Sohn-sagen undrer tidligere topminister

Både en tidligere minister og en tidligere kasserer i DKP opfordrer Sohn til at lægge alle kortene på bordet.
20. november 2011 kl. 04:04Opdateret 20. november 2011 kl. 04:20

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) forsøgte i sin tid som formand for Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) at bevare Sovjetunionens støtte til partikassen, selv om han påstår det modsatte. Det viser nye oplysninger, ifølge Berlingske søndag.

Tidligere udenrigsminister Kjeld Olesen (S) er overrasket over de modstridende forklaringer fra Ole Sohn.

- Jeg vil komme med en appel til Ole Sohn om nu at få lagt alle kortene på bordet, siger Olesen til Berlingske.

Hans Kloster, kasserer i DKP i 1989-1990, sår tvivl om Sohns forklaring om, at han netop gjorde alt, hvad han kunne for at stoppe pengeoverførslerne fra Moskva. Ifølge Kloster var Sohn tværtimod dybt involveret i at få strømmen af penge til at fortsætte.

- Jeg bliver oprørt over, at Ole Sohn afviser at udtale sig og lægge kortene på bordet. Ole Sohn har enten personligt eller ved fuldmagt til andre forsøgt at hive flest mulige ordrer hjem til Terpo Tryk og derigennem penge til DKP, siger Hans Kloster.

I 2010 oplyste Sohn, at han afviklede praksis med, at Terpo Tryk kunne tage overpriser for trykkeriopgaver, så snart han blev klar over det.

En af trykkeriets opgaver var det lille magasin Glasnost, der udkom fra 1989, og som Sovjet, ifølge Berlingske, betalte en voldsom overpris for.

Da ledelsen på Glasnost ville skifte til et billigere trykkeri, modsatte både Ole Sohn og Moskva sig, oplyser den daværende chefredaktør til avisen.

Ole Sohn har ikke ønsket at kommentere sagen.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Niels Engelsted

Kjeld Olesen er i den her sammenhæng et moralsk fallitbo--det eneste forsonende er, at han formodentlig ved det selv.

Hans Kloster betaler tilbage i en gammel partifejde.
Hvorfor skulle det ellers oprøre ham, at Ole Sohn ikke lægger kortene ¨på bordet.

Selvfølgelig lyver Ole Sohn. Det gjorde han dengang, og det gør han nu. Han er en dygtig politiker.

Men han er også et meget kompetent aktiv for SF og regeringen og vil utvivlsomt kunne fungere som en dygtig erhvervsminister, selv arbejdsgiverne vil formentlig hurtigt lære at holde af ham.

Og selvfølgelig er det bare en yderligere blå kampagne for at underminere regeringen. Forargelsen er der ingen, der hopper på.

Det er da en erkendelse Niels, at det er helt fint at have en løgner som minister - han er jo desværre ikke den eneste i den røde regering. Men det er vel også i orden at politikere lyver sålænge partibogen er ok.

Peter.
Det ville da være rart med en minister der ikke løg, manipulerede, og talte mod bedre vidende om dette eller hint.
Men pointen er jo at - For så vidt at Ole Sohn ikke var en løgner.
Ville det være første gang i verdenshistorien at dette kunne siges om en minister.

Heldigvis er Sohns løgne eller tavse usandheder totalt ligegyldige i forhold til hans kompetancer og evne til at tjene landets interesser.

Modsat fx samtlige ministre under det blå flertal der uden skam voldtog vores land og nationale integritet for profitjagt, nepotisme, klassekamp,fine internationale stillinger og tåbelige ny-kolonialistiske korstog, mens de løg så selv hærdede typer krummede tær.

Kritikken mod Ole Sohn er et slags ideologisk teater.

Der er jo intet forkert i at være kommunist. Der er intet forkert i at varetage DKP's interesser.

Det er kun fordi en flok demagoger med V og DF i spidsen, bevidst har kultiveret den myte at der skulle være noget galt med kommunismen, så at varetægt af kommunistiske interesser ligestilles med en slags landsforræderi.

For de fleste mennesker med en smule historisk indsigt siger dette væsentlig mere skidt om V og DF end Sohn og kommunisterne.

Det skræmmende og i øvrigt svært pinlige er så at rigtigt mange er hoppet på den.
Og nu frivilligt bidrager til denne perverse hetz mod Sohn

Hvorfor ikke få afsluttet denne sag Ole Sohn. Enig med Niels Engelsted i, at de 2 personer han have deres motiver. Men jeg har bemærket, at Kurt Jacobsen i fjernsynet peger på samme forhold.

Så min konklussion er også klar. Derfor burde Ole Sohn snarest korrige sin hukommelse, så vi kan komme videre med væsentlige politiske spørgsmål.

Det er jo stensikkert, at de borgerlige koldkrigs politikere og deres medier ellers fortsætter kalkunjagten.

@peter
"Det er da en erkendelse Niels, at det er helt fint at have en løgner som minister"

det behøver vel ikke være helt fint, bare fordi det er sådan det plejer at være.

Dorte Sørensen

Det er ret ”sjovt” at det nu skal være et problem om en minister har løjet eller ej.
Fogh Rasmussen blev Statsminister efter at han måtte gå af som skatteminister fordi han havde givet Folketinget ukorrekte oplysninger .
Er det ikke være at have en statsminister , der har løjet end en erhvervs og vækstminister, der beskyldes for at have løjet?

Hans Jørgen Lassen

Det er ulovligt, ja ligefrem strafbart for en minister at lyve over for Folketinget eller give vildledende oplysninger, altså selvfølgelig i sager, der vedrørende hans embede; han må godt lyve om sit forhold til naboens kone, hvis det spørgsmål skulle komme op i Folketinget, hvad det næppe ville gøre.

Ministeransvarsloven:
§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

Derimod kan enhver lyve over for pressen. Det er ikke ulovligt, og det er ikke strafbart.

Dermed ikke være sagt, at Ole Sohn har gjort dette. Allerede i 1995 har han givet Morten Thing oplysninger om støtten fra Sovjet til DKP: http://www.sfah.dk/filer/ah-arkiv/ah-1995/morten-thing_3_1995.pdf.

Sohn bliver ligefrem takket af forfatteren.

Dorte Sørensen

Mikael Petersen
Hvad tænker du på?
Fogh Rasmussen måtte gå som skatteminister , men dengang var det under Schlüter. I Fogh Rasmussens egen regerings tid måtte hans finansminister godt fifle med sin egen landbrugsstøtte uden at få fyresedlen og hans minister, som fx Hjort Frederiksen måtte fifle med rapporter så de passede med regeringens forslag – for ikke at nævne de gange hvor hans mister ikke gav Folketinget korrekte oplysninger.

For absolut første gang kommer der en smule substans på bordet. Ole Sohn har i 2010 forklaret, at han "afviklede praksis med overpriser til Terpo Tryk, så snart han opdagede det". Hvilket strider mod at selv Berlingeren nu har opdaget, at Sohn allerede i 2001 erkendte at DKP fik russerguld gennem trykkeriet. Endelig en klar modsigelse, hvor Sohn snubler i sine egne bortforklaringer af sin besynderlige kommunistfortid.

Sohn har dog mig bekendt aldrig erklæret, at han "afviklede praksis, så snart han opdagede det". I stedet er der tale om et forvrænget citat fra et Tv2-interview, hvor Sohn sagde: "Da jeg fik flertallet til at kunne ændre det, så gjorde jeg det". Hvornår han så fik magt til det, er til gengæld et lidt omstridt spørgsmål.

Sohn havde mindretal i DKPs ledelse, der ihærdigt prøvede at få ham afsat. Også PET konstaterede, at det var tydeligt, at fornyerne havde svært ved at få kontrol med partiet, og at de gamle ledere fortsat sad og trak i trådene. I bogen "Guldet fra Moskva" udtaler Sohn, at han som DKP-formand "i 1989 eller 1990 var i en situation, hvor han i skarpe vendinger gjorde russerne opmærksom på, at de skulle betale pengene til Terpo Tryk som aftalt".

Ole Sohn har dog engang benægtet alt - og det var da har var DKP-formand. Her sagde han om den også dengang nysafslørede (men ret velkendte) pengestrøm til Terpo Tryk, at "Det er rystende. Det er hverken fremgået af vore regnskaber eller noget jeg har været involveret i". For øvrigt i en artikel af Flemming Rose, der nu lader til at have glemt alt om sine egne tidligere artikler.

Per Holm Knudsen

Det er stadig en ikke-historie. Der er ikke foregået noget ulovligt, og alle vidste, at Terpo Tryk lavede overbetalte tryksager til USSR - selv jeg der blot var en typograflærling - og VS'er (det var ilde set ;-) ).

Sagen kan kun have historisk interesse. Langt mere interessant er Brian Mikkelsens arbejde for apartheidstyret i Sydafrika.

Er det en offentlig skriftestol, JP og Berlingeren efterlyser?

Den belgiske digter-maler Christian Dotremont holdt meget af Danmark. Hans skrev en roman om sit ophold i Danmark i 1951, "Stenen og hovedpuden".

Side 28 har en chefredaktør i en midtjysk by inviteret ham hjem til spisning.

Dotremont: "Jeg havde spurgt mig selv, om danskerne mon ikke var russere i lille format og om den skandinaviske sjæl mon var en russisk lommesjæl". Han spørger sig selv, om det danskerne savner, var "at skrifte som russerne før kommunismen, i Stavrogin-stil, eller under kommunismen i Bukharin-stil. Danskerne holder alting for sig selv: de går ikke engang til skrifte som katolikkerne. Jeg turde ikke sige det til ham".

Ham = chefredaktøren, der siger: "Men det er svært at gøre kål på danskerne".

Dotremont: "Jeg ved det også godt, du gamle. I er røg, tågesilhouetter. SS'erne kom op til jer og jeres aviser blev ved at udkomme og jeres regering blev ved at fungere og I blev ved at spise jordbær og tage solbriller på, så snart det hverken regner eller sner. Jeg har set et marxistisk tidsskrift, der udkom under besættelsen om problemet reformisme eller revolution. SS'erne måtte bruge flere år på at finde ud af, hvor I var henne. I har gjort fantastiske ting i modstandsbevægelsen, I har reddet Niels Bohr, men jeres mest effektive modstand var at være tågesilhouetter". "Jeres gader er fulde af fodgængerovergange, men i jeres store sjæl er der ikke det mindste gadeskilt, den er en pakke gelatine, der somme tider hælder lidt til venstre og sommetider lidt til højre. I elsker gelatine, smør, vat og tåge".

tja - her til aften har Sohn jo erkendt at han har løget. I rød blok hedder det, at jeg "talte upræcist" jvf. Thorning i sagen om akutmodtagelse i Svendborg. Og nej - blå blok er såmænd ikke bedre, men rød blok har slået sig op på at være åhh så politisk og moralsk korrekte - de er ikke en skid bedre end de blå-.

Hvis han havde Indrømmet var han blevet "lynchet"- I blå bloks totalt usaglige og bevidst konstruerede genopførsel af McCarthy lignende tilstande.

Så han har forsøgt at lukke denne ligegyldig sag ved at tale udenom.

Problemet er ikke Sohns - Manden er dybt kompetent og vil med garanti passe sit embede til UG+ til glæde for alle danskere.

Problemet er hylekoret af DF og V's historieløse tossers kyniske forsøg på at undermenere manden, hans parti og den regering han er del af med disse totalt latterlige anklager.

Det har aldrig været særligt interessant, men i dag - 20 år efter, udstiller det blåt blå bloks patetiske desperation og mangel hjerne.
Intet andet.

bare pind en gang til.!
kunne dr tv ikke stoppe med at bruge tid på disse plantede historier.!
enhver journalist, med historisk viden, burde da vide at alle danske politikere og medier altid har modtaget støtte både fra øst og vest.!
det kan ikke passe at det kun er 0le Sohn der skal sone.!
åbn nu øjnene ved at åbne de lukkede arkiver, og glem så hensynet til de danske familieformuer der blev grundlagt under nazismen, den historie kan vi også tåle at høre i dag.!