig sundhed, har det med at gennemløbe nogle konjunkturcykler.

En civilsations undergang indledes typisk med et sådan værdidekadence, hvorefter den enten gennemgår en fredelig indre reformation, eller går til grunde under en anden/ny civilisation med højere moralkodeks. Det er et meget generelt dialektisk civilisationsprincip.

Således kan man sige, at enevældens dekadence i Europa blev afløst af republikker og demokrati, fordi sidstnævnte repræsenterede en form for nyt moralsk blod. Tilsvarende, hvor nye religioner er opstået og blevet udbredt.

Men moderniteten har også en udløbsdato. Og hele modernitetens historie har været en åndelig deroute fra starten, fordi den er drevet af en faustisk materialisme. Hele dens grund er særdeles ustabil, og derfor vil den formentlig heller ikke blive gammel.

I de sidste 40 år har denne deroute især været markant, i en sådan grad at man nu kan se og måle effekten mærkbart indenfor en generation.

/O

Anne Marie Pedersen

Bjarke Hansen. I den rapport du linker til påpeges det flere gange, at der er en større tilbøjelighed til at anmelde vold nu end før. Således at den faktiske vold ikke er steget. I dag kan man få en voldsdom for at spytte på nogen. Det kunne man altså ikke tidligere.

Bjarke Hansen

Prøv at læs rapporten, @ Anne Marie Pedersen.

Der findes også andre undersøgelser, der viser det samme. Kan evt. lede efter links til dem, hvis du stadig tvivler.

Niels Mosbak

Bjarke Hansen

Du bør være klar over at voldskapitlet i straffeloven er blevet ændret, således at mindre grove voldssager der tidligere var privat eller betinget offentligt påtalt, nu er offentligt påtalt, hvilket naturligvis har betydning for anmeldelsesfrekvensen.

Anne Marie Pedersen

Og jeg har været igennem den Balvig/Kyvsgaard-rapport, som du linker til.

Så det er selvfølgelig ren dovenskab at jeg ikke læser den igen. Undskyld. :( Men jeg har bare været igennem virkelig meget statistik på området. Og i bund og grund, så siger sigtelser og domme ikke så meget om antallet af forbrydelser. Den siger nogen om, hvad der rent faktisk når politiet og dommerne. Det siger intet om mørketal eller ofres egen forståelse af, hvorvidt de har været udsat for en krænkelse.

Vi har en lavere tolerance over for vold i dag. Det kan du i hvert fald google dig frem til rapporter, der siger. Er det ikke Balvig, der har stået for den slags undersøgelser?

(Når det så er sagt, så er der jo stor forskel på, om vi i vores samfund har en stigende tendens til vold blandt bekendte og familie ELLER overfaldsvold fra ukendt gerningsmand. Der er jo kæmpe forskel på, hvordan vi skal bekæmpe de to forskellige typer af kriminalitet.)

Håber ikke at indlægget er alt for roddet.

Bjarke Hansen

@ Anne Marie og Mosbak

Jamen så foreslår jeg, at vi stopper al statistik på området (selvfølgelig også offerstatistikker, som fortæller nøjagtig samme historie). Vi kan jo alligevel ikke lære noget af den. Kriminaliteten KAN ikke stige - der findes kun folk, som anmelder mere.

Jeg troede ellers, at et link til en rapport udarbejdet af netop disse to forskere, Balvig/Kyvsgaard - som er så politisk korrekte og fremtidsoptimistiske som det lader sig gøre, ville have bare en smule troværdighed herinde - men åbenbart ikke. Den fortæller jo stadig de forkerte ting.

“When I look at the younger generation, I despair of the future of civilisation.”

- Aristoteles, 384-322 fvt.

-------------------

h.m. var det ikke i stedet platon der sagde det da

aristoteles begyndte sine biddrag ?

olivier goulin

@Anne Marie

Det er sikkert gået i begge retninger.

Volden i hjemmet er formentlig faldet siden slut-tredserne, hvor holdning til den slags, herunder især vold mod børn, ændredes fundamentalt.

Til gengæld er der nok ingen tvivl om, at samfundsvolden, især den tilfældige meningsløse vold i nattelivet er steget kraftigt, og den er blevet grovere.

Jeg kan ikke lige finde ældre statistikker herhjemme fra, men ser man på dem fra USA, som nok ikke adskiller sig så meget fra de hjemlige, så viser de et klart hop omkring 1970, og mit gæt er, at det hænger sammen med de generelle samfundsomvætninger i kølvandet af 1968.

Også i 30'erne under depressionen var der en signifikant, men mindre stigning, som dog hurtigt faldt igen.

Men fra 1970 har alle former for kriminalitet ligget på et markant højere niveau end tidligere.

Men det er for så vidt en lidt anden diskussion.
Kriminalitetsrater er noget, der stiger og falder i takt med mange faktorer, og ændrer sig typisk over en meget kortere periode, end den, jeg taler om.

Og det civilisatoriske forfald omfatter og kommer til ydtryk på mange andre måder, end blot øget kriminalitet.

Sædernes forfald sker langsomt og for de fleste (tilsyneladende) umærkeligt, over mange generationer. Men springet omkring er 1970 er signifikant, fordi det antyder en markant acceleration af forfaldet.

/O

Anne Marie Pedersen

Hvis man fx læser rapporten af Balvig, der hedder noget i retning af "voldtægter, der anmeldes". Så ser man, hvordan der er en klar tendens til, at flere forhold ses som voldtægt. Altså har der siden 70'erne ikke været en tendens til flere voldtægter, men en tendens til, at flere mennesker FØLER sig voldtaget, fordi de nu omdefinere handlingen til voldtægt...

Sider