Telegram

Skatteminister: Mere ulighed til næste år

Nye afgifter vil ramme de fattige hårdest, erkender skatteministeren.
Telegram
14. oktober 2011 kl. 07:39

SF's skatteminister varsler mere ulighed til næste år.

De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder, siger den nye regering. Men 1. januar bliver de smalle skuldre udsat for det hårdeste pres, når regeringen indfører højere afgifter på cigaretter, alkohol og usund mad.

Det medgiver skatteminister Thor Möger Pedersen (SF):

- Jeg kan ikke afvise, at der vil være et år med en eller anden skævhed. Men jeg håber, at den vil kunne afvejes af de prioriteringer - de nye tiltag - vi gennemfører for indtægterne, siger Thor Möger Pedersen til Politiken.

Skatteministeren refererer til, at regeringen vil bruge de fem milliarder fra afgiftsstigninger på usund adfærd til bedre sygehuse og en bedre folkeskole.

Regeringen har desuden lagt op til en skattereform, der både skal sænke skatten på arbejde og have en "rimelig social balance".

Men skattereform er udskudt på ubestemt tid af hensyn til "ambitionen om et bredt samarbejde", forklarer Thor Möger Pedersen:

- Vi skal flytte beskatningen af arbejdsindkomst over på andre kilder. Og når vi så stiller krav om, at skattereformen skal have en rimelig social balance, skal vi finde nye kilder, der rent faktisk rammer de bedst stillede.

I regeringens støtteparti, Enhedslisten, siger skatte- og finansordfører Frank Aaen, at der tegner sig billedet af en regering, der sætter samfundets fattige til at finansiere skattelettelser for de rige:

- Det er i strid med regeringsgrundlagets ord om mere lighed i samfundet og social balance i skattepolitikken. Det er et mønster, vi vil gøre alt for at bryde, siger Frank Aaen.

/ritzau/

Opdateret 14. oktober 2011 kl. 09:31

Peter Christensen - gå hjem og vug.

Topskattelettelse Thor kører videre med ulighedsklatten.

Det vil blive økonomisk meget hårdt, at være pensionist eller i lavtløns gruppe i danmark i fremtiden, og desværre sker det med SF og S i regering. Faktisk betyder alle de nye afgifter, at særligt pensionister og arbejdsløse bliver det helt store tabere, endda desværre må jeg tilkendegive, større økonomiske tabere end VK havde tiltænkt denne gruppe. En skattereform, som de har udskudt på ubestemt tid, vil heller ikke rette op på den urimelige skævhed. De udspil der kommer på området, er om at lette skat på arbejde, dvs. at øge beskæftigelses fradraget for lønmodtagere. Nu er det sådan, at alle lettelser af skat på arbejde ikke kommer en eneste pensionist tilgode.
Det er ufatteligt, at SF og S gennemfører de store planlagte skattelettelser til de rigeste, planlægger yderligere skattelettelser de også får gavn af, men lader arbejdsløse, syge og pensionister betale regningen via afgifter, hvor de ikke kan få del i de skattelettelser.

Det er faktisk noget svineri af en såkaldt rød regering. Men det er vel i realiteten kun en RV regering vi har, der vil fører endnumere skævvriden okønomisk politik end selv VK turde.

Dorte Sørensen

Ja en afgift virker tungere på en lav indkomst end på en større indkomst – men sjovt nok var et ikke noget at rizau og andre bekymrede sig om under OVK. Mht. afgift på usunde sager så er det jo ingen nyhed at S og SF ville indføre dem – dels til adfærdsregulering og nedbringelse af fremtidige sundhedsudgifter.
PS: OVK har jo også indført fedtafgifter som vendte den tunge ende nedad - hvorfor skrev ritzau ikke om de svage skuldre blev pålagt tungere byrder dengang?
Hvis de svage skal lettes her så vil en nedsættelse af moms på dagligvare give mere lighed, da brødprisen vejer tungere i en lille økonomi end i en større økonomi, så kunne momsen måske hæves på luksusvare så ikke staten mister provenu . Men det er en sag for den lovede Skattereform .

Torben K L Jensen

Det er en kendsgerning at det er "blæse og have
mel i munden",det såkaldte social-liberale borger-
lige parti,der har kuppet regeringsmagten.
Det er de radikale der tror på filosofien om,at når
det regner på de rige,så støvregner det på de fattige.

LA må jo være super lykkelige i disse dage, mange af deres synspunkter gennemføres nu via deres søsterparti, tillagt SF og S stemmer. LA havde nok aldrig forudset, at SF og S vil føre så meget ultra liberal politik.

Har pt min daglige gang på et hospital...og hvor Er der dog mange forholdsvis unge mænd, der har druk og fedt relaterede sygdomme!

SF og S er glad for, at de kan give De Radikale skylden for forringelserne af de dårligst stilledes forhold.
De politiske fraser er igen kommet i brug. F.eks. denne: “rimelig social balance”.
Er der nogen der kan sætte tal på denne frase? Nej vel, alle vil tilslutte sig et sådant udsagn, men vi mener noget helt forskelligt.
Hvad mener regeringen???

Lykke Johansen

Margrethe Vestager har overtaget pia Kjærsgaards rolle i VK-regeringen som den reelle statsminister i Thornings regering.
Hun er efter min mening uhyggelig, fordi hun har en ualmindelig ringe forståelse for de dårligst bemidlede i samfundet. Hun er ikke i stand til at se, at ikke alle er som hendes egne vælgere. Eller også er hun så kold og hjerteløs, at hun er ligeglad. Ikke sært, at ultraliberalisternes hovedmænd i LA er udsprunget af De Radikales egoist-parti!

Hvad Margrethe Vestager - der i den grad har SIN egen økonomi på det tørre med ministerpension, pension til hendes tre mindreårige børn (ca. 15.000 kr. pr. barn), plus den nuværende folketingsgage og dobbelte ministerløn - ikke forstår eller er ligeglad med er, at de "fattige", der nu skal til at betale ekstra afgifter for cigaretter, sprut og på usund mad, ikke "bare" kan holde op med at ryge eller drikke, men skal bruge yderligere af den smule penge, de har til rådighed i dagligdagen, til at financiere afgiftsstigningerne. Hvilket gør, at de, der i forvejen lever madmæssigt usundt på grund af dårlig økonomi, vil komme til at leve endnu mere usundt.

Vi var mange, der beskyldte Lars Løkke for kun at være statsminister for halvdelen af befolkningen - nemlig egne velbjergede vælgere i blå blok. Nu oplever vi så, at Margrethe Vestager har overtaget Lars Løkkes rolle, hvor hun tryner Helle Thorning til at fortsætte Løkkes favorisering af VOKs vælgersegment - og hendes eget.

FØJ!

Vi skal bedømme den nye regering på hvordan dens politik virker i helheden
- ikke i enkelte spredte fragmenter (endnu en fælde designet til at hidse vælgerne op).

Der er kun gået 29 dage (2,0%) af valgperiodens maksimalt 1.460 dage
- det er altså alt for tidligt at drage konklusioner om rregeringens samlede resultater ;o)

Mange af de nyheder vi får er stadig skrevet af en presse der er borgerligt ejet og kontrolleret, og som lønner de journalister der udvælger og skriver nyhedsstoffet.

Mads Kjærgård

På mig virker det som om, at DF i virkeligheden har været garant for de dårligst stillede i samfundet. Kan det virkeligt passe? Men hvordan skal ministre med en kæmpeløn, som har råd til at købe økologisk i specialbutikker kunne forstå at det er et problem for nogle i samfundet at et brød stiger i pris eller at en pakke smøger gør det. Hvordan skal de kunne forstå, at når man ikke har andet, så kan en cigaret gøre en stor forskel i løbet af en dag.
Det er et problem at samfundet styres af folk som ikke har noget kendskab til at det, at befinde sig "på bunden" og som kun behøver at bekymre sig om, hvilken privatskole de skal vælge og hvilken model, deres bil nr. 3 skal være!

Jens Overgaard Bjerre

At lade de svageste, pensionisterne, de syge og de arbejdsløse betale til bankdirektørerne og de rige er fuldstændig uacceptabelt. Der er noget som tyder på at regeringen er endnu mere ligeglad med de fattige end VKO var. Og det siger ikke så lidt. Men at kalde sig socialistisk og i den dur, det er da helt skørt så. Det ligner en liberalistisk regering; det gælder bare om at rage til sig selv og så lade de fattige, "de uværdige", betale. Vi skal tilbage til før 30'erne for at finde en tilsvarende indstilling. Hvad siger Enhedslisten?

Man kan godt forstå at den nye regering har valgt, at de vigtige ministerier skal have doblet op på spindoktorer. At sælge til befolkningen, at regeringen er rød og fører rød skatte og fordelings politik, er en uoverkommelig opgave med kun én spindoktor. Der Skal spindes til den store guldmedalje, for at gøre liberal skatte politik og fordelings politik til rød.

Spin spin, spin spin

Søren Kristensen

Hvis det viser sig at folk med forskellig skulderbredde rent faktisk taber sig af stigende priser på sukker, alkohol og fedt, så kommer alle til at bære mindre byrder i fremtiden. Det er værd at lægge mærke til.

Alle afgifter er en slags brugerbetaling.
Brugerbetaling har social slagside. 100 kr er en større procentdel af en lav inkomst end en høj. Brugerbetaling svarer derfor til at hæve skatten på de fattigeste samtidig med at man letter skatten til de rigeste.

Der for skal ALLE afgifter væk, og erstattes med øgede skatter. Staten vil få de samme indtægter, men nu er den sociale slagside væk.

Fjern også afgifterne for at køre over broerne, og financier det ligeledes over skatten istedet. Det skal ikke kun være forbeholdt de rigeste at kunne bruge *hele* vejnettet.

"Mange af de nyheder vi får er stadig skrevet af en presse der er borgerligt ejet og kontrolleret, og som lønner de journalister der udvælger og skriver nyhedsstoffet"

Enig med Jarl.

Jeg har laenge debateret mod Informations automatiske ekko af Ritzau - uden nogen som helst journalistisk kommentering. Det truer avisens uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser!

TJ:
Det er de radikale der tror på filosofien om,at når
det regner på de rige,så støvregner det på de fattige.

GP:
Netop. Fænomenet stammer fra starten af 80-erne og kaldes "reaganomics". Opfundet af filmskuespiller og præsident Ronald Reagan.

RV har åbenbart først fornyligt hørt om fænomenet - og i hvert fald ikke om hvordan eksperimentet sluttede 10 år senere.

Efter 5-10 år begyndte man - i næsten bogstavelig forstand - at rive skoler ned for at gøre plads til at bygge fængsler.

Det viste sig nemlig, at folks lovlydighed svigter, når fattigdommen overstiger en vis grænse.

Bush den ældre arvede fallitboet, og Clinton kunne i sin valgkamp påvise, at Republikanerne havde "revet skoler ned for at bygge fængsler".

Skal Det Radikale Venstre fra at være "skolelærernes parti" til at være "fængselsbetjentenes parti" ?

Danmark har i lighed med alle andre vestlige lande en velfungerende kriminel infrastruktur, der er klar til at tage imod de mange nye medlemmer.

Ja, men det er da også vigtigt at cigaretter, øl, og sukker er billigt for arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere, så de har noget at trøste sig med i deres ellers så trøsteløse situation.

Skulle vi ikke hellere sætte alle afgifterne ned på disse narko varer, så at underklassen(arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere og folkepensionister) kunne vælte sig endnu mere i disse meget nødvendige og sunde varer og blive endnu mere bedøvede og ufarlige end de var. Vi skulle jo helst ikke have nogen optøjer vel?.

Mange af de ovenstående indlæg er skrevet af blå klakører, der lader som om at de er røde.

Jeg tror nok at fattige folk ville være tilfredse med at de i det mindste,når fattigdomsydelserne er afskaffet, kunne sende deres børn til fodbold og lade dem spise mæt i sund mad og ikke blive smidt ud af deres lejligheder, fremfor at undgå at en pakke cigaretter bliver 10 kroner dyrere......

10 kroner, se dog proportionerne i det her...

Det er ækelt at se hvordan at disse giftigblå slanger snor og vrider sig.....og til de andre.: lad Jer ikke hypnotisere og forgive af dem...

Cigaretter og sprut er sgu ikke noget der er vigtigt i det her liv og det gjorde ikke noget hvis nogen fattige såvel som rige ud fra disse åbenbart så forfærdelige afgifter , kom til at leve lidt sundere, samtidig med at de fattige bliver hjulpet op over fattigdomsgrænsen...

Det er i hvert fald ikke disse afgifter på cigaretter og sprut, som vil bevirke,at de må søge Frelsens hær om hjælp til jul, men der imod disse fattigdomsydelser, som virkeligt trækker tænder ud

Så hold op med dette usmagelige cirkus kære blålige istapper og til Jer andre: fald ikke for det!!!

@ Lars Poulsen. Egentlig en god idé med erstatte afgifter med skatteindtægter - hvis DK var et isoleret land og 'skatteø'.

Jeg kom bare i tanke om de mennesker, der lever et skattefrit liv her i DK (folk på ambassader, internationale organisationer) og også på turisterne: de bidrager nemlig en god del til vores system ved at betale 25% moms på alt de køber! Og da alle de nævnte som regel har godt med penge, kan det blive til en hel del...

Jeg bliver selv berørt af prisstigningerne (bl.a. smøgerne...). Det gør ondt allerede og kommer til at gøre mere ondt fremover - men jeg har et valg. Ja, så svært det end er, KAN jeg holde op med at ryge.

Men familier har IKKE noget valg - de skal nemlig spise noget. Hvis nu 'usunde' varer gøres dyrere, og hvis der skal være et helbredsaspekt med i spillet, så fatter jeg ikke, at der ikke er et opråb om at SÆNKE momsen på SUNDE madvarer, så som grønt, frugt og korn. Det vil netop være en forståelig og logisk fremgangsmåde og komme lavtlønnede, pensionister og arbejdsløse i møde.

Moms på sunder madvarer ned til 10%!
Hvad er egentlig ELs holdning til det?

LH skal huske at den højere middelklasse i dag har et højere alkoholforbrug pr. person end underklassen. Eksempelvis brystkræft fra alkohol, som koster samfundet mange penge, er et decideret overklassefænomen (selv når man trækker dem ud, der fik hormonbehandling, ud af statistikken).

Og den højere middslklasse får samtidig (2014) nogle topskattelettelser, som holder dem økonomisk skadesløse.

Så skønt de havde bedre råd til at betale de forhøjede afgifter, og derfor næppe lod sig adfærdsregulere, får de oven i hatten udgiften rigeligt dækket ind af de topskattelettelser, som underklassen intet får ud af.

Niels Møller Jensen

Tænk sig at man selv kan bestemme sin skat, os der ikke ryger, drikker alkohol med måde og kun spiser sundt vi er dem der skal bære de tungeste byrder og specielt når man er pensionist. Og vi skal til lige med også betale til sygehusudgifter til alle jer der ikke "kan" stoppe misbruget, men jeg gør det med glæde for sådan skal det være i et ordentlig samfund.

Der er kun lige akkurat signifikans mellem livsstil og sygdomsrisiko, og kun når det gælder hjerte/kar, KOL og nogle få kræftformer.

Livet er så uretfærdigt at sådan ca. 4 ud af 10 der rammes af meget tidlig sygdom og død, var de rene dydsmønstre m.h.t. at følge alle sundhedsråd til punkt og prikke !

Vi skal altså passe på med de der pegefingre.

For en række udbredte kræftformer er årsagerne reelt ukendte.

Alle teorier om tarmkræft er f.ex. kaldt tilbage det seneste år. Lungekræft falder ikke i et tempo som ventet skønt rigtig mange i de nye generationer aldrig har røget o.s.v.

Det er rigtigt, at skat på usunde vaner rammer med 'den tunge ende nedad.' Og vi må indse, at den nuværende regering ikke kan skaffe flertal for at lukke for let topskat. Det er bare realiteter.
Jeg er glad for, at regeringen vil noget med sin magt - f.eks. gøre livet i landet sundere. Og dét ved vi alle: Man kan ændre adfærd med økonomiske tiltag.
Sagen er tillige, at skat på usunde vaner rammer dem, der har de usunde vaner. Og det er ikke gudgivent, at man - fordi man er økonomisk underpriviligeret - ikke bør forsøge at lægge sine usunde vaner af sig.

Jeg kunne - i stedet for måske at bruge pengene på sygehuse og skoler - at bruge pengene på at sænke momsen på sunde fødevarer.

Vi kunne så beskatte arbejdsfri indtægter f.eks. ved aktiespekulation, hussalg, krumspring osv. og bruge dem på skoler.

Jeg kan ikke lade være med at tænke i baner som: Finanslov 2011 - Kontanthjælp 2.7 mia. kr. MAX Bank-krise 4 mia. kr.

En rød regering er bedst til at gennemføre en blå politik. Og omvendt. Nyrup og Lykketoft ville aldrig have tilladt den massive stigning i offentlige udgifter som Fogh og Løkke var garant for -og som konsekvens har medført et underskud på de offentlige finanser på 85. milliarder i 2011.