Kirkens højrefløj udfordrer biskopperne

Homovielser får en gruppe på 43 præster til at ønske en alternativ kirkelig ledelse i folkekirken.
13. juni 2012 kl. 23:48Opdateret 14. juni 2012 kl. 00:05

Otte af landets ti biskopper har med det nye vielsesritual for homoseksuelle svigtet kirken, og derfor skal der oprettes et alternativ til folkekirkens nuværende ledelse. Det mener 43 præster, ifølge Kristeligt Dagblad.

Præsterne har tilsluttet sig et nyt initiativ fra Evangelisk Luthersk Netværk, der på lørdag udvider deres eksisterende vejlednings- og tilsynsordning med en såkaldt pastoral vejleder som protest mod vielsesritualet.

Rektor på Dansk Bibel Institut og hjælpepræst i Emdrup Kirke Børge Haahr Andersen bliver manden, der skal stå i spidsen for ordningen, der dog ikke skal afløse de nuværende biskoppers tilsyn, understreger formand for Evangelisk Luthersk Netværk Henrik Højlund:

- Vi opfordrer vores medlemmer til at respektere og efterleve det lederskab, de står under i kirken, men samtidig mener vi, at de otte biskopper har svigtet fatalt og brudt kirkens enhed ved at lave et ritual, der splitter biskopper og præsteskab.

- Derfor har vi brug for et troværdigt lederskab i folkekirken, der kan supplere det eksisterende. Vi ønsker at reformere kirken - ikke at forlade den, siger han.

Tiltaget møder kritik hos blandt andre biskop i Fyens Stift, Kresten Drejergaard. Indsættelsen af en pastoral vejleder skal foregå i Sct. Hans Kirke i Odense, hvilket i den grad overrasker biskoppen.

- Det kan ikke passe, for det har jeg ikke hørt noget om. Det er mig ubegribeligt, at man vil lave en kirkelig handling uden at underrette mig om det. Hvis de er utilfredse med mig som biskop, kan de først sige det til mig, siger han og slår fast:

Lektor i teologi ved Aarhus Universitet Peter Lodberg mener, at initiativet på længere sigt kan få stor betydning.

- Enten er det her en tom markering, som kun er en politisk demonstration. Eller også - hvis man skal tage det teologisk alvorligt - er det første skridt til en kirkeadskillelse.

/ritzau/

/ritzau/

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Claus Oreskov

De 43 hardcore præster har ikke alene sat sig udenfor folkekirken, men de har også sat sig med ryggen mod humanismen!

Robert Kroll

De 43 præster hører ikke til i nogen ægte kristen kirke.

Det er simpelthen flovt, at disse mennesker nogensinde er blevet præster.

Sören Tolsgaard

Visse sekulært indstillede er åbenbart meget overbeviste om, at deres opfattelse af, hvorledes gudstroende skal opfatte ægteskabet og ritualerne omkring dette, skal svare helt og aldeles til deres lighedsdoktriner, som de synes at opfatte som de eneste gyldige i et "sekulært og humanistisk" samfund.

Måske et lige lovlig ensrettet samfund, de sekulært indstillede herved forsøger at skabe.

Nils Bøjden

Præsterne er lønnet af staten og dermed også ansat af staten.

Præsternes chefer er ansat i staten.

Jeg forstår ikke hvad problemet er. Præsterne skal , ligesom andre stats ansatte, gøre hvad deres foresatte beder dem om. Hvis ikke præsterne er enige med deres foresatte i hvordan virksomheden drives, forlader præsterne virksomheden.

Det kunne være et kønt syn hvis politifolk nægtede at arrestere formodede forbrydere, fordi politifolkene synes at det var en fjollet lov.

Men kirkefolkene har jo trods alt fat i noget væsentligt: Det er uholdbart at staten har mulighed for at gribe ind over for kirkens handlinger. Men den eneste løsning på dette problem er ikke at staten skal lade være med at gribe ind, men at kirken skal frigøre sig fra staten, således at kirken kan få lov til at leve sit eget liv.

Steffen Gliese

Det er så sødt, Nils Bøjden, med alle jer, der er vant til at arbejde i rigide hierarkier i det private erhvervsliv; men som højtuddannet akademiker har man kvalificeret sig til at kunne vurdere sin faglighed selv - så præster kan selvfølgelig ikke nødes til at gøre noget, der strider mod en samvittighed, der er en del af deres faglige beredskab. Sindelagskontrol breder sig, men skal bekæmpes, for vi er mange, der netop har valgt karrierer i det offentige for at kunne bevare sjælen fri og ryggen rank.
Når det er sagt, er jeg selvfølgelig enig med Robert Kroll i, at der er tale om en helt fejlagtig kristendomsforståelse, hvor radikaliteten i Kristi forkyndelse ikke forstås.

Steffen Gliese

PS.: For nogle præster synes seksualiteten åbenbart at være noget, ikke bare de fleste mænd, men også Gud beskæftiger sig alt for meget med. - Ikke at acceptere skaberværket i fuldt omfang, men at sætte sig selv til dommer over dets enkeltdele, kan vist på en skala over synd ikke overgås; men synd kan, til alt held for de, der praktiserer dette, ikke gradbøjes.

Marianne Mandoe

Peter... det kan jeg ikke se.
De har stort set de samme holdninger som den katolske kirke.

Men selvfølgelig... så bliver de en lille fisk i et meget stort akvarium. Måske de hellere vil være store fisk i et lille akvarium.

Nils Bøjden

@Peter Hansen

"så præster kan selvfølgelig ikke nødes til at gøre noget, der strider mod en samvittighed"

Og det er lige præcis det jeg skriver. Det står præsterne frit for at skabe deres egen kirke, hvor de for min skyld må gå i korte læderbukser og jodle deres prædiken.

Men så længe de er statsansatte er det staten der beskriver hvad deres arbejde går ud på.

Hvis de ikke vil have at staten beskriver hvad deres arbejde går ud på, står det dem frit for at gøre det lige præcist som de selv lyster. Uden for staten.

Og deres faglighed er den samme som den lægerne på hospitaler har. Men det giver ikke lægerne ret til at bestemme over centrale dele af behandlingsparadigmet, f.eks om man må yde aktiv dødshjælp, eller om kvinder må få abort. Hvis en læge har en privat klinik, har hun så absolut ret til at sige at hun ikke vil hjælpe en kvinde med en abort. Men som ansat på et statsligt hospital har lægen ikke denne ret til at nægte handlingen.

Og det forekommer mig stadigvæk absurd at man skal have statsansatte som er ansat alene af den grund at de har en speciel overbevisning / overtro som omhandler skabelsen processen.

Steffen Gliese

Nils Bøjden, når du har den holdning, der kommer frem sidst i dit indlæg, kan alt det andet, du skriver, være ligemeget. Præsten er ikke ansat til at servicere mennesker, han er tjent til at udlægge Gud.

Steffen Gliese

I eftermiddag kommer der en interessant udsendelse om en lesbisk kvinde, der har fravalgt sin seksualitet med store personlige ofre til følge. Hun bygger sin opfattelse på Moseloven - hvorfor har ingen fortalt hende, at hun som ikke-jøde aldrig nogensinde kan blive underlagt Jahves pagt med 'sit folk'?

Nils Bøjden

@Peter Hansen

Ej heller kan socialrådgivere udlevere penge fordi de synes at "ihhh, hvor er det altså også synd for dig".

Nils Bøjden

@Peter Hansen

Kan du huske hvad der skete med Grossbøll da han kom til at sige offentlige at "det der med en skabende gud skulle man nok ikke tage så bogstavligt"?

Han blev underkastet et rigoristisk forhør med tjenestefritagelse og trusler om fyring hvis han ikke tog sine udtalelser tilbage.

Så bliv væk med det der med at "præsterne skal følge deres samvittighed". Det holder ikke en meter.

Steffen Gliese

Det er helt forskellige funktioner, Nils Bøjden, du mangler nogle dimensioner i din samfundsforståelse. Der er det bærende - kulturen, institutionerne, kulten, forfatningen - og så det, man bestemmer sig til for at løse konkrete problemer, f.eks. støtte til dem, der ikke kan klare sig selv, altså det, der ikke afgrænses af de mennesker, der på et givet tidspunkt findes i samfundet, og det, der betinges af og betinger omstændighederne for de folk, der findes i samfundet på et givet tidspunkt. Det ene udvikler sig langsomt over tid, det andet skifter, som vinden blæser.

Sören Tolsgaard

Mange kristnes afstandtagen fra homovielser skyldes ikke homofobi, men snarere, at kirkeministeren efter deres opfattelse går alt for mig op i menneskers sexualitet.

Vielsen tjener ifølge disses opfattelse ikke som en blåstempling af sexualiteten, men som en velsignelse og en påmindelse om det ansvar for den regenerative frugtbarhed, som forholdet måtte indebære.

Der er ikke megen forståelse for dette synspunkt blandt sexoptagede modernister, som mener, at vielsen angår forelskedes følelser eller juridiske spidsfindigheder. Sådanne kunne man med langt større ret tage højde for andetsteds.

Steffen Gliese

Jeg finder det utroligt, at folk, der tillægger Gud trangen til at dømme mennesker på deres handlinger, i så høj grad ligger under for den ikke ringe synd 'forfængelighed'.

Henrik Højlund siger : " ....de otte biskopper har svigtet fatalt og brudt kirkens enhed ved at lave et ritual, der splitter biskopper og præsteskab."

For mig at se, har splittelse været der længe.

Nu mangler vi bare den væsentlige splittelse, adskillelsen mellem stat og kirke.
Så får kompetanterne der frihed til at skændes videre uden vi andres indblanding.

Peder Jepsen

Homo-vielser i en kristen kirke er som en ged på et fiskemarked.

Når 6000 medlemmer flygter fra Folkekirken i første kvartal af 2012 som følge af politiske ændringer, er det ikke overraskende. Folkekirken er ikke en kirke men en politisk ejet institution og de seneste beslutninger i Folketinget har netop understreget dette endnu en gang.

Som i alle statsejede institutioner kan staten diktere hvordan tingene skal gøres, ligesom de også kan og vil diktere hvad Folkekirken tror på. Når staten har købt og betalt for en institution er den helt reelt statsejet, og når staten betaler de ansattes lønninger repræsenterer de staten og ikke Gud (ulig de ellers gældende forventninger til en kirke).

Det kan generelt forventes af de fleste kristne kirker at have en vis samhørighed med Bibelens lærdomme, men Folkekirken er ikke en kristen kirke da en kristen kirke må forventes som et mindstemål at kende og indrette sig efter Bibelens indhold og både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente definerer ægteskabet ret tydeligt.

At tilpasse et princip og en levevis som ikke er i overensstemmelse med Bibelen til en såkaldt kristen kirke, kræver derfor at man ser bort fra Bibelens lærdomme - er jeg virkelig den eneste der ser et problem her? Den eneste konklusion jeg kan drage er at homo-vielser i foretaget i Folkekirken er borgerlige vielser, da homo-vielser strider mod Bibelens lærdomme, både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

Der er ikke mange der læser Bibelen tilstrækkeligt til at kende indholdet længere, og deraf kommer afvigelser og trosforskelle. Selvfølgelig er der en forskel på det Nye og Det Gamle Testamente, derfor de er opdelt i to og Bibelen forklarer betydningen af dette, men der er rigeligt med retningslinier i både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

Desværre er Folkekirken er ikke folkets kirke eller Guds kirke men statens kirke, og hvis det skulle være rigtigt skulle de jo alle i folkekirken bede til Folketinget og ikke Gud. Det kan dog ikke anbefales da Folkekirken har brug alt den hjælp de kan få og det haster måske at de begynder at bede Gud om lidt hjælp da homo-vielser ikke hører mere til i en kristen kirke end en ged hører til på fiskemarked.

Nils Bøjden

@Peter Hansen

Nu har jeg ingen anelse om hvad de kristnes gud gør specifikt. Men de kristne må synes at det er helt specielt. Dem om det.

Og principielt er jeg fuldstændigt ligeglad med om homo'er bliver gift i en kirke eller på en græsplæne.

Der jeg har problemer med er at en afdeling af staten kan operere under et fuldstændigt andet paradigme end det folketinget beslutter. Det er for mig en totalt uacceptabel situation.

Hvis kirken vil operere uafhængigt af staten / folketinget må den eksistere uafhængigt af staten / folketingen.

Så længe kirken insisterer på at være en del af staten, må kirken leve med at staten / folketinget tager beslutninger om hvad kirken mener er rigtigt eller forkert.

Claus Oreskov

Grunden til at kirken er underlagt staten er dybest set den at man må have snor i denne skygge magtfaktor – for ellers gror den vild. En anden ting er, at selvom kirken bliver adskilt fra staten, fritager det ikke præsterne for almen menneskelig hensynstagen, anstændig opførsel og god verslig moral (Som de åbenlys har svært ved). De kan og må ikke bare gøre som de vil. Det er der ingen af os der lever i samfund med hinanden der kan!
Og Søren Tolsgaard hvordan gudstroende så end opfatter samfundet eller ej, så må de altså indpasse sig på anstændigvis –vi skal ikke have et parallel samfund. Ingen stå over menneskerettighederne heller ikke jeres infame gud – som når alt kommer til alt er menneskeskabt, men bare ikke på demokratisk sindelag, ligesom menneskerettighederne!

Steffen Gliese

Jeg er ikke sikker på, at Gud mener, han nødvendigvis er underlagt de love, Folketinget vedtager, Nils Bøjden.

Oreskov - Parallelsamfund opfatter jeg som et samfund i samfundet, der ikke overholder dansk lov.
Der er ingen grund til at tro at en løsrevet folkekirke ikke vil overholde lov og menneskerettigheder.
Du ser spøgelser i din intolerance over for anderledes tænkende/troende.
Dog ikke for visse muslimske retninger, som ønsker sharialov over dansk lov. Men det er irrelevant i denne debat om folkekirken.

Nils Bøjden

@Peter Hansen

Jeg er sikker på at gud eksisterer, opfundet af mennesker og lagret i mennesker hoveder.

Og således er gud, opfundet af mennesker, underlagt de love som mennesket fremstiller.

Bøjden - Din første sætning vil jeg tilslutte mig
Men den sidste er ulogisk.
Hvad med : Således er mennesker underlagt Guds lov, hvis de har Gud i hovedet.
Bland ikke os alle og samfundets love ind i det.
Skidt for sig og kanel for sig :-))

Nils Bøjden

@Leo Nygaard

Jeg opdage at det var noget sludder da jeg havde sendt den. Dam'it. Telefoner der ringer har tendenser til at påvirke logikken i negativ retning. Eller tasteevnerne.

Sider