Telegram

Borgerrepræsentant får homoreprimande

En københavnsk borgerrepræsentant har fået reprimande for at kalde homoseksuelle for ægtefolk under vielser.
Telegram
7. august 2011 kl. 09:54

Homoseksuelle, der indgår registreret partnerskab på Københavns Rådhus, må ikke kaldes ægtepar, og gør et medlem af borgerrepræsentationen det, kan det føre til en fratagelse af bemyndigelsen til at foretage vielser.

Sådan lyder en reprimande fra Justitsministeriet til et medlem af Københavns Borgerrepræsentation, som konsekvent har erklæret homoseksuelle par for ægtepar på lige fod med heteroseksuelle under sine vielser på rådhuset.

- Jeg har fået at vide, at såfremt jeg fortsætter med at erklære homoseksuelle for ægtefolk og ikke registrerede partnere, kan det føre til, at jeg får frataget min bemyndigelse, siger Lars Aslan Rasmussen, der er socialordfører for Socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation.

Ifølge Aslan Rasmussen har han kaldt homoseksuelle par for ægtepar, siden han blev valgt ind i borgerrepræsentationen i 2005.

Det har han gjort, selvom det er i strid med loven.

Embedsmænd i kommunen har derfor med henvisning til Justitsministeriet henvendt sig til Lars Aslan Rasmussen med reprimanden.

Det har fået borgerrepræsentanten til at klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Jeg har klaget til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over justitsministeren, da jeg mener, at den danske regering handler i strid med internationale menneskerettighedskonventioner ved forsat at diskriminere homoseksuelle, siger han.

Lars Aslan Rasmussen mener, at praksis med at kalde homoseksuelle for noget andet end heteroseksuelle ved vielser er en overtrædelse af menneskerettighedskonventionens artikel 7 og 14, der begge handler om diskrimination og forskelsbehandling.

/ritzau/

Opdateret 7. august 2011 kl. 10:05

Anne Marie Pedersen

Lad dog manden kalde dem hvad de ønsker. Han må også gerne sige, at jeg er i registreret parforhold med min mand.

Har ordet ægtefolk en særlig juridisk status? Er der andre ord i sproget som er underlagt en lignede servitut?

Slettet Bruger

Trods alt lidt morsomt selvom det kan virke i overkanten at bruge skatteborgernes penge på den slags aktivering af bureaukratiske eller juridiske instanser. Men typisk dansk.

Ja, ordet ægtefolk har en særlig juridisk status, hvlken kan jeg ikke lige huske nu, men det er tydeligt, at man fra borgerlig side ikke ønskede at ligestille homo-seksuelle med ægtefolk, hvis disse, altså homoseksuelle, indgik registreret partnerskab, på Rådhuset.

Og hvorfor?

Jo forklaringen kan kunvel findes i at et ægteskab er en sag mellem en mand og en kvinde - præcis som nogle mener mener på højrefløjen i USA..

Hvis man er gift, kan man f.eks. arve hinanden, man kan trække ens ægtefælle fradrag over og bruge det, hvis man ikke selv udnytter fradaget mm. Ved dog ikke om det også gælder for folk i registerede partnerskaber...

Vibeke Nielsen

@Søren Lom

Ja.Betegnelsen "universitet". Og der er sikkert flere. Jeg tror for eksempel, at man ikke må kalde sig "præst" medmindre man har en bestemt uddannelse fra en bestemt institution.

@Henrik Wagner

Ikke spor morsomt, nej. Rå statsautoriseret definitionsmagt over andre menneskers selvforståelse, identitet, sociale relationer, sprog og følelser.

Slettet Bruger

Jeg synes nu stadig det virker ganske komisk. Og så er det endnu en grund til at ægteskabet, uanset hvordan man staver det, burde være ’smidt ud’ af staten. De firmalignende eller religiøse konstellationer med tilhørende aftaler bør være folks egen sag og enhver borger, uanset om han/hun kalder sig registeret, gift eller sværger til flere partnere bør regnes lige for staten.

Jeg tror ikke ordne universitet og præst er beskyttet juridisk nogen steder i dansk lov. Det er rigtigt at der er række fagbetegnelser som er beskyttet ved lov, men et almindeligt sammensat ord som ægtefolk nyder vist ikke en sådan fagbeskyttelse. Det ville da også være en krænkelse af ytringsfriheden, hvis man ville forhindre et bøssepar i at kalde sig ægtefolk.

Lad os starte med at pille kirken ud af dén juridiske konstruktion der hedder ægteskab.

Vibeke Nielsen

@Søren Lom

Dette er ikke et spørgsmål om tro, men om statens lovgivning.

Universitetsloven:

§ 33 a. Betegnelsen universitet eller tilsvarende betegnelse på andre sprog samt forkortelser heraf som forretningskendetegn og lign. i forbindelse med udøvelse af uddannelses- og universitetsvirksomhed må kun anvendes af universiteter omfattet af denne lov og af institutioner, som i medfør af anden lov er tillagt ret hertil.

Men præstebetegnelsen er jeg mere i tvivl om...

OK, jeg tænkte på McDonald university.

Det her er lidt ligesom når jeg (lidt) forskræmt hver formiddagen et blik på BT og EB for lige at sikre mig, at verdens undergang endnu ikke står for døren ....

jammen dog, Kylle Rylle :-)

Justitsministeriet forvalter regler , der er et produkt af Folketingets regelværk.

Det ville derfor have været mere naturligt, at få sagen op i Folketinget og i første omgang drøftet i et samråd med justitsministeren og kirkeministeren inden man farer af sted til en "udenlandsk domstol"???

Robert, det er prøvet mange gange uden fremgang = flertal

"Alle lande, der tillader ægteskab mellem personer af samme køn (på nuværende tidspunkt Belgien, Holland, Spanien og Sverige) anerkender også registreret partnerskab mellem personer af same køn, der er indgået i andre lande.

I de lande, der ikke tillader ægteskab mellem personer af samme køn, men som har indført en eller andet form for registreret partnerskab, vil et ægteskab mellem personer af samme køn indgået i udlandet normalt give de samme rettigheder som et registreret partnerskab." hentet herfra:
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partner...

andre links:
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?aselect=%C3%A6gtefolk&query=ho

http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partner...

http://da.wikipedia.org/wiki/Registreret_partnerskab

http://www.humanisme.dk/artikler/modpol78.php

Desværre var der jo nogen som fik kolde katolske tæer:
26-07-2010
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol siger i ny dom, at der ikke er tale om diskrimination når EU-lande afviser at lade homoseksuelle indgå registreret partnerskab. IMR-ekspert mener ikke, det får betydning for Danmark.

http://menneskeret.inforce.dk/nyheder/arkiv/nyheder+2010/domstol-c3-+hom...ægteskab+er+ikke+en+menneskeret

mere om ægtefolk og registrerede partnere ( og adoption ):

Søren Krarup: Et bevidst anslag mod vores kultur

http://www.danskfolkeparti.dk/S%C3%B8ren_Krarup_Et_bevidst_anslag_mod_vo...

Man må vist kunne kalde sig cand.theol. hvis man har en uddannelse fra et universitet i Danmark og har studeret på teologi-studiet. Præst må alle vist kalde sig ;) - også dem uden en egentlig teolog-uddannelse.

Interessant er det da også at vide, at når man bliver færdig som cand.theol. - ja så skal altså lige tage et halvt års uddannelse mere for at lære, hvordan man skal stå rigtigt under gudstjenesten mm.

lars rosholm tørresø

der må med rette være tale om ægte hhv. uægte (ægte) folk

Vibeke Nielsen

Mere relevant for den aktuelle sag end Søren Krarups meninger er nok følgende passus, faldet i forbindelse med behandlingen af et lovforslag om yderligere ligestilling mellem heteroseksuelle ægtepar og homoseksuelle....øøøh, man tør næsten ikke skrive det:

"Ægteskabet er juridisk, traditionelt og historisk set en betegnelse for et særligt forhold mellem en mand og en kvinde, og regeringen ønsker ikke bare med et pennestrøg at ændre ægteskabsbegrebet ved også at gøre det til en betegnelse for par af samme køn. Vi synes, det er naturligt, at der er to forskellige betegnelser for to forskellige former for partnerskaber. "

Sagt i folketinget af justitsminister Lars Barfod i 2009. Helheden findes her: http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l123/beh1/2/forhandling.htm?st...

Smuk cirkelslutning, på den måde kan man jo aldrig ændre noget.

burde det offentlige ikke bare ganske enkelt blande sig helt uden om enhver slags af giftemål ?
såvel trossamfunds vielser, som borgerlige vielser,
burde være udenfor det offentliges opgaver ( bortset fra noget rammelovgivning, som de så kun private vielser, må holde sig indenfor)

Heinrich R. Jørgensen

Teknisk set er det vel ikke mod loven, hvis en horoskop-digter kaldte sin butik for "Astrologisk Universitet" eller en vuggestue kaldte for "Kids University"?

Alle kan kalde sig "præst". At folkekirken stiller formelle krav til de, de udnævner til præster, er en anden historie.