Telegram

VK-regeringen får blodtud for sprøjtegift

Miljøministeriet under VK-regeringen kritiseres for helt utilstrækkelig indsats mod sprøjtegift i drikkevandet
Telegram
14. december 2011 kl. 16:22

Miljøministeriets indsats under den borgerlige regering for at sikre rent drikkevand frit for sprøjtemidler har været helt utilstrækkelig og præget af væsentlige mangler. Sådan lyder den hårde kritik fra statsrevisorerne på baggrund af en ny beretning fra Rigsrevisionen.

Den mangelfulde indsats har ifølge statsrevisorerne medført risiko for, at mængden af sprøjtemidler i drikkevandet har været over grænseværdien.

Samtidig kritiserer statsrevisorerne, at Miljøministeriet ikke i tilstrækkelig grad har forebygget nedsivning af sprøjtemidler til grundvandet.

Statsrevisorerne skærper dermed kritikken i en ny rapport fra Rigsrevisionen, som angriber ministeriets forvaltning af området, som også har betydet, at vandværkerne og kommunerne ikke har haft mulighed for at teste grundvandet for relevante sprøjtemidler.

Drikkevandet kan derfor i årevis ifølge Rigsrevisionens rapport have indholdt sprøjtemidler, uden at Miljøministeriet og kommunerne har vidst det.

Miljøministeriet finder det bekymrende, at forbruget i landbruget af sprøjtemidler har været støt stigende i årene 2004-2010 på trods af målet i den seneste pesticidplan om netop at skære ned på forbruget.

Den skarpe kritik af den svage indsats de seneste mange år mod sprøjtemidler i grundvandet er ifølge Socialdemokraternes miljøordfører Torben Hansen en blodtud til de tidligere Venstre-miljøministre Troels Lund Poulsen, Karen Ellemann og Hans Christian Schmidt.

- De må alle være flove i dag, siger han.

Han peger på at den nye regering har sat en række initiativer i gang for at beskytte grundvandet, herunder en pulje på i alt 40 millioner kroner til at etablere større beskyttelseszoner omkring vandboringer, syn af sprøjteudstyr, mere skovrejsning, omlægning af pesticidafgifter samt en målsætning om fordobling af det økologiske landbrugsareal.

/ritzau/

Opdateret 14. december 2011 kl. 17:20

Igen en bemærkning i Venstres karakterbog, her ved nedrykningen til oppositionspladserne.

De såkaldt borgerlige forgifter alt, også drikkevandet.
Så jeg er bange for at én blodtud er lige i underkanten.
Næser må der jo være nok af.

"De må alle være flove i dag, siger han."

De er ikke spor flove, de er venstrefolk.

Martin Svendsen

Tænk at vi sælger vores fremtidige drikkevandskvalitet for billig mad her og nu.
Endnu et eksempel på tidens ekstremt kortsigtede tankegang.

Dansk Landbrug:
Vi kommer sprøjtemidler i vandet.
Vi kommer penicillin i svinene.
Vi får bistandshjælp fra EU.
Vi elsker Arla og Danisk Crown.
Vi har lånt så herligt meget på vores friværdi.
Vi har æren af at provinsbanker/sparekasser lukker.
Vi har lagt makronbunden til Det syge Venstre.

Vi får ikek billlig mad, det gør de lande, som de mange svin eksporteres til.
For der dyrkes primært svinefoder i Danmark.

Og afgrøder til tyske biogasanlæg. disse afgrøder skal jo også blive store og flotte blandt andet ved hjælp af sprøjtegift.