Telegram

Danmark er en procent tyrkisk

Tyrkerne er den største gruppe indvandrere i Danmark, men indvandringen er størst fra ikke-vestlige lande.
Telegram
9. februar 2012 kl. 10:17

Indvandrerne vandrer ind i Danmark i stadigt større tal. Sidste år blev det til knap 70.000 personer, lidt over 1000 flere end året før.

Der står fortsat flest vestlige navne på kufferterne, men de 60.000 tyrkerne og efterkommere udgør den største gruppe indvandrere i Danmark. De udgør 1,1 procent af hele befolkningen i Danmark. Tyrkiet regnes ikke som vestligt.

Det fremgår af en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Vestlige lande har siden 2003 samlet været den største leverandør af borgere til Danmark. Tendensen blev styrket i 2011.

Sidste år kom der næsten 32.000 personer fra vestlige lande til Danmark. Det er over 1600 flere end året før. Tyskere, polakker og nordmænd er de største grupper blandt de vestlige indvandrere i Danmark.

Indvandringen fra de ikke-vestlige lande faldt med knap 400 til 16.500 personer i 2011. Efter tyrkerne fylder irakerne mest i Danmark, når det gælder ikke-vestlige lande.

I alt er 10,4 procent af befolkningen indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Langt fra alle har dansk statsborgerskab.

/ritzau/

Opdateret 9. februar 2012 kl. 10:25

Ritzau skal passe på når de omformulerer nyhedsbreve fra dst.

Der har ikke været 70.000 indvandrere til Danmark i 2011. Der har været ca 70.000 indvandringer til Danmark, hvilket er en stor forskel. Fordi af de ca. 70.000 indvandringer, der har omkring 21.000 dansk statsborgerskab.

Statsborgere af dansk oprindelse og som er født i Danmark, de bliver ikke betegnet som indvandrere når de flytter tilbage til Danmark.

Det må siges at have stor betydning i denne sammenhæng, hvor man forsøger at informere om at der er kommet yderligere 70.000 fremmede vandrene ind i Danmark, hvor det rigtige tal formentlig er omkring de 50.000.

Vibeke Svenningsen

Den største fordrejning er, at det nationale og følelsesmæssige tilhørsforhold er uforanderligt gennem flere generationer. Det behøves det end ikke være over et enkelt menneskes liv. Vi mennesker ændrer os - pludselig føler vi os som noget andet. Vi er i al fald ikke, som vi var 30 år siden - så det bygger på myten om, at man ikke kan blive dansker. Man kan end ikke fødes som dansker, hvis ens forældre og bedsteforældre ikke er etniske danskere. Men den logik, så er det ikke, mange danskere - det handler blot om, at tage generationslogikken langt nok tilbage, så rammes vi alle.

Det interessante er derudover nettoindvandringen. Hvor mange rejste ud af landet for at bosætte sig der og hvor mange rejste ind i landet med henblik på bosættelse? De danske myndigheder har ikke godt styr på de tal. F.eks. står jeg opført som dansker siden 2001, hvor jeg indrejste efter endnu et udenlandsophold (og jeg har været bosat i udenlandet siden) selvom jeg har været dansk statsborger siden fødslen og aldrig været andet. Der er brug for at diskutere den metode, der anvendes (man er dansker fra den dag man har dansk statsborgerskab) og så om registreringen er så nøjagtig at den kan bruges til noget ....

Elijah Ali Nesrual

har selv prøvet at få opholds og arbejdstilladelse i danmark - var ret besværligt da jeg ikke havde fast bopæl i danmark ved indrejsen . har dansk pas og indfødsret samt havde aftjent min værnepligt i danmark. fik helt nyt syn på udlændingenes problemer!

Jeg ønsker alle indvandrede til Danmark velkommen. Til I der har til hensigt at stjæle eller snyde, ønsker jeg at I må rette jer, ellers må vi pudse politiet på jer.
Danmark har hårdt brug for inspiration udefra, og på historisk sigt har nationen alene overlevet, fordi der er vandret folk ind ude fra.
Så tak.

Nu syntes jeg nok, at kritiken af Danmarks Statistik er overdrevet, også på dette område er den meget fyldestgørende. Man kan sagten se både indvandring og invandringsland samt udvandring og udvandringsland, ligesom nettouindvandringen er medtaget.

Hvor Ritzau får sine DS-oplysninger fra, ved jeg til gengæld ikke. Men måske er det en fejlciteret pressemeddelelse fra DS.

Det kan du (Gert Romme) have ret i. Hvad jeg tog udgangspunkt i var historien i pressen, hvor det forhold at migration og immigration dels er noget ønskeligt og i hvert fald bør holdes op mod hinanden, var gået tabt. Samtidig må jeg fastholde, at det historiske materiale synes til dels at være gået tabt ved overgangen fra papirregistrering til elektronisk dataregistrering. Det forhold betyder at selve det statiske grundmateriale sandsynligt er behæftet med større usikkerhed end hvad man elles ville have forventet.

Kun 1 procent?
Lad os få flere af alle ovebevisninger og etniciteter, så bliver det måske bedre i længden.
Iøvrigt mener jeg at man burde slå de skandinaviske lande sammen til ét. De erfaringer vi så opnår vil kunne anvendes mange andre steder i verden, og det er der brug for. For ikke at tale om den ændring af magtbalance der ville kunne opnås i det europæiske.
Forenede Nationer, ja tak.
Prøv at tage til fjerne lande der har fået 'indbygget' internationale samfund, f.eks. Bangkok, Thailand. Det er en glæde at se så mange forskellige mennesker fungere sammen. Det er fremtiden.