Nævn står fast om ROJ trods politisk pres

Radio- og tv-nævnet afventer fortsat en eventuel anke af terrordommen over ROJ TV trods politisk pres.
12. januar 2012 kl. 11:11Opdateret 12. januar 2012 kl. 11:45

Radio- og tv-nævnet afgør først den 23. januar, om de endnu engang skal kigge på den terrordømte tv-station ROJ TV's sendetilladelse.

Og det ændrer ikke på noget, at regeringen nu vil ændre straffeloven, så en terrordom automatisk stopper en sendetilladelse.

- Radio- og tv-nævnet er ikke underlagt nogen politiske instruktionsbeføjelser og arbejder uafhængigt af eksempelvis regeringen, siger formand Christian Scherfig.

- Det, vi skal tage stilling til i forhold til ROJ TV's sendeforhold, er den til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov. Derfor vil det ikke have nogen umiddelbar konsekvens, at straffeloven bliver ændret, siger han.

Han mener samtidig, at det vil være "ganske overraskende", hvis straffeloven bliver ændret med tilbagevirkende kraft og ikke kun vil gælde eventuelle fremtidige lovovertrædelser. Derfor tvivler han på, at en ændret lovgivning vil få betydning.

Christian Scherfig erkender dog samtidig, at såfremt radio- og fjernsynsloven også bliver ændret med tilbagevirkende kraft, så kan det få konsekvenser for ROJ TV. Men han anser det for at være en hypotetisk mulighed.

- Jeg har svært ved at se, at det skulle ske med bagudvirkende kraft. Men rent teoretisk kunne der godt skabes en forbindelse mellem straffeloven og radio- og tv-loven, så det får betydning for fremtidige sager, siger Christian Scherfig.

Radio- og tv-nævnet holder sit næste møde den 23. januar, og her vil ROJ TV blive drøftet.

- Der er to spor i forhold til de overvejelser, vi skal gøre os på mødet. Hvordan ligger sagen, hvis den bliver anket til landsretten og hvad sker der, hvis den ikke bliver anket, siger Christian Scherfig.

ROJ TV har allerede besluttet sig for, om de vil anke sagen, men vil først offentliggøre deres beslutning på et pressemøde fredag. Justitsministeriet oplyser, at det i løbet af torsdagen vil blive uddybet, hvad lovændringerne kommer til at bestå i.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Vibeke Svenningsen

Godt gået - og så ville det være klædeligt, hvis der fra politisk hold lige slås koldt vand i blodet, og ser hvad der fremadrettet kommer til at ske, fremfor at fare frem med bål og brand iht. at ændre lovgivning, så ROJ straks kan lukkes - her og nu.

Samtidigt kunne man jo så lige reflektere lidt over, hvad ROJ også er mere end sympatisører med PKK, når man overvejer om denne tv-station har sin demokratiske berettigelse.

Jette Abildgaard

Altsaa......vi er nu paa det punkt, at i fremtiden faar Danskerne kun det at vide fra medierne, som regeringen vil have Danskerne skal vide...

Gad vide hvor mange tv stationer, radiostationer og aviser der nu snart lukker (bliver lukket).....Information.....I kan komme til Dublin og sende herfra...I ved ...saadan lidt, som under WW2 hvor kun visse nyheder kom ud fra de officielle medier!!

Hver gang man tror at nu kan der ikke komme mere raaddenskab, saa kommer det naeste....

Vibeke Svenningsen

Ja, med de venstreorienterede rabiate ytringer, man kan læse herinde, så kan Information godt begynde at ryste i trussen:-)

Danmarks Riges Grundlov § 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Jeg havde håbet på noget nyt efter socialdemokraterne kom til magten. Jeg har svært ved at se forskellen på før og efter valget...

Vibeke Svenningsen

Mac:

Desværre er det ofte kendetegnet ved politik, at når noget er vælten fx. efter en dom, så falder alle politikere over hinanden for at vise deres handlekraft, hvor de ikke tager sig tiden til at reflektere over - Jamen, hvad fortæller det her os? Er det noget, der skal ændres? Hvorfor? Kræver det politisk indblanding osv.? Det er ligesom blevet den måde politikere viser deres berettigelse ved - at handle nu og her, og dialogen og refleksion over, hvad så...udebliver. Nej, handling fremfor alt andet, og der snubler de så over hinanden for at være førstemanden som handlingens mand m/k.

Vibeke Svenningsen

Fx. kunne man jo se hele den kurdiske problematikken og minoritetsbehandling i Tyrkiet i sammenhæng med Ungarn - det er altså muligt at se nogle sammenhænge, hvis man lige tænker lidt dybere over tingene.

Niels Mosbak:

Man skal huske på at tilføjelsen "...dog under ansvar for domstolene" i realiteten er en gummiparagraf. Sålænge det ikke involverer en gammeldags enevældig censor, som skal godkende hver enkelt offentlig ytret ting før de udgives, så kan de lave hvilkensomhelst indskrænkning i forhold til ytringsfriheden.

Henrik Darlie

"Radio- og tv-nævnet afventer fortsat en eventuel anke af terrordommen over ROJ TV trods politisk pres."

Rart at nogen stadig har fornuften i behold.

Vibeke Svenningsen siger:

"Ja, med de venstreorienterede rabiate ytringer, man kan læse herinde, så kan Information godt begynde at ryste i trussen:-)"

Hvordan ser en ´'venstreorienteret rabiat ytring' ud, er den mon mere eller mindre seriøs end dit indlæg ?

Og så kan jeg oplyse at information ikke går med trusser, ialtfald ikke sidst jeg kiggede.

Vibeke Svenningsen

Henrik:

Det var for sjov - enten kan man grine af det eller også kan man ikke. Så klap lige hesten og ha' lidt selvironi. Det er jo ikke ligefrem folk fra Cepos, der vrimler med som debattører herinde, veller....

Benjamin Bach

@M Ö

En lukning af ROJ-TV er ikke et skridt på vejen mod fred, det vidner mere om en optrapning af konflikten med PKK. Hvis man ikke lader partiet demokratiseres, så sker der aldrig noget. Tag Hamas som et eksempel på en organisation, der ligger lige på grænselandet ligesom PKK. Og tag Sinn Fein som et historisk eksempel på en demokratisk bevægelse, der er udsprunget af blodigt oprør (efter separationen).

Anyways, så står den egentlige uenighed i denne sag sikkert på, om man ønsker at lytte til kurdernes ønsker eller tyrkernes.

Det er naivt at tro ved at sidde herhjemme og så vide, hvad der foregår andre steder.

...hvilket jo faktisk er et meget godt argument for at beholde ROJ.

Se nu er grundloven jo rammelovgivningen, og når denne ramme bliver udfordret, hvilket jo præcis er hvad der foregår fra anklagemyndighedens side i sagen mod ROJ-TV, under henvisning til en underordnet lov - straffeloven, kan man jo ikke forvente at en byretsdommer kan træffe en kvalificeret afgørelse. Derfor er det naturligt, at sagen er anket og jeg forventer, at den bliver ført helt til højesteret.

Jeg kan ikke sige at jeg under mig over danske politikere, idet jeg efterhånden har vænnet mig til at de fiser rundt som hovedløse høns, når de driver politik på enkeltsager.

I øvrigt er det ikke et hul i lovgivningen, at selskaber ikke kan fradømmes retten til at drive virksomhed, men et problem der er nævnt og vurderet i forarbejderne til loven.

Så uanset hvilken lov man vil tilpasse, vil det ikke være muligt at ramme ROJ-TV med denne, med mindre selvfølgelig at der findes tilstrækkeligt mange svagtbegavede folketingsmedlemmer, der påny vil til at lovgive med tilbagevirkende kraft.

Men skulle det ske at ROJ-TV ikke kan få sendetilladelse mere i Danmark, vil jeg da opfordre dem til at slå sig ned i Grækenland og sende derfra.

Der vil tyrken næppe kunne få indflydelse, da den græske befolkning er vaccineret mod den slags undertrykkelse - den græske befolkning har haft samme vilkår under tyrkens herredømme som kurderne har i dag, med undertrykkelse af sprog, kultur og religion, hvilket endte med tvangsforflyttelser, nedbrænding af landsbyer, dødsmarcher, og folkemord hvor mere end million grækere omkom.

Men det er da interessant, at Danmark mener at skulle knægte ytringsfriheden på vegne af et skindemokrati som det tyrkiske, der rask væk fængsler journalister og parlamentsmedlemmer, alene fordi de sidstnævnte har talt kurdisk i parlamentet.

Frihedsrettigheder, de danske, såvel som de kurdiske er ikke noget man får - det er nogle man aftvinger despoterne, om nødvendigt med magt og hvis man som folk ikke forstår at værne om dem når de er tilkæmpede, som her i det danske tilfælde, forsvinder de igen.

Kurderne ved det og nogle foretrækker at dø med støvlerne på fremfor at leve på knæene - men den danske befolkning ser ikke ud til at tage noget alvorligt - ellers havde man vel kunne forvente en tusindtallig skare protesterede foran folketinget, over knægtelsen af jeres borgerlige rettigheder og i solidaritet med det undertrykte kurdiske folk.

Det er utroligt, så mange der på information.dk støtter op om ROJ TV. En tv-station der er dømt for at propagandere for en terrororganisation.

For første gang i mit liv har jeg vidnet til at folk i Danmark ikke tager afstand fra terror. Er det fordi man er ligeglad når den givne terrororganisation ikke er en trussel for en selv?

PKK's formål er ikke frihed til det kurdiske folk. Det startede det måske med at være, men organisationen er nu kun med til at forringe den store andel af kurderes forhold i det sydøstlige Tyrkiet, da organisationen gør det håbløst at investere i området. PKK menes hovedsageligt at være finansieret gennem narkosalg, og dette er blevet en god forretning for nogle mennesker. En ustabil region er åbenbart en fordel for dem, for i Tyrkiet har man i de sidste mange år set store fremskridt når det kommer til kulturelle rettigheder. Tyrkerne er jo ikke interesseret i at have en region (som mange tyrkiske soldater i 1920'erne, uanset etnicitet, ofrede livet for, ikke skulle være en fransk koloni) skal være langt bagud i forhold til de andre regioner. PKK skyder civile tyrkiske borgere (uanset etnicitet, (også kurdere)) og er derfor en pestilens for området.

Hvis en tv-kanal der støtter en terror-mafia-organisation, ikke mister sin sendetilladelse.. ja, så er dette et land hvor man må promovere terror. Det håber jeg ikke det er.

Sorry BB, igen er du en dem, der ikke har indblik i forholdene i Tyrkiet og udtaler dig som sådan. Hvis kurdere var så undertrykte i landet, så ville det umuliggøre, at de blev ministre i en tyrkisk regering. Mange i den offentlige sektor er tyrkere alias kurdere. Måske skulle du ligesom andre sætte dig ind i tingene. Hvis du mener, det er okay, at PKK myrder hver eneste dag uskyldige mennesker og lukker skole i Østtyrkiet for at børnene ikke skal lære og få viden. Hvis du er tilhænger af det, fint med mig. Men jeg accepterer ikke den slags. Om det er i Tyrkiet eller i Dk.

Jeg er også glad for at høre du kan kurdisk og forsår, hvad ROJ TV siger og gør under deres udsendelser. Jeg gør ikke. Og har heller ikke tænkt mig at gøre det.

Vibeke Svenningsen

Mehmet:

Indtil 2002 var det forbudt at sende udsendelser på kurdisk i Tyrkiet, forbudt at undervise de kurdiske børn på kurdiske, kurdiske sangere afholdes stadig ofte fra at give koncerter på trods af helt apolitiske tekster.

Det er bestemt blevet bedre for det kurdiske mindretal i Tyrkiet iht. krænkelser af deres helt fundamentale rettigheder, men der begås stadig overgreb i stor stil - og mange af forbedringer er da bestemt sket efter pres fra Vesten og nok ikke mindst Tyrkiet aspirationer mod EU - og netop derfor er der ikke nogen grund til at stoppe den positiv udvikling ved at tækkes Tyrkiet med at lukke et kurdisk talerør som er andet og langt mere end PKK.

Den evige konflikt meller demokratiets pøbeltendenser og dets derfor indbyggede bremseklodser. Hvorfor skal sådan en flok egensindige hoveder som de udpegede medlemmer af et nævn dog stille sig på tværs over for Folkets Vilje, lyder den sædvanlige klage - både fra højre og venstre side...

Vibeke Svenningsen

Og samtidig er det vigtigt at forstå, at et forsvar for retten til at have en tv-station, der taler en minoritets sag og forsvare deres ret til dette - er noget helt andet end at forsvare diverse terroranslag begået af PKK i Tyrkiet - ligesom kritik af for positiv vinkling af dækningen fra ROJ's side ikke er et forsvar af Tyrkiets knægtelse af kurdernes rettigheder - og retten til at dyrke deres folks sprog, kultur og måske noget regional selvstyre noget - eller hvad ved jeg.

Jan Aage Jeppesen

Der er intet i vejen for, at lovgivningsmagten enten kan vedtage en særlov der forbyder Roj tv at sende eller ændrer straffeloven således at domstole kan frakende tv-stationer en allerede meddelt sendetilladelse eller bevilling til at sende. Når Folketinget kan vedtage en særlov for palæstinensere, der underkender myndighedernes afgørelse om asylret, så kan lovgiverne selvfølgelig også vedtage en særlov der forbyder Roj tv at sende.

At særlove er en uskik i en demokratisk retsstat, er så en anden sag.

I den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 10 om ytringsfrihed, er der allerede taget højde for at stater kan indføre restriktioner der begrænser tv-stationers mulighed for at sende frit. Når det gælder den materielle ytringsfrihed og dens begrænsninger er det ikke grundlovens magre bestemmelser om ytringsfrihed domstolene lægges til grund, men konventionens artikel 10:

"Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Denne artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling.

Stk. 2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed."

I sidste instans er det derfor en politisk afgørelse om Roj tv skal lukkes, og her kan Radio- og tv nævnet hverken gøre fra eller til.

Vibeke Svenningsen

Anne Marie:

Jeg vidste godt, at Jacob Mchangama. ville stille sig meget kritisk over for krækelser af de civile rettigheder. Cepos har faktisk langt hen ad vejen nogle meget fornuftige tilgange til hele rettighedsområder - og har været et liberalt fyrtårn, når det kommer til terrorlovning og anden overvågning af landets borgere.

Det virker nytteløst at diskutere videre omkring PKK. Hvis man er tilhænger af terror, så er det fint for mig . lad os håbe, det kke sker herhjemme.

Nu er kurdere altså tyrkere. Hvis alle folkesklag i Tyrkiet skulle have deres egen tv-station osv. så tror jeg nok der kom den splittelse i landet som EU altid har ønsket for at Tyrkiet ikke skal være en stærk nation. Med den holdning, så burde vi snart få en tyrkisk og kurdisk tv kanal i Danmark. Synes du ikke. Jeg håber, du skriver til kulturministeren og sætter det iværk.

Og lad os adskille det jyske fra det københavnske. Jeg har set jyder kører rundt med et J fremfor et DK skilt. Håber du kan se det absurde i det.

Over and out.

Vibeke Svenningsen

Mehmet:

Tyrkiet kan ikke tvinge det kurdiske ud af kurderne - det har de såmænd forsøgt. Det gik så ikke helt så godt, vel....Måske den anden vej er bedre at give dem minoritetsrettigheder.

Vibeke Svenningsen

Saddam forsøgte også med grusomme og hårdhændede metoder, men de opfatter nu stadig sig selv som kurdere -så face it, det kan ikke bankes ud af dem, så måske man bare skal rumme dem med den kultur de nu har, og give dem rettigheder derefter.

Vibeke, du har vist ikke fattet, det jeg har skrevet. Læs igen. Hvis kurdere var så undertrykte, kunne de ikke blive ministre i Tyrkiet osv. Det har de været i årtier.

Jeg er glad for du billigerer PKK's terror og mord mod uskyldige! Du er velkommen til den slags.

Jeg tager afstand fra terror. Modsat dig har jeg måske talt med dem du kalder kurdere i Tyrkiet og de har måske et andet syn på det end du har ...

Sider