Telegram

Husejere tvinges til store kloak-udgifter

Som husejer skal du være med til at betale for kommuners planer om at udbygge kloaksystemet.
Telegram
10. oktober 2011 kl. 20:00

På grund af de seneste års kraftige regnskyl skal kloakkerne udbygges, så de kan klare de stadigt større mængder vand. Men det betyder store udgifter til husejerne. De skal nemlig selv betale for den del af arbejdet, som udføres på egen grund.

Omkostningerne kan løbe op i 100.000 kroner.

- Det er bestemt ikke rimeligt, at grundejerne skal betale for det her, lyder det fra Torben Christensen, der er administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Han erkender, at klimaændringerne har medført nogle udfordringer, som man er nødt til at løse. Eksempelvis de mange oversvømmede kældre efter sommerens voldsomme skybrud.

- Men kloakrenoveringerne bør finansieres af de ejendomsskatter, som grundejerne allerede betaler, siger han.

Kommunernes planer om at optimere kloakkerne indebærer, at der lægges et ekstra kloakrør, så regnvand og spildevand ledes hver for sig. Metoden kaldes separatkloakering.

Husejerne skal så tilsluttes den nye regnvandskloak, hvilket kræver omlægninger af rør på den enkeltes grund. Og det er denne del, som borgerne selv skal betale.

Det koster den enkelte husejer mellem 25.000 og 100.000 kroner, når kloakken i villavejen udbygges, lyder vurderingen fra Jan Mogensen, der er ejer af Abak Kloakservice.

- Der er stor forskel på, hvilket arbejde der skal laves alt efter forholdene på ens grund. Det er ikke mange, der kan slippe med 25.000 kroner, siger Jan Mogensen.

Hos Kommunernes Landsforening (KL) finder man husejernes udgift rimelig:

- Når folk efterspørger, at kommunerne gør noget ved kloakkerne for at undgå oversvømmede kældre, så er det jo naturligt, at det koster noget, siger Martin Damm (V), formand for teknisk udvalg i KL, og tilføjer:

- De nye systemer er en stor fordel for husejerne, og blandt andet derfor er det rimeligt, at de betaler for deres egen kloak.

/ritzau/

Opdateret 10. oktober 2011 kl. 20:05

Stop det idioti og byg systemer, der leder vandet væk. Det er billigere, mere fremtidssikret, giver bedre, mere grønne byer og sikrer på sigt også den fortsatte drikkevandsforsyning. Nye kloaker er ikke blot et hul i jorden - det er også hul i hovedet.

super god idé men det ville være meget letter hvis folk bare fik en Faskine gravet ned som kan tage det overflade vand som kom på ders grund det vil også være til gavn for grundvandet, der er ingen grun til at det skal ledes ud i en å eller vandløb. men der skal nu også nye kloak rør til for mange er utætte og en masse løber ud og ned i grundvandet.

brian fritzner

Hvad med at lade lejerne betale som det har været sædvane de sidste snart mange år?

Det er også en gruppe som lader sig piske uden lyd, i familie med dem som mister job, dagpenge, efterløn, læser blå aviser og ser lidt fjernsyn ind imellem!

Torben K L Jensen

Peter,du har så evigt ret.Det skal også laves en
overordnet planlægning af hvor og hvordan man må
bygge nye huse og anlæg.

Michael Kongstad Nielsen

Grundejernes talsmand synes bestemt ikke, det er rimeligt, at grundejerne skal betale for det her. Altså for det første er det ikke deres skyld, at det regner. Og at det regner så voldsomt. Det har de ikke noget at gøre med. Og nu de fået nedsat deres ejendomsskatter i procent af ejendomsværdien i hele VKO - perioden, så må de have lidt fred. Nej, det må være alle dem uden grund, der skal betale, eller nogen andre, bare ikke os.

Hvad så med kloaken ude i vejen? Altså den offentlige del af det, hvem skal betale det? "I hvert fald ikke grundejerne", lyder det fra grundejerforeningernes formand, find de skyldige og lad dem betale.

Kenneth Pedersen

Peter: Hvorfor er det idioti? Formålet er jo netop at adskille regnvand fra alm. spildevand. Regnvandet ledes herefter til bassiner og når det bliver tørvejr sendes det i passende hastighed til renseanlægget.
Det er da superfornuftigt.

Hvad angår faskiner: Så er det bare ikke muligt at nedsive så store mængder vand på så kort tid som der kommer ved store regnskyl.

brian fritzner siger:

Hvad med at lade lejerne betale som det har været sædvane de sidste snart mange år?

Du har helt ret, langt de fleste husejere har en have med græs, hvori langt størstedelen af deres grunds regnvand naturligt siver ned.

Imens nogle boligforeninger stort set ingen grønne arealer har, dermed ledes næsten alt deres regnvand ned i kloakken.

Det er derfor meget sjælden husejernes skyld at der er oversvømmelse, men de store arealer i husejernes nærmiljø, som er blevet brolagt eller asfalteret.

Anne Marie Pedersen

Michael Kongstad Nielsen

Tak for indlæg. Jeg ser for mig i bedste molbo-stil en masse grundejere, der med gevær under arm, leder efter dem, der tændte for regnen. Hehe.

Al det kloak-projektering handler (for tiden godt begrundet af stigende regnmængder) blot om at skabe arbejdspladser for husejernes penge.

Iøvrigt er det hul i hovedet at projektere kloakker, når vi endnu ikke ved, hvor den nye vandstandslinie i Danmark kommer til at ligge grundet på afsmeltningen af is fra polerne.

John Vedsegaard

Det er vel rimeligt nok at husejerne skal betale, trods alt er det deres skyld vi har problemet.
Tidligere løb alt regnvand bare ned på jorden og forsvandt der, men nu om dage er det helt anderledes. Nu har man store områder med fliser, der ikke tillader ret meget vand at trænge igennem.
Alt vand fra tage bliver ledt direkte ud i kloakken, tidligere havde man ikke engang tagrender.

Dog må man sige at offentlige systemer også i vid udstrækning er med til at skabe problemet med store cementbelagte pladser og lignende.

Faskiner kunne være med til at tage meget af det vand vi taler om.
Derudover kan man for eksempel udskifte hver anden flise overalt med en type der tillader meget mere vand at trænge igennem.
Eventuelt udvikle nye typer fliser der altid tillader masser af vand at komme igennem.

Er det ikke det vi betaler for med vandafledningsafgiften...?

John Vedsegaard

Jo Chris det er det, men de penge man nu vil bruge på det er bare så meget større. Så den vandafledningsafgift måske bliver 10 gange så stor, så tror jeg på at mine forskellige tiltag er meget billigere at gennemføre.

Michael Kongstad Nielsen

I visse kommuner kan man få kæmperabat på
kloaktilslutningsafgiften (engangsbeløb), hvis man fører alt sit tagvand fra egen grund til fascine eller nedsivning i haven. Til gengæld skal man (selvfølgelig) selv betale kloakmesteren for omlægningen.

Afløbskoefficienten bør ikke være over 25. Det vil sige, at maksimalt 25 % af grundens areal afvandes til kloak. Altså tagets areal, herunder garagens, carportens, udhusets, plus alle befæstede arealer med afløb, bør ikke overstige 25 % af grundes areal. Gør de det, ryger der for meget i den offentlige kloak.

Problemet er jo monsterregnen, som vi vil få mere af, med mindre Mars begynder at dreje den anden vej rundt og Månen forlader solsystemet. Det bedste ville være at trække så meget regnvand ud af spildevandskloakkerne som muligt, hvordan det gøres bedts, er svært at sige. Men store kanaler og åer i storbyerne er nok lidt for fantasifuldt.

John Vedsegaard

Ja Michael, det kan du have ret i. Men, nogle huse har er bygget så de optager mere end 25% af grundens areal især gældende for byhuse.

Jeg var ikke klar over det med den rabat (har ikke selv hus), men det er da rimeligt man får den.

Tager man for eksempel rådhuspladsen i København, ville det ikke være uoverkommeligt at udskifte 50% af alle fliser med en type som tillader ordentlig regnvands gennemsivning. Det samme kan man gøre med samtlige fortove i landet, som er flisebelagte eller asfalterede. Selvfølgelig vil disse tiltag koste kassen at lave, men de vil også skabe arbejdspladser på kort sigt. Yderligere kan man sørge for at alle fremtidige belægninger vil tillade gennemsivning i en eller anden bestemt størrelse.

At så der nemmere kan gro planter steder med bedre gennemsivning og byen derved vil blive grønnere er vel ikke til nogen skade.