Telegram

Fez Fez fra Odense smides ud af Danmark

Rigsadvokaten får opfyldt kravet om udvisning af stærkt kriminel mand med otte børn og hustru i Odense.
Telegram
12. oktober 2011 kl. 12:04

Den kriminelle statsløse palæstinenser Fez Fez fra Odense skal udvises af Danmark, fastslår Højesteret onsdag i en i principiel dom.

Mahmoud Khalil Salem har otte børn og hustru her i landet, men det hindrer ikke, at han udvises.

Sagen om den 41-årige førtidspensionist har skabt stort røre, fordi han både i byretten og senere i landsretten undgik at blive forvist.

I stedet fik han begge steder det gule kort i form af en betinget udvisning.

De syv dommere i Højesteret var dog ikke enige om resultatet. En af de syv stemte for en betinget udvisning.

Fez Fez er blevet idømt fængsel i seks år for omfattende salg af hash, afpresning og trusler.

De hårdhændede metoder har han blandt andet brugt i kraft af sit medlemskab af banden Black Ghost.

Han har selv sagt, at han var blandt de fem øverste i banden, og han er dømt for at have opkrævet beskyttelsespenge for gruppen.

I Højesteret har spørgsmålet udelukkende drejet sig om, hvorvidt det strider mod menneskerettighederne at udvise Fez Fez.

Om han faktisk kan udsendes til enten Libanon eller Syrien afgøres først senere. Mandens forsvarer, Michael Juul Eriksen, forventer, at det ikke kan lade sig gøre, og derfor kan det ende med, at han må leve på såkaldt tålt ophold i Center Sandholm.

Det indebærer meldepligt, og at han får 10 kroner om dagen til fornødenheder.

En række andre udviste, som ikke kan sendes til hjemlandet, lever i forvejen på tålt ophold i Sandholm.

Med dommen har anklagemyndigheden fået sit krav opfyldt, men dommerne afviste et tilsvarende krav over for to andre mænd, en armenier og en bosnier.

Begge er unge - 20 og 21 år - og kom til Danmark i en meget ung alder. Den ene var tre år, og den anden var otte-ni år.

/ritzau/

Opdateret 12. oktober 2011 kl. 12:40

Jamen så var det da godt, at Søren Pind med afsæt i den forargelse, han nåede at skabe over landsrettens dom, nåede at få ændret lovgivningen, så alle mulige andre i helt andre situationer fremover rammes af den.

(ironi kan evt. være anvendt)

I øvrigt er det ret tvivlsomt, om udvisningen nogen sinde kan effektueres, da Fez Fez er statsløs, så det ender såmænd nok bare med, at han kommer på "tålt ophold" i lighed med cirka 40 andre.

Nu må EL vist på banen igen ...

Jeg tror på, at dommerstanden i Danmark er hævet over, hvad skrigeballoner på og uden for Christiansborg mener, og er nået frem til, at det er i overensstemmelse med gældende regler.

@Mikael Petersen

Jeg finder heller ingen anledning til at kritisere højesterets afgørelse. Og overraskende er den heller ikke, idet Byretten dømte til udvisning og 3 ud af 6 dommere i landsretten voterede også for udvisning. Så at udvisning kunne være en mulighed i sagen, har der jo aldrig hersket tvivl om.

Det er så bare vigtigt at bemærke, at Højesteret ikke har taget stilling til, om udvisningen kan effektueres.

Det kræver stadig, at de danske myndigheder retter henvendelse til Libanon, som manden i sin tid kom fra og spørger pænt, om Libanon har lyst til at hjælpe Danmark af med en statsløs kriminel, selvom Libanon ikke er forpligtet til det, da han jo heller ikke er deres statsborger.

Jeg synes hellere, at man skulle genoverveje hans pensionssag, da han jo åbenbart har arbejdsevne.

Peter Pedersen

Når Højesteret har udvist Fiz Fiz med indrejseforbud for bestandig,
har de lagt vægt på, at han kom til DK som 23 årig fra Libanon, og fortsat har stærk tilknytning til det land, fordi hans mor og to søstre bor i Libanon.
Hans ægtefælle var libaneser, og har boet i Libanon som lille, og alle taler arabisk.

Begge ægtefælle har ligeledes tilknytning til Syrien og har begge nær familie der. Familien har flere gange besøgt Syrien og Libanon i en måned eller mere af gangen,
og den dømte var i gang med at købe en lejlighed der da han blev anholdt.

Manden har aldrig haft et fast arbejde, men er invalidepensionist, men det er vist de færreste pensionister, der som ham her, uden videre kan have 400.000 kr. liggende, gemt bag en radiator.

En enkelt højesteretsdommer har dog afgivet dissens, fordi hun vurderer, at hensynet til den dømtes 8 småtbegavede og / eller psykologisk udfordrede, mindreårige børn, der alle er danske statsborgere, ”taler afgørende imod udvisning” .

De øvrige 6 dommere, der udgør flertallet, har derimod i deres proportionalitets-vurdering lagt vægten på :

” T3 har haft en central og ledende rolle i udøvelsen af vedvarende, organiseret og grov narkotikakriminalitet.
Vi finder derfor uanset hensynet til hans ægtefælle og børn her i landet, at
han skal udvises med indrejseforbud for bestandig, jf. udlændingelovens § 32, stk. 2, nr. 5 "

Hele dommen kan læses her (Fiz Fiz er anonymiseret som ”T3”) :

http://www.domstol.dk/hojesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/167-2011.pdf

Jens Allan Jensen

Det mest forkastelige er at han har været
bandeleder og udplyndret samfundet, samtidig at han har været på førtidspension. Det hænger overhovedet ikke sammen.

@Frank Hansen

Som det fremgår af dommen, skal der være ekstremt tungtvejende grunde til at udvise en person, der har haft det meste af sin opvækst i det land, der ønsker at udvise. Og det gælder selvfølgelig endnu mere for personer, som er født i landet og dermed har haft HELE deres opvækst der.

Din våde drøm om, at du kan "slippe af med" nogen, du ikke kan lide, bare ved at forhindre dem i at få statsborgerskab i det land, hvor de er født og har levet hele deres liv, kan du derfor glemme alt om.

Og heldigvis vil den nye regering da også droppe den diskriminations- og chikanepolitik, som VKO indførte i 2004, og gå tilbage til de helt normale kriterier for tildeling af dansk statsborgerskab, som vi havde i de forudgående cirka 200 år.

@Peter Pedersen
Tak for relevant info.

Han burde måske være anonymiseret som 2F i stedet.

Lars Hansen

Sådanne en konsekvens løs radikal værdipolitik vil utvivlsomt fjerne sammenhængskraften i Danmark, og solidariteten vil forsvinde efterhånden som globaliseringen trækker Danmark økonomisk ned, derud over vil den manglende konsekvens medfører bevist og ubevist racisme overfor det kolossale flertal af indvandre og efterkommer som er en værdi for Danmark. Derfor bør der værre en konsekvens.

Og må jeg så værre fri for, endnu engang, at blive sat i en bås, som en der ønsker at alle indvandrer skal ud af Danmark, bare fordi jeg påtager mig, en åbenlys fejl i den fremadrettede lovgivning.

@Frank Hansen

Man er ikke "indvandrer", hvis man er født og opvokset i Danmark.

Og det eneste, der "sætter dig i bås", er dine egne udtalelser, som kun giver nogen form for mening, hvis du har det ønske, som du nu påstår, at du ikke har.

Læs dommens præmisser og dens konklusion for "T1" og "T2", hvis du stadig ikke forstår, hvad jeg mener.

Endelig er det ikke "konsekvensløs radikal værdipolitik" at gå ind for, at alle borgere skal behandles ens uanset deres etniske, racemæssige og religiøse baggrund.

Som humanist må jeg sige, at det irriterer mig voldsomt, at en person som Fez Fez har fået opholdstilladelse i Danmark som flygtning. Og jeg ville ønske, at det kunne lade sig gøre at effektuere udvisningen af ham, selvom jeg som sagt tvivler på det.

Der skal ekstremt meget til, før jeg bruger udtryk som, at nogen har ”misbrugt vores gæstfrihed”. Men når jeg læser præmisserne for Højesterets dom, så er det præcis det indtryk, jeg sidder tilbage med.

Hverken Fez Fez eller hans tidligere libanesiske nu danske kone har tilsyneladende på noget tidspunkt haft et ønske om eller gjort en indsats for at blive integreret i det danske samfund. Og omvendt har de tilsyneladende stadig ganske stærke bånd til både Libanon og Syrien i form af talrige og langvarige besøg hos familie i de to lande, store mængder af telefonopkald til de to lande, pengeoverførsler til familie i de to lande og planer om at erhverve fast ejendom i Syrien.

Men alligevel har konen under retssagen mod hendes mand givet udtryk for, at det vil være helt umuligt for hende og børnene (der alle taler arabisk), at rejse med deres mand til et af de to lande, så de kan fortsætte deres familieliv der.

Det kan man ikke rigtig tage seriøst, og det er i høj grad rimeligt, at Højesteret i sin vurdering af sagen inddrager det forhold, at familien som helhed synes at have ganske gode forudsætninger for at klare sig i de lande, som det evt. kan komme på tale at udvise Fez Fez til. Jeg synes således, at Højesterets kendelse er meget flot, og at det er den rigtige konklusion, dommerne kommer frem til i alle tre sager.

Hvad angår de 8 børn, som er danske statsborgere, vil det selvfølgelig være et afbræk for dem at flytte til Libanon eller Syrien med deres forældre. Men man kan diskutere, om ikke de derved vil få en sundere opvækst end den, som de har haft hidtil i et miljø, hvor de lever ret isoleret fra det samfund, som de bor i, og hvor ingen af deres forældre arbejder eller på anden vis kan fungere som gode rollemodeller for dem.

At flere af børnene har udviklet adfærdsproblemer understøtter i høj grad den konklusion og dermed udvisningen af Fiz Fiz. Jeg tror ikke på, at hans advokat vil have nogen god sag, hvis han vælger at bringe udvisningen ned til domstolen i Strassburg.

Og til hvilken stat vil man så udvise en statsløs til?

Hvis jeg skal spille med på din leg om at alle borgere skal behandles ens, hvilket jeg som udgangspunkt er helt enige med dig om…

Så skal alle personer der fødes i Danmark da naturligvis have statsborgerskab den dag de fødes og ikke først når de er 18år, hvor visse domme ligefrem betyder at de ikke kan få statsborgerskab.

For så behandles alle borgere jo netop ikke ens!

Men det bliver kun teorien at ganske få personer falder denne nye regel, for det er da heldigvis de færreste der er så kriminelle når de fylder 18 år.

Derimod er deres livssituation meget mere sigende om, hvor de er på vej hen, fx ville T1 og T2, begge som 18årige, leve op til reglerne for at få dansk statsborgerskab, hvis de ellers var født her, da en bestået 9klasse end ikke engang er et krav.

Jeg mener på ingen måde at man skal give statsborgerskaber til personer der er opgivet af kommunerne og uddannelsessystemet og ligefrem siger at de lever af kriminalitet.

Lige på dette punkt kan jeg værdipolitisk ikke følge regeringens nye linje, men afskaffelse af fx pointsystemer, har jeg det helt fint.

@Frank Hansen

Jeg kan ikke rigtig se nytten af at lade være med at give folk dansk statsborgerskab, når de pga. deres store tilknytning til Danmark alligevel har et retskrav på at bo her resten af deres liv, med mindre de ligefrem er seriemordere eller noget andet helt ekstremt. Den eneste effekt heraf er jo, at man fratager dem stemmeret til Folketinget samt nogle få andre rettigheder og dermed gør dem til 2. rangs borgere i det land, hvor de har boet hele deres liv. Og hvad er formålet med det?

For min skyld kunne man godt gå tilbage til princippet om at tildele statsborgerskab ”efter jord”, som bla. USA og Brasilien stadig gør. Men i den moderne Verden, hvor folk rejser meget rundt, er der dog også klare fordele ved at tildele det ”efter blod”, så ens statsborgerskab ikke skal afhænge af, om ens mor tilfældigvis opholdt sig i et andet land end sit hjemland, da man blev født. I så fald ville et af min søsters tre børn f.eks. være fransk statsborger i stedet for dansk. Og da min søster kun boede i Frankrig i 6 måneder, ville det da være både upraktisk og urimeligt.

Ved at vente til 18-års fødselsdagen får man filtreret alle dem fra, hvis forældre kun var midlertidigt i Danmark, da de blev født. Så det synes jeg alt i alt er et godt kompromis. Man er også først myndig som 18-årig, så derfor har det trods alt kun mindre betydning, hvilket statsborgerskab man har indtil da.

@Søren Lom

Ja det er netop det, der er problemet og årsagen til, at udvisningen sikkert aldrig bliver effektueret.

Som mit foreløbigt sidste indlæg i denne debat, så sidder jeg efter læsning af Højesterets dom tilbage med en fornemmelse af, at Fez Fez og hans kone har "hustlet" både asylsystemet og førtidspensionssystemet.

Og den slags sager er selvfølgelig vildt irriterende, ikke mindst fordi de underminerer den folkelige opbakning til begge dele og dermed går ud over de mennesker, som har et reelt behov for hjælp.

Og derfor håber jeg også, at vores nye regering vil have lidt mere "styr" på asylpolitiken og faktisk også socialpolitiken, end man havde i 1990`erne.

For selvfølgelig skal vi være åbne og tolerante og hjælpe mennesker i nød. Men vi skal ikke være naive og lade os hustle.

Fez Fez har fået opholdstilladelse i Danmark, fordi han er stats-løs palæstinenser (han står ganske sikkert registreret som libaneser, men mange libanesere er altså stats-løse palæstinensere).

Og hvad er det han er dømt for; hash-handel afpresning og trusler. Hvorfor skal han udvises?
Jo, bl.a.a fordi han stadig har kontakt med sin mor og sine to søstre, som bor i Syrien og Libanon.

Og måske var Fez Fez igang med at købe en lejligheden i Damaskus i Syrien, fordi han ville flytte derned med sin familie. Virkelig genialt er det da så at anholde manden, når han nu frivilligt er ved at forlade landet - måske....(ironi anvendt).

Så vidt jeg kan læse, bl.a. i BT og i EB samt i JP og Politiken, så har Højesteret bl.a. taget stilling til om Omn Fez Fez kan udvises pga. nogle nye beviser, man lige belejligt fremskaffede til lejligheden. Og som sikkert ikke blev delt med hans forsvarer inden møderne i Højesteret. Og her gik jeg og troede, at i en sådan ankesag, måtte man ikke som rigs-advokaten har gjort, komme med nye beviser.

Og tænk at man kan blive dømt for at have bevaret sin kontakt med sin mor og sine søstre; den her dom lugter langt væk af at være en politisk dom, der skulle tilgodese VK+O magthaverne i Danmark. Og alle palæstinensere, bosniere, thaier mm. overfører penge til deres familier - er det nu en forbrydelse at ville hjælpe familien i ens hjemland...

Og de to andre T1 og T2 skal jo ikke udvises; det er kun T3, altså Fez Fez, der skal - hvorfor mon? Mon ikke fordi Søren Pind og DF kommenterede Østre Landsrets arbejde...

Ang. om dommerne i Højesteret er neutrale; det er de aldeles ikke. Størstedelen af dommerne i Højesteret kommer fra 'systemet', dvs. enten fra Justits-ministeriet eller fra anklagemyndigheden i dansk politi.
Mange jurister i Danmark ender nemlig op i politiet som anklagere...som politi-advokater derefter bliver de efter lang og tro tjeneste udnævnt til - dommere...

@Karsten Aaen

Nu har jeg så ikke sat mig præcist ind i, hvad der foregik dengang, men en del mennesker fik tilsyneladende opholdstilladelse i Danmark med stort set den eneste begrundelse, at de var statsløse palæstinensere og var nået frem til Danmark. Og det var vel nok, set i bakspejlet, en af de største fejl ved 1990`ernes udlændingepolitik.

At højesteret ikke udviste T1 og T2 skyldes, at de begge er kommet til Danmark som børn og har forholdsvis ringe tilknytning til de lande, hvor de er statsborgere.

Netop fordi Højesteret kun udviste en af de tre dømte ser jeg ingen grund til at antage, at Højesteret har bøjet sig for noget politisk pres.

"Og tænk at man kan blive dømt for at have bevaret sin kontakt med sin mor og sine søstre"

Nej ikke DØMT. Men navnlig i et land, hvor familien udgør det sociale sikkerhedsnet, der spiller familiekontakter naturligvis en rolle for at vurdere, hvor belastende det vil være for en person eller en familie at blive tvunget til at bosætte sig i dette land.

Og da hele proportionalitetsafvejningen netop går ud på at veje hensynet til det danske samfund op mod den ulempe, som den kriminelle og hans familie vil blive påført ved at blive tvunget til at fortsætte deres familieliv i den kriminelles hjemland, spiller det helt naturligt en rolle.

Fez Fez familie, som han har plejet gode forbindelser til ved jævnligt at besøge dem og endda støtte dem med penge, kan således hjælpe ham og konen og de 8 børn med at etablere en ny tilværelse i Libanon.

Og derfor vil det ikke være nær så hårdt for navnlig konen og de 8 børn at flytte til Libanon, som det ville være, hvis der ikke var nogen familie der til at tage imod og hjælpe til rette.

Man kan have mistanke om, at det ligefrem ville være gavnligt for de otte børn at blive adskilt fra deres far ...

Peter Pedersen

Aaen

Du har tilsyneladende totalt misset pointen.

Det fremgår klart af lovgivningen, at en udlænding kan udvises, såfremt han er DØMT til en ubetinget frihedsstraf for overtræder narko-lovgivningen, våbenlovgivningen, reglerne om personfarlig kriminalitet mfl..

Fiz Fiz her, er jo ikke en tilfældig gade-pusher, der har solgt et par gram for at tjene til sit næste fix. Han er derimod dømt for mere end 74 forskellige forhold;

” T3 er i denne sag fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 191 og forsøg herpå i fem forhold med hensyn til overdragelse af 59,5 kg hash med henblik på videresalg (forhold 53 a),
-levering af 23 kg hash til videresalg (forhold 56), overdragelse af ikke under 15 kg hash med henblik på videresalg (forhold 58),
-indgåelse af en aftale om at få leveret ikke under 200 g kokain, hvilket mislykkedes (forhold 60),
-samt planlægning af indsmugling af større mængder hash fra Holland, hvilket mislykkedes (forhold 61).
-Han er også dømt for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer ved at have besiddet og overdraget ikke under 10,6 kg hash, hvilket mislykkedes med hensyn til 6 kg hash (forhold 59),
-samt for at have besiddet 1,632 kg hash med henblik på videresalg (forhold 10).

-Herudover er T3 dømt for ulovlig tvang efter straffelovens § 260 (forhold 54 og 57 a), -
-for afpresning efter straffelovens § 281, nr. 1 (forhold 57),
-samt for tyveri (forhold 64),
-for hæleri i seks forhold (forhold 66, 67, 68, 69, 70 og 71),
-for overtrædelse af våbenlovgivningen (forhold 65)
-samt for overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 1, ved som arrestant at være flygtet
(forhold 74).

Der er hos T3 konfiskeret bl.a. 404.500 kr., der under en ransagning i forbindelse med hans anholdelse blev fundet i hans hjem bag en radiator på et toilet bundtet i fire poser. Beløbet er konfiskeret, da han er fundet skyldig i narkotikakriminalitet, der har givet et betydeligt udbytte, og da han og hans ægtefælle, der begge lever af førtidspension, ikke har sandsynliggjort, at pengene er erhvervet på lovlig måde. ”

Når han altså er dømt for så grov og gentagen kriminalitet er det domstolenes opgave at foretage en proportionalitets-vurdering, :
præcist som Lars Hansen skriver
om der er hensyn til familieliv og privatliv, iflg. EMRK artikel 8, og de tilsvarende regler i Udlændingeloven – eller andre hensyn, der kan retfærdiggøre, at han ikke kan udvises.

Det indebærer bla. en vurdering af, om han har tilknytning i form af bla. familie der, taler sproget, kender kulturen, osv.osv.,- sådan som Højesteret gør i sin dom.

Dette er også grunden til at Fiz-Fiz meget grovere kriminalitet vejer tungere end de to andre tiltaltes kriminelle forhold, der kun
"advares med en betinget udvisning"

Der står intet i dommen, som indikerer, at Fix-Fix skulle være flygtning, (kun at han er indrejst i 1992) og det ville Højesteret utvivlsomt have taget med i sin vurdering, såfremt han var.

Grundlaget for hans ophold kunne være (uden jeg kender til hans konkrete sag) den særlov, ”Palæstinenser-loven” som blev vedtaget i 1992 af Nyrup-regeringen, og KUN gjaldt for palæstinensere.

Den bestemte, at selvom palæstinensere ikke opfyldte betingelserne om at være forfulgt iht. Flygtningekonventionen, skulle palæstinensere have opholdstilladelse alligevel.

@ Niclas Monrad.

Helt Enig.
Familien i DK er jo danske statsborgere og kan sagens vælge at blive boende.

Karen von Sydow

Karsten,
hvis dommerne ikke skulle komme fra 'systemet' (altså den juridiske verden), hvor i alverden skulle de så komme fra?

Det, at man kommer fra en bestemt fagdisciplin kompromitterer vel ikke per se ens neutralitet?

@Jonas

Normalt er vi enige, men lige i denne sag er vi ikke. Jeg har læst dommen fra landsretten, og jeg kan ikke se, at der er noget, der forhindrer moderen og de 8 børn i at følge med Fiz Fiz til Libanon eller Syrien, forudsat naturligvis at et af disse lande vil tage imod ham.

Moderen er selv oprindeligt libanesisk, og begge forældre taler arabisk med deres børn. Hvis moderen og de 8 børn vælger at blive i Danmark, kan det for mig at se kun være af hensyn til deres materielle levestandard. Og så har de også selv valgt, at børnene må undvære kontakt med deres far.

@Jonas Nielsen

Der er pt. ret uroligt i Syrien men omvendt temmelig roligt i Libanon. Så det er fuldstændig forkert at skrive, at der er ”krig” i Libanon. Det er vel også derfor, at denne familie – som mange andre – har rejst på hyppige og langvarige familiebesøg til Libanon i de senere år.

Så ja jeg vil fastholde, at denne familie uden videre kunne tage sine 8 børn med sig til Libanon og fortsætte deres liv der. Der er intet som helst i sagen, der tyder på, at denne familie vil have vanskeligere ved at få et godt liv der end alle de andre borgere, som bor i Libanon.

Selvfølgelig vil det være et afbræk for børnene at skulle fortsætte deres opvækst i et andet land. Men sådan er det jo også, når en dansker gifter sig med en udlænding, og denne herefter tager sine børn fra et tidligere forhold med sig til Danmark. Hvilket sker ret ofte. Og så sarte er børn altså heller ikke, at de ikke tåler at blive flyttet. De er ikke lavet af glas.

I netop denne sag har børnene desuden den store fordel, at de i forvejen taler sproget i det land, som de skal flytte til. Og desuden kender deres forældre kulturen i landet, da de begge stammer herfra, og de har også både anden familie (og sandsynligvis venner), som de kender fra deres talrige ferierejser til landet.

Sagen svarer fuldstændig til, at to danskere som voksne er immigreret til USA og i USA har født 8 børn, som de har lært at tale dansk som deres modersmål. Og herefter har taget med til Danmark på flere og langvarige familiebesøg, så de kunne møde deres danske onkler og tanter mm.

Jeg kan ikke se, hvorfor det ville være totalt urimeligt over for disse børn at flytte dem til Danmark. Og i både lovens, mine og EMD´s øjne er det fuldstændig irrelevant og uden betydning for sagen, at det muligvis er en smule hårdere sådan helt generelt at bo i Libanon end i Danmark eller USA. EMD har i flere sager udtalt, at muligheden/risikoen for at måtte gennem ”a certain hardship” i et givet land ikke er nok til, at en familie selv har ret til frit at vælge, at den vil bo i et andet land.

EMD tager derimod hensyn til, at det kan være urimeligt over for børnene at omplante dem. Men netop fordi der er tale om en udvisningssag som følge af grov og omfattende kriminalitet, så er der også tungtvejende samfundsmæssige hensyn, der taler for udvisningen. Og at børnene allerede taler sproget i det land, de i givet fald skal flytte til, gør naturligvis omplantningen særdeles meget lettere, hvilket er det relevante i denne sag.

Så jeg vil tro, at EMD i denne sag vil stadfæste Højesterets dom. Men det får vi jo se, da sagen tilsyneladende bliver sendt derned.

PS. Og så må jeg sige lige ud, at jeg også ser denne sag i en større politisk sammenhæng.

Højesterets dom har den virkning, at det store flertal af den danske befolkning føler, at retfærdigheden er sket fyldest, og at "systemet" trods alt virker. Og det mener jeg kun, at man som humanist kan være yderst tilfreds med.

Det kan da godt være, at det er en lille bitte smule synd for de 8 børn. Men det er trods alt først og fremmest deres forældres ansvar, og det er også synd for alle de mennesker, der i øvrigt bliver ramt af den urimelige danske udlændingelovgivning uden at have gjort noget som helst forkert.

Og derfor mener jeg altså ikke, at det kan nytte noget at kaste sig ud i en politisk kamp for, at lige præcis hårdkogte kriminelle, der først er flyttet til Danmark som voksne, skal være fuldstændig beskyttet imod udvisning, bare fordi de efter deres ankomst til Danmark har sat børn i Verden.

Det handler om at vælge sine kampe med omhu og sætte ind der, hvor der i hvert fald er bare en chance for at få folk med sig og dermed vinde kampen.

Og det er ikke i en sag som denne. Derfor synes jeg også, at det er fint, at ingen politikere eller debattører indtil videre har fundet anledning til at kritisere Højesterets dom.

I USA kommer dommerne aldeles ikke fra systemet, eller jo, det gør de. Men de kommer ikke fra det sammenspiste system vi har i Danmark, hvor man som cand.jur. kan begynde i Justits-ministeriet, blive dommerfuldmægtig i Dommervagten, derefter blive udnævnt til rigtig dommer, eller blive overflyttet til stats-advokaturen, dvs. anklage-myndigheden. Og derefter blive udnævnt til Højesteretsdommer....

Mht. dommen over Fez-Fez er jeg ikke et øjeblik i tvivl om at det juridiske grundlag er i orden; men var det ikke oprindeligt meningen, at de her paragraffer kun skulle gælde i terror-sager? eller i sager mod (ekstra) grov narko-kriminalitet. Og jeg kan så bare konstatere, at Højesteret (og Østre Landsret) har vurderet, at det at handle med hash i så stor udstrækning som Fez-Fez har gjort (selvom om flere handler mislykkedes!) er grov narko-kriminalitet.

Det i sig selv er nok en overvejelse værd....

Når danskerne flest (tror jeg) tænker på grov narko-kriminalitet tænker de snarere på heroin, kokain, altså det der hedder handel med 'hårde stoffer' - ikke hash.

Ang. hvornår Fez-Fez kom til Danmark, så kom han til Danmark som 23-årig; han er 41 år i dag. Han er altså kommet hertil som 24-årig, altså i 1993. Palæstinenser-loven er fra 1992, jævnfør denne kilde:
http://da.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A6stinenserloven Og palæstinenserne som fik asyl efter denne lov kom altså allerede i 1990-1991 - grunden til at de fik asyl, var at Det Radikale Venstre (RV) gik sammen med venstrefløjen (inkl. Soc.dem) og vedtog loven.

Mht. om at han skal bevise hvor de ekstra penge han har tjent? er kommet fra, dvs. de penge han har udover sin førtids-pension, så skal han vel ikke bevise noget som helst? Det er vel anklage-myndighedens opgave at bevise, at pengene stammer andre steder fra....

Og som humanist bør man tage afstand fra alt hvad der lugter af hævn-følelse i et rets-system; vi straffer ikke for at få hævn. Vi straffer fordi vi har en idé, en formodning om, at de personer, som har gjort noget galt kan ledes på den rette vej igen. Hævn-følelsen har været alt for fremherskende i de sidste 10 år...i straffelovens henseende og i stort set alle andre henseender også...

@Karsten Aaen

Ifølge Udlændingeloven KAN alle udlændinge udvises, hvis de idømmes mindst 3 års ubetinget fængsel. Da Fiz Fiz fik 6 års ubetinget fængsel, var det derfor helt underordnet for sagen, hvad han præcist blev dømt for. Det kunne lige så godt have været underslæb eller bedrageri, blot straffen var mindst 3 år bag tremmer.

Der findes en masse efter min mening helt latterlige og symbolprægede tilføjelse til §22, hvor de forbrydelser, som i særlig grad bringer Dansk Folkeparti i affekt, kan give udvisning, selv hvis dommen er kortere end 3 års fængsel.

Men de havde altså ingen betydning i denne sag. Og vil kun yderst sjældent have det, da der jo stadig skal foretages en proportionalitetsvurdering, hvor forbrydelsens grovhed puttes i den ene vægtskål. Og forbrydelsen grovhed afspejles jo i straffens længde. Så uden en lang straf vil forbrydelsen kun meget sjældent være grov nok til, at udvisning er proportional i forhold til EMRK.

I øvrigt enig i dine afsluttende bemærkning om, at hævnfølelse er blevet et alt for stort element i dansk retspolitik. Men det bliver en lang og tung proces at vende den bøtte om.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138340

§ 22. En udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 9 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 8 år, kan udvises, hvis

1) udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 3 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed,

Peter Pedersen

@ Aaen

”I USA kommer dommerne aldeles ikke fra systemet, eller jo, det gør de. Men de kommer ikke fra det sammenspiste system vi har i Danmark…”

Den udmelding må da i bedste fald noget ugennemtænkt.

I USA er det jo direkte præsidenten himself, der udpeger dommerne i Højesteret.
Dermed kan man da være helt sikker på, at det til hver tid siddende kabinet i USA kan gøre alt, hvad de kan for styre udfaldet af retspraksis over hele landet, ved at udpege dommere, der har præcist samme holdninger som regerings-partiet selv.

At dommerne i mange amerikanske stater direkte er folkevalgte, giver i høj grad risiko for, at de dommere, der fx. lægger mere vægt på de tiltaltes retssikkerhed, end den folkestemning, der tilfældigvis gælder på et givent tidspunkt,
ikke bliver valgt / hhv. genvalgt.

Det ville efter danske forhold netop udgøre et stort retssikkerhedsmæssigt problem.
Man kan jo meget let forestille sig hvilke kampagner
der fx. kunne køre i Ekstrabladet i mod den ene eller den anden dommer, der ikke dømte præcist efter bladets målgruppe og den redaktionelle linje, der er fastsat for at sælge flest muligt aviser.

I DK udpeges dem, der skal være dommere og præsidenter for domstolene af Dommerudnævnelsesrådet. Rådet består af en dommer fra hver retsinstans, hvor formanden er Højesteretsdommeren, og der er tillige en advokat, udpeget af advokatrådet + to ”repræsentanter for offentligheden”( udpeget af KL, KBH og Fr.berg kommuner og danske regioner og en organisation mere)

Kikker man efter i CV’et for de 19 danske nuværende Højesteretsdommere, har de 8 fx ikke været ansat i Justitsministeriet.

Blandt resten, der har været i JM, har en stor del senere skiftet karriere, og fx i mange år været advokater og lignende;
– som fx Thomas Rørdam, der kom til Højesteret, direkte fra en lang karriere som bla. meget skarp forsvarsadvokat mv., og ofte stærk kritiker af anklagemyndigheden, - og blev betragtet som ”topadvokat” i aviserne:

http://www.domstol.dk/hojesteret/Personale/Pages/default.aspx

I byretterne er den tradition om en fortid i JM i de senere år ligeledes i meget høj grad blevet brudt, og der er efterhånden også her er ret mange dommere, dommerfuldmægtige, retsassorer mfl. der ikke har haft noget ansættelsesforhold i Justitsministeriet.

Bortset fra det, ønsker jeg på ingen måde at DK skal være et land, hvor dommerne ikke er blandt landets skarpeste juridiske begavelser, og personligt har jeg aldrig (i hvert fald siden 1945) set et eneste eksempler på at man kunne stille spørgsmålstegn ved dommernes upartiskhed - uanset deres tidligere ansættelsesforhold.
Dette samme ses tillige også af, hvor relativt få gange i historien, EMRK har haft en anden holdning end Højesteret.

Peter Pedersen

Rettelse :
Ikke EMRK men derimod EMD = Den Europæiske Menneskerettigheds domstol