Rige arbejdere vil af med topskatten

Dansk Metal kræver lavere skat for deres vellønnede medlemmer, som har udsigt til fald i reallønnen.
12. januar 2012 kl. 16:30Opdateret 12. januar 2012 kl. 16:45

Smede, elektrikere og mekanikere skal ikke betale topskat, mener Dansk Metal, som har dem som medlemmer.

Fagforbundet, som organiserer en vellønnet del af arbejderne, foreslår grænsen for topskat hævet. Den skal op til 450.000 kroner fra de nuværende 390.000 kroner.

Arbejdsmarkedsforskere mener, at Dansk Metal har sendt forslaget på banen, fordi forbundet kan komme til at bede medlemmerne om at stemme ja til at få mindre realløn efter de overenskomstforhandlinger, som begyndte lige efter nytår.

Hvis lønnen hæves mindre end priserne, risikerer Dansk Metal, at medlemmerne stemmer nej, mener arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, som ser en mulighed for konflikt.

- Man sender en ballon op for at kunne sige, at de har gjort, hvad de kunne, siger Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

Arbejdsmarkedsforsker Klaus Pedersen, Københavns Universitet, mener tilsvarende, at der er tale om spin fra Dansk Metal.

- Ved at få nogle positive tilkendegivelser fra regeringen om topskatten bliver det lettere for Dansk Metal at rette ryggen, hvis man går fra forhandlingsbordet med udsigt til ikke at kunne fastholde reallønnen, siger han.

Foreløbig har regeringen meget lidt lyst til at udtale sig om forslaget. Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) har kun en overfladisk kommentar:

- Jeg opfordrer alle til at deltage i debatten om skattereformen med konstruktive forslag og gode idéer - blot man husker, at udgiftskrævende forslag også skal finansieres, skriver han i en mail til Ritzau.

- Det afgørende for regeringen er, at reformen er fuldt finansieret, har en rimelig social balance og sænker skatten på arbejde markant, siger ministeren.

Det er uvist, hvornår i år regeringen kommer med sit udspil til skattereform.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Michael Kongstad Nielsen

Ak ja, nu er det kommet så vidt, at fagbevægelsen
kræver skattelettelser for de rige. I topskatten. Hvorfor ikke i bundskatten, hvis det endelig skulle være?

Metalarbejderne burde da om nogen være solidariske og betale skat til velfærdssamfundet med glæde.

Dansk Metal har altid været mest enige med de borgerlige, når det kom til økonomien, da smedene vist altid hat tjent godt og rigeligt med penge...

Dertil kommer, at mange ikke synes at forstå, at man skal trække arbejdsmarkedsbidraget på de 8% fra, før overhovedet betaler sin skat. Hvis man tjener 450.000 kroner har man en skattepligtig indtægt på cirka 414.00 kroner, og dertil kommer, at mange metal-arbejdere bor i eget hus, så derfor har de her metal-arbejdere også renteudgifter, som får deres skatte-pligtige indtægt ned under de 390.000 kroner som er grænsen for topskat (15% åbenbart) nu.

Indfør en skattefri bundgrænse på 5.000 eller 6.000 kroner pr. måned, det vil hjælpe i bund-skatten for de lavestlønnede.

Ib Christensen

Lav et fradrag på 10 kr. pr arbejdstime, max 37 om ugen.
Det ville også være med til at "det kan betale sig at arbejde".

Ellers kan folk gå ned i tid, så de slipper for topskat, og behovet for at forsørge andre bliver mindre, da deres nedsatte tid skal dækkes af andre der kan komme i arbejde.

Uha.. Nej, arbejderbevægelsens medlemmer kan vel ikke forventes at bidrage med topskat til den fælles solidaritet.. det må være noget forbeholdt dem op langs Strandvejen..

Lasse Damgaard

.- Tja måske det ville være fint nok med at fjerne topskatten.
Til finanseringen kunne man så samtidig fjerne skatterabtterne på bolig og transport - vel at mærke for dem der tjener 400.000+
De har ikke brug for en solidarisk skatterabatordning hvor de kan trække renter på bolig og privat bilisme fra inden de betaler skat. Det må være konsekvensen af at ville undgå at betale til fælleskassen og udvise ikkesolidarisk adfærd over for de grupper der også mærker et reallønstab men som ikke er i samme lønklasse som dem selv.

Lars Henning Osvaldsen

I øvrigt er der jo ingen grænser for hvor syndt det er for 'De Rige' at de er .... RIGE .
Faktisk er det proletar-pøblens skyld !

Lars Henning Osvaldsen

Jeg forventer sådan set en berigtigelse fra Børge Outzes Arvtagere : Arbejdere har ingen penge fordi :
1: Det de laver er intet værd !
2 : Se punkt 1 !!

Vibeke Svenningsen

Der sendes virkelig balloner op i tiden iht. til varslede skattereform. Først var der børnechecken til de rige og nu topskattegrænsen. Det ene måske for at legitimerer det andet.

Problemet med det er bare, at det det passer meget dårligt med den skingre debat omkr. kontanthjælpen og det skal kunne betale sig at arbejde - så skulle man jo kigge på andre steder i en evt. reform, eller også skal den der motivation jo gå på at skære i taksterne, og det kan man vel ikke have i tankerne, når nu man just har afskaffet fattigdomsydelserne - ellers også skal man satse på en reallønsstigning for ufaglært arbejde, hvis man kun tænker i økonomisk motivation for at tage et arbejde - og den stigning tror jeg, de kommer til at kigge i vejviseren efter.

Men man ser virkelig forskellige interesserer køres i stilling lige nu, når det kommer til skat.

Vi hører jo hele tiden, at alle pengene tjenes af eksporterhvervene og blot distribueres ud til alle os andre.
Jamen, så er der da ingen grund til at beskatte andre steder end dér! - Man kunne forestille sig et statsligt agentur, der varetog eksporten juridisk og logistisk, så der var styr over det. - Det ville være en nyskabelse: i stedet for penge for at bringe andre landes varer ind i landet, ville vi se en betaling for at bringe vore egne varer ud ad landet, uden at dette vile være et fordyrende led.

Jørgen Larsen

Måske er problemet mere at der er nogle der arbejder for meget overtid, der findes dem der både arbejder i Weekender og på helligdage og dertil arbejder overtid på almindelige dage.

Hvad de skal bruge alle de penge til ved kun de selv, men en smuk gravsten er da et bud.

Jørgen Larsen, de må forsåvidt for min skyld gøre, hvad de vil; men de må modtage den berettigede hån for det, for de spilder deres liv med ikke at komme videre end kampen for det helt basale livsgurndlag - noget, vi burde have forladt for årtier siden, faktisk var ved at forlade for årtier siden, men som desværre kom igen, fordi vore politikere blev gange.

Jørgen Larsen

@Peter Hansen.

Det har du ret i, men man skal nok være lidt forsigtig der, mange håndværkere er blevet gift unge, fået børn, og har ikke kunnet overskue yderlige uddannelse oven i den de allerede havde.

Selv gik jeg videre, og har aldrig fortrudt det, men livet bliver ikke altid som man måske har håbet på det skulle blive.

Lennart Kampmann

Som jeg fortæller gymnasieeleverne: Hvis du vil være rig, skal du blive selvstændig håndværker.....

Med venlig hilsen
Lennart

Jørgen Larsen

Nå men måske skulle vi klappe hesten.

Selv har jeg som Smed altid haft problemer med topskatten, min mester har flere gange tilbudt mig lønforhøjelse men jeg har afslået med den begrundelse at jeg dermed havner i den samme løngruppe som fattigrøvene ude på Strandvejen, der jo hverken har til dagen og vejen.

Og det vil jeg helst undgå.

Problemet er, at vi tilskriver en masse udmærkede, nødvendige aktiviteter kvaliteter, fremfor at betragte dem ud fra deres rene nytte for os allesammen.
Vi kunne allesammen være, hvad der i dag svarer til stinkerig, hvis vi overskudsdelte fremfor at opdele løn efter vilkårlige principper for 'ansvar'. Ansvar er i den sammenhæng jo som oftest en eufemisme for 'smudstillæg' i forbindelse med at foretage upopulære beslutninger.

Slettet Bruger

Well, jeg har har flere urimeligt godt betalte jobs og på tidspunkter, hvor skatten på arbejde var højere end den er nu. Og jeg må indrømme, at når jeg indimellem fik lønforhøjelse på 10.000 ekstra om måneden, så tænkte jeg da også, at nu tager skattefar de 6.000 og hvad betyder 4.000 ekstra når jeg i forvejen har mange flere penge end jeg gider bruge.

Men med hensyn til om det kunne betale sig at arbejde, så tænkte jeg aldrig på skatteprocenten, når jeg præsterede 40-50 ekstra timer ekstra om måneden. Dels blev man nemlig ikke aflønnet med stempelur, dels var en væsentlig del af motivationen arbejdsopgaverne og udfordringer.

Var jeg var blevet aflønnet pr time, ville min løn efter topskat stadig have været langt højere end metalarbejderens. Det er blot grådighed der får nogle til at påstå dat et ikke kan betale sig at arbejde.

Jørgen Larsen

Alt for mange arbejdere har troet de var de var rige, takket være VK regeringen der har sparet penge væk der retteligt har tilkommet hele samfundet.

Så dumme er de danske vælgere vel heller ikke at de tror pengene er noget der er taget uretfærdigt fra dem.

Nej de ved da udemærket pengene er taget fra dem der ikke kunne forsvare sig selv, og har hygget sig med det, bare de selv har fået det bedre.

Det er jer i en nøddeskal, må jeg desværre konstatere.

Jørgen Larsen

Åh Emma, det her ender i det rene ingenting, som jeres liv der kun går ud på at rage til jer, inden de andre gør det.

Slettet Bruger

“40-50 ekstra timer ekstra om måneden.”
Tre af din slags og vi har en ex-arbejdsløs !

I så fald kræver det at de tager nogle kurser først.

Slettet Bruger

Nej, sådan fungerede det ikke. Arbejdsgiverne ville sjældent betale ret meget til uddannelse - (en del af de mange ekstra timer, og endnu mere end 40-50 i starten, var også selvuddannelse) - og da slet ikke til nogen som kom fra gaden.

Men hvis man var fræk nok til at sætte høje krav inden for et område med stor efterspørgsel efter specialiseret viden, ville de gerne betale, hvis man ellers løbende kunne honorere. Det ville undre mig hvis der ikke i dag stadigvæk er masser af nicher, hvor arbejdsgiverne ikke vil/tør poste penge i.

Forresten er så er vi tilbage til arbejdsmarkedspolitikken i 90'erne, hvor de borgerlige partier heller ikke ville være med til at det offentlige betalte for opgradering af ledige og ikke mindst arbejdsløse akedemikere med forældede kompetencer. Det koster jo, og deres ide var ligeledes at arbejdsgiverne jo måtte sørge for uddannelse selv.

Jørgen Larsen

Hvem tjener så mest, kontormusene, eller dem der ved ved hvordan det skal gøres.
Det myldrer med slipsedyr, men de fleste kan ikke stikke en pind i en lort?

Slettet Bruger

Jørgen Larsen
Kontormusene (dem som taster, arkiverer, tager telefon o.lign) tjener mindre end metalarbejderne, selvom disse tror det forholder sig omvendt.

Jesper Frimann Ljungberg

Personlig mener jeg, at sætte top skatte grænsen op er en god ting. Det skal bare financierens.
Det gode ved det her er jo så, at man kan holde lønningerne for de her vellønneed arbejdere i ro.
Det er faktisk ikke så dårligt.
Men det skal jo så bare finansieres.
Feks. kunne man se på rentefradraget for variable rente lån og måske også afdragsfrie lån ?
Det kunne måske tvinge folk over i mere 'fornuftige' lån og måske a
Desuden kunne aktie indkomst, i stedet for at beskattes separat, bare lægges oven i indkomsten.
Og sådan kunne man jo finde på gode omlægninger og forsimplinger, der ikke nødvendigvis ville ramme skævt.

// Jesper

Jesper Frimann Ljungberg

hmm.. der manglede noget.

og måske a....fværge/afbløde den bombe dette er, under boligmarkedet.

tja ja. :)

Søren Jensen

De der får en høj løn har sikkert fortjent den og de skal ikke fremme lighed så Carinaerne i over 10-15 år bare bliver forsørget uden overhovedet at røre en finger. Lighed er fint nok, men der er for meget lighed i Danmark. Det arbejdende folk skal forgyldes. Især de der skaber værdier - direkte. Fint at hæve grænsen for topskat kære jantelovselskere.

Sider