Telegram

Kommunerne svinger pisken over de ledige

Stor stigning i antallet af sanktioner over for modtagere af kontanthjælp. Det er minister meget tilfreds med.
Telegram
23. oktober 2011 kl. 07:27

Kommunerne strammer kursen over for ledige modtagere af kontanthjælp og folk i aktivering, der udviser "manglende arbejdsvillighed" og ikke overholder aftalerne med systemet.

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen er antallet af økonomiske sanktioner over for denne gruppe steget fra 32.622 i 2007 til 134.398 i 2010. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Det er mere end fire gange så meget på tre år, mens antallet af folk, der modtager kontanthjælp, i samme periode kun er steget med 23 procent.

Sanktionerne rækker lige fra ophør af kontanthjælpen, én eller flere dage uden kontanthjælp og til fratræk af beløb i ydelsen, hvis man udebliver fra tilbud, jobsamtaler, aktivering, undlader at søge job eller afviser formidlet arbejde.

Professor Michael Svarer fra Aarhus Universitet, der bl.a. har forsket i ledighed, siger, at sanktionerne virker.

- Men det er naturligvis en balancegang, også i forhold til, hvor hårdt man skal piske, vurderer professoren.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) siger, at hun er "grundlæggende tilfreds" med kommunernes fremgangsmåde.

- Man skal være til rådighed, og det er vigtigt, at de unge ikke bliver overladt til passiv forsørgelse, konstaterer hun.

Socialrådgivernes formand, Bettina Post, mener, at de stadig flere sanktioner både skyldes en generelt skærpet holdning til rådighedsbegrebet og mere forenklede regler, når det gælder indberetning.

Hendes forening er ifølge formanden helt indforstået med, at det skal have konsekvenser, hvis modtagerne af kontanthjælp ikke overholder aftaler om kurser, samtaler, aktivering eller job.

- Folk skal stå til rådighed i det omfang, de overhovedet kan, lyder det fra Bettina Post.

/ritzau/

Opdateret 23. oktober 2011 kl. 07:35

Det er lidt kedeligt at den nye regering ikke formår andet end at hælde gammel medicin på nye flasker.

Brian Pietersen

skal vi så ikke jagte kommunerne, noget for noget.

Brian Pietersen

Mette Frederiksen

jeg tror du er medlem af det forkerte parti.

Brian Pietersen

Jeg kan bliver rigtig gal over det her, er vi danskere blevet så skrækkelige mennesker som det her viser, det er ikke værd at betale sin skat til.

jeg ser Hjort for mig nu når jeg læser dette.
uhyggeligt, og så er hun medlem af et socialt parti, havde jeg været hendes bos, havde jeg bedt hende om at finde nyt arbejde.

Hanne Christensen

Jeg er rystet over Mette Frederiksens antydning af, at det er unge, der er på kontanthjælp.

Slår man op på Danmarks statistik kan man konstatere følgende:

1) Der var i år 2010 hhv. 2007 i alt 134.707 hhv. 200.409 personer der modtog kontanthjælp. En stigning på 17 %. Nogle af disse modtager kun kontanthjælp i kortere tid, hvorfor de også blive omregnet til helårsmodtagere. Det betyder fx at to personer der hver især har modtaget kontanthjælp i et halvt år, regnes samlet som én helårsmodtager. Der var hhv. 151.333 og 128.812 helårsmodtagere, der modtog kontanthjælp. Også en stigning på 17 %.

Ser man på aldersfordelingen kan man konkludere at der er langt flere over 30 år, der modtager kontanthjælp og særligt gælder det dem, der er langvarigt på kontanthjælp:
2) I år 2010 udgjorde gruppe af antal kontanthjælpsmodtager over 30 år 62 %, når man gør dem op i antal, og 67 % når man gør dem op i helårsmodtagere.

Man ser altså, at næsten 3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere er personer over 30 år! Og man ser, at det særligt rammer dem over 30 år, at være langvarigt på kontanthjælp.

Jeg finder det ualmindeligt groft forvrængende, at Mette Frederiksen antyder, at det er de unge, der rammes. Der er tre forhold, der er grove. Det ene er løgnen i sig selv. Det andet er, at bare vi taler om en ung, ja, så gør det ligesom ikke rigtigt noget, at pisken svinges. Det tredje er, antydningen af at de unge er sløsede og ligesom ikke gider møde op osv.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der er mange mennesker, der går fra job til kontanthjælp. Der er ca. 40 % af kontanthjælpsmodtagerne, der er over 40 år!

Når dagpengeperioden nu forkortes vil vi se en stigende tendens til, at det er voksne mennesker, hvoraf mange hidtil har haft et veletableret liv, der ender på kontanthjælp. Ja, det kan være dig eller mig i morgen. Og skal vi have navlepilleriet frem, men også at få kontanthjælpsforholdene helt ind under huden, ja, så må man spørge sig selv, om man i den situation virkelig har brug for at få pisken i ryggen?

Mette Frederiksen forsøger løgnagtigt at signalere, at dette kun rammer de unge utilpassede, og altså aldrig ville kunne ramme dig og mig. Det rammer dig og mig, hvis vi bliver ledige og ikke kan finde et job inden for 2 år, eller hvis vi bliver syge, fx bliver kørt over og får en sygeperiode på over et år.

Mette Frederiksen har fornyligt vist sin forargelse over, at befolkningen ikke har sat sig ind i ledighedsforholdene og er klar over, de skal melde sig i en A-kasse. Det er jo så rystende, at hun fortier forholdene og signalerer, at det kun er unge kontanthjælpsmodtagere, der mærker pisken. Måske skulle hun forsøge sig med lidt mere ærlighed og konkret oplysning til borgerne om, hvordan forholdene som kontanthjælpsmodtager er - også for ældre personer.

Alan Jørgensen

Det kunne jo være, at Mette Frederiksen havde set lyset længe inden, men bare er tilfreds med, at Hjorten gjorde det beskidte arbejde. Det jeg ikke forstår er, hvad de øvrige skribenter mener, der er problemet med, at "Man skal være til rådighed, og det er vigtigt, at de unge ikke bliver overladt til passiv forsørgelse".

Jeg er fuldt ud opmærksom på, at det ikke er muligt at få alle i arbejde eller at alle magter at klare et fuldttidsarbejde, men når det har vist sig, at mange mennesker bare skulker, er det så ikke helt ok, at man presser dem til at "tage sig sammen". Ville det ikke være bedre at bruge pengene på de handicappede, de ældre, de unge, børnene, de psykisk syge osv.

Hvis folk har været på kontanthjælp i mere end 4 år, bør de tilbydes en pension.
Og så vil jeg godt anholde begrebet: passiv forsørgelse. Det findes ikke! Folk gør altid et eller andet, og sålænge deres færdigheder ikke efterspørges af nogen arbejdsgiver, bør de kunne disponere ret frit. Herunder tilbydes fulde uddannelser efter eget valg, have lov til at yde frivilligt arbejde eller beskæftige sig med noget af alt det, der alligevel kun foregår via offentlige tilskud, herunder at skrive bøger.

Hanne Christensen

Alan Jørgensen,

Du skriver, "når det har vist sig, at mange mennesker bare skulker, er det så ikke helt ok, at man presser dem til at “tage sig sammen”. "

Problemet er netop, at du får det indtryk. Hvor har du det fra. Kan du dokumentere det, eller udtaler du dig fx pga de (forkerte) signaler, Mette Frederiksen sender?

Jeg ser gerne din dokumentation for, at kontanthjælpsmodtagerne skulker!

Jeg har fulgt med i dette område i mange år. Og jeg har mange eksempler på, at der mere er tale om magtbrynde fra sagsbehandlere end om det skulkeri, du antyder.

Fx ønskede en person, at deltage i sin mors begravelse på et tidspunkt, hvor sagsbehandleren havde indkaldt til samtale. Det fik han ikke lov til, og han "skjulkede" og blev derfor trukket en dags kontanthjælp.

Eksemplet viser en magtbrynde hos sagsbehandleren, og desværre er det min vurdering, at denne magtbrynde er udtalt. Når jeg møder kontanthjælpsmodtagere og spørger ind til deres forhold, får man meget ofte sådanne grelle historier fortalt. Så jeg tror, at det er et udbredt fænomen.

Selvfølgelig kan der være enkelte, der "skulker" som du skriver. Men jeg tror, at langt flere rammes af denne pisk helt uhensigtsmæssigt og helt unødvendig.

Ved du overhovedet, hvad en ung får i kontanthjælp? Så vil du sikkert forstå, at det ikke er et særligt tiltrækkende liv! Tror du, det er fedt at overleve i en sovepose på Strøget i København?

Pisken skaber frygt i hele vores samfund og er derfor med til at lægge et låg over vores kreativitet og innovation. Det er særdeles dyrt for samfundet!

VKO og store dele af Europa har haft fokus på at tryne de fattige og sænke fattigdomsydelserne. Samtidig har de fuldstændigt lukket øjnene for de plattenslagere i de højere socialklasser, der har smadret såvel Danmarks som Europas økonomi.

VKO og deres meningsfæller i Europa har mildest talt smadret vores økonomi og lagt den i ruiner. De har haft fokus på pisk og smeld fremfor sikret vores konkurrencedygtighed og ikke mindst en sund økonomi.

Det er en skandale! Og det er på tide at få vendt den udvikling. Det indebærer, at vi får vendt blikket fra at ramme en stakkels fattig kontanthjælpsmodager, om man nu kan fratrække 500 kr. i hans forsørgelse, og så over på de forhold, der virkelig batter for vores økonomi, nemlig konkurrencedygtighed, innovation og en sund økonomi.

Tiltroen til vores økonomi bygger ikke på, om vi økonomisk straffer en fattig. Tiltroen bygger i langt højere grad på, at vi har styr på de rige plattenslagere.

Bemærk venligst, at jeg ikke mener alle velstillede er plattenslagere. MEN det er rige personer, som har eksponeret sig fuldstændigt vildt på ejendomsmarkedet i samarbejde med diverse bankdirektører, der har betydet en devaluering af vores økonomi! Det er dem, regeringen bør have fokus på!

Finansloven 2007 fortæller os at 2,7 mia. kr. er afsat til kontanthjælp.
Pressen prøver at skjule, at vi betaler 4 mia. kr. til Max Bank, og at Bankpakke 4, er på 10 mina. plus 40 mia. Og her skal ingen have sat stolen for døren. Man forsøger at hjælpe. Nobelt ikke? Eller: Ikke nobelt, vel?

Vi må her fra morgenkaffen håbe, at Mette Frederiksen skiller sig af med nogle af det tal-klovner, som Hjort Frederiksen havde ansat til hans svindelnumre.

Til rådighed for hvad ?

Det er søndag den 23. oktober 2011 og den nye regering har siddet i 20 dage.

I mange år førte den tidligere regering en politik hvor ledige konstant blev kontrolleret og skulle stå svært meget til rådighed for et arbejdsmarked der ikke stod til rådighed for dem.

Samtidig med at man førte en arbejdsløshedsskabende politik af nul-vækst og massefyringer i den offentlige sektor. Jobskabelse interesserede regeringen sig ikke for.

Titusindvis af mennesker blev tvangsudsendt i nytteløse løntrykkende projekter af virksomhedspraktik og aktivering - til arbejdspladser hvor mange af dem i virkeligheden var uønskede - og uden udsigt til rigtige job på normale løn- og arbejdsvilkår, for de blev aldrig oprettet når man kunne udnytte folk som slaver.

Ledigheden opgøres i Danmark på 3 forskellige måder: Den registrerede ledighed (der anvendtes i DK af den tidligere regering og er den laveste af de 3), Bruttoledigheden og AKU-ledigheden (fra ArbejdsKraftUndersøgelsen der anvendes i resten af EU, pt. er godt 200.000 i DK).

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR458.pdf

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR387.pdf

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemploy...

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcod...

En jobindustri til mange milliarder voksede sig stor og magtfuld under dække af at være til for de lediges skyld - denne industri findes stadig og spørger nu sig selv hvad den skal lave under den nye regering - skal der piskes videre eller skal Danmark videre ?

Jeg vil opfordre den nye beskæftigelsesminister til at sætte sig grundigt ind i tingene, tænke over hvad ledige udsættes for og ikke skyde alt for hurtigt fra hoften med straf og snaktioner.

Nu troede jeg lige at vi omsider var kommet ind i et åndehul af meningsfuldhed og sund fornuft. Jeg vil så nødig skuffes og opdage at tingene enten er uforandrede eller er blevet værre ;o)

Der skal simpelthe noget andet til: jobmarkedet skal gøres mere servicepræget, så man hjælper dem, der gerne vil arbejde, til et job, de kan bestride. Arbejdsgiverne betaler jobcentrene for at tilbyde deres jobs, ligesom boligsælgere gør det med ejendomsmæglere. Vi må også finde på nogle andre ord end arbejdsgivere og -tagere, for det er jo -giverne, der modtager en ydelse fra -tagerne.

Samtlige partier i den nye regering har udtalt, at de både vil levere en anden politik og en anden tone. Nu kommer Mette Frederiksen, men her køre det bare videre som under den tidligere regering. Når arbejdsløsheden stiger begynder regeringen at straffe de arbejdsløse og folk på kontanthjælp. Hvis der bliver straffet under perioder med meget lav arbejdsløshed, kan det måske være forståeligt, men når kommunerne svinger pisken meget mere under perioder med højere arbejdsløshed, så er det simpelthen asocialt.

Når der er arbejdsløshed og tilstrækkeligt, der gerne vil arbejde, er det ikke noget problem, at der er nogen, der ikke vil. Men man bør undersøge, hvorfor de ikke vil - og hvad de måske gerne vil i stedet for.
Heldigvis rammer arbejdsløsheden nu også nogle af dem, der ikke burde være helt så belastede af den, nemlig de højtuddannede; mon ikke det bliver endnu sværere at få plads på Det Kgl. Biblioteks læsesale i de kommende år?!

Mads Kjærgård

Hmmm Mette "Støjberg" Frederiksen!! Lige præcis Mette havde jeg godt nok forventet mig noget andet af!

Elif Demir Gökce

Man skulle tro, at der ikke var tale om mennesker men køer som står i kø for at få hjælp af vores fælleskasse som de engang selv har bidraget til...
SKAM over de politiker der behandler folk som dyr, og kun kan vurdere folk efter en skabelon, og ikke efter de menneskelige værdier og behov ...

Nå, men der sluttede 20 års støtte til socialdemokratiet. Det anede mig, men chancen fik de.

Det værste en politiker kan gøre, er at sige noget folk husker...

@ Peter Hansen

Når du nævner ordet jobindustri - får det mig til at tænke på et andet overset fænomen. Nemlig vikar/rekrutteringsbranchen.

De modtager betaling fra arbejdsgiverne for at finde folk. D.v.s. at det bliver sværere og sværere at målrette sin ansøgning direkte til den virksomhed man gerne vil ansættes i, som et slags filter.

Man kan måske forstå brugen af disse firmaer, når alle ledige skal sende min. 2 ansøgninger om ugen (til jobs som de reelt ikke har kvalifikationerne eller lysten til) det sparer selvfølgelig arbejdsgiveren for en masse besvær.

Men de jobs som rekrutteringsbureauerne tilbyder, bliver aldrig opslået! Det er en "hemmelig" pulje, som aldrig finder vej til jobportalerne.

Jeg gætter på at det kun er et spørgsmål om tid, før man også skal betale for at stå som arbejdssøgende i deres kartoteker??

Hjort Frederiksen underminerede de arbejdsløses rettigheder - og retssikkerhed. Og Mette Frederiksen fortsætter åbenbart svineriet.

Arbejdsløse der bliver chikaneret og forfulgt; de bliver syge, de bliver gamle. Selv de unge ældes før tiden. Og hvis de giver op, hvis de fortsætter med at lade sig mistænkeliggøre og ydmyge, så kan de miste det dyrebareste, de ejer: livsmodet - eller det der er tilbage af det.

Så er tiden jo kommet til at man som arbejdsløs tjekker om kommunnen overholder lovens bogstav ned til kommaet.
Når kommunerne er så ivrige ud i at straffe må man jo simplet kunne kræve at de har ALT deres på det tørre og overholder ALLE love og regler og tidsfrister ellers må vi vel kunne trække i den modsatte retning, ersatning for ikke at overholde loven ud til den enkelte borger som det rammer, gør gerne politikerne direkte ansvarlige økonomisk hvis ikke kommunekassen kan dække( fra Borgen til byrådet) Kan jo trækkes i deres pension opsparing uden vanskeligheder.

Det er MEGET dumt at kaste med kampesten når man bor i et glashus, lige med et kaster de "svage" tilbage og så gør det ondt.

jens peter hansen

Hendes forening er ifølge formanden helt indforstået med, at det skal have konsekvenser, hvis modtagerne af kontanthjælp ikke overholder aftaler om kurser, samtaler, aktivering eller job.

Siger Bettina Post.
Såvidt jeg husker har hun de sidste mange år sagt noget andet, nemlig at når folk ikke mødte op så var det fordi de ikke kunne, fordi de havde misbrugsproblemer, var psykisk eller fysisk syge eller have andre problemer.
Fantastisk at en ny regering kan få de lamme til at gå og de onde ånder til at forlade kroppen.
Tag din seng og gå.

Vi kommer ikke videre med denne "udfordring", sålænge politikkerne kun betragter kontanthjælpsmodtagere som enten uskyldige ofre eller ugidelige nasserøve.

Tænk at man bruger millioner, ja måske milliarder, for at kontrollere nogle stakkels fattige kontanthjælpsmodtagere, der ikke vil makke ret og medvirke i dette for samfundet så dyre sadistiske system.

Hvad foregår der???

Er rådighedspligten så vigtig? Og hvorfor??

Har man glemt alle forestillinger om et meningsfuldt liv og samfund?

Mette Frederiksens og Betina Post svar er udtryk for en skændsel og Posts 180 drejning modbydeligt og ækelt..

Det som kontanthjælpsmodtager får er jo peanuts i forhold til hvad de fleste velbjærgede danskere bruger til at rejse for hver år....

Men det er vel netop af hensyn til dise velbjærgede danskeres indre tinter i deres indre svinehunde, at de underste i samfundet skal behandles på denne afskyelige måde og at tusinder er ansat i denne facistiske kontrolindustri, medens at samme tusinder lever i sus og dus i forhold til de stakkels mennesker,som de ydmyger så brutat og helt bevidst smider på gaden til sult og kulde.

For det siger jo loven ikke.

Det sagde koncentrationslejrenes personale også......

For det er jo frygteligt og ganske forfærdeligt at kontanthjælpsmodtagere ikke møder op til overflødige og tåbelige kontrolsamtaler og en absurd og deprimerende aktivering, som enhver ved ikke hjælper en dyt og som koster skatteyderne milliarder.....

Hvad er det her for en systematisk ondskab??

En ondskab som er gået ned i Fru Frederiksens bastante legeme......

Sig mig er det andre kræfter end den til enhver tid siddende regering, der styrer samfundet?

Sataniske???

Og hvorfor læser fru Frederiksen ikke disse indlæg og svarer på dem, i stedet for at lade sig nøjes med mediernes ulækre blå journalistiske tunger....

Det er her i disse læserindlæg at sandheden siges og etik og anstændighed holdes i hævd..... det er disse spørgsmål som rejser sig her, som hun burde svare på med navns nævnelse.

Men arrogant holder hun sig væk......fejt, meget fejt....

Men som sagt, vi må jo efterhånden spørge om hvem der i virkeligheden styrer og har styret de danske regeringer i de sidste 20 år.....

Dæmoner.......?

Jette Abildgaard

Jamen, jeg vil da give baade Mette Frederiksen og Michael Svarer ret i at, i hvert fald Aarhus Kommune virkelig effektiviserer sanktionerne overfor ledige!!

Jeg har beviser paa, at man udfylder side op og side ned, om hvad folk skulle have gjort i Danmark mens de reelt boede og arbejdede i andre lande, jeg har beviser for hvordan ansatte hos Jobcenter Aarhus forsoeger at registrere Danske statsborgere som flygtninge i Danmark. Jeg har beviser for, hvordan ansatte hos samme Jobcenter deporterer Danske statsborgere, lyver om dem overfor mindst 2 andre landes myndigheder....via de ansatte hos ambassaderne og, jeg kunne desvaerre blive ved!

Jeg har yderligere bevis for, at de oplevelser undertegnede havde med ansatte hos samme Jobcenter i 2009/10 var en af aarsagerne til, at EU's lov for ''fri'' bevaegel;ighed blev aendret pr. 1. Maj 2010!

(From the 1st of May 2010, Regulation (EEC) No. 1408/71 is replaced by Regulation 883/2004 for EU nationals. - http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en - hvis nogen er interesserede i at laese mere om omlaegningen eller finde ud af hvordan man finder lige netop denne lov paa linket her, er de velkomne til at kontakte mig - ogsaa dig Mette Frederiksen!)

Jeg har yderligere bevis for, at ansatte hos samme Jobcenter soergede for at lyve om min person overfor mindst 2 andre landes myndigheder (stadig goer, mig bekendt)...via de ansatte hos de Danske ambassader!!

Se, kaere venner - DET er effektivitet...helt korrekt Mette og Michael.....faktisk er det saa korrekt, at den psykolog som jeg senere talte med, samt afspillede baandet (hvorpaa EU's lov bliver brudt klokkerent) for....se. hun ville rigtigt gerne tale med nogle af disse mennesker, men.....der er lidt komplikationer i dette, for...

1. Denne psykolog er rigtig psykolog, altsaa anerkendt....

2. Psykologen er ikke Dansk....

3. Psykologen er ikke offentligt ansat....

Saa, det gaar jo slet, slet ikke.......for, i Aarhus arbejder ''vi'' kun med ''dygtige'' offentligt ansatte!!!

Ovenstaaende iagtagelser er dog 'kun' foretaget af et menneske, der paa tidspunktet for disse haendelser havde status som IRSK borger og DANSKstatsborger (32 aars ancinitet paa arbejdsmarkedet og beviselig Dansk afstamning siden 1750).....

Gad vide hvad Irerne og jeg har gjort Aarhus????

Skulle nogle af de ansatte fra Jobcenter Aarhus, paa et tidspunkt i deres ''karriere'' oenske at udbygge denne, med erfaring fra steder som f.eks. dette http://www.auschwitz.org.pl/, da kan jeg kun give dem mine varmeste anbefalinger, for de er virkeligt effektive og, ville vaere helt perfekte ''vagter'' saadanne steder!!

Vil I have samme anbefaling Mette Frederiksen og Michael Svarer, ELLER synes I maaske det er ved at vaere paa tide, at der begynder et oprydning paa disse ''effektive'' Jobcentre???

Mette Frederiksen er tidligere DKP'er, altså er hun totalt indstillet på samme frekvens som Hjort'en var, da han var beskæftigelsesminister....straf, og konsekvens. (som er det samme som straf - i mine øjne...)

Og måske burde hun ikke lytte så meget til sine embedsmænd, men snarere råbe og skrige, at det altså er hende, som er minister. Og at det er embedsmændenes pligt at gøre som hun, ministeren, vil. Ikke omvendt.

Det er helt klart, set fra mit synspunkt, at embeds-apparatet har en interesse i at fastholde, at især unge mennesker er dovne og ugidelige og ikke gider arbejde, men kun ryge hash og andre skadelige stoffer. Så kan man nemlig pege bistands-grupperne ud, dvs. de grupper af unge, der får bistand og sige til dem: 'I er selv skyld i jeres situation, I skal bare tage jer sammen.'

Mht. den kontanthjælp-modtager, der fik nej til at deltage i sin mors begravelse, mener jeg det er på tide, at vi får indført en rettighed ved lov i det her land, at alle mennesker, også dem på dagpenge og på kontanthjælp har ret til at delatge i forældres eller bedsteforældres begravelser. Uden undtagelse.

I den konkrete situation, som Hanne Christensen nævner, kunne sagsbehandleren nok ikke have gjort så meget, da hun (eller han) jo også er presset af systemet. Hvis hun ikke afholder den samtale lige præcis på den dag, hvor den er sat til at finde sted, ja så får kommunen ikke refusion fra --- staten. Og det system skal der også laves om på.....

I det hele taget er jeg mere og mere imod den såkaldt højtbesugne danske model;: det eneste danske og udenlandske virksomheder har respekt efterhånden, ja det er altså lovgivning. Og derfor skal, må og bør der lovgives om alt muligt, f.eks. 6 ugers ferie, en minimums-løn og meget meget andet. Det kunne ABF-regeringen passende tage fat på i stedet for at lade som om klasse-samarbejdet stadig eksisterer; altså klasse-samarbejdet mellem det nogle engang har kaldt arbejderklassen og det nogle vist engang kaldte for kapitalisterne.

Og så kunne de passende nedsætte kravet til, hvornår man kunne få dagpenge igen til 6 måneders fuldtids arbejde. Eller som i Sverige 3 måneder på fuld tid, eller 6 måneder på halvtid. Se, det ville der være perspektiv i. Og afskaffe den totalt overflødige klikken sig ind på jobnets hjemmeside engang om ugen og bekræfte, at man stadig er ledig. Sammen med at man (igen) lod kommunerne bestemme, om de ville udlicitere også akademikere til private jobfirmaer (selvom jeg har været yderst tilfreds med mine).

Og så genindføre 1990'ernes aktive arbejdsmarkeds-politik, hvor man satsede på, at få folk over i brancher, hvor der var eller blev mangel på arbejdskraft...

Jette Abildgaard

P.S.til min ovenstaaende kommentar: Jeg naaede at vaere i Danmark i mindre end 3 doegn, foer ovenstaaende beskyldninger begyndrte....''vi'' skal jo have KONTROL!!!

Mit virkelige ''problem'' var, at jeg ikke havde problemer med at finde job SAMT at jeg have mine IRSKE civile rettigheder med til Danmark!!!

jeg har aldrig i mit liv...intet sted nogensinde, oplevet noget der kan sammenlignes med mine oplevelser i Aarhus...en ondskab saa afsindig at den ikke kan beskrives!!

Læs nu hvad Bettina Post skriver - citat:

"Folk skal stå til rådighed i det omfang, de overhovedet kan."

Og de indlæg og artikler jeg har set fra Bettina Post's side har altså handler om folk, som ikke kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet pga. f.eks. sygdomme som eks. kræft, eller folk som var så afhængige af alkohol, at det ikke gav mening at tale om at finde et job til dem. Det var netop det VK+O ville - det har Bettina Post påpeget det fjollede i, gang på gang på gang.

Nu er det jo altså et Ritzau telegram, ikke en artikel, så Ritzau kan jo bare have taget en enkel sætning ud af måske 5 eller 6 sætninger, som Bettina Post har sagt.

Mht. til det at stå rtl rådighed for arbejdsmarkedet, så er det altså sådan det er; staten betaler en ydelse til folk som f.eks. er på kontanthjælp, eller på dagpenge.
Og måske er jeg en smule gammeldags, men jeg synes og mener altså, at det er godt at folk ikke ses som ofre, blot fordi de er på dagpenge eller kontant-hjælp. Problemet er jo et ganske andet - nemlig dette her.

I dag er der ikke mange, hvis nogen kontant-hjælps-modtagere i matchgruppe 1; de er allesammen forsvundet stort set. Derimod sidder sagsbehandlerne tilbage med folki i matchgruppe 4 og 5, som har andre problemer end ledighed. Og disse problemer skal behandles først, før de overhovedet kan få et arbejde.

Dette har Bettina Post igen og igen påpeget, men for raske og rørige mennesker som er ramt af arbejds-løshed, ja så mener jeg altså godt, at man kan stille krav til de her mennesker (mig selv inklusive...)

jens peter hansen

Man kan vel ikke forlange at der ikke KAN SKAL, så Bettina Post's udtalelse er jo selvindlysende.

jens peter hansen

Ups : at den der ikke KAN SKAL.

Sider