Telegram

Fattige føler sig ringeagtet

Fattigdom er en bitter blanding af afsavn, skam, isolation, og selvmordstanker, viser ny rapport.
Telegram
10. april 2012 kl. 06:00

Følelsen af at blive mistænkeliggjort, kontrolleret og ringeagtet af det offentlige system og andre borgere præger hverdagen for tusindvis af danskere, der er afhængige af offentlig forsørgelse. Det fylder deres liv med utryghed, angst og lede.

Det fremgår af Rapporten "Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt" fra Rådet for Socialt Udsatte. Citatet i indledningen er tager fra rapporten.

Rapporten tegner ikke et billede af kontanthjælpsmodtagere, der har det fint med at nasse på de offentlige kasser. Langtfra.

Derimod viser den et hæsligt billede af fattigdom som en bitter blanding af afsavn, skam, selvbebrejdelse, isolation, mindreværd og selvmordstanker.

45 danskere, der på den ene eller anden måde er berørt af fattigdom, har bidraget til rapporten ved at deltage i tre dialogmøder, som blev afholdt i januar og februar i Maribo, Fredericia og København.

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, mener, at vi på mange måder har opbygget et system, som er med til at trykke mennesker længere ned i sociale problemer i stedet for at hjælpe dem op.

- Der de tale om mennesker, som ofte har mange problemer at slås med, men det, som især trykker mange af dem, det er den mistro, de møder fra det omgivende samfund. Debatten og tonen er blevet urimelig hård i forhold til socialt udsatte, og det er bestemt ikke det, de har brug for, siger Jann Sjursen.

Et af formålene var, at de fattige kunne komme med forslag til, hvordan man bedst bekæmper fattigdom.

Et gennemgående ønske fra de fattige er i højere grad at blive set og behandlet som et menneske og ikke som et problem eller en sag.

/ritzau/

Opdateret 10. april 2012 kl. 06:05

Det er jo bare en naturlig følge af de udtryk man alt for ofte finder i både medier og hos politikere. Man bliver hvad andre forventer i deres øjne uanset hvad man gør, og tilsidst så bliver man det også selv. Her er lige et par af de gængse udtryk:

"Nasserøv".
"Igler"
"Dovne"
"Social Taber"
"Klientellet"

Fortsæt selv listen.

Det hjælper naturligvis ikke, at politikere som Øzlem lige hiver hele gruppen igennem mudderet med Carina, eller at Mette Frederiksen tager vendekåben på, og bliver en ny selvudnævnt og selvretfærdig ligusterpolitiker der udnytter muligheden for at skrabe nogle stemmer til sig i kølvandet på det. Eller at en kuglestøder brækker sig udover dem, eller at man på basis af en enkeltsag vil til at reformere hele området så man rigtigt kan tryne dem. For det lader til at være intentionen. Mere af samme skuffe som fra de sidste ti år.

Medlidenhed, almisser og ellers at blive stillet til hån og spot fører bare til klikedannelser og os/dem, og så kan jeg garantere for, at man ikke kan hjælpe når 'ghettoen' er lukket for nye medlemmer og man møder enhver udstrakt hånd med mistænkelighed fordi man forventer en lussing ved førstkommende lejlighed. Det er nøjagtigt det samme der er sket med indvandrerne. Det vil tage årtier at trænge igennem der, og det samme med de socialt udsatte efterhånden. Sådan bliver hele samfundet polariseret.

Men for nu selv at komme med et bidrag til hvad der kan hjælpe folk ud af fattigdom i tråd med artiklen:

Få dem til at flytte til områder hvor middelklassen og de velstillede ellers bor. Man efterligner dem man er mest sammen med og bliver også set på som et menneske istedet for at blive placeret med dem der er i samme situation hvor man kan begrave sig i hinandens problemer. Det eneste den manøvre så kræver til gengæld er et : Velkommen! selvom det er den der er det sværeste at få når man er mistænkeliggjort på forhånd. Det er kulturen man skal vinde for dem, før de kan hjælpe sig selv ud af den situation de ellers er fastlåst i. Det handler ikke om penge.

"Hvis man skal lære nogen at fiske, skal man også have nogen der kan lære dem hvordan de gør det, og hvem er bedre end dem i båden der fanger dem?"

John Robert Parkins

I am all right Jack so fuck you!!!

WE are ignored / sneered at by a selfish, complacent, get-ahead society
The attitude of "every man for himself, survival of the fittest, success (however won) and satisfaction (whatever the cost to others) belong to me first!" Narrow-focus, narrow-gauge pseudo-Darwinian selfishness glorified as a sensible philosophy of society and life.

Det er da klart, de føler sig som pariaer efter at være talt ned til i ti år af Hjorth Frederiksen, Støjberg etc. og som nu skal betale for krisen , som er skabt af uansvarlige politiker, der ikke ønsker at se sig selv i spejlet.

Vi kommer ikke udenom at mange mennesker føler sig "udsatte" og "stigmatiserede" alene på baggrund af sproget.
Her kan venstrefløjen heller ikke frikendes, lige som "behandler-regimet" også bærer en del af ansvaret.

Rasmus Kongshøj

Vi har som samfund bestemt ikke noget at være stolte over, når det kommer til den måde vi har diskuteret fattigdom på de sidste mange år. Det har været i orden at mobbe de fattige og give dem skylden for alskens problemer. Tilmed har det været god latin at pålægge dem skylden for deres egen fattigdom.

Derudover er de fattige udsat for konstante angreb på deres beskedne levevilkår. Perfide politikere foreslår hele tiden at gøre de fattige fattigere, samtidig med at man har opbygget et straf- og kontrolsystem, der rask væk river forsørgelsesgrundlaget væk under fødderne på folk for selv den mindste forseelse mod de kryptiske og meningsløse regler man har opfundet for at gøre det endnu sværere at være fattig.

Det også blevet dyrere at leve. De fattiges indkomster følger ikke med det almindelige lønniveau. SATS-puljen gør hvert år at de fattige sakker endnu længere bagud i forhold til resten af samfundet. Samtidig er priserne steget voldsomt på fødevarer, transport og energi. Man kan trøste sig med at de er faldet på forbrugerelektronik, men det er ikke fladskærme man køber flest af når man er fattig.

Det skulle være mærkeligt om ikke denne systematiske forfølgelse fik konsekvenser for de fattiges mentale sundhedstilstand.

En rapport, der bygger på 3 dialogmøde med 45 mennesker er næppe dækkende.

Hvordan er de 45 blevet udvalgt , og hvordan er spørgestrategien udformet af mødelederne - der er mange åbenbare muligheder for mangler og fejl.

Det havde nok givet mere, hvis man havde samlet en støre gruppe erfarne sagsbehandlere til en konference om emnet - men det er jo sjovere ikke at inddrage dem, der måske har størst og mest relevant viden ?

Brian Pietersen

Robert Kroll

det burde ikke engang være nødvendigt at spørge for at folk kan forstå.

Marianne Christensen

"Dem der har størst og mest relevant viden" om at være fattig - er ikke overraskende de fattige selv.

Ikke behandlersystemet som klientgør mennesker

De fattige har selv hjerner og og talens brug og kan udtrykke sig om deres situation. Jeg har ikke brug for en hær af "erfarne sagsbehandlere" for at oversætte, hvad de socialt udstødte mener.

Derfor synes jeg undersøgelsen virker relevant og lødig.

Niels Kristensen

Tror undersøgelsen virker relevant og lødig for dem som er enige i det politiske verdensbillede den repræsenterer. Og dermed til pointen min. Det er sproget, ikke virkeligheden der afgør disse ikke sociale taberes muligheder. Løsningen er ikke konkret, men så allerhelvedes luftig i sit humanistiske udgangspunkt, at behandle os som mennesker. Ja for helvede, lyder godt, men os 46 sociale tabere imellem, vi ved godt det ikke er nok. Os akademikere imellem, vi ved godt det er fordummende diskurs. For hvad betyder det lige at blive behandlet som et rigtigt menneske?

Marianne Mandoe

Overskriften er misvisende.

Fattige føler sig ringeagtet
Der skulle have stået:
Fattige føler bliver ringeagtede

Marianne Mandoe

Og så kvajer jeg mig i rettelse af en overskrift.
Måske man bare skulle acceptere hovedpinen og snottet og gå i seng igen.

Der skulle have stået i min rettelse
Fattige bliver ringeagtede

Doh.... Suk.

Kære Marianne Christensen.

Hvis ikke sagsbehandlerne kan levere den "vare", som jeg efterlyser, så er de inkompetente til deres arbejde - og det tror jeg altså bestemt ikke de er.

Fattigdom - som jeg ser den i mit frivillige arbejde med tøjindsamling o s v - er sjældent forekommende hos socialt veltilpassede mennesker med en uddannelse af en eller anden art.

Folk , der har let ved at leve i parforhold , er gode kolleger og gode kammerater i sportsklubben m v havner sjældent på "samfundets bund",

Det jeg ser og har set er, at "fattige mnnesker" ofte har brudte parforhold på stribe , har ( sommetider selvforskyldte ) problemer i forhold til at omgås andre, har trumatiske skilsmisser , har personlige tragedier ( f eks børns dødsfald ) , alkoholproblemer , narkoproblemer o s v .

Kuren mod fattigdom er ofte et spørgsmål om at få repareret den pågældende rent psykisk (- i det omfang det ikke er for sent).

I øvrigt, så er jeg efterhånden nået til den konklusion, at der i ethvert samfund - uanset politisk system - er mennesker, som er fattige , og at det er umuligt at undgå .

( Det er nok "sjovere" at væe fattig i Danmark end f eks i Nordkorea eller Somalia - og det er absolut helt OK,)

Lise Lotte Rahbek

@ kroll

Hvorfor tror du det er 'sjovere' at være fattig i Danmark end i Somalia?
Hvis de almindelige leverpostejsdanskere tillige med foie-gras-danskere vrænger ord som nassere, klynkere og tabere, når de taler om og til underklassen, så er der sgu da ikke meget 'sjov' i, at leve længere end en somalier. Det er det samme overlevelsesinstikt som holder dem på benene - "sjovt" nok.

Somalierne får måske mulighed for at rejse sig igen.
I Danmark vil en fattig blive holdt nede i klient-klassen i en omfangsrig sagsmappe sammen med deres eventuelle børn.

Marianne Christensen

Robert Kroll

1. Jeg tror at de fleste mennesker, der behandles som "sociale tilfælde" igennem længere tid tager skade lige meget hvor sunde og raske, de er. Der har været mange beskrivelser af hvordan eksempelvis ledighed og den måde man klientgør ledige på nedbryder folks selvværd i løbet af forbløffende kort tid.

2. Jeg tror ikke, at kommunerne med deres stramme økonomi giver ret mange muligheder for selv meget dygtige og empatiske sagsbehandlere.
De er simpelthen bundet af politiske retningslinier med tilhørende kontrolforanstaltninger.

3. I vores samfund giver det ingen prestige at behandle andre mennesker ordentligt og med respekt.
Det giver respekt, at signalere succes, kontrol og at være i stand til at fortælle hvem man er gennem sit forbrug.
Men har man succes burde man have overskud til ikke bruge en mistænkeliggørende og nedsættende retorik om dem der er havnet på samfundets bund. Alene udtrykket "passiv forsørgelse", som på det seneste er kommet ind i sproget fortæller noget om om de værdimlssige ændringer i vores samfund, hvor de stærkeste lige pludselig har fået et behov for at stigmatisere de svage.

Rasmus Kongshøj

@ Kroll

Du har helt ret i at det ville hjælpe på fattigdommen, hvis man fokuserede mere på at behandle folks sociale og psykiske problemer.

Men tror du at det bliver sværere eller lettere at hjælpe folk på fode igen psykisk, når man mobber dem systematisk og truer dem på levebrødet?

Det spørgsmål tror jeg ikke man har brug for erfarne sagsbehandlere til at besvare.

Dorte Sørensen

Klaus Aagaard tak for det link, der rigtig sætter spot på de borgerliges selvbehageligheds synspunkt på, at det er de svages egen skyld. Det er da også meget nemmere at sige det er din egen skyld end at ændre samfundet så færre ikke falder igennem.

PS. hørte i P1-morgen ,at der idag bliver afholdt en konference før Karen Hækkerup fremsætter sit og regeringens lovforslag.

Ad diverse bemærkninger :

Jeg oplever sjældent, at nogen ikke vil give et bidrag til at hjælpe andre, når man beder om det.

Min opfattelse ( baseret på det frivillige arbejde jeg er med i ) er, at mindst 90 % af den danske befolkning er bevidste om, hvor godt de har det og er helt parate til at give både penge og evt brugt tøj m v til indsamlinger til fordel for nødlidende i og uden for Danmark.

Jeg har også kun sjældent mødt nedladende bemærkning om folk i nød - tværtimod.

Mark Strøm

"Jeg drømmer om, at min journal bliver offentliggjort"