Ghettoer snyder i skat for 40 millioner

Skat oplever massivt fusk fra lønmodtagerne i 26 udsatte boligområder. En udbredt metode er TastSelv-systemet.
12. marts 2012 kl. 00:28Opdateret 12. marts 2012 kl. 00:45

Der er i 2011 foregået et massivt og et systematisk snyd med skat i 26 boligområder, som Skat har udsat for en særlig grundig undersøgelse.

I 908 tilfælde har Skat konstateret, at enten privatpersoner eller virksomheder har snydt med skat eller med moms. Det fører til krav om efterbetaling på omkring 40 millioner kroner, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Skat er desuden i gang med at klarlægge, om 139 af sagerne skal føre til en sigtelse for groft uagtsom eller forsætlig moms- eller skatteunddragelse.

Endelig har Skat sendt 152 sager videre til kommunen med tilfælde af socialt bedrageri, eksempelvis ved at 10 fædre havde adresse i samme treværelseslejlighed, så deres koner figurerede som enlige forsørgere og fik mere udbetalt i kontanthjælp og boligsikring.

Lønmodtagerne snyder især med det såkaldte TastSelv-system. Her har et stort antal beboere i de 26 boligområder indtastet falske befordringsfradrag, lønmodtagerudgifter og underholdsbidrag, og de er på den måde sluppet langt billigere i skat.

Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) er meget negativt overrasket over den massive fusk.

- Vi skal ikke acceptere, at der i nogle områder af Danmark er en form for paralleløkonomi, hvor deltagerne kun vil høste frugterne af velfærdssamfundet, men ikke deltage i finansieringen, siger han til Jyllands-Posten.

Skats undersøgelse i de udsatte boligområder stammer fra finansloven for 2011, hvor Skat skulle kulegrave udbredelsen af skattesnyd og socialt bedrageri i 26 ghettoer. Alle var udvalgt af Socialministeriet.

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Mon ikke der snydes for et betydeligt større beløb, af de mennesker der bor i de rige forstæder langs med kysten i de større danske byer?

Men disse mennesker har jo advokater og andet godtfolk til at sørge for at snyderiet sjældnt bliver opdaget, ligesom politikerne og skattevæsnet som altid har fokus på de personer der er placeret nederst i samfundspyramiden.

Kristian Rikard

Jeg vil ikke blande mig i Sørens og Hannes kommentarer, men blot henlede opmærksomheden på det ritzau "telegam", der kommer lige før.
Er 36 millioner eller 40 mange penge, og i hvilken sammenhæng?

Undersøgelse: De rige snyder mest

Overklassen snyder og bedrager mere end den fattigere del af befolkningen, viser undersøgelse i Californien.

Mere velbeslåede mennesker bryder oftere loven end andre, når de kører bil. De rige tager slik fra børn, og de er ikke blege for at stikke en løgn, hvis det kan gavne økonomisk.

Kilde: Politiken

Før finanskrisen satte ind i 2008 og mange fik udført dyre udbygninger, renoveringer, fornyelser eller andet af eksisterende boliger vrimlede det med både danske og udenlandske håndværkere i specielt nordsjælland.

Da der blev fremsat et forslag om, at gennemføre søndagsrazziaer fordi der var bestyrkede mistanke om, at sort arbejde i milliardklassen florerede voldsomt blev tommelen af regeringen vendt nedad. Begrundelse: man ønskede ikke at ødelægge idyllen.....selvom der overalt holdt håndværkerbiler/fimabiler, som en klar indikation af hvad der foregik.

På samme måde så var det sådan at da det sagen om det ulovlige TDC-fradrag nåede dagspressens forsider, så spillede Ander Fjogh et ligeså arrogant og udspekulet træk: han krævede, at Skat skulle gennemføre 4 dages massive razziaer imod kiosker, grønthandlere og grillbarer.
Formål: en effektiv bortledningsmanøvre som foregav, at det var disse brancher der var årsag til til en erodering af den danske økonomi. Razziaerne i sig selv kostede et tocifret millionbeløb og TDC slap for at tilbagebetale eller bare stå til regnskab for deres lyssky aktiviteter (med højtplacerede politikere som direkte medskyldige samt ansvarlige), som kostede skatteyderne mange milliarder af kroner....

40 millioner? Åh nej!!! Hvad skal vi gøre? Lukke butikken? Til sammenlingning efterlod VKO-regeringen en regning på 100 milliarder...altså 2500 gange beløbet!!! Kan vi ikke snart få bare en smule fokus på de vigtige problemer her i DK??

Bjarne Bisgaard Jensen

Til dit sidste ? Tue Romanow - nej det kan vi ikke for fortællingen om nasserøvene fra samfundets nedre lag skal fastholdes og tømres fast har denne regering paradoksalt besluttet sig for. Man kunne have forventet det modsatte men sådan skulle det ikke gå. Den muskimske prugelknabe er afløst af denne her

Når man skærer ghettoerne's snyd over en kam, kan vi så ikke også få tallene for, hvor mange penge de "rige" konkursryttere i "rige-ghettoerne" har kostet staten? Er ret sikker på, at 40 mio. ikke er i nærheden af det tal!!! Men det er jo nok ikke interessant i dagens debat, hvor det er kvalitet at sparke nedad.....Fy for fanden!!

Nu har jeg faktisk oparbejdet 39 bind af Danmarks Statistiske Årbog, siden jeg for mange år siden satte mine ben i opgangen på daværende Handelshøjskole København.

Tidligere granskede og tabulerede jeg med interesse på datasættene, hver gang jeg fik en ny til samlingen. Og det interessante resultat var faktisk, at jo mere man tjente, jo mere benyttede man sine muligheder, og jo mindre pct. betalte man i skat af sine indkomster.

Nu hvor jeg ikke mere bor i DK, gider jeg ikke dette mere. Men det var modsætningsvis også sådan, at jo mindre indkomst man havde, jo færre muligheder havde man, og højere pct. betalte man i skat.
Og så påstår den danske regering, at de velbjergede syntes, de få for lidt for deres skattepenge!
Som skatteborger i DK syntes jeg ærligt talt, at dette er for pinligt!

Carsten Hansen

40 millioner lyder nu ikke af meget !.

Men bortset fra det, så er skattesnyd ikke noget et samfund kan bifalde. Hverken hos store eller små fisk.

Jeg så nu også gerne at man startede med at fange de store fisk først og tage de små efterfølgende.

Niklas Monrad

Selvom mange af kommentarerne har ret i betragtninger om, at 40 millioner ikke er meget i det store billede, så overrasker det mig alligevel, at ikke en eneste finder anledning til, i det mindste i en bisætning, at tage afstand fra tyveriet fra den fælles kasse ...

- Vi skal ikke acceptere, at der i nogle områder af Danmark er en form for paralleløkonomi, hvor deltagerne kun vil høste frugterne af velfærdssamfundet, men ikke deltage i finansieringen, siger han til Jyllands-Posten.
Voldsom populistisk konklusion af den siddende skatteminister. Han udleder altså af forsøgene på snyderi at der eksisterer en ’paralleløkonomi’ i visse områder af Danmark – men er der belæg for en sådan konklusion? Næppe – men det er god propaganda for de varslede, asociale reformer … og det er et kødben til de reaktionære kræfter i vælgermassen. Som andre er inde på, burde en af navn socialistisk sindet minister vel næppe fokusere på de små dilemmaer (snyd i bemeldte skala er af inferiør betydning for statsøkonomien), når vi har så store problemer at rode med (herunder en lang række virksomheder og enkeltpersoner med komplicerede, internationale forretnings- og indtægtsforhold, som SKAT nærmest har opgivet at drive skyldige betalinger ind fra).

Hanne Gregersen

Uagtet, at man synes, at der er værre skatteundragere, formoder jeg, at alle trods alt er enige om, at fordi man er bosat i en ghetto eller socialt udsat område (choose the naming yourself) skal man ikke fritages fra at bidrage til den offentlige kasse efter gældende regler. Man kan nemlig godt blive i tvivl, når man ser de hidtidige kommentarer !!

Niklas Monrad

@ Carsten,

Nu skal du ikke tage det personligt. Der kan jo gå et par minutter med at læse artikel og kommentarer, hente en kop kaffe etc, hvor du har haft mulighed for at skrive et indlæg der ikke var der, da jeg skrev mit ...

Man kan jo også argumentere, at du er undtagelsen der bekræfter regelen.

Det er vel lidt, Thomas Dalager, fordi selve fordelingen af samfundets værdier er så uretfærdig, at det er svært at tage afstand fra folk, der kan finde ud af at klare sig selv.

Michael Skaarup

"Vi skal ikke acceptere, at der i nogle områder af Danmark er en form for paralleløkonomi, hvor deltagerne kun vil høste frugterne af velfærdssamfundet, men ikke deltage i finansieringen" - Det gælder jo både de non-nationale selskaber der synder med interne indkøbspriser , og de selvrealiserende "sociale-tabere", der fejre førtidspensionen med guldøl og yankiekage, samt de kontantshjælpsmodtagere der supplere afdragene til BWM'en med narkosalg.

Marie Spliid Clausen, det er vigtigt, at loven følger befolkningens interesser og ønsker. Derfor er en oplyst befolkning, der kan finde ud af at prioritere, så vigtig i et demokrati.

Michael Skaarup

@Marie.

det er jo indlysende hvad du selv mener, da du tilhører middelklassen.
Men der er masesr af mennesker i samfundet ,der aldrig har og aldrig vil, respektere fællesskabets love og regler.

De kaldes for kriminelle.

Jeg har ingen sympati med folk der stjæler hverken 10 kr. eller 10 millioner kr. fra fællesskabets kasse.

Det er klart at man ikke skal snyde systemet, for man snyder alle.

Angående paralleløkonomi er det nok ikke i ghettoerne den er størst. Det er den nok i nordøstsjælland.

Angående tabt skatteproveny er det nok ikke i ghettoerne det er størst. Det er det nok på Esplanaden i København.

Spark nedad og lad os koncentrere os om de små og populistiske, overskuelige sager. Det er devisen, som jeg egentligt havde håbet at man kunne slippe for med den nye regering.

De socialt svage, er de nye muslimer, er de nye sigøjnere, er de nye jøder, er de nye sorte osv.

Michael Skaarup

@ Marie

Tak:)
Men jeg tror ikke at der snydes med skat i ghettoerne for at protester imod et unfair system, men fordi det giver flere penge i lommen, og fordi man kun stjæler fra den rige onkel "kommunen"

Mon ikke der reelt er tale om nogle strammende bånd, som frustrerer os alle, men nok på forskellig vis: vi tvinges ind i arbejdsprocesser, der af forskellig vis er berøvet den glæde og det overskud, som man tidligere fik af den daglige dont, bl.a. fordi vi har indført mere og mere kontrol og gamle hierarkiske forestillinger om, at når man tjener mange penge, så er det, fordi man bare er så god - selvom sandheden jo er den, at et klassesamfund simpelthen belønner de jobs bedre, som de, der har penge i forvejen, bestrider, uanset hvor uduelige de er.

@Marie

Så er gorllaerne højere udviklede end vi. Den største silverback i DK, sidder på Esplanaden i københavn. Han er ikke meget for at dele de bananer, der egentlig tilhører alle...

Lise Lotte Rahbek

Hver gang der bliver bragt et nyhedstelegram om nogen, som ikke betaler hver sit - herunder også fælleskassen,
skal vi så alle sammen skrive:
"Jeg synes også det er forkert" i kommentarfeltet,
- eller kan vi nøjes med at gå ud fra en fælles grundholdning om,
at snyderi ikke er i orden hverken fra lav- eller højindkomster?