Telegram

Regering overvejer at sende asylbørn hjem

Den ny regering forhandler med afghanske myndigheder om at sende flygtningebørn tilbage til Afghanistan.
Telegram
19. november 2011 kl. 08:42

Justitsminister Morten Bødskov (S) bekræfter, at Danmark sammen med de afghanske myndigheder er i gang med at forhandle en aftale, der skal gøre det muligt at sende flygtningebørnene tilbage til såkaldte modtagecentre i Afghanistan, skriver Berlingske.

- Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem de afghanske myndigheder og en gruppe lande - Norge, Storbritannien, Holland, Sverige og Danmark - om etablering af modtagefaciliteter i Afghanistan, der blandt andet omfatter hjælp til eftersøgning af familiemedlemmer og til reintegration.

Det bekræfter justitsminister Morten Bødskov i en skriftlig kommentar til Berlingske.

- Regeringen vil, når der er klarhed over, om en aftale vil kunne indgås, tage stilling til, om Danmark skal indgå en sådan aftale, lyder det.

I 2010 kom der 680 uledsagede børn og unge til Danmark. En meget stor del af dem er afghanere, og i de første otte måneder af i år er der ifølge en foreløbig registrering ankommet 128 uledsagede mindreårige fra Afghanistan.

Regeringens planer møder hård kritik fra en lang række humanitære organisationer, herunder Dansk Røde Kors.

- Vi er blandt andet bekymret for børnenes sikkerhed, når de sendes tilbage til et land med væbnet konflikt som den, der foregår i Afghanistan, siger generalsekretær Anders Ladekarl.

Ifølge Red Barnet kommer regeringen på kant med de internationale konventioner, som regeringen ellers bedyrer, at den vil overholde.

De humanitære organisationer er overraskede over, at den nye regering arbejder på at udvise flygtningebørn. For et år siden stemte de nuværende regeringspartier nemlig imod, da VKO sammen med Kristendemokraterne vedtog en lov om at oprette de kontroversielle modtagecentre til afghanske flygtningebørn.

Enhedslisten kalder sagen stærkt betænkelig.

Jeg forstår ikke, hvorfor regeringen undersøger noget, den er imod, siger politisk ordfører i Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen.

/ritzau/

Opdateret 19. november 2011 kl. 08:50

"Vi er blandt andet bekymret for børnenes sikkerhed, når de sendes tilbage til et land med væbnet konflikt som den, der foregår i Afghanistan, siger generalsekretær Anders Ladekarl."

Efter min mening er det den slags udmeldinger, der har været med til at gøre den danske debat om flygtningepolitik til en ufrugtbar skyttegravskrig i mindst 25 år.

Konsekvensen af Anders Ladekarls udsagn er jo således, at man bør kunne få en opholdstilladelse i Danmark, alene fordi man er barn og kommer fra et land med væbnet konflikt.

Og konsekvenserne heraf er jo fuldstændig uoverskuelige, da antallet af børn i sådanne områder formentlig skal tælles i 100 millioner og dermed er mange gange større end den samlede danske befolkning.

Og hvad Anders Ladekarl eller andre aldrig gør sig den ulejlighed at forklare, er jo det helt grundlæggende spørgsmål, hvorfor der skulle være grund til at tro, at det vil være farligere for lige netop de børn, der er nået frem til Danmark, at opholde sig i Afghanistan, end det er for alle de andre børn i Afghanistan.

Og her hører det også med til historien, at det trods alt er en undtagelse, at voldsanvendelse under væbnede konflikter bevidst rettes imod ubevæbnede børn. Og hvad i alverden skulle dog være motivet for Tabeban eller andre til at angribe sådan et modtagelsescenter fuldt med uskyldige afghanske børn?

Jeg mener, at det er sund fornuft at oprette sådanne modtagefaciliteter i Afghanistan, hvis det praktisk og juridisk kan lade sig gøre, og bemærk venligst, at også den norske og svenske regering deltager aktivt i dette projekt. Så det er altså ikke kun det fæle racistiske Danmark, der synes, at det er en god ide.

Noget andet er, at det selvfølgelig kræver en forklaring, hvis regeringspartierne har skiftet mening og nu går ind for noget, de tidligere var imod.

Men det må være legitimt at skifte mening, hvis årsagen er, at man har haft lejlighed til at overveje tingene nærmere og har ladet sig overbevise af gode argumenter og/eller forudsætningerne for ens stillingtagen har ændret sig.

Emnet er ubehageligt, men skal behandles, fordi det rent faktisk er aktuelt.
Og Lars Hansen´s løse antydning af, at 100 mio børn måske kan være på vej til Danmark, gør absolut ikke emnet mindre behageligt. Men samtidig lokker det pøblen med de primitive og "fortykkede" opfattelse frem.

Sagen er, at FN´s Børnekonvetion pålægger de ansvarlige myndigheder, at varetage børnenes tarv, og så længe de er i Danmark, er det de danske myndigheder, der har ansvaret for, at konvetionen overholdes.

Jeg vil ikke udelukke, at der findes situationer og sager, der begrunder, at disse børn skal tilbage til hjemlandet. Men så bør deres ophold i hjemlandet også være et dansk ansvar.

og skal danske soldater så beskytte disse steder, - og så nurses for traumer når de vender tilbage efter endt "dåd", mens børnene fortsat ikke har andre muligheder og er fanget i et limbo der?

Det strider jo mod al sund fornuft!

Vi tænkte os ikke om for mange gange, før vi besluttede at bombe og besætte et andet land, uden hensyn til om befolkningen ønskede det eller ej.

Gad vide hvor mange børn vi igennem de sidste 10 års krigsførelse, selv har ansvaret for at gøre til forældreløse flygtninge, ved at dræbe deres forældre og skabe kaos og elendighed i deres land!??
Og så overvejer vi endda at sende dem tilbage til det helvede, som vi har skabt for dem!

Jeg skal stilfærdigt gøre opmærksom på at Taleban, umotiveret og mange gange, har angrebet skoler, især skoler for piger eller skoler hvor der gik både drenge og piger.

Og nej, Anders Ladekarls udmelding har aldeles ikke medvirket til nogen som helst form for skyttegravs-krig. Der har alene Søren Krarups og den Den Danske Forenings holdninger såvel som handlinger de sidste 25 år.

Taleban behøver ikke noget egentlig motiv for at angribe et sådant modtagelses-center fyldt med børn fra Danmark - det er nok for Taleban at de har været i Danmark og har fået smag for vestlig livsstil - altså efter Talebans holdning.

Holdningen er vel skiftet, fordi der er vedtaget en lov, og en sådan lov kan ikke lige laves om; der er sikkert allerede også indledt forhandlinger med andre lande om at oprette disse modtagelses-centre for flygtninge børn som er omtalt i artiklen.

@Gert Romme

Selvfølgelig er 100 millioner børn ikke på vej til Danmark, men man kan altså ikke udvide flygtningebegrebet til at opfatte alle mennesker i denne verden, som det er synd for, alene fordi de er fra et bestemt land, hvor der ikke er rart at være. Og heller ikke alle børn, som det er synd for af samme årsag.

Det absolutte udgangspunkt må og skal være, at hvis man ikke er berettiget til asyl, så skal man retur til sit hjemland. Også selvom man er barn og er kommet alene, og også selvom det ikke er et land, som det er rart at være i.

Hvad der skete var tilsyneladende, at der for et par år siden opstod en ny ide blandt menneskesmuglere i Afghanistan, som havde fundet et "hul" i de europæiske landes flygtningepolitik. I hvert fald eksploderede antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere lige pludselig, og de kom næsten alle sammen fra Afghanistan.

Og det er altså ikke hensigtsmæssigt at tilskynde til en adfærd, hvor forældre, som har sparet 10.000 USD sammen, bruger dem på at betale en menneskesmugler for at skaffe deres teenagesøn til Europa i håb om, at han dels selv får et bedre liv der og dels - og det er måske det vigtigste - kan sende nogle penge hjem til familien, når han bliver voksen og får arbejde. Det er bedre, at familierne bruger de penge på at uddanne deres børn.

Og meget tyder på, at loven allerede har haft den ønskede virkning. Som det fremgår af artiklen, så kom der 680 uledsagede mindreårige asylansøgere til Danmark i 2010, og i 2011 ender det med mindre end 200, hvis udviklingen fra de første 8 måneder af året fortsætter.

@Aiman Abaza

Nato har ikke skabt noget "helvede" i Afghanistan. Det er Taliban og andre religiøst forblændede mennesker, der har skabt et helvede for befolkningen i Afghanistan og desværre fortsat gør det. Natos invasion har gjort forholdene i landet bedre, end de var for 10 år siden, og har gjort det muligt for millioner af afghanske flygtninge at vende tilbage, men desværre har det ikke været muligt at skabe fred og sikkerhed i hele det store og bjergrige land. Det ville nok have krævet 10 gange så mange soldater, som Nato sendte derned, og den indsats har man ikke været villig til at yde alene for at hjælpe den afghanske civilbefolkning.

@Karsten Aaen

Ja holdningsskiftet eller om man vil bare den afventende holdning hos regeringspartierne skyldes givetvis, at loven jo blev vedtaget af VKO og KD, og at det praktiske arbejde med at udmønte den allerede er kommet ganske langt. Og så er det vel også rimeligt nok, at man lader arbejdet fortsætte og herefter tager stilling til, om der bliver mulighed for at sende børnene tilbage til Afghanistan eller ej.

@ Lars Hansen

Så du mener ikke at krig i sig selv, samt de ti tusindevis af dræbte civile, mænd, kvinder og børn, samt hele raserede markområder, i sig selv er et værre helvede forsaget af Nato´s tilstedeværelse?

På trods af det begænsede omfang af opbygning der har fundet sted, er der større usikkerhed og mindre fred, end før krigen - udsigterne er heller ikke positive.

@Aiman Abaza

Hvorfor var der så langt flere, der flygtede fra Afghanistan før Natos invasion, end der er i dag? Hvis det var et så fantastisk og fredeligt sted at leve?

Der har været krig krig i Afghanistan stort set uafbrudt i tusind år.
Under Taliban-regimet herskede der reliigøst vanvid med undertrykkelse af enorme dimmensioner.

Afghanistan anno 2011 er stadig en lokalitet hvor usikkerhed og risikoen for tidlig død er høj; En tilstand der ikke vil forbedres hvis taliban kommer til magten igen.

Om krigen var OK ? Tjah, idet mindste var den FN-sanktioneret og for DK vedkommende sanktioneret af et stort flertal i folketinget..

Hvad angår børnene, så må det fastslås om forholdene er til at sende dem hjem, er sikre eller ej. Hvis ikke, må vi beholde disse få heldige børn, der i modsætning til millioner af andre børn, må henslænge deres liv under kummerlige forhold.
Kummerlige forhold der først og fremmest er skabt af indbyrdes bekrigelse gennem tusind år.

@Lars Hansen.

Det med "at udvide flygtningebegrebet til at opfatte alle mennesker i denne verden" har jeg faktisk hørt før. Det var i gennem en lang periode nærmest en standardtalemåde fra et bestemt højreekstremistisk dansk parti. Og i øvrigt er det lige så meget ude af trit med virkeligheden som at omtale 100 mio. børn i denne forbindelse.

For 3-4 år siden rejste en ordførende politiker fra en større svensk by til USA, hvor har fortalte senatet, at hans kommune havde taget imod langt flere flygtninge fra Afghanistan end USA og Kanada havde gjort tilsammen, og det til trods for hans land ikke havde andel i krigen. Hans budskab var, at Sverige ikke havde medvirkede til at skabe flygtningestrømme, men det havde til gengæld USA og Kanada med deres krig.

Nu er det jo lige så meget gætteri at udtale sig om, hvilke situation de forskellige dele af landet ville være i uden Nato´s næværelse, som det er at tale om "100 mio. børn" eller "alle mennesker i verden". Men alt-andet-lige har Danmark med sin tilstedeværelse et medansvar for den nuværende tilstand, der dermed må landet også påtage sig et ansvar for flygtningene - både de interne og dem, der kommer til Danmark.

@Carsten Hansen

Helt enig. Det må fastslås, om børnene kan sendes hjem under sikre og værdige forhold, og hvis dette ikke er muligt, så må de blive i Danmark. Dette betragter jeg som en selvfølge, da det jo også er sådan, man håndterer returnering af voksne afviste asylansøgere.

@Gert Romme

Bare fordi Dansk Folkeparti siger eller mener et eller andet, er det altså ikke automatisk forkert. Blind høne kan også finde et korn, som man siger.

Irak og Afghanistan var de lande i Verden, der producerede flest flygtninge, før Nato væltede Taliban i Afghanistan og koalitionen væltede Saddam i Irak.

Herefter faldt flygtningestrømmen ud af Irak ifølge UNHRC til cirka 1/3. Jeg kender ikke de præcise tal for Afghanistan, men billedet er givetvis det samme her. Som Carsten Hansen skriver: Under Taliban-regimet herskede der reliigøst vanvid med undertrykkelse af enorme dimmensioner.

Den svenske politiker, som du omtaler, havde derfor helt grundlæggende ikke styr på fakta, da han anklagede USA for at have skabt det irakiske flygtningeproblem med sin invasion af landet i 2003. USA løste tværtimod med sin invasion en stor del af det irakiske flygtningeproblem men dog desværre ikke det hele.

Danmark har siden 2001 gjort en enorm indsats for at hjælpe befolkningen i Afghanistan til et bedre liv. Omkring 40 unge danske mænd har ofret deres liv for sagen, og et langt større antal har ofret et eller begge ben. Og der er - trods alt - skabt markante forbedringer i landet selvom forholdende, som Carsten Hansen skriver det, stadig er meget urolige, som de i øvrigt har været det i årtier.

Men jeg kan ærlig talt ikke se, hvorfor det forhold, at vi har gjort en masse for at hjælpe afghanerne men desværre uden at være i stand til at løse alle deres problemer, skulle give Danmark en særlig moralsk forpligtelse til at tillade alle afghanere, der måtte ønske det, at flytte til Danmark. Det er endda tæt på, at jeg mener, at dette må betragtes som et venstreekstremt synspunkt for nu at blive i din jargon.

@ Lars Hansen

Nu ved jeg ikke hvem der har påstået at Afghanistan før krigen var "...et så fantastisk og fredeligt sted at leve."
Men at du benægter at krig, og dertilhørende drabte og sårede civile i ti tusindevis, samt bombning af infrastruktur osv., ikke er et helvede vi har skabt, forekommer ulogisk, og gør dine øvrige påstande utroværdige.

Hvorfor flygtningestrømmen var større før krigen, kan sagtens skyldes andre forhold end den aktuelle situation i landet.

Ligesom de krigsdeltagende magter og de ensidige medier, fokuserer du på de danske tab - soldater der selv har valgt at være del af en besættelsesmagt, og være parat til at dræbe andre mennesker i deres land.

Men de virkelige ofre, nemlig de afghanske civile, som ikke har fået valget om at bestemme hvorvidt de ville ofre deres børns og egne liv, for vores sag, omtaler vi helst ikke. (Vi fører jo ikke krig i landet for at redde civilbefolkningen)

Der er i øvrigt stadig massiv fattigdom, udbredt korruption, forfølgelse og tortur - så markant forbedring er vist alt for meget sagt.

De flygtninge vi selv har skabt, skal vi selv tage os af. Det er det mindste vi kan gøre, nu hvor vi ikke kan bringe deres kære til live igen.

@Aiman Abaza

Folk flygter ikke fra Afghanistan, fordi de er bange for Natos soldater eller "for krigen". De flygter, fordi de er bange for Taliban og andre bevæbnede militsgrupper, der i modsætning til Nato begår vold mod civile.

Jeg har stadig mere end svært ved at se, hvorfor det er Danmarks ansvar, eller hvorfor det skulle give Danmark en forpligtelse til at tillade ophold for andre afghanere end dem, der har krav på beskyttelse ifølge FN´s konvention.

Vi skal jo huske, at der trods alt er en stor del af de afghanere, der søger asyl i Danmark, som også får det. Så denne diskussion handler alene om dem, der IKKE er berettiget til asyl, fordi de IKKE har et specielt behov for beskyttelse, uanset at de er fra Afghanistan.

Eller udtrykt på en anden måde: Danmark har ved gud ikke "skabt" en eneste flygtning i hverken Afghanistan eller Irak. Det er en fuldstændig forrykt påstand, der som nævnt desuden strider totalt imod tilgængelig tal fra bla. UNHCR.

Michael Guderup

UNICEF ser ikke med samme følsomme øjne på denne besynderlige "turisme":

http://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/article1315991.ece

Hvis man nu dræner bare lidt af følelseshavet og tager toppen af automat-forargelsen, er det indlysende at der må stå en eller anden form for organisation og interesse bag hovedpersonernes endog meget omfattende rejseaktivitet

Og så er der er udelukkende tale om drenge/unge mænd - ikke hjælpeløse spædbørn:

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/nyheder/ugens_tal/2008/oktober/uledsagede...

Og hvor bliver de af, når de endelig når helt til det kolde Nord?:

http://www.information.dk/163449

@Lars Hansen: "....menneskesmuglere i Afghanistan, som havde fundet et “hul” i de europæiske landes flygtningepolitik. I hvert fald eksploderede antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere lige pludselig, og de kom næsten alle sammen fra Afghanistan."

Nej, der tager du fejl, det eksploderede overhovedet ikke, tværtimod faldt det!

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Statistik/SearchStatistics.htm?searchtype...

@Pia Qu

Ifølge tabellen på side 43 i publikationen "tal på udlændingeområdet 2010" kom der i årene 2005-2007 cirka 100 uledsagede mindreårige asylansøgere til Danmark hvert år. I 2008 steg tallet til 302, i 2009 kom vi op på 529, og i 2010 faldt tallet så til 432.

På den baggrund mener jeg, at der er fuldt ud dækning for påstanden, at "antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere pludselig eksploderede". Det skete blot i 2008-2009 og ikke først i 2010.

Det fremgår desuden af de to figurer under tabellen, at 72% af de uledsagede mindreårige asylansøgere i 2010 kom fra Afghanistan, og at 90% af dem var ældre end 15 år. Der er derfor altovervejende ikke tale om børn men om teenagere. Og som følge heraf har der selvfølgelig også været megen diskussion om, hvorvidt unge mænd over 18 år har løjet sig yngre, end de er, f.eks. ved at få fremstillet falske identitetspapirer.

@ Lars Hansen:

Og her hører det også med til historien, at det trods alt er en undtagelse, at voldsanvendelse under væbnede konflikter bevidst rettes imod ubevæbnede børn. Og hvad i alverden skulle dog være motivet for Tabeban eller andre til at angribe sådan et modtagelsescenter fuldt med uskyldige afghanske børn?

her er du godt nok ude på meget tynd is.

Godt at vi har Johanne, som holder på værdierne, og ikke lukker øjnene...

Hvorfor filan laver man ikke et stort børn og unge center/hjem for disse børn, og trækker på al den frivillige hjælp det er muligt, samt muliggør praktikanter og folk som skal i aktivering, at de kan ansøge om at hjælpe til der? Man kunne evt. ansætte mig som leder, jeg ville med glæde tage den tørn og gøre alt hvad jeg kan for at få disse børn og unge til at finde deres plads i livet igen, og føle fællesskab, muligheder og støtte.. KOM NU DANMARK, VIS LIDT HJERTERUM OG USELVISKHED!...for filan da, hvor svært kan det være...?