Telegram

Flere præster vil nægte at vie fraskilte

Vi vil se stadig flere præster i folkekirken, som nægter at vie fraskilte, forudser en sagkyndig i kirkeret.
Telegram
11. august 2011 kl. 09:56

Der vil i fremtiden blive flere præster rundt om i landets sogne, som nægter at vie fraskilte igen.

Det forudser Lisbet Christoffersen, ph.d. i religionsret og lektor ved RUC. I Koldings største sogn, Kristkirkens Sogn, har man netop ansat en ny præst, der ligesom sine to kolleger ikke vil vie folk, som har været gift før.

- Vi har to uddannelsesinstitutioner i Danmark, Menighedsfakultetet og Det Danske Bibelinstitut, som opdrager deres studerende til ikke at vie fraskilte eller foretage kirkelige handlinger for homoseksuelle.

- De har et meget konservativt syn og præger omkring en tredjedel af samtlige teologistuderende i Danmark. De studerende er faste i kødet, når de kommer ud i sognet. Så det får vi mere af, siger Lisbet Christoffersen.

Den nyansatte Kolding-præst, Per Damgaard Pedersen, har efter eget udsagn "meget at gøre med Indre Mission", men vil ikke karakteriseres som sådan.

- Efter min mening har vi ikke ret til at vie folk for anden gang, når de har lovet sig væk "til døden jer skiller", siger han til JydskeVestkysten.

Han mener, at fraskilte, der vil gøre et nyt forsøg i ægtestanden, bør gå på rådhuset i stedet for i kirken.

Per Damgaard Pedersen er ansat af et enigt menighedsråd, og derfor kan hverken Kirkeministeriet eller biskop Niels Henrik Arendt ændre beslutningen, bekræfter Lisbet Christoffersen.

De fraskilte har imidlertid ret til at blive gift i deres egen sognekirke, og derfor kommer biskoppen nu på arbejde med at få præster fra nabosogne til at gifte de fraskilte i Kristkirken.

Lisbet Christoffersen undrer sig over, at et enigt menighedsråd står bag beslutningen. Såfremt et mindretal havde været imod, kunne biskoppen have indstillet til Kirkeministeriet, at en anden præst skulle have jobbet for at beskytte mindretallet.

- Så man har i Kolding sammensat et menighedsråd, der ikke repræsenterer de fraskilte, siger kirkeretsekspert Lisbet Christoffersen.

/ritzau/

Opdateret 11. august 2011 kl. 15:23

Det går da bare generelt ad helvede til i disse dage, også indenfor Kirken.

Martin Mørch

Det er lidt underligt, at en borgerepresentant i Kbh. kan blive irettesat og blive truet med at få frataget sin vielsesret, fordi han kalder to af samme køn for ægtefolk, mens en præst i Kolding har ret til at nægte at udføre en vielse, som er fuld lovlig efter dansk ret, bare fordi han har forlæst sig på nogle gamle bøger.

Lone Koefoed Hansen

"Så man har i Kolding sammensat et menighedsråd, der ikke repræsenterer de fraskilte"
Der er vel ikke andre end en demokratisk valgproces, der har sammensat menighedsrådet, så jeg ved ikke helt, hvem "man" er her?
Jeg synes beslutningen er elendig og uheldig, men hvis nogen vil have det anderledes, skal den nogen jo 'bare' forsøge at få valgt nogle andre medlemmer til rådet, så det kan ansætte nogle præster, som bedre afspejler sognebørnene.

eno Rasmussen

det her viser vel bare at kirken er et organg der desperat har brug for noget fornyelse for at kunne holde fast ved folk... personligt håber jeg de fortsætter kursen og dermed belyser hvor galt afmarcheret de er...

Marianne Mandoe

..... og således fortsætter det der på engelsk hedder "deconstruction" i den danske folkekirke.

:-)

Anne Marie Pedersen

Heldigvis kan man melde sig ud af diskrimineringsforetagendet.

Marianne Mandoe

@ Anne Marie

Med mindre man har bopæl i Sønderjylland.
Der kan præsten faktisk nægte med mindre man ønsker at blive overflyttet til et andet kirkesamfund eller en anden tro.

Sagen retter opmærksomheden på¨stat/kirke forholdet.
Folketinget blandede sig i kirkens forhold vedr andre vielser. Skal man gøre det igen ?
Eller skal kirken frigøres og stå med al ansvaret selv, også økonomien.

Kirkesamfundene er demokratiske organisationer. Medlemmerne har frit kirkevalg og rådene vælger deres præster.

Ville menigheden i Kolding i Kristkirken ansætte og aflønne de tre præster, hvis de selv stod for hele butikken og medlemmerne ville handle i den butik, der havde den efterspurgte vare på hylderne.

Som i regionsdebatten : Lad penge og ansvar følges ad. Det er nemt at tage beslutninger for andres penge.

Det ville virkelig være re(li)gionsfrihed.........under ansvar.

Lone Koefoed Hansen

Man kan melde sig ud. Eller melde sig ind i kampen.
Hvis man føler, det er vigtigt, at der er plads til alle i Folkekirken (herunder at fraskilte kan blive gift), så kunne man jo overveje at bruge systemets demokratiske opbygning: stil enten selv op til menighedsrådet (som bestemmer alt) eller sørg for at få stemt på nogen, som deler dine holdninger.
Det er på den måde ikke anderledes end alle andre (politiske) organisationer.

Karsten Jachs

Den kristne kirke opruster sig i sin fundamentalistiske retorik.

Det varer ikke længe før de mest rabiate præster ikke længere bare prædiker fra folketingets talerstol, men også snart i hver eneste kirke.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Er det egentligt så forfærdeligt.

Reelt, må man vel antage at såfremt man vælger et kirke bryllop, må troen jo være en del af valget. Man vælger så at stille sig op, og give et evigt løfte, som de færeste rent faktisk kan holde, til selve hovedpersonen i denne tro.
Det er korrekt at skilsmisse er fuldt juridisk tilladt i Danmark, og det skal det også være, men kan man blaime en "forening" der samler sig om forståelsen af en gud, at de bliver tvivlsomme når man ikke holder sig løfte til denne gud.
Løsningen må vel være, at enten fjerne det evige løfte fra vielses ritualet, eller at folk vælger en borgerlig vielse, hvor de ikke skal fremsætte et sådan løfte. Løftet er jo ikke krævet ud fra bøgerne, men er et "romantisk" indslag sådan som jeg har kunne finde frem til.

Før jeg konverterede var jeg katolik, de godkender stadig ikke skilsmisse rent kirkeligt, det viste sig så, at de heller ikke anser et borgerligt viet par, som viet når det drejer sig om kirkelige ritualer. Noget jeg fandt ud af, da min præste erklærede at jeg aldrig havde været gift, og derfor godt kunne gifte mig i den katolske kirke, trods at han kendte til min tidliger borgerlige vielse.

Kirken bygger jo på, at den øverste er Gud, hvorfor man må forventes at indfri et løfte til denne gud. Hvis man ikke gør, bør kirken vel ikke bifalde at man afgiver samme løfte endnu engang, nu med en anden partner.

Lone - Med den tilføjelse, at folketinget blander sig.
Kirken er ikke fri til at "bestemme alt".

Jan Eskildsen

Marianne Mandøe:
Du må have misforstået noget. Det er en frivillig sag, om man vil være medlem af Folkekirken. Det kan ingen præst lave om på.

Jan Eskildsen

I øvrigt skal systemet laves om, så præster der mener at de skal bestemme, hvem der skal giftes, selv skal fyres på gråt papir. De skal slet ikke ansættes.
Hvis folk vil have en præst, der nægter det, kan de selv betale ham og selv betale for opførelsen af en kirke.

Dette må da endnu en gang viser hvor vanvittigt det er at have statsansatte præster betalt af skattyderne, uden at skatteyderne kan være sikre på at få noget for pengene. Lad menighederne selv betale deres præster, og lad dem selv skaffe pengene, og meld staten ud af kirken.

Brian Knudsen

Dette viser, at folkekirken skal have at vide, at hvis man ikke vil leve op til de regler som det sekulariserede samfund stiller til dem, så mister de vielsesretten.
I sverige fik den svenske kirke et ultimatum. Enten vier i homuseksuelle ellers mister i vielsesretten - Dette ville den danske folkekirke også vælge, da vielser efterhånden er den enste måde man kan få kunder i biksen på.

Men det er klart at fundamentalister har let skil i disse dage, da så få mennesker stemmer til menighedrådvalg.

Den demokratiske valgproces til menighedsrådene i det her land kan ligge på et ret lille sted; stort set alle steder er der tale om fredsvalg med selvsupplerende kandidater.

Og min holdning er her virkelig også fast i kødet, og også i ånden. Kirkeministeren bør skære igennem og sige, at præsterne har at rette sig efter dansk lov. Kirkens lov, uanset om det er kristendom, islam eller jødedom, står aldrig nogensinde og skal aldrig nogensinde stå over dansk lov.

Præsterne må her tilsidesætte deres egne personlige overbevisninger, og blive sig bevidst, at de her er repræsentanter for det officielle Danmark, når de vier folk i kirken. Hvis de ikke kan indse det, er det måske og vist på tide, at vielses-myndigheden bliver taget fra dem. Sådan at forstå, at hvis folk skal giftes, så foregår det på rådhuset sådan officielt og statsligt set. Om de så bagefter vil i kirken, er så helt op til dem selv.

Gorm Petersen

Alle præster burde nægte at vie alle, da Bibelen ikke indeholder noget bryllupsritual.

Det er en hedensk skik, der har sneget sig ind i kirken.

Bryllupper hører hjemme på rådhuset.

Desuden har det altid undret mig, at man aktivt skal framelde sig folkekirken frem for aktivt at tilmelde sig. Vi har religionsfrihed herhjemme, men man antages automatisk, at ville være medlem af Folkekirken og i øvrigt betale "kontingent til foreningen" via skatten.

Anne Marie Pedersen

Tue, du bevæger dig ind på et kompliceret område.

I princippet er du kun medlem af folkekirken, hvis du er døbt. Dvs. at dine forældre har foretaget valget for dig som lille, eller du er "voksendøbt" og indmeldt senere.

MEN, i praksis har der overhovedet ikke været styr på registreringen. Derfor har en del mennesker betalt uden at være blevet døbt. Og en del mennesker - især ældre - har betragtet sig som medlem af folkekirken hele livet uden nogen sinde at have betalt en krone.

Derfor findes der faktisk heller ikke noget præcist tal over hvor mange medlemmer der er af den danske folkekirke.

Karsten - Hvilket betyder, at kirken skal ha` sin frihed og adskilles totalt fra staten.
Så kan præster og menigheder praktisere deres overbevisninger uden indblanding fra den brogede forsamling i folketinget.

Jeg har altid fået at vide, at ægte kristendom er noget med at være superpositive over for andre mennesker, hjælpe, trøste, tilgive o s v - lutter positive "vibrationer", som hvis alle gjorde ligeså, - ja så ville alt være såre godt her på jorden.

Hvis denne forståelse af kristendommen er rigtig , så er de nye fundamentalistiske præster ikke kristne - de bør forlade folkekirken og lave deres egen "forening", hvor de så kan polere deres middelalder-mentalitet.

Dybest set er det helt underligt, at voksne mennesker lader sig diktere af en tro på en usynlig mand oppe i himlen ( eller af dennes profet) .

Sjovt nok , så er det aldrig en usynlig kvinde , der er Gud - det er altid mænd, der er guder,

Lars-Bo Abdullah Jensen

Søren Lom:

Du skriver Dette må da endnu en gang viser hvor vanvittigt det er at have statsansatte præster betalt af skattyderne, uden at skatteyderne kan være sikre på at få noget for pengene.

Er det ikke sådan, at hvis den ene præst nægter at vie et par, har de såfremt de er medlem af folkekirken, og er medlem af sognet, retten til at få en anden præst til at gøre det i den pågældende kirke?

Såfremt jeg har ret i den antagelse, så er borgeren sikret sin ret til "at få noget for pengene".

Jeg kan dog stadig ikke se andet end, at et par præster vælger at varetage de i foreningen vedtagene regler. Ønsker man ikke at følge dem, står det jo en frit at vælge en anden forening. Kirkebryllop er vel ikke nødvendigvis en livsbetingelse for et ægteskab, det kan vel aldrig blive andet en den ene af flere mulige indgange til et ægteskab.

Ikke mindre 10 minutter blev der brugt på dette emne midt i middagsradioavisen. Dæmonuddrivelse, almissepolitk, indvandrehade og analyse af massedrabets politiske indvirkning, er andre sager fra denne dybt uinteressante organisation, der kalder sig folkekirken, som vi radiolyttere bliver belemret med midt i seriøse radioudsendelser. Jeg vil tro at Folkerepubliken Nordkorea har større adkomst end Folkekirken til deres fælles forstavelse. Er det Per Stig og DR's priorinde der står bag?

Lone Koefoed Hansen

@Karsten Aaen

Du skriver: "Den demokratiske valgproces til menighedsrådene i det her land kan ligge på et ret lille sted; stort set alle steder er der tale om fredsvalg med selvsupplerende kandidater."

Korrekt. Men det er jo bare fordi der ikke er flere, der benytter deres demokratiske ret og stiller op, så der bliver "rigtigt" valg hvor sognets medlemmer rent faktisk skal stemme.
Det er ikke, fordi det ikke er en demokratisk valgproces.

Jeg mener helt seriøst, at hvis ikke man kan lide, hvad der sker i Folkekirken, så kan man enten melde sig ud eller melde sig ind i kampen og ændre det indefra. Det er faktisk ret nemt, når man netop ser på, hvor mange menighedsråd der fredsvælges (dvs ikke vælges pba stemmer) og på, hvor lav stemmeprocenten er, når der så endelig er valg. Det er ikke mange mennesker, man skal have stampet op, før man har 'kuppet' et menighedsråd.

Derudover kan man for mig at se snildt også arbejde for at få løst nogle af de åbenlyse urimeligheder på et ministerielt plan. Men at sige, at man ikke selv kan gøre noget og bare være forarget, det er noget lurepasseri.

Heinrich R. Jørgensen

Andre faggrupper end præster har mulighed for at nægte at deltage i handlinger der krænker deres personlige etik. F.eks. kan sygeplejerske bede sig fritaget for at have med abort at gøre.

Men det er en illusion, når statskirkepræster foregøgler at de har integritet. Som betingelse for deres ansættelse, har de bekendt sig til en statsdikteret doktrinær facitliste, og dermed afskrevet sig fra at kunne påtage sig ægte, personlige valg. De har frasagt sig deres åndsfrihed, i bytte for løn, bolig og social status.

Henrik L Nielsen

Kirke og stat bør fuldstændig adskilles. Og derefter kan præsterne så vie dem de føler hører hjemme i deres religion. Præcis som man kan vælge at blive gift under islam og judaismen. Og præcis som troslederne fra disse religioner kan nægte at vie et par der ikke lever op til "standarden". Alle vi andre kan så gå på rådhuset, der i øvrigt ikke bør gøre forskel på køn eller seksualitet. Det er to lovændringer jeg gerne så ske.
I øvrigt fatter jeg ikke at nogen så gerne vil vies af en religiøs person der afskyer hvad de står for under en religion der forkaster deres kærlighed.
Adskil kirke og stat. Jo før jo bedre, og lad så de religiøse passe deres i fred.

jasper bertrand

det er jo i sig selv latterligt at folk vil stille op anden gang og sige ja til det vrøvl. Så at nogle fundamentalistiske præster stopper det er vel ok. Gå dog diskret op på rådhuset, og lad vær med at plage venner og bekendte med det.

Men det er jo karakteristisk for den danske udgave af kristendommen at brugerne vil det hele, tro på darwin og sjælevandring og en mellemøstlig religion på samme tid.

Det må intelligensmæssigt rangere endnu lavere end fundamentalisterne.

Hmm. Kirken er vel mere end (blot) en service funktion. Jeg tænker, hvis den ikke kan opretholde sine egne grundprincipper - hvad fanden er den der så for? Jo, progressivitet er da fantastisk - men for en institution der i så høj grad fører sit virke udfra tradition, kan udvikling hurtigt være kamufleret som afvikling. Kirken bør da afgjort lytte til sine brugere (som betaler for den) og tidens tendenser , hvis den vil overleve - men samtidig kan den ikke lytte for meget uden at den "udvasker sine principper og ultimativt sig selv. Der er flere interessante forhold i det her. 1. På en måde kan det syntes helt fint, at kirken afviser fraskilte. Det giver muligvis ægteskabet - for hvem sådan noget er interessant - mere karakter og gyldighed. Et skud i bøssen pr. kristen - du og jeg må virkeligt betyde noget, om vi gør det her. 2. Det giver kirken karakter og tegner den tydeligere op. Med en afvisning af fraskilte - viser man netop at kirken ikke bare en svingdør hvor man kommer hver gang man har fundet en nyt dejligt menneske på kroen. Det kan have en socialiserende effekt: ægteskabet som handling & sjælekontrakt får mere vægtighed - skal/vil/ bør vi giftes? Det får måske folk til at overveje dybden i deres økonomi og religiøsitet. 3. Jo mere stædigt kirken insisterer på at opretholde/skabe sin egen monumentalitet (hvor måske særligt kirkens ophøjede historieindsigt tilvejebringer en næsten nødvendig uvillighed overfor bestemte forandringer) jo mere nærmere man sig formodentligt en fraskillelse af kirke og stat. Og så kan begge dele måske blive lidt mere interessante.

Som i så mange andre samfunds forhold drejer det sig efter min ringe mening om, hvem der bestemmer og ikke hvad der bestemmes.

Samfundet er fuld af gode mennesker, der vil fortælle andre, hvordan de skal leve deres liv.
Indlæggene her viser det tydeligt.

Traditioner betyder enormt meget. I kirken ligger århundredes trang til denne tendens, når den går hånd i hånd med magthavere.
Det er forbandet svært at afgive magt. Det er nemmere at tage magten. Demokratisk indstillede mennesker må derfor åbne munden og spidse tangenterne.

Folketinget skal fjerne sin magt over kirken og lade de religiøse og deres samfund i fred.
Som borger og ateist vil jeg gerne smide kirken ud af staten, og derved give kirken sin frihed.
Derved lever vi op til grundloven, hvori de vise fædre (forudseende) indlagde en bestemmelse om, at kirken og folketinget skulle udarbejde en forfatning for folkekirken. Det har kirken aldrig turdet gennemføre.

En kirkekommision er i støbeskeen. Håber, at det ikke er en syltekrukke.

Sider