Telegram

Landmænd politianmeldes for pløjeaktion

Plantedirektoratet anmelder landmænd for at pløje i en hviletid. Det spreder kvælstof i vandmiljø, lyder det.
Telegram
30. september 2011 kl. 18:10

Landmænd forurener grundvand med en aktion nær Kolding. Det mener Plantedirektoratet, som politianmelder bestyrelsen i Kolding Herreds Landbrugsforening.

Årsagen er, at en gruppe landmænd i Jordrup uden for Kolding fredag blæste på reglerne og pløjede, selv om det sker i en såkaldt hviletid.

- Det, vi anmelder for, er, at jordbrugeren eller landmanden pløjer marken op på et tidspunkt, hvor marken skal have lov til at være urørt. De planter, der er på marken, holder på kvælstoffet, fortæller Pernille Balslev-Erichsen, kontorchef i Plantedirektoratets miljøafdeling.

Landmændenes aktion er ifølge Landbrugsavisen en protest mod den regel, der forbyder ompløjning af fodergræs om efteråret. Landmændene synes, der er for mange stramme regler.

Men landmændenes aktion med at pløje på denne årstid forurener ifølge Plantedirektoratet grundvandet og dermed drikkevandet med kvælstof.

Marken skal ifølge reglerne ligge stille indtil november, så det græs, der er på marken, holder på kvælstoffet, så det ikke siver ned.

- Når man pløjer en mark på dette tidspunkt, frigives der kvælstof, som så udledes til vandmiljøet. Vi risikerer i værste konsekvens at få iltsvind i vores vandmiljø, tilføjer hun.

Nedsivning af kvælstof fra markerne er den væsentligste årsag til, at søer, fjorde og havområder danner algesuppe, som kan være giftig.

- De restriktioner, der gælder for landmænd, er restriktioner for netop at begrænse kvælstof i vandmiljøet. Landmændene har med deres aktion, iværksat en biologisk proces, der gør, at det er for sent at samle det tabte kvælstof op, siger Pernille Balslev-Erichsen.

Den formelle politianmeldelse sendes mandag.

Sydøstjyllands Politi vil endnu ikke oplyse, hvilke konsekvenser sagen kan få for bestyrelsen i Kolding Herreds Landbrugsforening.

/ritzau/

Opdateret 30. september 2011 kl. 18:15

Konsekvenser ? Fratag dem EU tilskuddet, og saet dem til at vaere landmaend ... bare et forslag eller maaske snarere en tanke.

Store bøder. Penge er det eneste bønderne har respekt for

De er løbet tør for borgerlige støttekroner allerede? Og de har end ikke afleveret nøglerne endnu.

Man bliver jo næste nød til at genfortælle den gamle historie, om hvorfor man laver grøfter langt vejene? For at bønderne ikke skal pløje asfalten op!

Ja, der er sku lang vej, inden vi får omlagt til økologisk jordbrug.

kom hviletiden i hu, at du holder den hellig

lidt om ordenes udviklingshistorier, etymologi:

nu om dage tales jo ofte om healing, andre kaldte

det, og kalder det: heling;

at gøre hel,

at (gen)gøre hel.

------------------------

hellig, heldbringende, helende, helsebringende,

hellige steder, fredede steder, fredede egne,

fredede naturområder,

rekreative (natur)områder,

( altså (natur)områder )

hvor mennesker kan søge

rekreationer: genhelinger,

----------------------------------------------

der står vist endda i nogle af planbeskrivelserne:

at de rekreative (natur)områder har til formål at

arbejdstyrken der kan søge at hele deres

arbejdsevner.

så prosaisk.

----------

styrke gennem glæde,

som tyskerne jo siger

således antydet hvorfor, miljøsagen, og

økologismen; kan blive mødt med:

reductio ad hitlerrum

@ Kim Gram
Det er en ufin stråmand at slutte sin remse med: "Styrke gennem glæde, som tyskerne siger."
Der tages i Tyskland afstand fra frasen Kraft durch Freude (KfD), som var et slogan i nazi-tiden.

Jeg ved ikke hvad vi skal med dine remser ellers - etymologisk har de ikke bragt mig til nogen som helst indsigt.

Nå, jeg er bare sur over din ufine måde at skære alle tyskere over en læst, de selv gennem umådelig selvransagelse har gjort op med - på en måde, som du ikke synes at have nogen særlig respekt for.

@ Garm igen
"Også ud af de sten som nogen har lagt i vejen for en kan man bygge noget smukt."
Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Auch aus Steinen,
die einem in den Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen.

Kenneth Pedersen

Per Jongberg: Jeg mener at vide, at hver gang en landmand får et påbud eller politianmeldelse fra kommunen ryger noget af EU-støtten.
Så lidt retfærdighed er der.

@ Kenneth Pedersen
Det er en tynd tynd påstand. Jeg mener at vide. Den slags frigørende påstande er vi nødt til at have dokumenteret.
Jeg mener at vide, at Rusland staves med 't' på russisk???

@lars dahl

det triste misforstod du måske
( eller var det det følgende der mentes? ),

det triste er jo
at der også bør være mange smukke naturområder, og det triste er jo at det også sådan, er et meget sandt udsagn: styrke gennem glæde

og her er så en parafrase fra en anden kendt tysker

miljøbevægelsens tilhængere, har, stort set, kun fortolket verden forskelligt, men hvad det kommer an på, er at forandre den.

det er vist også en længe kendt advarsel,
nu næsten en klassiker:

bestræbelser for et helhedssamfund,
enhedssamfund ( en ikke-liberal økonomi )
( også mht. bedre at kunne håndtere miljøspøgsmål ), bør komme fra venstrefløjen,

( og helst ikke fra højrefløjen, da det bliver conservativt, eller klart facistisk;
men højrefløjens sådanne evt. projekter kan formodentlig nu alligevel næppe lykkes;

og de var og er for øvrigt alligevel næppe andet end stråmænd for ( på økonomiens områder ) liberale bogerlige, : at det vist, i virkeligheden, kun er pengene som de går op i.

Tommy Karstensen

Hvad går de røde så op i?

i det omfange de røde går op i økonomi, og det er jo store omfange,

( skjules det ikke som værdi-politik )

de røde indrømmer det jo netop,
og siget der er jo fællesejet og fællesstyret samfundøkonomi ( og bla.a. miljø );

Tommy Karstensen

Altså, både røde og blå går op i penge. Røde vil have fælleseje og blå privatejendomsret. Hvorfor så bemærkningen: de borgerlige går kun op i penge??? Det gør vi alle. Vejen dertil er blot forskellig.

@tommy karstensen

( Fra “engels” og “marx” )

før menneskene kan
1) udøve videnskab, såkaldt finere kunst, politik, …, ( fælles og egen selvvirkeliggørelse udi kunsterne ), osv.

må menneskene sikre sig
2): føde, drikke, bolig, klæder… osv.

3) og måderne menneskene sikerer sig 2 )
bestemmer meget hvad de så laver udi 1) ,

bestemmer fælles og egen bevisthed

bortset fra de mere almene såvel naturhistoriske som culturhistoriske udviklingslærer
( altså de som har både kulturhistorien og naturhistorien, blandt deres “genstande” )

kunne man måske tænke på
historien om:

naturhistoriske udviklingslærer’s fremkomst

og historien

om deres brug som begrundelser for(!)

communisters oprør mod capitalister,